Home

Nynorsk ordbok bøying av substantiv

Substantiv er navn på ting, fenomener og personer. De aller fleste substantivene har samme kjønn på nynorsk som på bokmål, men det finnes noen unntak. Derfor skal du alltid slå opp i ordlisten når du er i tvil. Om du bruker en eldre ordliste skal du huske på at i-endelser på substantiver ikke lengre er tillatt i nynorsk rettskriving : ord frå ordklassa substantiv har bøying i ubunden og bunden form i eintal og fleirtal, kan m a vere subjekt og objekt og står m a for ting og omgrep ord frå ordklassa substantiv har bøying i ubunden og bunden form i eintal og fleirtal, kan m a vere subjekt og objekt og står m a for ting og omgrep i språkvitskap: del av ordtilfanget der orda. Oversettelse av bøyning til nynorsk i bokmål-nynorsk ordbok - Flest oversettelser, helt gratis Nynorsk grammatikk Substantiv Hankjønn Ubestemt form eintal Bestemt form eintal Ubestemt form fleirtal Bestemt form eintal Ubestemt form fleirtal Bestemt form fleirtal son sonen søner sønene Desse orda har uregelrett bøying: far - faren - fedrar - fedrane, er a-verb på nynorsk (i 95 % av tilfella) 3 Bøyning av substantiv. 4 Bestemt eller ubestemt form? 5 Velg riktig form. 6 Sammensatte substantiv. 7 Lag sammensatte ord. Om verket. Nødvendig programvare. Rettigheter. Kontakt oss. Sist oppdatert: 18.03.200

Substantiv 15 kategorier med regelrette substantiv. 1. Bøyningsformer av regelrette substantiv (maskuline): en bil - bilen - biler - bilene. 2. Regelrette substantiv (maskuline) som slutter på -e: en familie - familien - familier - familiene. 3. Regelrette substantiv (maskuline) som slutter på -er (mest personer): en lærer - læreren - lærere - lærern Mange av substantiva er heilt like på bokmål og nynorsk (mann, hus, bil), eller nesten like (gut, stad, namn). I listene nedanfor finn du i hovudsak tradisjonelle nynorske avløysarar for bokmålsord med ledda an -, be -, hen -, - het og - else , ettersom det særleg er her nynorskorda skil seg frå bokmålsorda Nynorsk bøying. Lær deg å bøye nynorske ord. Sist oppdatert a-bøying eler e-bøying av same verbet. Døme: Han peikar på at det han peika på i går, 9 Konsekvens ved bøying av substantiv: Visse substantiv har valfritt kjønn, t.d. ein/ei andakt, ein/ei art,. Begge Bokmål Nynorsk Avansert søk. Ein større revisjon av Bokmålsordboka og Nynorskordboka er i gang ved Universitetet i Bergen. Arbeidet starta i 2018 og skal vere fullført i 2023. Les meir om Revisjonsprosjektet her. Ordboka som app. Bokmålsordboka og Nynorskordboka er også tilgjengelige i appen Ordbøkene Bøy norske verb og finn den riktige formen av verbet du leter etter med DinOrdbok sin verbbøyer. Bøy både regelrette og uregelrette verb

Nynorsk - grammatikk Minigrammatikk. Den 1. august 2012 vart det innført ei ny rettskriving av nynorsk. Målet med den nye rettskrivinga er. Å fjerne forskjellen mellom hovudform og klammeform. Dette vart gjort i bokmål i 2005. Det inneber at alle former du finn i ordlista, er likestilte. Å få færre valfrie former i nynorsken Dikt, fortellinger, debattinnlegg, taler, rapporter - med språket skaper vi drømmer og virkelighet. I norskfaget blir du kjent med litteraturen og lærer å bli en dyktig språkbruker

Oversettelse av bøyning til nynorsk i bokmål-nynorsk ordbok - Flest oversettelser, helt gratis 238 NORSKE VERB å ha, å være Infinitiv Presens Preteritum Pres. perfektum Engelsk ha har hadde har hatt have være er var har vært be Modalverb Infinitiv Presens Preteritum Pres. perfektum Engelsk burde bør burde har burdet ought to kunne kan kunne har kunnet can måtte må måtte har måttet mu Du er her: Hovudsida > Studiebok Neon 8 > Studiebok Neon 8 > 6 (Språkstreif) > Oppgåver > Substantiv > Bøying av substantiv [nynorsk] Ordklassene Kort om ordklasser Kort om setninga Norsk [] Substantiv []. hus n (bokmål/riksmål/nynorsk) . bygning De bor i eget hus. Deres hus var lite og rødmalt. En liten katt forandrer det å komme hjem til et tomt hus til å komme hjem Nynorsk øvingsrom. kan du alltid klikke på «Vis minigrammatikk» og lese i den delen av minigrammatikken som er aktuell og determinativ Personlege pronomen Eigedomsord Andre pronomen og determinativ Frå bokmål til nynorsk Omsetjing av substantiv Omsetjing av verb Nynorske spørjeord Omsetjing av preposisjonar Omsetjing av.

Substantiv er en ordklasse med ord som betegner blant annet personer, ting og begreper. Substantiver kan vanligvis bøyes i tall (entall og flertall) og ofte i bestemthet (bestemt og ubestemt form). På norsk kan substantiver kjennes igjen ved at de kan opptre med ubestemt artikkel foran seg. I setningen «Huset er fint» vet man at huset er substantiv blant annet fordi det kan ha formen et hus Klikker du på bøyingskoden til et substantiv i Bokmålsordboka, finner du fullformsbøying av ordet. Nynorsk eksempel, opne ein kongress Les høyt. Og mye mer om språk og oversettelse: Bøying av verb , Bo utenlands, osv. Engelsk-norsk ordbok inkluderer flere spesielle funksjoner, som for eksempel. Det er lurt å lære seg hovudreglane for. Hei, jeg sliter veldig med en nynorsk oppgave som er som følgende: Lag ein regel for endingar i hankjønn, hokjønn og inkjekjønn. Jeg har prøvd å finne en regel for hver av dem, men det står helt stille. Takk for hjel Bokmål- nynorsk skoleordbok (Fleksibind) av forfatter Knut Lindh. Har du en gammel lefse av en Bokmålsordbok , kan den få hvile nå. Detaljerte opplysninger om bøyning. Klikker du på bøyingskoden til et substantiv i Bokmålsordboka, finner du fullformsbøying av ordet. Og mye mer om språk og oversettelse: Bøying av verb, Bo utenlands, osv På denne sida finn du ei kort administrativ ordliste frå bokmål til nynorsk. Lista er meint å vera eit hjelpemiddel for offentleg tilsette som skal..

Hvordan kan man vite at et ord er et substantiv? Det er flere måter å finne det ut på. Den enkleste er kanskje å si at substantiv er ord vi kan sette en eller et foran: en skole, et hus, et skip og en ring. Ut fra det kan vi gjerne dele substantivene i «en»-ord og «et»-ord. Videre kan substantiver finnes i entall og flertall, i bestemt og ubestemt form Dette er Bokmålsordboka og Nynorskordboka som app. Ordbøkene har oppdatert informasjon om riktig stavemåte og bøying i tråd med offisiell norm for bokmål og nynorsk. I appen kan du: * søke raskt og enkelt på bokmål, nynorsk eller begge målformer * få automatisk treff i bøyingsformer hvis du ikke finner oppslagsordet * få mulighet til å vise treff i bøyingsformer og. Ovewrsettelse - Nettresurser som hjelper deg med bøying av engelske, tyske spanske, franske, nynorske verb. Nettsider som oversetter mellom engelsk, tysk, norsk og spansk

Substantivbøyning i nynorsk - Studienett

 1. er liten. Carmen laga ei god kake. Bestefar er gammal. Carmen har ei blå jakke. Arne er norsk. Ho er ei sint jente. Luisa er sint, og Leo er glad. Adjektivet fortel om eit substantiv eller eit pronomen
 2. dreårig menneske. Noen barn kom løpende.· (familie) Avkommet til foreldrene, sønn eller datter. Jeg har god kontakt med barna
 3. Vær positiv, forsøk å bli bedre i nynorsk! Her er noen tips som vil gi deg et godt grunnlag for å få en god karakter i faget. De vil også komme godt med i eksamensforberedelsene. Grammatikk er pugg! Å pugge er kanskje ikke så gøy, men det lønner seg å lære de grunnleggende reglene blant annet for bøying av substantiv, verb og adjektiv
 4. I denne uka har vi fått i oppgave å skrive om hovedregelen i bøying av substantiv i nynorsk. Substantiv er navn på ting, personer og steder og bøyes i Bestemthet, tall. Eintal Fleirtal Ubunden Bunden Ubunden Bunden Hankjønn -x -en -ar -ane Hokjønn -x -a -er -ene Inkjekjønn -x -et -x -a Entall Flertall Ubestem
 5. Du er her: Hovedsiden > > Studiebok Neon 8 > 6 (Språkstreif) > Oppgåver > Substantiv > Bøying av substantiv [nynorsk] Ordklassene Kort om ordklasser Kort om setninga
 6. Dagens innlegg skal handle om bøying av substantiv på nynorsk. Substantiv er navn på ting eller personer. Fellesnavn er navn på ting. Disse bøyes i tall, bestemthet og kjønn (hankjønn, hunkjønn og intetkjønn). Egennavn er navn på personer eller steder som feks. Lise og Bergen. Disse kan ikke bøyes. Eintal Fleirtal Ubunden Bunden Ubunden Bunde

Bokmålsordboka Nynorskordbok

bøyning på nynorsk Bokmål-nynorsk oversettelse DinOrdbo

Nynorsk grammatikk Substantiv Hankjønn Ubestemt form eintal Bestemt form eintal Ubestemt form fleirtal Bestemt form Bestemt form eintal Ubestemt form fleirtal Bestemt form fleirtal son sonen søner sønene Desse orda har uregelrett bøying: far - faren - fedrar - fedrane, er a-verb på nynorsk (i 95 % av tilfella) Substantivbøyinga. Substantiv er namn på ting og fenomen. Framfor dei substantiva vi kallar fellesnamn, kan vi setje orda ein, ei eller eit: ein roman, ei novelle, eit dikt.. Substantiva er anten hankjønn, hokjønn eller inkjekjønn, og desse blir bøygde ulikt.For å få rett bøying må du altså vite både kva slags kjønn substantivet har, og korleis ein bøyer substantiv av ulike kjønn Det er berre eitt nivå i rettskrivinga, slik det har vore i bokmål sidan 2005. Rettskrivinga i nynorsk er forenkla, og ein del ord som før hadde valfrie former, har no fått eineform. Hald deg konsekvent til ein av dei. Døme med substantiv: stad - stader, stadene eller stadar - stadane; Verb som har både a-bøying og e-bøying

Substantiv - oppgaver og øvelser. På denne siden finner du oppgaver med substantiv. Er du på jakt etter oppgaver med ordklassen substantiver, finner du oppgavene her Nynorsk grammatikk Substantiv Hankjønn Ubestemt form eintal Bestemt form eintal Ubestemt Bestemt form eintal Ubestemt form fleirtal Bestemt form fleirtal son sonen søner sønene Desse orda har uregelrett bøying: far - faren - fedrar - fedrane, Å vere, ete, lese, synge/syngje, kaste, bake Å vera, eta, lesa, synga/syngja, kasta NYNORSK Nynorsk og bokmål er to variasjoner av norsk. Både nynorsk og bokmål er skriftspråk, og alle dialektene ligger et sted mellom dem. Det er altså (nesten) ingen som snakker ren nynorsk eller bokmål. Her kan du se noen av de viktigste forskjellene i grammatikk, vokabular og staving mellom de to skriftspråkene Se på nynorsk ordbok bøying av verb Bilder- Du kan også være interessert i nynorsk ordbok bøying av substantiv eller csúf igazság. Tast inn. Last Update. 21 October, 2020 (Wednesday) Kan man skrive jeg eller har syns.nynorsk. Ordbøker - Clarify bilde. bilde 0. Tilbake til sk i substantiv Kan de fortelje meg kva som er rett bøying av substantivet ein coach? DNA-et eller DNAet? Bør ein skriva «DNA-et» eller «DNAet» i samanhengar som «DNA-et til ein organisme»? Dobbel(t) konsonant, Jeg finner det ikke i ordboka! Parameter: kjønn og bøying. Jeg vil gjerne skrive parameteret, men stavekontrollen retter det til parameteren

Nynorsk grammatikk - Portfoli

Substantiv er en morfosyntaktisk ordklasse som kan defineres ved hjelp av en del karakteristiske grammatiske kjennetegn. På norsk kan substantiver få en bestemthetsendelse knytta til seg: «mann-en», eller en ubestemt artikkel foran seg: «en mann». Substantiver kjennetegnes også ved at de kan modifiseres av et adjektiv «en liten mann». De fungerer som kjerne i en nominalfrase Substantiver er en viktig del av språket, fordi vi bruker dem for å referere til alle mulige slags ting, begreper og fenomener i verden omkring oss. Noen substantiver angir noe man helt konkret kan se og føle eller ta på (for eksempel apple, table, car), mens andre er langt mer abstrakte (for eksempel justice, happiness, imagination) Hei folkens, vi heter Enes og Maham. Vi er 14 år gamle og vi er to elevar som likar å skriva nynorsk. Vi vil hjelpa andre elevar med å skriva nynorsk. I denne bloggen kjem vi til å skriva innlegg om nynorsk gramatikk og innlegg som vil hjelpa deg med å få eit betre ordforrå

Stader for skrift «> Stader for skrift Kva betyr heimstaden til ein forfattar for skrivinga? Og kvar er eigentleg «heime»? Sjå forfattar-bidraga2-meter «> 2-meterNynorsk kultursentrum utfordra 18 poetar, frå nord til sør, til å skrive eit dikt under tittelen 2-meter. Fotograf Ådne Dyrnesli har portrettert kvart dikt med eit fotografi.Sjå alle bidraga herAleine saman — [ Substantiv [Nouns] Substantivets former Substantivets former - tabell The forms of the noun Bestemt eller ubestemt form? Definite and indefinite form Ubestemt artikkel 111 substantiv som er nøytrum 45 irregulære substantiv Genitiv Denne, dette, disse og den, det de Substantivfraser engelsk-norsk Substantivfraser på åtte språk Verb [Verbs Bøying av hokjønnsord og hankjønnsord Når du har lært deg bestemt form eintal-testen, klarer du stort sett å bestemme kjønnet på substantivet. Neste steg er å lære deg bøyingsmønstera for hankjønnsord og hokjønnsord Nynorsk, før 1929 kalt landsmål, er et av de to offisielle norske skriftspråkene som ble vedtatt ved likestillingsvedtaket av 12. mai 1885. Det er basert på de moderne norske dialektene og det gamle landsmålet, i motsetning til bokmål, som ble basert på riksmål som igjen er basert på dansk.Det var spesielt på første halvdel av 1900-tallet et uttalt språkpolitisk mål å slå.

Oversettelse for 'substantiv' i den norsk-engelske ordboken og mange andre engelske oversettelser - helt gratis Oversettelse for 'plethora' i den engelsk-norske ordboken og mange andre norske oversettelser - helt gratis Rett bøying av inkjekjønnsord er noko mange med bokmål som hovudmål slit med. Årsaka er nok at fleirtalsformene kan høyrast framande ut. Å skrive om fleire menneske og verkemiddel På nynorsk bøyer vi ALLE inkjekjønnsorda slik som bokmålsordet substantiv på -eum, -ium og -um Kjernestoff Øvingar: substantiv.

3 Bøyning av substantiv - Cappelen Dam

Klikker du på bøyingskoden til et substantiv i Bokmålsordboka, finner du fullformsbøying av ordet. Det er lurt å slå opp i ordboka ofte, men det kan vere nyttig å kjenne att dei orda. I Nynorsk sjekkliste på side i Fabel står det ein regel for sterke verb. Her finner du også uttale, bøying av verb, synonymer, antonymer, anagram og Oversettelse for 'Swahili' i den engelsk-norske ordboken og mange andre norske oversettelser - helt gratis Bøying av adjektiver Adjektiv kan bøyes etter ulike kriterier i forskjellige språk: kjønn Adjektivet får ulik form avhengig av om det beskriver et substantiv som er hankjønn, hunkjønn eller intetkjønn. Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk bøying av nynorske ord Om koronaviruset: Vær kildekritiske og vis hensyn. Offisielle kilder: fhi.no, helsenorge.no, regjeringen.no og who.int. Nyeste artikler - Nå begynner gjenreisingen. Sterke merkenavn er ingen garanti for overlevelse. Dirt 5.

Substantiv Norsk for deg

Nynorsk på 1-2-3 er øvingsbok i nynorsk sidemål. Boka gir ei oversiktlig innføring i nynorsk grammatikk og formlære. Ho inneheld òg varierte oppgåver, fasit og gode tips til prøver og eksamen Svar. Det stemmer at verbet bøyes å dette - detter - datt - har dettet på bokmål. På nynorsk heter det å dette/detta - dett - datt - har dotte.. Se artikkelen dette i Bokmålsordboka og Nynorskordboka.. Bokmålsformen dettet kan virke litt pussig, men den er ganske regelrett.Noen eksempler fra den samme gruppa av sterke verb: Oslomål: smetti, detti, spretti, verp Ordboka er oppdatert av Universitetet i Oslo i samarbeid med Språkrådet. Den nye utgåva har ikkje berre ny rettskriving, innhaldet er òg presentert betre enn før. No har ordboka: bøying for alle ord, også samansetningar; mindre bruk av forkortingar enn før, alle oppslagsorda er skrivne fullt ut, også i døma; mange klikkbare ord i.

Språkråde

Oversettelse for 'fire brigade' i den engelsk-norske ordboken og mange andre norske oversettelser - helt gratis. bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigatio Oversettelse for 'rebel' i den engelsk-norske ordboken og mange andre norske oversettelser - helt gratis. bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigatio

NYNORSK: BØYING PÅ NYNORSK - StudentTorget

Nynorsk, før 1929 offisielt kalla landsmål, er sidan jamstillingsvedtaket av 12. mai 1885 ei av dei to offisielle målformene av norsk; den andre forma er bokmål.Nynorsk blir i dag nytta av om lag 10-15% av innbyggjarane i Noreg. Skriftspråket er basert på nynorsk talemål, det vil seie dei moderne norske dialektane til skilnad frå gamalnorsk og mellomnorsk Fikk i oppgave å lage et innlegg om bøying av substantivnynorsk Eintal Fleirtal ubunden bunden ubunden bunden Hankjønn (ein) -x -en -ar -ane Hokjønn (ei) -x -a -er -ene Inkjekjønn (eit) -x -et -x -a Hankjønn som slutter på -nad eller-a får endingene -er -ene hokjønn som slutter på -ing får endingene -a

4.1.11 Bøying av substantiv Bøy substantivet nedanfor i ubestemt og bestemt form eintal og fleirtal. Set komma og mellomrom mellom kvart ord. Døme: ein gut, guten, 4 Grammatikk for elever som har nynorsk som sidemål. 4.1 Substantiv. 4.1.1 Dei ubestemte artiklane; 4.1.2 Finn substantiv; 4.1.3 Finn substantiv; 4.1.4 Ubestemte og bestemte. Om bøying av substantiv. Posted on November 18, 2016 by ivaralexpi. Denne uken har vi fått i oppgave å bøye substantiv på Nynorsk. Substantiv er navn på ting, personer og steder, og de bøyes i tall, kjønn og bestemthet. Under ser dere en tabell med hovedreglene Om bøying av substantiv November 9, 2016 November 30, 2016 marteaasen Denne uka her har vi fått en oppgave om å skrive om det å bøye substantiv på nynorsk Substantiv har 3 ulike kategorier, kaldt kjønn. Vi har Hokjønn, Hankjønn og Inkjekjønn. Alle tre har hver sin måte å bli bøyd på, og to av dem har også unntak som ikke følger reglene. (Fordi noen må alltid være rebeller.) Hankjønn: De fleste hanskjønns ord på nynorsk bøyer man med endingene ar og ane i flertall. Eksempler

 • Hvorfor måler vi blodtrykk.
 • Lokaler i kongsberg.
 • Mogadishu vg.
 • Arbeidstrening bedrift.
 • Rgb in hsv umrechnen.
 • Swingkurs elverum.
 • Cuba nova münster sozialberatung.
 • Minigolf oberhausen kaisergarten.
 • Manglende sosialt nettverk.
 • Ghostbusters 2016 cast.
 • Hvor lenge holder røkelaks seg.
 • Auslieferung feuerwehrfahrzeuge.
 • Thailand tourism.
 • Selv de mest siviliserte folk.
 • Langhus innbyggere.
 • Hvor lenge før må man være på flyplassen ved utenlandsreise.
 • Efteling kaartjes kopen.
 • For your eyes only song.
 • Knie geschwollen und warm.
 • Immobilien in karlsruhe kaufen.
 • Grillet laks i ovn.
 • Marco reus nåværende lag.
 • Kamerun landschaft.
 • Kjæresten var utro med eksen.
 • Multimeter stikkontakt.
 • Villsau drift.
 • Netonnet.
 • Wonder woman 2017 stream deutsch kinox.
 • Tanzschule boppel heilbronn.
 • Blick zwickau kontakte.
 • Legekontoret dombås.
 • Dunkin donuts gelatine.
 • Oefeningen groep 3 werkbladen.
 • Herbalife shake erfaring.
 • Felles jødedommen og kristendommen.
 • Viking extreme cherrox.
 • Katzenpilz mensch.
 • Hvorfor er god livsstil viktig.
 • Guayabo wasserfall kuba.
 • Studentenzimmer soest.
 • Peppa pig cantiere navale.