Home

Konsekvenser av kolonialismen i afrika

Konsekvenser av koloniseringen. De økonomiske og politiske konsekvensene du kan lese om i dette svaret gjorde seg spesielt gjeldende for Afrika. Få plasser ble det i samme grad drevet rovdrift på mennesker og naturressurser som i deler av Afrika Koloniseringen av Afrika skjedde i hovedsak på slutten av 1800-tallet. Kolonialismen kan deles i to faser, den merkantilistiske fasen og den industrikapitalistiske fasen. Den merkantilistiske fasen beskriver perioden med kappløp mellom europeiske stater om å legge under seg mest mulig ressurser

Video: Koloniseringen av Afrika / Spørsmål og svar / Nord-Sør

Historie Vg2 og Vg3 - Nyimperialisme - NDLA

kolonialisme - Store norske leksiko

 1. Konsekvenser av Afrikas kolonialisering? Besvarad av Maria Sanderi. Här finns lite information om konsekvenser av Kolonialism, drabbades av sjukdomar med mera. Kolonialismen är på många sätt grunden till att dagens värld är ojämlik och att u-länder är underutvecklade och beroende av i-länder
 2. Koloniseringen av Afrika kan deles inn i de tre følgende delene: antikken, de islamske erobringene og europeisk kolonisering.I vanlig dagligtale brukes gjerne begrepene «kolonialisme» og «koloniseringen av Afrika» utelukkende om den europeiske aktiviteten i Afrika fra andre halvdel av 1800-tallet og frem til utbruddet av første verdenskrig i 1914, en periode ofte kjent som den nye.
 3. Først og fremst fikk dette store konsekvenser for Afrika, Asia og Sør-Amerika. Kolonialismen i Afrika. Tidlig på 1800-tallet hadde britene hatt kontroll over store deler av dagens Sør-Afrika, Kappkolonien. Derfra arbeidet de seg nordover til Botswana, Zimbabwe og Zambia. Også Kenya, Uganda,.
 4. Kolonialismen spred också kristendomen till Afrika. Den franska koloniseringen av Algeriet har gjort att algerier idag utgör en stor del av Frankrikes befolkning. Hur Storbritanniens kolonisering av Indien förde många indier tillbaka till England, kan man läsa om i boken Counterflows to Colonialism: Indian Travellers and Settlers in Britain, 1600-1857
 5. Konsekvenser. Kontakten mellom kontinentene førte til økt handel, spredning av teknologi og kunnskap. Men selve koloniseringen var en konsekvens av at stormaktene ønsket større kontroll med de økonomiske ressursene i koloniene, noe som bidro til økonomisk vekst i de industrialiserte landene, på bekostning av koloniene

Mange av handelskoloniene hadde historiske røtter tilbake til den første europeiske oversjøiske ekspansjonen, som startet på 1500-tallet. India er et eksempel på en koloni som i utgangspunktet var styrt av det britiske Ostindiske kompani. Dette handelsselskapet kontrollerte produksjonen og salget av bomull, te og krydder til Storbritannia Konsekvenser Et kart over Afrika brukt i Encyclopeadia Britannica i 1890, som viser oppdelingen av Afrika etter Berlinkonferansen. Legg merke til de linjalrette strekene over sentrale deler av kontinentet. Afrika 1890. Av Encyclopeadia Britannica 1890. Lisens.

Konsekvenser av Afrikas kolonialisering? Bibblan svara

 1. Mellom 1870 og 1914 gjorde ikke Europa bare et inntrykk på verden, det satte sitt stempel på den og hevdet eierskap. Behovet for råvarer og ressurser økte i de voksende industrisamfunnene, og det samme gjorde behovet for nye markeder for salg av industrivarer og ferdigvarer. Derfor ledet store stat
 2. Hele det afrikanske kontinentet ble delt opp i koloniterritorier. Unntak: Liberia og Etiopia. Britene la planer om å etablere et sammenhengende rike fra Kapp i sør til Kairo i nord. Frankrike ville etablere et imperium i øst-vest-retning langs tverrlinja Senegal-Djibouti
 3. Kolonialismen i afrika Koloniseringen av Afrika - Wikipedi . Koloniseringen av Afrika kan deles inn i de tre følgende delene: antikken, de islamske erobringene og europeisk kolonisering.I vanlig dagligtale brukes gjerne begrepene «kolonialisme» og «koloniseringen av Afrika» utelukkende om den europeiske aktiviteten i Afrika fra andre halvdel av 1800-tallet og frem til utbruddet av første.
 4. Afrika blir kartlagt . På 1800-tallet ble det stor interesse for indre Afrika, mens kysten av Afrika, Latin-Amerika og nesten hele Asia var plassert på kartet. Da var det indre Afrika enda fremmed land som ikke var så kjent. Det tok ikke lange tiden før ivrige oppdagere, handelsmenn og misjonærer dro til det indre Afrika
 5. Afrikas avkolonisering följde på andra världskriget då de koloniserade folken propagerade för självständighet och de koloniala makterna drog sig tillbaka från Afrika. [1 bland annat vid Berlinkonferensen 1884-5. 1905 kontrollerades i princip hela Afrika av europeiska styrkor; Konsekvenser Det.

Den nye kolonialismen i Afrika og Asia begynte i de siste tiårene av det nittende århundre, da europeiske nasjoner etablerte store imperier på disse kontinenter. I nesten et halvt århundre (1870-1914) utvidet de vest-europeiske statene sine keiserlige eiendeler rundt om i verden I Afrika förekom mycket slaveri under den europeiska kolonialismen. På bara några århundraden - från 1500-talet till mitten av 1800-talet - skickades omkring 11 miljoner afrikaner över Atlanten för att arbeta som slavar på plantager, i gruvor och andra arbetsplatser i de europeiska kolonierna i Syd- och Nordamerika Nykolonialism Nykolonialismen eller neokolonialismen är en efterverkan av kolonialismen. Det är när länder som haft kolonier i Afrika i utbyte mot bidrag och teknisk hjälp får kontroll av handeln, innehav av militärbaser samt inflytande över vissa politiska beslut. Nykolonialism utövades mest av Storbritannien och Frankrike Samtidigt kunde två fientliga stammar tvingas in i en och samma stat. Det här har, framför allt i Afrika, lett fram till konflikter som gör sig påminda ännu idag genom till exempel inbördeskrig. Under slutet av 1800-talet rådde rena kapplöpningen om kolonier mellan flera europeiska stater

• presentere sentrale trekk ved kolonialismen og situasjonen i et ikke-europeisk område på 1800-tallet, Temaet kan avsluttes med en diskusjon om virkingene av imperialismen i Afrika: Hva var • Hvilke konsekvenser kunne det få at den beste jorda ble brukt til dyrking av KOLONIALISMEN ETTER 1920. Mellomkrigstid: ettervirkninger av den første verdenskrigen, økonomisk verdenskrise, økende sosial misnøye og motstand, tidlig panafrikanisme og gryende nasjonalisme (særlig nord og sør Uppdelningen av Afrika var som vi har sett dramatisk och ägde rum under några få decennier. Vid tiden för första världskrigets utbrott hade européerna lagt så gott som hela kontinenten under sig. Världskrigets konflikter spillde över på Afrika och hårda strider ägde rum i bland annat Tyska Östafrika Kolonialism är staters eller gruppers erövring och behärskande av, för dem, mer eller mindre främmande territorier, vanligen i andra världsdelar. [1] Det kan även involvera exploatering samt införande av den egna kulturen eller civilisationen. Enligt vissa synsätt krävs en mer omfattande migration till det koloniserade området för att man skall kunna tala om kolonialism, enligt. Kolonisationen av Indien var nog mer civiliserad än på flera platser i Afrika, om man bortser från den blodiga delningen av Indien 1947. Storbritannien byggde infrastruktur och järnvägar i Indien, förbjöd den fruktansvärda änkebränningen (enligt indisk tradition skulle nyblivna änkor brännas ihjäl), utbildade befolkningen etc.(12)(13

Koloniseringen av Afrika - Wikipedi

Historie Vg2 og Vg3 - Den europeiske dominansen tar form

kolonialismen i afrika ETTER 1920 Mellomkrigstid: ettervirkninger av den første verdenskrigen, økonomisk krise, misnøye og motstand, tidlig panafrikanisme og nasjonalism Denne nye kolonialismen rettferdiggjøres med som det er tabu å felle i hele Vest-Afrika på grunn av deres negative økologiske konsekvenser ved overforbruk av. Konsekvenser av imperialismen | Innlevering - Studienett.no Arbeidskrav HIS-1003 - HIS-1003 - StuDocu Erobringen av Latin-Amerika og dets konsekvenser - Studienett.n Viktige begreper. Berlinkonferansen 1885. De europeiske statene delte Afrika seg i mellom. Bokseropprøret Kinesisk opprør i år 1900 mot kristne misjonærer og kinesere som hadde konvertert. Ble slått ned av utenlandske styrker. Fra Kapp til Kairo Britenes drøm om et sammehengende imperium fra Sør-Afrika til Egypt. Nyimperialismen Europeisk ekspansjon i oversjøiske områder på 1800-talle Kolonialismen dukket opp i det femtende århundre med erobringer av europeiske land som Spania, Portugal, England, Frankrike og Nederland, territorier i Amerika, Øst og Afrika. Det er sagt at fordeling av Afrika blant de europeiske kreftene tilsvarer en gjenoppblomstring av denne praksisen

biologisk mangfold, bevaring av naturen, menneskets atferd (fra biologisk synsvinkel), Afrika, evolusjon, populasjonsvekst. Tatek Abebe forskningsmetoder på barn, etikk, foreldreløse barn og sosiale konsekvenser av AIDS i Etiopia mfl, fattigdom og levebrød by og land, sosial endring Øst-Afrika. Ragnhild Lun Konsekvenser av fattigdom Livene til barn og unge blir påvirket av å vokse opp i fattigdom. Vi ser systematiske forskjeller mellom barn som vokser opp i familier med lav inntekt og andre barn på flere viktige områder i barns liv

Spania: Etter å ha kontroll over Cuba, Puerto Rico, Guam, Filippinene og en del av Afrika klarte han bare å opprettholde få eiendeler i denne siste nasjonen, blant annet den spanske Sahara. 6. Konsekvenser. Noen av de mest bemerkelsesverdige konsekvensene av kolonialismen er: Økning i rikdom av europeiske land Lokal matproduksjon ble forsømt til fordel for dyrking av kaffe, te, kakao, sukker eller bomull til vår del av verden. Alle viktige avgjørelser ble truffet i London, Paris, Brussel eller Lisboa. Den staten som afrikanske land arvet ved selvstendigheten, stod ikke til ansvar for landets egne innbyggere, og kolonialismen var selvsagt ingen skole i demokrati og innflytelse nedenfra i samfunnet Lonmin er et britisk selskap med store aksjonærer, inkludert den gigantiske sveitsiske Xstrata-gruvedriften. Denne hendelsen er dypt trist, siden den nylige gjenoppdagelsen av rikdommen i Afrikas ressurser gir den beste muligheten til å unnslippe den desperate fattigdom, arbeidsledighet og ulikhet som rammer kontinentet siden kolonialismen

Kolonialismens konsekvenser - Jurist Richard Langée

En årsak for at kolonialismen ble satt i gang rundt 1880 var på grunn av en økonomisk krise i de industrialiserte landene, betydningen av billige råvarer, arbeidskraft og nye markeder ble enda større. Koloniseringen hadde mest negativ virkning, men også positiv. Negativ fordi de innfødte fikk ikke bestemme over sitt eget land I Europa hadde vi også medisiner som gjorde at vi ikke ble syke av alle sykdommene i Afrika og Asia. Vi holdt oss derfor friske og sterke nok til å kunne sloss. Til slutt hadde europeerne en metode som de kunne bruke der de la krigsskip utenfor havnen og skjøt skremmeskudd for å vise at det var nytteløst for de innfødte å vise motstand. 4 Afrika.no-redaksjonen er en uavhengig redaksjon og arbeider i tråd med Redaktørplakaten og pressens Vær Varsom-plakat. Afrika.no er en del av Fellesrådet for Afrikas satsing på informasjonsformidling og kunnskapsutvikling. Vi opererer under samme visjon som Fellesrådet for Afrika: Å være Norges fremste aktør på spørsmål om Afrika SØR-AFRIKA (NRK): Bilder tatt fra luften viser det store gapet mellom fattige og rike i Sør-Afrika. Ei 24 år gammel jente i Cape Town kjenner forskjellene på kroppen

Samme fordeling av alkoholforbruk i Afrika Andelen stordrikkere henger tett sammen med gjennomsnittsforbruket av alkohol. Til tross for hva forskere tidligere har trodd, viser ny studie at dette også gjelder for afrikanske land Konsekvenser av klimaendringene for Afrika Endringer i klima medfører store utfordringer for områder som helse, økonomi, matproduksjon og sikkerhet, samt for biodiversitet og økosystemer. Hvor alvorlige konsekvensene blir er i stor grad avhengig av hvor godt utrustet samfunnet er til å takle endringene

Velkommen til Afrika.no - Norges fremste nettmagasin om Afrika og det afrikanske! I Nettmagasinet Afrika.no finner du fortellinger om Afrika du ikke finner andre steder. Vi gir deg et nyansert bilde gjennom reportasjer, analyser, essays og kommentarer som belyser alt fra kultur, idehistorie og filosofi til samfunnsliv, politikk og økonomi Konsekvenser av klimaendringer ulike steder i verden. Hvilke konsekvenser vil klimaendringene som ventes de neste hundre årene ha i forskjellige deler av verden? Informasjonen om de ulike verdensdelene er i hovedsak bygget på FNs klimapanel sin rapport om hvilke konsekvenser som man regner med vil inntreffe i løpet av de neste hundre årene

Det var denne bevegelsen som skulle føre til at den hvite kolonialismen ble ført til alle deler av Sør-Afrika. Denne bevegelsen ble så klart møtt med motstand fra de afrikanske gruppene, i særs zuluene, ledet av Dingane, og ndebele, ledet av kong Mzilikazi. Motstanden ble slått ned fem år senere i 1839 Vannmangel: Verden tørster. 880 millioner mennesker mangler rent drikkevann. Uten vann går det raskt den gale veien med både folk og dyr, og tilgangen handler om både makt, ansvar og sikkerhetspolitikk Gruppeoppgave I denne oppgaven skal elevene ta for seg utviklingen av den europeiske imperialismen mellom 1870 og 1914. De skal både se på hvilke årsaker som lå til grunn for imperialismen, og diskutere hvilke følger den fikk for de imperialistiske statene og for de delene av verden som ble underlagt imperiene Under 1800-talet började Assmus Assholm heila för Avini vinci som stod för den industriella revolutionen i Europa. Europa fick en överlägsen militär teknik och även transportmedel som kunde flytta trupper över hela Jorden i en hastighet man bara kunde drömma om tidigare. Stormakterna i Europa dominerade och började ockupera andra delar av världen. Storbritannien lyckades bland annat. Løslatelsen av Nelson Mandela kom av to grunner. Sør-Afrika møtte stadig større internasjonal fordømmelse for sin raseskille politikk. Dessuten kom etter hvert yngre og mer reformvennlige inn i Nasjonalistpartiet. Noen av Apartheid lovene ble endret og noen fjernet. Men til slutt var det ingen vei utenom

- Alkohol har store negative konsekvenser for utvikling. Hvert år dør 3,3 millioner mennesker på grunn av alkohol, som er på femteplass av risikofaktorer for tidlig død og dårlig helse. Alkohol fører ikke bare til fare for avhengighet, men gir også økt risiko for over 200 sykdommer, blant annet kreft Å gi studentene grunnleggende forståelse av helseforhold og sykdom i Afrika, med henvisning til helsemessige konsekvenser av demografisk og sosioøkonomisk utvikling, og av sultkatastrofer, krig og konflikter. Læringsformer og aktiviteter. 27 timer forelesninger, samt øvinger Blog. Sept. 1, 2020. What makes a great instructional video; Aug. 29, 2020. How to make your virtual meetings more fun; Aug. 22, 2020. How to deal with video conference fatigu - Svaret er at Afrika var det mest tilbakeliggende kontinent når det gjaldt politisk samling, økonomisk utvikling og dødelighet. 1800-tallet var preget av indre kriger og uro. Europeerne, inkludert nordmenn i Sør-Afrika, Madagaskar og Kongo, mente at for å få utviklingen i gang og ta knekken på den arabiske slavehandelen, var det nødvendig med en statsorganisasjon Hvilke konsekvenser fikk imperialismen Fremstillingen av kolonitiden i Afrika fra 1870 til 1960 i historiebøker for gymnas og videregående skole. 1.2 Hvordan jeg kom frem til oppgaven og metoden jeg vil bruke I løpet av min tid som historiestudent ved Universitetet i Tromsø har jeg studert flere ulike emner som omhandler afrikansk historie

Slavehandelen i Afrika har brakt både sosial, økonomiske og psykologiske konsekvenser. For å kunne produsere trengte man kapital, råvarer og arbeidskraft. Den billige arbeidskraften var det som var mest grunnleggende for økonomien. Afrika ble nesten plyndret for arbeidskraft som ble overført til Amerika hvor det var behov for arbeidskraft Er kolonialismen å klandre for islamsk ekstremisme. Skrevet av Mark Fathi Massoud. Afrika og Asialedes lederne av de nye suverene muslimske majoritetslandene til en beslutning med enorm konsekvens: med varierende konsekvenser for demokrati og stabilitet Kolonialisme og imperialisme er begreper som blir brukt om en annen. De er likevel ikke det samme. Kolonialismen hentyder på en historisk epoke som varte fra 1492, da Amerika ble oppdaget og frem til de europeiske kolonirikene gikk i oppløsning i siste halvdel av 19 hundretallet. Imperialisme er derimot et universalt og tidløst begrep fo 4: Konsekvenser av den store tilstrømmingen . Det som nå utspiller seg ved Europas grenser, er en flyktningkrise som har kommet ut av kontroll, og dette har flere uheldige konsekvenser. En er at de etablerte EU-reglene som Dublin-protokollen er blitt satt til side uten at nye, felles kjøreregler har blitt etablert

Imperialisme og kolonialisme / Spørsmål og svar / Nord-Sør

I tiden rett før oppløsningen av kolonialismen i sør-Sahara Afrika ble misnøyen med det koloniale styresettet uttrykt gjennom litteratur og teater. En vanlig måte å uttrykke opprørstanker og motstand på var gjennom interesse for europeisk litteratur med unntak av kolonimakten På lørdag var det 1. desember. Det er verdens AIDS-dag. La du merke til det? Det var kanskje noen ekstra innslag i nyhetene om AIDS. Få fulgte så mye med. Vi har hørt det før. I alle fall i år, for da gikk jo TV-aksjonen til noe med AIDS. Det er ikke noe nytt. Derfo Videreføring av forløpet som har vært vanlig hittil: Dette innebærer at sysselsettingsandelen øker fra 0 til 65 prosent i løpet av syv år, for deretter å avta, slik de typiske forløpene for mannlige flyktninger har gjort. Yrkesinntekten antas lik gjennomsnittet av dem i landgruppe 2 og 3 med yrkesinntekt som hovedinntekt Kolonialisme er eit herredømeforhold mellom kollektiv, der dei sentrale avgjerdene over liva til dei koloniserte blir tekne av eit kulturelt ulikt og ikkje tilpassingsviljug mindretal av koloniherrar under hovudsakleg ivaretaking av deira interesser. I nyare tid kjem det òg legitimeringsdoktrinar til frå koloniherrane si side, koloniherrar som er overtydde om eigen kulturell verdi

I anledningen markering av Black History Month i Norge kan materialet aktualiseres på nytt og bidra til en mer nyansert historieforståelse av afrikansk historie, kulturarv og diasporabefolkninger. Videoen, i likhet med åpningsarrangementet til Black History Month Norway, illustrerer hvordan fragmenter av historie kan bidra til en revurdering av fortiden - FNs tusenårsmål kan ikke tas alvorlig, konkluderer en av Afrikas mest kjente utviklingsteoretikere, Samir Amin. I en lengre analyse i magasinet Monthly Review hevder han at den underliggende politikken vil produsere et apartheid på verdensbasis og og skape ytterligere global polarisering Apartheid var navnet på politikken som ble ført i Sør-Afrika fra 1948 til 1994. Befolkningen ble delt inn i grupper og fikk ulike rettigheter etter hvilken hudfarge de hadde. Mange forsøkte å kjempe mot apartheid, og den mest kjente av dem het Nelson Mandela I mange land er 20 - 40 % av alle gravide kvinner HIV-positive , og millioner av barn vokser opp foreldreløse. HIV/AIDS-epidemien har en ødeleggende effekt på økonomien i fattige utviklingsland, og dette gjør at disse landene, særlig i sørlige Afrika, blir hengende enda mer etter i den økonomiske utviklingen i forhold til øvrige deler av verden ( 1 , 2 ) Konsekvenser av berlinkonferensen Uppstyckningen av Afrika, fakta om koloniseringen och . Start studying Uppstyckningen av Afrika, fakta om koloniseringen och konsekvenser.Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Berlinkonferensen, Kongokonferensen eller Västafrikakonferensen (tyska: Kongokonferenz) var en internationell sammankomst i Berlin som.

Historie Vg2 og Vg3 - Kolonialisme, sentrale begreper - NDL

Sør-Afrika - bakgrunnNelson Mandela ble Sør-Afrikas første demokratisk valgte president i 1994, etter at han hadde tilbrakt mer enn 27 år i fengsel, 18 av dem på fangeøya Robben Island. Arbeidet med å forandre Sør-Afrika etter årene med apartheid h.. Dekolonisering er den historiske manifestasjonen som oppstår når et territorium søker å frigjøre seg fra utenlandsk dominans. Det vil si at det er en bevegelse som kan genereres når innbyggerne i en nasjon erobrer uavhengighet eller innlemmes i en annen stat gjennom en lov om fri forening. Denne prosessen kan ses som den naturlige vei ut som kolonier finner for å frigjøre seg fra.

Berlinkonferansen - Store norske leksiko

 1. Kolonialisme er en utvidelse av et lands suverenitet over territorier utenfor landets egne grenser ved etablering av en koloni.Kolonialisme kan dessuten referere til den ideologi som legitimerer og promoterer dette systemet.. Som oftest vil formålet med kolonialismen være å skape bedre politiske eller økonomiske vilkår for kolonimakten gjennom herredømme over viktige naturressurser
 2. gen Forskerne ruster opp: Til angrep mot CO2 Klimaets tikkende bombe
 3. Dette skjer gjennom avtaler i internasjonale organisasjoner, både regionale og globale, eller mellom grupper av land. Hvilke konsekvenser gir økonomisk globalisering? Globaliseringen skaper konsekvenser, positive og negative, for både individet, Dette gjelder spesielt de fattige menneskene i deler av Afrika og Asia
 4. Nasjonale estimater på forekomsten av negative konsekvenser av familie og venners drikking varierer mellom 14 % og 28 % i seks nord-europeiske land [35,36] og 30 % i Australia [30]. Et konsistent funn på tvers av landene er at unge og kvinnelige respondenter er mer utsatt for negative konsekvenser av familie og venners alkoholbruk [30,36,37]
Historie Vg2 og Vg3 - Imperialisme til alle tider? - NDLA

1870-1914 - Imperialisme og koloniserin

Konsekvenser av barneekteskap; Syv år gamle Bhumika vokser opp i et område der ni av ti jenter blir gift før de fyller 18 år. Barneekteskap rammer flest jenter i Sør-Asia og i Afrika sør for Sahara, men det finnes barnebruder i alle regioner i verden. Slik jobber Plan mot barneekteskap 1 Underernæring og mangel på matsikkerhet går opp i nesten alle regioner i Afrika og Sør-Amerika, mens situasjonen i Asia er relativ stabil, ifølge rapporten The State of Food Security and Nutrition in the World 2018 som ble utgitt 11. september, av FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO).. I 2017 var rundt 124 millioner mennesker på tvers av 51 land utsatt for akutt matmangel. En av de viktigste demografiske begivenhetene i moderne tid førte til store svingninger i fødselskullene i årene 1918-1920, og har trolig hatt konsekvenser for helse og dødelighet langt ut i det tjuende århundret Coronaviruset - Afrika - En tidsinnstilt bombe Eksperter og bistandsorganisasjoner er bekymret for hva som vil skje når coronaviruset begynner å spre seg i Afrika 4: Konsekvenser av globalisering . Et iøynefallende trekk ved globalisering er at landene handler mer med hverandre enn før, og den økte handelen omfatter alle inntektsklasser. Figur 1 viser internasjonal handel (eksport pluss import) som andel av landenes totale inntekt (brutto nasjonalprodukt) mellom 1970 og 2004

Historie Vg2 og Vg3 - Den europeiske dominansen tar formFyra drivkrafter | Jan Millds blogg

Det er svært mange hiv-smittede i de fleste av Norges afrikanske samarbeidsland, hvor andelen hiv-smittede varierer fra 36 prosent i Botswana til 2,8 prosent i Angola. I de asiatiske samarbeidslandene er det bare i Kambodsja at epidemien har fått stort omfang, med 4 prosent hiv-smittede. Epidemien fører til en dramatisk nedgang i forventet levealder ved fødselen i de hardest rammede land.

 • Pannebånd fleece.
 • Canon zoombrowser.
 • Canon pixma mg3052 blekk.
 • Infeksjonssykdommer eksempel.
 • Hot wings recept.
 • Hjemmelaget fødselstavle.
 • Indirekte objekt dativ.
 • Technische sehenswürdigkeiten münchen.
 • Badevekt lefdal.
 • Giglio cruise ship.
 • Dude perfect ping pong.
 • Severina visina.
 • 6 m/s to km/h.
 • Tonya harding movie trailer.
 • Hydrauliske skivebremser sykkel.
 • Pyraser waldquelle preise.
 • Sikh navn.
 • Italien urlaub all inclusive mit flug.
 • Arduino switch case else.
 • Avisbud trondheim.
 • Doctor who the end of time part 2.
 • Ostfalia salzgitter.
 • Oslo skogsmaraton 2018.
 • Blåbär engelska.
 • Atrophie blanche unterschenkel.
 • Kjøleskap 105 cm.
 • Hudpleie utdanning oslo.
 • Bemanningsföretag norge hjelpepleier.
 • Dayz.
 • Snusdosa i rostfritt stål.
 • Går diabetes i arv.
 • Aqua oldenburg.
 • Poco viernheim stellenangebote.
 • Byggmakker drammen.
 • Windows 10 photo viewer alternative.
 • Bandscheibenvorfall hws sport.
 • 3 roms leilighet definisjon.
 • Seal kiss from a rose music video.
 • Online dating norge.
 • Meghan markle family.
 • Windows batch ren command.