Home

Hvorfor har vi to skriftspråk i norge daria

Har to skriftspråk vore til ulempe eller fordel for Noreg? I Noreg var det klasseskilje på denne tida, der embetsmenn og borgarskapet som haldt til i byane, snakka danskinspirert talemål, såkalla danna dagligtale, mens fleirtalet i bygder og fjordar snakka norske dialektar Siden vi fikk to skriftspråk i Norge har vi enda ikke blitt enige om hvordan de skal stå i det norske samfunnet. Runer var det første alfabetet i Norden, og de skrapte runene inn i bark og stein med skarpe gjenstander, det er derfor runene bare er rette streker. Det neste skriftspråket var urnordisk fr Idag har vi to nesten identiske skriftspråk. Nynorsk og bokmål. Grunnen til dette går tilbake til perioden hvor svartedauden drepte alle de skrivekyndige i norge og så kom unionen med danmark som varte i over 400år. Danskinnflytelsen var stor og språket ble modernisert og ble mer likt dansk Trenger vi to skriftspråk i lille Norge? Skrevet i 10. klasse. I denne artikkelen skal jeg sammenligne bokmål og nynorsk. Jeg skal drøfte om det nødvendig å ha sidemål og skrive litt om historien til bokmål og nynorsk Heisann! Skal halde foredrag i norsk på tirsdag. Har tenkt å velge mellom: b. Kvifor vi har to skriftspråk eller c. Kvifor vi bør ha to/eitt skriftspråk Noken som har gode forslag/teorier/argument til at vi bør ha to skriftspråk o.l. Trenge hjelp Takk for alle svar

Eitt folk, to skriftspråk - Daria

Hvorfor har vi to likestilte skriftspråk i Norge, og ikke bare ett, som de fleste andre land? Da Norge havnet i union med Danmark, og da ble dansk innført som skriftspråk i Norge. Da uniontiden tok slutt, ønsket Norge å være en egen nasjon, og de fleste ønsket et eget skriftspråk. Norge ville være så selvstendig som mulig, og det å. I Norge har vi to skriftspråk: nynorsk og bokmål. Hvorfor det? Hadde det ikke vært lettere med bare ett? I denne fagartikkelen får du vite hvorfor, og hvordan, vi fikk to forskjellige skriftspråk i Norge. I årene før 1814, var Norge i union med Danmark. Faktisk i nesten 450 år Norge er et vakkert land som har kommet langt i forhold til andre. Helt siden 1885 har vi hatt to skriftspråk i Norge, nynorsk og bokmål. Alt dette skjedde etter at Norge ble selvstendig. Etter at Norge kom ut av unionen med Danmark, var det mange som var enige om at det kunne vært grei Vi [hvem?] må anta at leseferdighetene varierte rundt omkring i landet. Ved inngangen til 1850-årene hadde Norge «det alminnelige Bogsprog» som offisielt skriftspråk. [trenger referanse] Det var ikke alle som hadde tilgang på lesestoff og dermed fikk vedlikeholdt sine leseferdigheter Har norskprøve i morgen og det står litt uklart i boken hvorfor vi har to skriftspråk. Noen som har en ide? Mvh B

Hvorfor har vi to skriftspråk i Norge? - Røysta 2017/1

 1. Blog. Oct. 23, 2020. The best video templates for 7 different situations; Oct. 20, 2020. How sales EQ can help you close more deals; Oct. 17, 2020. How to make a video presentation with Prezi in 6 step
 2. istrasjonsspråket i Norge, med to likestilte målformer, bokmål og nynorsk. I tillegg har flere kommuner og fylker nordsamisk, lulesamisk, sørsamisk og/eller kvensk som offisielt språk på kommunalt nivå, i tillegg til norsk. Språket som snakkes av flest og dermed er majoritetsspråk i Norge, er norsk. Norsk er et nordgermansk språk som er nært beslektet og gjensidig.
 3. Norsk har nemlig to skriftspråk - bokmål og nynorsk. I 300 år var Norge en del av Danmark, Det gjelder også spørreord som korleis (=hvordan/hur) og kvifor (=hvorfor/varför). Vokalkombinasjoner, såkalte diftonger, er vanligere i norsk enn i dansk og svensk
 4. I Norge i dag har vi bare et språk, norsk, men vi har to skriftspråk. Disse skriftspråkene kaller vi Nynorsk og Bokmål. Bokmål er et skriftspråk som bygger på det danske språket, mens nynorsken derimot er et skriftspråk som bygger på de norske dialektene. Lenge har dette vært et aktuelt tema som har vært my
 5. I tillegg til hundrevis av ulike dialekter har vi også to skriftspråk i Norge. Hvorfor det? I Norsktimen i dag skal vi lære mer om hvordan disse to språkene, bokmål og nynorsk, oppsto. Dere får også sjansen til å teste dere selv i nynorsk, for å se hvor godt dere forstår språket

Hvorfor har vi to skriftspråk i Norge og hva synes by sekki Språkutviklingen i Norge - ppt video online laste ned . Skoleaviser.n . I denne teksten skal jeg argumentere for at vi skal ha både nynorsk og bokmål på skolen. I dag er det mange som har forskjellige meninger om nynorsken i Norge skriftspråk i Norge? Språkdebatt Ivar Aasen -Skape et skriftspråk -Utgangspunkt i dialektene -Samlet ord/uttrykk -Fire prinsipper 1. Felles system skulle uttrykkes - Ei - Et - En Min mening Hvorfor har vi to Svartedauden Spåkdebatten Jamtstillingsvedtaket Knud Union Sterkt prege

- Vi kan ikke forsvare to norske skriftspråk. Høyres utdanningspolitiske talskvinne, Elisabeth Aspaker, sier norsk eksport og behov utenifra gjør at det ikke er forsvarlig å ha to skriftspråk i Norge Norsk språkhistorie handlar om utviklinga av det norske språket frå opphavet i urnordisk fram til moderne norsk. Det er vanleg å dele norsk språkhistorie inn i fire tidsperiodar, med glidande overgangar mellom periodane. - Kjempet for nynorsk - Laget et nytt skriftmål - Bygde på en samling av dialekter - Hoppet over byene Kjernen i den norske språkstriden Tiden fra 1900 fram til andre verdenskrig Kildeliste - Likestilte bokmål og nynorsk - Papirvedtak - Arne Garborg skrev på nynorsk, og sl I Norge har vi to offisielle skriftspråk og en rekke valgfrie former i både bokmål og nynorsk. Skriv en resonnerende tekst der du greier ut om den språklige valgfriheten i norsk skriftspråk i dag og reflekterer over hvorfor vi har en slik frihet. Bruk eksempler fra de vedlagte tekstene

Nynorsk på norske skoler - nødvendig eller ikke? - Daria

Hizb IhHvorfor Har Norge To Skriftspråk. Bruk disse fantastiske inspirasjonsbildene til bloggen din, tumblr, nettside, portefølje eller hva du velger å dele. Hvorfor har vi to skriftspråk i Norge og hva synes by sekki Språkutviklingen i Norge - ppt video online laste ned I de aller fleste land handler språkhistorie først og fremst om landets skriftspråk. I annerledeslandet Norge handler språkhistorien vår mest om talemålet. Utenlands drives det språkhistorisk forskning på det som er nasjonens eget bibelspråk eller nasjonens skjønnlitterære skriftspråk. Slikt har norske språkforskere knapt brydd seg om

Skriftspråk (ubestemt) er språk som blir uttrykt eller representert av tegn.. Med skriftspråk (bestemt) kan man også mene det språket som blir brukt til å lese og skrive, i motsetning til dagligtale eller dialekt.. I motsetning til talespråket som har utviklet seg blant menneskene er skriftspråket en oppfinnelse.Småbarn vil alltid ta til seg talespråket intuitivt, mens skriftspråket. 2. Dansk skriftspråk burde gradvis bli tilpasset norske dialekter og norsk tale. 3. Norge burde få sitt eget skriftspråk som hadde utgangspunkt i tidligere skrifttradisjoner i Norge (norrønt) og norske dialekter. De som ønsket å beholde det danske skriftspråket begrunnet det med at var praktisk fordi det ble brukt over alt i samfunnet

Hvorfor har vi to skriftspråk som begge er norsk? For å finne svaret på dette spørsmålet må vi gå tilbake i tid. Da Norge fikk sin egen grunnlov i 1814, hadde landet vært i union med Danmark i nesten 400 år. I 400 år hadde vi snakket norsk, men måttet skrive dansk. Nå var vi endelig blitt selvstendige, og vi ville ogs Hvorfor må elevene på skolen lære seg to skriftspråk? Hvorfor er det ikke bra nok å lære seg enten bokmål eller nynorsk? Vi mener dette er utrolig dumt! En ting er og lære seg hvorfor vi har nynorsk som skriftspråk, eller hvorfor vi har bokmål. En annen ting er å skrive det. Først av al Fremdeles har vi to skriftspråk i Norge, bokmål og nynorsk. De to skriftspråkene har etter hvert blir mer like hverandre. I dag har cirka en firedel av norske kommuner nynorsk som hovedmål. De fleste av disse kommunene ligger på Vestlandet. Cirka 12 % av elevene i Norge har nynorsk som opplæringsspråk. Foto: Astrid Brennhage I Norge har vi hatt to skriftspråk, tre hvis du regner med samisk. Samisk er ikke egentlig et skriftspråk, men hvorfor har vi to, det er fordi Norge hadde vært tatt til fange av Danmark i ca. 300 år. Etter det fikk Sverige, Norge i gave av Danmark. Men i 1814 skjedde det noe so Nynorsk, som i praksis er et annet språk enn bokmål, er et minoritetsspråk i Norge. Det er en kjent sak at motstanden mot nynorsk er enorm, spesielt på det sentrale Østlandet, og etter at Oslo Arbeiderparti vedtok å gå inn for å fjerne sidemålet i skolen, har debatten rundt språkstriden blusset skikkelig opp igjen. De

Hvorfor har vi nynorsk? Posted on April 21, 2015 by jeglikerlama. Hva er norsk språkhistorie etter 1814? Er det en fisk? Eller er det en gås? Vet du hva? Det er ingen av delene. Det er nemlig det som førte til at vi har to skriftspråk her i Norge i dag Det fellesskapet vi lever i og som vi deler med alle andre i Norge kaller vi det norske samfunnet. Samfunnet vårt er kjennetegnet ved at vi deler en felles kultur og et felles språk, samtidig som vi lar oss organisere og styre av et felles sett med institusjoner slik som kommunen og staten. Som regel tenker vi på det norske samfunnet når vi bruker begrepet til daglig, men det hender også.

Sidemål, bra eller dårlig? - Daria

For ca. 70 000 år siden begynte våre forfedre å utvandre til andre verdensdeler. De levde som jegere og samlere med redskaper, våpen og klær av stein, bein, treverk, plantefibre og skinn. Ettersom de ikke hadde skriftspråk, kan vi få kunnskap om dem ved hjelp av folk som fremdeles lever som jegere og samlere, ved arkeologi og ny. Norge måtte derfor fortsette med to skriftspråk, noe som vi fortsatt har den dag i dag. Nordmenn leser og skriver både bokmål og nynorsk. Hvor mange som leser og skriver hva er vanskelig å vite nøyaktig, men resultater fra ulike undersøkelser viser at de fleste benytter seg av bokmål I vikingtida snakka vi norrønt. Det var eit språk som ein tala på Island, Færøyane og i Noreg. Det var både eit talemål og eit skriftspråk. Svartedauden Så kom svartedauden til Noreg på 1300-talet og utsletta over halvparten av befolkninga. Dei lærde, altså dei som kunne skrivekunsten, døde. Dette var munkar, nonner og prestar De fleste i Norge talte sin egen norske dialekt. Embetsmennene som bare omfattet noen tusen personer snakket dannet dagligtale som lå nær opp til det danske skriftspråket, men tonefallet var norsk. Siden dansk stod så sterkt var det ikke gjennomførbart å ta i bruk svensk som skriftspråk selv om vi var i union med Sverige Grunnen til at vi har sidemål på skolen er fordi vi har to likestilte skriftspråk i norsk. For noen er nynorsk sidemål, og for andre er det bokmål som er sidemål - det kommer an på hva vi har som hovedmål der vi bor. I prinsippet skal alle i Norge kjenne til og forstå begge skriftspråkene

Kvifor har vi to skriftspråk i Noreg? - Skole og

 1. Men det er jo idiotisk at et lite land som Norge, med sine ca 4,5 mill innbyggere, har to skriftspråk. Alle som greier å se situasjonen litt på avstand, er enig. Derfor er det viktig at vi får et skriftspråk, og det kommer nok om en generasjon eller to. _____ Då er det jo i tilfelle best med SAMNORSK
 2. Har du noen gang lurt på hvorfor norge har to skriftspråk? Både nynorsk og bokmål på skolen? Under finner du en utrolig morsom video om den norske språkhistorien, helt fra vi fikk det latinske alfabetet, til i dag
 3. Hvorfor skal vi lære om døde folk, egentlig? Språkhistorie i ny drakt. Her får du et ferdig spikra, sprekt opplegg i norsk språkhistorie som kan få elevene til å få en dypere forståelse for hvorfor vi har to skriftspråk i Norge, skriver May-Britt Syltern Nerland
 4. Sametinget har i 2008 gjennomført en språkundersøkelse om bruken av samisk i utvalgte institusjoner og etater i forvaltningsområdet for samisk språk, og i noen utvalgte kommuner utenfor dette området. Sametinget har i tillegg sett på interessen for valg av samisk språk i skoler og barnehager i Norge
 5. Norge har en ambivalens i forhold til egen kultur. Det er svært viktig at vi diskuterer norsk kultur. En nasjon med en dobbelthet i forhold til egen kultur er dårlig rustet til å takle en.

HJELP: Hvorfor har vi to skriftspråk? - Skole og

Debatten rundt samnorsk - Daria

Og hvorfor vi har 2 skriftspråk,er fordi nordmenn er et jålete folkeslag... ER du sikker på at ibsen skuespill vises over hele verden og ikke bare i norge?Skal aldri på teater så dette interesserer meg ikke noe i det hele tatt.. Vil ikke vite hvem ibsen er engang,hadde jeg hatt et valg · Norge burde få et eget skriftspråk, med utgangspunkt i norsk talemål og i tidligere skrifttradisjon i Norge, det vil si norrønt. Nynorsk og Bokmål I dag har vi to offisielle skriftspråk i Norge, bokmål og nynorsk. Ordene bokmål og nynorsk ble godkjent som navn for de to skriftspråkene i 1929 Unionsforhold har uten tvil hatt mye å si for nærheten mellom dansk og norsk skriftmål. Skriftspråket i Norge var som kjent dansk i flere hundre år fram til forrige århundreskifte, da vi fikk en gradvis fornorsking av «det almindelige bogmaal» og dessuten litt tidligere et helt nytt skriftspråk, landsmålet

I middelalderen hadde Norge og Island samme tale- og skriftspråk, et språk vi kaller Norrønt. Senere har gammelnorsk og gammelislandsk utviklet seg til norsk og islandsk, som gjør at vi i dag ikke forstår hverandre. Selv norsk er ikke det samme nå som for 100 år siden. Det er også forskjeller på hvordan vi snakker norsk på ulike. Vi har to likestillte skriftspråk og da må vi få ha de i fred! At mange er dårlige i nynorsk tror jeg kommer av for dårlige lærere og ikke minst fordommer!! Jeg også syntes nynorsk var vanskelig, helt til jeg kom på videregående og fikk vite at det var greit å skrive med kløyvd infinitiv (helt til man gir ut fagstoff), noe som gjør at jeg kan skrive nynorsk veldig dialektnært Norge er et flerspråklig land, men ikke bare med tanke på de mange morsmålene som tales rundt om i det langstrakte land. Samisk og norsk er etter loven likeverdige språk i Norge, men vi lærer i tillegg to skriftspråk og hører daglig også et mangfold av ulike dialekter, og også disse er en del av det flerspråklige Norge

Svar: Det er misforståelser og feiloppfatninger når det det gjelder nordmenns talespråk i de fjerne århundrene, og det er langtfra alt man vet. Men noe er sikkert: 1. Overklassen i Norge bestod av både dansker og nordmenn, altså av både danskfødte og norskfødte. 2. Danskene i Norge snakket dansk, men nordmennene greide like dårlig å snakke dansk den gang som nå Det å ha to eller flere obligatoriske skriftspråk er jo ikke spesielt for Norge. Finske elever må fortsatt lære svensk (jeg vil tro at minoriteten i Finland som har svensk som morsmål kanskje tilsvarer nynorskandelen i Norge), bor man i Barcelona må man lære både kastiljansk og katalansk, bor man i Bilbao må man lære både baskisk og kastiljansk osv

Bør vi ha to offisielle skriftspråk i Norge? Nynorsk Blogge

 1. Norge har gode forutsetninger for fiske og oppdrett av fisk og skalldyr, og fisk er en av landets viktigste eksportartikler - etter olje/gass. Staten har fortsatt store eierinteresser i næringslivet, med de siste årene har det vært en gradvis privatisering innenfor næringer som blant annet telekommunikasjon og samferdsel
 2. Her har Norge hatt et enormt problem i sin nasjonsbygging fra starten av, og det er ennå ikke løst: Vi har to norske skriftspråk. Dermed er vi ikke noen nasjon i herdersk forstand. - Målrørsla er fremdeles levende, og tokulturteorien - at det er et klart skille mellom en dansk-norsk og en norsk-norsk kultur i Norge - lever i beste velgående i deler av rørsla
 3. Vi elsker å snakke om dialekter, ostehøvelen og det faktum at Norge har to skriftspråk. Jeg tror de fleste av oss innerst inne er ganske stolte. Over at et lite og såpass ubetydelig land som Norge har tre skriftspråk: Samisk, bokmål og nynorsk
 4. På vegne av Sametinget i Norge ønsker jeg å bringe en hilsen til hele det pitesamiske språksamfunnet i Sverige og i Norge. Vi ønsker å gratulere dere med å endelig ha fått et offentlig normert skriftspråk. Samiske språk er et symbol på vårt felleskap, vår arv og vårt bånd til våre forfedre
 5. Det vil være trist om nynorsken som har vart så lenge i landet plutselig skal gå ut og forsvinne slik som de gamle runene. Med dette vil jeg si at vi nordmenn bør jobbe hardere for å bevare nynorsken, et skriftspråk som på mange måter viser mangfoldet av mennesker i Norge. Maylinn H. Byrknes (16
 6. John Hilt ytret sin forundring over at vi ikke har ett samlende skriftspråk i Norge, slik danskene har dansk og svenskene har svensk. Han sa ikke noe om hvor genuint dette skriftspråket skulle være. Slik jeg oppfatter deg, mener du det genuint norske er det som avviker mest fra svensk og dansk. Det er greit, men jeg skull

Man har vel ikke skikkelig te i Norge fordi det ikke er kulturen. Føler at det i Norge er posete som gjelder, og da sånn (uhorvelig, nitrist, gørrkjedelig) te som Earl Grey og Lady Grey og Lipton og noe lignend Duste grunnen til hvorfor vi har to skriftspråk. Posted on april 28, 2015 av norskfaghumor. For lenge siden da Norge skulle få seg et skrift språk. Vi hadde Dansk etter at vi var i union med dem. Vi hadde fått en egen grunnlov og nasjonalsang, men vi ville ha et eget skriftspråk På 1800-tallet var skriftspråket i Norge dansk. Etter at unionen med Danmark ble oppløst i 1814, mente mange i Norge at vi måtte ha et eget, norsk skriftspråk. Språkdebatten på 1800-tallet handlet i stor grad om identitet. At mange ønsket et norsk skriftspråk må ses på som en del av nasjonsbyggingen på denne tiden Folk som bodde i Norge i bronsealderen, kunne ikke skrive og lese. Dermed har de heller ikke etterlatt seg noe skriftspråk. Likevel vet språkforskerne en hel del om dette tapte språket og ordforrådet

Bruken av det norske skriftspråket ble dermed sterkt svekket. Vi fikk ikke lenger skrevet noen egen nasjonallitteratur. På grunn av den store dødeligheten svartedauden forårsaket i Norge, ikke minst blant våre skriftlærde, fikk dansk skriftspråk stadig større betydning i tiden som fulgte Hvorfor har to vi likestilte skriftsprksvarianter norge, i ogspr. bilde Bilde En Språkpolitikk Basert På Fakta 31. okt 2017 Men . nesten alle Norge i velger bokml burde. bild Når man er norsklærer mener jeg de er viktig å ha god kjennskap til begge skriftspråkene vi har i Norge. Når bokmål og nynorsk er sidestilte, er det også dette læreren forholde seg til gjennom sin profesjon. Jeg mener nynorsk kan være spennende, fordi man får et dypere innblikk i det norske språket. Nynors På denne tiden snakket vi i Norge egne dialekter og hadde egne talemåter. Norge var svært stort, og forskjellene fra helt nord og helt sør var ekstremt store. De fleste kunne enda snakke eller skrive norrønt, men da svartedauden kom i 1349 døde store deler av norrønt ut, sammen med tusenvis av mennesker

Hvorfor Har Vi To Skriftspråk I Norge

Start studying Språkhistorie norsk. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Daria.no. 1,345 likes · 1 talking about this. Daria.no inneholder flest stiler og har flest besøkende. Trenger du noen gode idéer, forslag eller litt inspirasjon til det du jobber med, kan du finne.. Det at vi finner noensinne sammenskrevet, kan forklares på samme måte som skrivemåten istedenfor. Sinne (i denne betydningen) er ikke i bruk i moderne norsk, og det samme gjelder steden . (Så kan en lure på hvorfor en da skriver i går , men her går det an å sette inn tilleggsord - i hele går )», sier Ims Et talemål som er basert på dansk skriftspråk, men med norsk uttale, har vært en vesentlig del av norsk samfunn minst siden 1700-tallet, antakelig lenger. Om du liker denne kulturpåvirkninga eller ikke derimot, det er helt opp til deg. Jeg har meninger om dette som tidvis gjør min interne tankevirksomhet vanskelig, så den har jeg ikke tenkt å plage noen andre med, i hvert fall ikke. Da hun ble spurt om hvorfor, fortalte Terne om de nye ordene sine: Det er de ordene Astrid i barnehagen bruker, og jeg synes de er så fine! Blomst og blome Skriftmålsvariasjon I Norge har vi to sidestilte skriftmålsformer: bokmål og nynorsk, i tillegg får mange barn se og erfare en rekke andre skriftspråk enn det norske

Norsk - En egen nasjon bør ha et eget språk - NDL

Sier du sjino eller sjole? Da er du i så fall én av mange. Både sj og kj er blant de vanskelige lydene å uttale, og noen av de siste lydene barn lærer. Mange tilegner seg en feilaktig uttalelse av kj-lyden, og tar med seg denne inn i voksen alder Ungdommer som har tilnærmet nynorsk som dialekt og nynorsk som skriftspråk, forstår heller ikke hvorfor de må lære bokmål. Tenk alle de timene som kunne blitt brukt på nyttig læring. Vi kunne tatt igjen for at vi mange år har blitt kåret som dårlig i matte i forhold til andre nordiske, og europeiske land

Norsk - Språkråde

All denne diskusjonen fram og tilbake om skriftspråkene vi skulle ha i Norge på den tiden har ført til at vi i dag har to skriftspråk, bokmål og nynorsk. Det er ikke lenger diskusjon om skriftspråket. De to skriftspråkene vi har fått oss er likestilt, og de er like mye brukt i landet Bloggen min har blitt til daria.no... Vi har også hatt norsk-prøve for ikke så lenge siden. Jeg oppfordrer også de andre bloggene, gilde!, til å legge ut sine innleveringer fra denne prøven her. Det er nemlig ikke bare jeg som tok veldig lett på denne prøven her. Så without further ado! Her er innleveringen min! Prøv

To Skriftspråk I Norge

Skriftspråksituasjonen i Norge - 1STB Gruppe

Skoleaviser.n

Hvorfor har vi to skriftspråk i norge - IBUTIKK.NO sammenligne tilbud og velg produkt til laveste pris eller mest populære. Prissammenligningen, de billigste og de beste tilbuden I Norge har vi hatt to skriftspråk, tre hvis du regner med samisk. Samisk er ikke egentlig et skriftspråk, men hvorfor har vi to, det er fordi Norge hadde vært tatt til «fange» av Danmark i ca. 300 år. Etter det fikk Sverige, Norge i gave av Danmark. Men i 1814 skjedde det noe som endret Norge som land

To skriftspråk eller bare ett? Nynorskblogge

Nordlyset viser seg i et belte vi kaller nordlysovalen. Lyset er vanligvis synlig over fastlandet i Nord-Norge om natten, og over Svalbard om dagen. Når solaktiviteten øker, kan man også se nordlys lenger sør i Norge. Det mystiske lyset har resultert i mange legender og myter opp gjennom historien Photos are what you need to create a stunning website. Images will drive traffic to your website and be seen by a huge audience. High quality photos will ensure your website is always updated Pensjonene ble regulert og utbetalt i oktober. Dette ble gjennomført med tilbakevirkende kraft fra 1. mai. Du kan finne endringen for din pensjon på Min side Vi har gitt innspill til en tverrsektoriell tiltaksplan mot fremmede skadelige arter, som ble ferdig høsten 2020. Kommuner med ordninger for hageavfall Vi er også opptatt av at hageavfall behandles riktig og at kommunene har ordninger for å destruere dette slik at fremmede plantearter ikke kan spre seg fra avfallet Dette er del 2 av 4. [ Les del 1 - del 3 - del 4 ]. I forrige utgave av Vaffelposten snakket vi litt om de to offisielle målformene i Norge, bokmål og nynorsk.. I dag skal vi se på hvordan bokmålet ble til.Da må vi først se litt på historien til det norske språket

Norsk språkhistorie (1830-1900) - Wikipedi

Fungerer ikke avfallssystemet i Norge, eller fungerer det så godt, at vi har begynt å ta det for gitt? Plastparadokset. Vi diskuterer det mest omtalte materialet vi har, den geniale og grusomme plasten. Evig liv på 1, 2, 3. Vi gir deg hvorfor og hvordan. Skill deg fra miljøgiftene Hvorfor har vi egentlig nynorsk? Norsk: Bokmål prosentandel med nynorsk i grunnskolen Tilleggsliste Bokmål - Nynorsk ordliste. Fra urnordisk til to offisielle skriftspråk: Nynorsk Bokmål Ålesund blir landets Klikk på koden! Språkutviklingen i Norge - ppt video online laste ned. Opprinnerlser, språk debatt.

Hvorfor har vi to skriftspråk i Norge? - Skole og

Vi skal lære om bakgrunnen for hvorfor vi har to skriftspråk i Norge. Når timen starter vil dere få utdelt en PowerPoint på OneNote som dere skal jobbe med. E Kapittelprøve Brøk, desimaltall og prosent Regne med brøk, desimaltall og prosent I alle fall beherske sidemålet sitt, kunne lese det og forstå historien bak hvorfor vi har to skriftspråk i Norge. Selv om de som har bokmål som hovedmål kanskje ikke får bruk for nynorsk i så veldig stor grad, siden bokmål er det som brukes mest i dag, så synes jeg det handler om samhold og respekt at man likestiller de to LES BAKGRUNN: Over 50 årsverk må bort.- Vi går rundt her og er litt sjokkskadde. Det er ingen tvil om at vi har mange ressurssterke ungdommer som bretter opp ermene og kommer seg igjennom med en motivasjon Lars Monsen kan misunne, men selv med doktorgrad i kjemi, kommer du ingen vei på videregående om du ikke kan forklare fotosyntesen på norsk

Vi har to skriftspråk i Norge

Hvorfor det? Internasjonal kommunikasjon foregår stort sett på engelsk. Bonnier Publications International AS Postboks 543 1411 Kolbotn Norge. Kundeservice Selvbetjening +47 20 06 87 06 Sosiale Vi har sendt en e-post til som forklarer deg hvordan du skal nullstille passordet ditt Hvorfor gråter vi krokodilletårer? Bonnier Publications International AS Postboks 543 1411 Kolbotn Norge. Kundeservice Selvbetjening +47 20 06 87 06 Sosiale Vi har sendt en e-post til som forklarer deg hvordan du skal nullstille passordet ditt I Norge kan vi for eksempel se tegn på svekket oppslutning gjennom lavere valgdeltagelse og større misnøye med politikere. Det siste har spesielt fått utfolde seg på sosiale medier. Eksempler på utfordringer som ofte blir nevnt i forbindelse med demokratiet i Norge er blant annet minoriteters stilling, lav valgdeltagelse, globalisering, manglende tillit til systemet, politikerforakt og.

Då får vi også eit språk i spagaten.» (Rotevatn, 2014: 99) Og jeg tenker at det er nettopp dette det handler om. Språket vi benytter i sosiale medier er på mange måter en refleksjon av oss selv. Det er vår moderne signatur. Når jeg nå blar gjennom mine egne profiler på sosiale medier, ser jeg språket mitt med nye, nysgjerrige øyne I Norge snakker de f leste engelsk ved siden av morsmålet sitt, og ved hjelp av engelsk kan vi kommunisere med dialekt - variant av et språk som snakkes i et avgrenset område skriftspråk. Har du noensinne tenkt Hvorfor i alle dager lærer vi nynorsk på skolen? I et av våre tidligere innlegg forklarte vi hvorfor vi har nynorsk på skolen, men nå skal du få høre hva vi egentlig mener om nynorsken. Hvorfor har vi nynorsk på skolen? Jo, fordi bokmål og nynorsk er et likestilt skriftspråk. Det er vel strengt tatt. Hvorfor het de bolsjeviker? Bonnier Publications International AS Postboks 543 1411 Kolbotn Norge. Kundeservice Selvbetjening +47 20 06 87 06 Sosiale Vi har sendt en e-post til som forklarer deg hvordan du skal nullstille passordet ditt

 • Viktige hendelser i bibelen.
 • Henvisning til revmatolog.
 • Murat kekilli vay be vay.
 • Grabpflege biberach.
 • Oberlausitzer kurier austragen.
 • Kristiansund fellesråd.
 • Norskoppgaver for minoritetsspråklige.
 • Humle plante på engelsk.
 • Manglende innlevering av sykemelding.
 • Erfurt tipps.
 • Erik follestad lillian.
 • Tallinje 0 100.
 • Apple iphone 7 launch date.
 • Fra bok til film problemstilling.
 • Best thriller movies 2013.
 • Gaupe jakt 2018.
 • Rotary georgia.
 • Húsavík island.
 • Hvor finner man arkiverte bilder på instagram.
 • Hvordan legge fiskebensparkett.
 • Tanzschule jobmann rheine.
 • Sommerfugl stanser.
 • Brikker til å ha under glass.
 • Klasseforskjeller i verden.
 • Dunkin donuts gelatine.
 • Segundo nombre para carolina.
 • Zhenhua ztr.
 • Belysning i stue med høyt tak.
 • Lyngstad ernæring surdeig.
 • Barnevognhuset rudo ullevålsveien.
 • Gipsplater sprekker.
 • Hva er en trunk motor.
 • Sterk fysisk tiltrekning.
 • Losby gods julelunsj.
 • Freia melkesjokolade cocos.
 • Norskeautomater bonus.
 • Shera danese.
 • Speed dating münchen samstag.
 • Thunderdome jaarbeurs utrecht.
 • Trettiårskrigen barokken.
 • Gulskjerpe.