Home

Mysoft idrettens medlemssystem

Idrettens medlemssystem tilbyr full oversikt over medlemmer og aktive for idrettslag, idrettskretsene, særforbundene og NIF sentralt. Fordeler for idrettslag som benytter idrettens medlemssystem: Enkelt verktøy for opptak av medlemmer Tilgang til Idrettens medlemssystem er gratis. Ingen etableringsgebyr, vedlikeholdskostnad eller supportavgift per år. Ved fakturering betaler idrettslaget et gebyr per gjennomført betaling (uavhengig av antall utsendte krav og purringer) hvor pris er beroende på hvilken betalingsløsning som er benyttet for den enkelte transaksjon Medlemssystemet Mysoft er nå stengt. Dette siste halvåret har vi arbeidet med å bidra til at alle brukerne har fått ryddet opp i sine lister og kunnet ta i bruk Idrettens egne systemer eller tredjepartsleverandører. Mysoft var operativt som medlemssystem til 30.juni 2020

Norges Gymnastikk- og Turnforbund har fått henvendelser om hvordan man skal melde seg inn elle registrere seg nå som Mysoft er terminert. Medlemssytem velges nå av klubbene selv. Det er mulig å velge KlubbAdmin, Idrettens Medlemssystem (IMS) eller et tredjepartssystem. Her kan du lese mer om NIFs moderniseringsprosjekt. Her kan du lese mer om IMS. [ Kreditering i Idrettens medlemssystem (IMS) På nåværende tidspunkt støtter ikke IMS kreditering i løsningen. For å kreditere må man logge på Buypass Payment Manager hvor idrettslaget har opprettet e I løpet av 2019 innfører Norges Kampsportforbund nytt medlemssystem, og det vil kjøres en ny migrering av data fra Mysoft. og nå informert om at alle idrettslag fremover skal benytte idrettens medlemssystem eller en løsning som har godkjent integrasjonsavtale med Norges idrettsforbund I NGTF er vi allerede kjent med vårt eget vedtak fra 26.oktober som sier at vi som forbund ikke selv skal eie og forvalte et medlemssystem, noe som betyr at alle klubber som i dag bruker Mysoft må finne en annen løsning innen 01.01.2020.. Nå har Idrettsstyret i NIF vedtatt å etablere et felles medlemssystem for norsk idrett

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite. E-post: support@idrettsforbundet.no Telefon: 21029090 Man-tor: 08:00-19:00 Fre: 08:00-15:30. Om personver Idrettens medlemssystem tilbyr full oversikt over medlemmer og aktive for idrettslag, idrettskretsene, særforbundene og NIF sentralt. Fordeler for idrettslag som benytter idrettens medlemssystem: Enkelt verktøy for opptak av medlemmer. Sømløs håndtering av grupper, lag og administrasjon av styrer innenfor et idrettslag. Betalingsløsninger med konkurransedyktig prismodell og stor grad av. Mysoft: programvareleverandør som spesifiserer, bygger, utvikler og implementerer CRM-løsninger og medlemssyster for organisasjoner. Mysoft AS Mysoft er en programvareleverandør som siden 1990 har spesifisert, bygget, utviklet og implementert integrerte CRM-løsninger for fagorganisasjoner, interesseorganisasjoner og giverorganisasjoner i Norge og Sverige Med brukervennlig hjemmeside-plattform og medlemssystem med godkjent NIF-integrasjon fra IdrettenOnline får du full kontroll over det interaktive arbeidet til klubben, på en enkel og oversiktlig måte. Les gjerne litt mer om de tjenestene vi tilbyr for å løse deres utfordringer

Begge løsningene får man, avhengig av rolle i idrettslaget, tilgang til etter innlogging med idrettens ID (Min idrett-bruker). Alle som skal gjøre samordnet rapportering til NIF må logge seg på portalen for å få gjennomført denne, mens de som benytter seg av NIF sitt elektroniske medlemsystem også vil ha tilgang til dette i portalen Mysoft Dynamics 365 är en avancerad, integrerad baslösning för fackförbund, intresseorganisationer och givarorganisationer och finns tillgänglig i en norsk och en svensk version. Systemlösningen är Mysofts 5:e huvudversion baserat på en Microsoftplattform med Microsoft Dynamics 365 och SharePoint som primära systemverktyg. Mysoft Dynamics 365 täcker huvudområden som.

NGF er i samtaler med NIF og GolfBox om å sette opp en integrasjon mellom GolfBox og idrettens sentrale medlemsdatabase, som ivaretar idrettsstyrets vedtak om et felles medlemssystem. Foreløpig er det ikke avklart når et slik integrasjonsprosjekt kan igangsettes, men samtaler med NIF indikerer at vi kan komme i gang i 3. eller 4. kvartal 2019 Klubber under NGTF som i dag bruker Mysoft som sitt medlemssystem får hjelp til å konvertere sine medlemmer over i idrettens systemer gjennom NGTF, og kan kontakte oss på mysoft@gymogturn.no ved spørsmål eller informasjon vedrørende sin klubb

Informasjonsskriv medlemssystem, Mysoft termineres 30. juni, og i den forbindelse forsvinner både medlemssystemet for mange av våre klubber, påmelding til våre nasjonale konkurranser (samt flere kretskonkurranser) Du mottar denne mailen fordi din mailadresse står som kontaktinfo for din klubb i idrettens systemer medlemssystem med godkjent nif-integrasjon IdrettenOnline er ett av få medlemssystem som har en godkjent integrasjon med Norges Idrettsforbund. Dette betyr at dere kan føle dere trygge på at alle krav NIF stiller rundt medlemshåndtering blir etterfulgt når dere benytter dere av IdrettenOnline

Rena IL Turn benytter Idrettens Medlemssystem (IMS), et felles medlemssystem for alle turnforeninger tilknyttet Norges Gymnastikk- og turnforbund. Alle påmeldinger og registreringer skal foregå i IMS. For å melde på må det opprettes en bruker på www.minidrett.no hvis barnet ikke allerede har det. OBS! den må være i barnets navn Har du sjekket om ditt nåværende medlemssystem er det? For en gratis og uforpliktet prat og demonstrasjon av hjemmeside og medlemsadministrasjon, ta kontakt nå. Brukervennlighet i fokus. Idretten Online er designet og utviklet med et stort fokus på brukervennlighet

Idrettens medlemssystem - KlubbAdmi

 1. Idrettens medlemssystem. Send faktura på nytt - Ny funksjonalitet for de som ønsker å sende en fakturakopi til medlemmet. Kan kun sendes til betalingskrav som ligger til forfall eller har forfalt og må ikke forveksles med purringer
 2. 2: Opplysningene skal kun føres i enten idrettens medlemssystem eller via en løsning som har godkjent integrasjonsavtale med Norges idrettsforbund. 3: Det kan kun benyttes ett medlemssystem per idrettslag. I kommunikasjonen til NIF går det fram at alle idrettslag må være over på en godkjent løsning innen 31.12.2019. Tryggivan
 3. 2.54: 15.12.20: TurneringsAd

Rana Turnforening benytter Idrettens Medlemssystem (IMS). Et nytt felles system for all idrett i Norge. For å benytte dette må utøver ha en aktiv profil i «idrettens ID». Dette er den samme som man bruker i MinIdrett. Medlemskap i Rana Turnforening innebærer rettigheter og plikter Et felles medlemssystem vil i tillegg sikre at idrettens sentrale database blir grunnlaget for all rapportering og fordeling av midler. - Dette arbeidet er nødvendig for å kunne imøtekomme krav fra Kulturdepartementet og kritikken i Riksrevisjonens rapport, men også for at vi fremover skal kunne ha gode rapporter og analyser over utviklingstrender i norsk idrett

Snarøya Gymnastikk- og Turnforening gikk fra og med 1. juli-2020 over til IMS - Idrettens medlemssystem. Nye idrettens medlemssystem (IMS) er et moderne «skybasert» medlemssystem for alle idrettslag / klubber / foreninger som er medlem av Norges Idrettsforbund. Alle påmeldinger og registreringer av brukere skal foregå i IMS Norges Kampsportforbund lanserer i løpet av året nytt medlemssystem. 16 pilotklubber begynte testingen av det nye systemet i mai, og har i løpet av sommeren gitt en rekke konstruktive tilbakemeldinger. - Vi setter stor pris på den viktige jobben pilotklubbene gjør med å teste systemet, og. - Idrettens elektroniske medlemsregister er under løpende utvikling, og vil med tiden lansere en rekke nye funksjoner som bedrer idretts-hverdagen til et idrettslag. Hjelp og veiledning. Norges Danseforbund jobber for å tilpasse NIFs nye medlemssystem til våre klubbers behov Idrettslag tilknyttet prøveordningen har et særlig ansvar for at de løpende oppdaterer opplysninger om personer, enten i idrettens felles medlemssystem eller medlemssystem med integrasjonsavtale med NIF, jf. forskrift om medlems- og organisasjonsregistrering Sagene IF bruker idrettens løsninger for medlemsadministrasjon; Min Idrett og Klubbadmin. Dette er et elektronisk medlemssystem integrert med idrettens nasjonale medlemsdatabase (krav fra NIF fom 1.1.2017) og med idrettens admin/ org system Sportsadmin. For våre medlemmer betyr det at de de selv kan administrere sitt medlemskap i Min idrett

Vårt medlemssystem WebOrg Ettersom Norges Idrettsforbund legger ned MySoft i utgangen av juni 2020 har vi nå gått over til et nytt medlemssystem. Det nye system er WebOrg og er en NIF-godkjent tredjepart som vil behandle medlemsdata, påmelding og betaling fremover Nytt medlemssystem fra høsten 2020. Vårt medlemssystem, som vi hittil har brukt, ble nedlagt pr. 30. juni 2020 og blir nå erstattet av et nytt medlemssystem - Idrettens medlemssystem (IMS) som er NIF's egen løsning. Bakgrunnen er at alle medlemmer i idrett skal være registrert i en felles database - Idrettens Sentral Database (ISD) KlubbAdmin (Idrettens Medlemssystem) KlubbAdmin er Norges Idrettsforbund (NIF) sitt eget medlemssystem, som alle Idrettslag tilknyttet NIF har gratis tilgang til og kan bruke som sitt administrasjonssystem og fakturering av bl.a Medlems- og Treningsavgifter i klubben Idrettens eget system heter KlubbAdmin. Det brukes av desidert flest idrettslag, er helt gratis å benytte, og er tett integrert med idrettens øvrige systemer, som blant annet Min Idrett. Av nye, godkjente systemer må nevnes deltager.no sitt «Alt på ett sted» konsept Idrettens grunnstige. apparatturn. Troppsturn. Tilbud & Timeplan VÅR 2017. Turn og triks for ungdom. Voksenturn. turn damer senior 50+ Akrobatikk. Mer.. Mer.. MySoft . Alle som ønsker å benytte seg av Drammens Turnforening sine treningstilbud må melde seg på elektronisk via MySoft Idrett

Gjennom sitt medlemskap i Norges Golfforbund og Norges Idrettsforbund skal alle golfklubber benytte GolfBox som sitt medlemssystem og følge idrettens lover og vedtak. Publisert tirsdag 31. oktober 2017. 14. februar 2013 vedtok Idrettsstyret «Forskrift om idrettens medlems- og organisasjonsregister» Smittevernplan IHK Sparta Tilbake til røttene Idrettens koronavettkurs Presisering av registrering for eventuell smittesporing Støtt klubben din ved å kjøpe sesongkort for Hockey-TV Nytt medlemssystem Velkommen til dommerkurs Retningslinjer for gjennomføring av ishockeysesongen 20/21 Vi søker valgkomité:.

Alle medlemmer i Nøtterøy turn mottar en epost i forbindelse med overgang til NIFs nye medlemssystem. Det er viktig at dere husker å følge lenken til Medlemsportal i eposten og bekrefter medlemsskapet. Alternativt kan du gå direkte til medlemsportalen (imsapp.nif.no). Ved problemer kan du ta kontakt via Klubbsuppo Stiklestad IL er i gang med forberedelsene til oppstart av turn for sesongen høsten 2019 og våren 2020, og vi ønsker alle nye og gamle turnere velkommen til en ny sesong. Turnpartiene blir oppdelt i ulike aldersgrupper og kjønn. 1.-4- klasse har betaling og påmelding gjennom idrettsskolen med eget skjema. Med forbehold om tilstrekkelig påmelding fortsetter vi med ungdomsparti (7.-10. kl. Vårt medlemssystem Sagene IF bruker idrettens løsninger for medlemsadministrasjon; Min Idrett og Klubbadmin. Dette er et elektronisk medlemssystem integrert med idrettens nasjonale medlemsdatabase (krav fra NIF fom 1.1.2017) og med idrettens admin/ org system Sportsadmin. For våre medlemmer betyr det at de de selv kan administrere sitt medlemskap i Min idrett. For klubben betyr de Det er kalt IMS (Idrettens Medlems System). NIF vil da ha 2 systemer som de selv tilbyr. Den eksisterende «min Idrett» og den nye IMS. Men det kommer info så snart vi får dukket litt inn i det Alle som lå inne i Mysoft er ført over, vi er midt i et medlemssystem skifte «Idrettsstyret i Norges idrettsforbund vedtok på sitt styremøte 13. og 14. desember 2018 å etablere et felles medlemssystem for norsk idrett innen 1. januar 2020 for å sikre eierskap, kvalitet og kontroll over egne medlemsdata. Avgjørelsen får konsekvenser for alle idrettslag som i dag ikke bruker NIFs løsninger.» Kilde På bakgrunn av dette har Osl

Kom i gang med Idrettens medlemssystem - idrettsforbunde

Mysoft — Norges Gymnastikk og Turnforbun

Video: Hvordan melder man seg inn i en klubb etter Mysoft

Norges idrettsforbund har gjennomført en landsomfattende kartlegging av de samlende konsekvensene av koronasituasjonen for norsk idrett. Den indikerer at idretten foreløpig har tapt 1,5 milliarder kroner. En konsekvens av krisen er at fire av ti idrettslag vurderer en varig reduksjon av aktivitetstilbudet. Innsikten er brukt som grunnlag for NIFs innspill til treffsikre støttetiltak i. Alle idrettslag må ha et elektronisk medlemssystem. Idrettens medlemssystem tilbyr full oversikt over medlemmer og aktive for idrettslag, idrettskretsene, særforbundene og NIF sentralt. For en..

Oppdatering av ny medlemsløsning: Informasjon vedrørende

Et medlemssystem eller medlemsregister er et elektronisk informasjonssystem for å administrere medlemmer i en organisasjon eller forening. Et medlemsregister kunne tidligere også være et papirbasert system, men dette antas å være et forbigått fenomen i det moderne samfunnet Vi håper på å få til sånn noenlunde likt tilbud som vi hadde før Koronaen slo inn. Det som og er nytt er at Mysoft medlemssystemet går ut, og blir erstattet av et nytt system som leveres av NIF. Det er kalt IMS (Idrettens Medlems System). NIF vil da ha 2 systemer som de selv tilbyr. Den eksisterende «min Idrett» og den nye IMS Rapportering av medlemsopplysninger til NIF innen 30. april 2020 er åpnet. Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall pr. 31.12.19 til NIF innen 30.04.20. På lik linje med fjoråret så er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av samordnet søknad og rapportering. Samordnet søknad og rapportering er nå åpnet i Idrettens Medlemssystem (KlubbAdmin) Samordnet rapportering om medlemstall. Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall pr. 31.12.19 til NIF innen 30.04.20. På lik linje med fjoråret så er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av samordnet søknad og rapportering. Samordnet søknad og rapportering er nå åpnet i Idrettens Medlemssystem (KlubbAdmin)

NIF har vedtatt å etablere et felles medlemssystem

 1. Det påhviler idrettslag tilknyttet prøveordningen et særlig ansvar for at de løpende oppdaterer opplysninger om personer, enten i idrettens felles medlemssystem eller medlemssystem med integrasjonsavtale med NIF, jf. forskrift om medlems- og organisasjonsregistrering
 2. Dette nye systemet (Idrettens Medlemssystem) er dessverre ikke helt fullgodt, og vi har noen utfordringer med å få på plass alle medlemmer i det nye systemet. Håper dere har litt tålmodighet med oss i denne fasen til vi får orden på trenerkabal, timeplan og nytt medlemsystem. Vi gir nærmere beskjed så snart som mulig
 3. Sak 05.02 B-sak: Status for skifte av medlemssystem til Mysoft Del 2 - Avtalemessige forhold Sak 09.02 B-sak: B-sak: Dreiebok for Streik i NJ Sak 09.04 B-sak: Streikebidrag - retningslinjer og størrels
 4. Medlemssystemet som Tvedestrand Turngruppe har vært tilknyttet er ikke lenger i drift. Norges idrettsforbund har lanserer et nytt system kalt Idrettens medlemssystem (IMS)

Elektronisk medlemsregister - idrettsforbunde

 1. strasjonen. Systemet er utviklet av Norges Idrettsforbund og er fortsatt helt ferskt. Her kommer en liten veiledning til hvordan påmeldingen fungerer i år
 2. LEOPARD er basisøvelser i Idrettens Grunnstige 2 (som er mer avanser enn Idrettens Grunnstige 1) 17.00-17.55 Turn - GAUPE (1-2 klasse) (meld på her) GAUPE er basisøvelsene i Idrettens Grunnstige 1. GAUPE skal fokusere mer på aktivitet enn på teknikk. GAUPE og REV (på tirsdag) har samme innhold
 3. .no Dette skal idrettslag som har avholdt årsmøte innrapportere: • De idrettslagene som har avholdt årsmøter foretar all innrapportering som vanlig. Dette skal idrettslag som ennå ikke har avholdt årsmøte innrapportere
 4. Samordnet søknad og rapportering - april 2020 Idrettsregistreringen har tidligere vært gjennomført i januar måned. Fra og med 2016 ble idrettsregistreringen en del av samordnet rapportering - og den skal gjennomføres i april måned. Vi understreker at alle tall man skal rapportere skal være pr 31.desember året før. Samordnet søknad og rapportering gjøres via Idrettens [
 5. De 16 det gjelder har fått tilsendt en ny purring i dag. Er du usikker på om du har betalt kan du se status når du logger inn i Mysoft, eller kontakte kasserer på okonomiansvarlig@bardufossgymogturn.no. Til høsten vil treningsavgift fra BGTF faktureres fra Idrettens medlemssystem (IMS)

Medlemsadministrasjon - Forsid

Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall pr. 31.12.19 til NIF innen 30.04.20. På lik linje med fjoråret så er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av samordnet søknad og rapportering. Samordnet søknad og rapportering er nå åpnet i Idrettens Medlemssystem (KlubbAdmin). Start rapportering Dette har idretten tapt på krisen Norges idrettsforbund (NIF) mener at norsk idrett så langt har tapt 1,5 milliarder kroner som en konsekvens av koronasituasjonen Snarøya Gymnastikk- og Turnforening går fra og med 1. juli-2020 over til IMS - Idrettens medlemssystem. Nye idrettens medlemssystem (IMS) er et moderne «skybasert» medlemssystem for alle idrettslag / klubber / foreninger «Alle idrettslag må enten bruke Idrettens medlemssystem (KlubbAdmin) eller et kommersielt medlemssystem fra en leverandør med godkjent integrasjonsavtale med NIF». De siste årene har Snøgg fotball brukt Superinvite. De har per i dag ikke en godkjent integrasjonsavtale med NIF, ergo vi må bytte system og vil ta i bruk KlubbAdmin Idrettens medlemssystem (KlubbAdmin): Mulighet til å sende kopi av betalingskrav til medlemmer. Nå er det mulig å kreditere 0,- avgifter som har status betalt. Forbedret logg ved utsending av meldinger fra medlemssystem. Feilrettinger for eksport på fakturasøk. Optimalisering av faktureringsoppsett. Generell feilrettinger og forbedringer

Idrettens medlemssystem • Drammen Idrettsrå

 1. Gjennom idrettens grunnstige vil barna få en allsidig og motorisk utviklende grunntrening og møte utfordringer som er tilpasset den enkelte. Idrettens grunnstige inneholder 10 øvelsesgrupper med 10 trinn i hver gruppe, og dette skal sikre at barna får en variert og allsidig bevegelseserfaring blant barn og unge
 2. Antall idrettslag som har registrert sine kostnader innehar 57 prosent av den totale medlemsmassen i idrettens medlemssystem. Redusert aktivitet
 3. Antall idrettslag som har registrert sine kostnader innehar 57 prosent av den totale medlemsmassen i idrettens medlemssystem. Nesten 40 prosent av idrettslagene, oppgir at en varig reduksjon av aktivitetstilbudet er aktuelt for å komme gjennom krisen og 23 prosent har oppgitt at ytterligere permitteringer er et aktuelt tiltak
 4. Salto Idébok 2850010008 SALTO er en fortsettelse av aktivitetene i Idrettens grunnstige der utfordringene og spenningsmomentene står i kø samtidig som d..

- Mysoft A

Vi bruker Idrettens medlemssystem - IMS for å holde orden på våre medlemmer. For å bli medlem må du gå inn på imsapp.nif.no og logge på med Idrettens ID. Hvis man ikke er registert i Norges idrettsforbunds systemer fra før må man opprette ny bruker Administrasjonen har hovedkontor på Idrettens Hus, Ullevål Stadion, og 12 ansatte. For ytterligere informasjon, kontakt generalsekretær Trond Søvik på 93439743 eller trond@kampsport.no Prosjektleder CRM/medlemssystem I Idrettens medlemssystem er det nå mulig å velge flere måter å fakturere på. Fakturering via prismatrise (pris i henhold til alder), pris pr. utvalg, eller pris pr. unntak. Les mer om priser og fakturering i linken over

Nettside for idrettslag - IdrettenOnlin

Alle idrettslag er pliktige til å rapportere medlemsopplysninger til Norges idrettsforbund innen 30. april 2020. Innrapportering av medlemsopplysninger må gjennomføres innen fristen selv om idrettslaget ennå ikke har avholdt årsmøte Idrettens medlemssystem tilbyr full oversikt over medlemmer og aktive for idrettslag, idrettskretsene, særforbundene og NIF sentralt. Fordeler for idrettslag som benytter idrettens medlemssystem: Enkelt verktøy for opptak av medlemmer. Sømløs håndtering av grupper, lag og administrasjon av styrer innenfor et idrettslag medlemssystem Bakgrunn: På landsmøtet 2016 ble følgende sak vedtatt. Mysoft, et dansk selskap, hadde et bra tilbud, men ble valgt bort fordi de ikke kunne tilby avtalegiro. Avtalegiro var et av de sterkeste ønskene fra Landsmøtet til et nytt medlemssystem Buypass for idrett Bruk tiden på idrett, ikke administrasjon Frigjør tid til aktiviteter - i stedet for betalings- og medlemsforvaltning. Buypass leverer ID og betaling rett i idrettens klubbløsning

ItINFO:Godkjente medlemsløsninger - itINF

 1. Under kan du registrere deg og ditt barn som medlem i Kongsten IF gjennom idrettens medlemssystem Min Idrett. Kostnaden for kontingent (800,-) og treningsavgift (400,-) i 2018 er kr. 1 200,-. Dette inkluderer barneidrettsforsikring. Du betaler kun èn kontingent pr. familie - så dersom du har flere aktive barn - så er det søskenmoderasjon
 2. Dette er idrettens felles medlemssystem, og alle som er medlem av idrettslag har allerede profil. Siden vi i golfen har vårt eget medlemsregister (Golfbox) må medlemmer i golfklubbene (og som ikke er medlem av andre idrettslag) selv opprette profil i Min idrett
 3. Informasjon om NIFs nye medlemssystem og ditt medlemskap i Nøtterøy turn. Norges Idrettsforbund har utviklet et nytt system for håndtering av medlemmer i idrettsforeninger. Nøtterøy Turn tar nå i bruk dette systemet (IMS). Alle som var medlemmer i Nøtterøy Turn april 2020, overføres til det nye medlemssystemet
 4. Antall idrettslag som har registrert sine kostnader innehar 57 prosent av den totale medlemsmassen i idrettens medlemssystem. LES OGSÅ: Slik skal Berntsen få Viking i form til seriestart
 5. ). For mer informasjon, klikk her

Mysoft Dynamics - Mysoft A

Påmelding kan gjøres på Mysoft. Bruk samme innlogging som tidligere men meld dere på nytt parti! Nye medlemmer trykker på knappen for «bli medlem» og fyller ut alle opplysninger. Dere som står som medlemmer i Vardal Turnforening har medlemsnummer og skal bruke dette så vi ikke får duplikater 1. Idrettslaget skal løpende oppdatere opplysninger om idrettslagets medlemmer, tillitsvalgte, frivillige og ansatte i idrettens medlems- og organisasjonsregister. 2. Opplysningene skal kun føres i enten idrettens medlemssystem eller via en løsning som har godkjent integrasjonsavtale med Norges idrettsforbund. 3 VIKTIG INFORMASJON ️ Medlemssystemet som gym og turn bruker, blir tatt bort 01.07. Dette innebærer at vår klubb går over på nytt system; IMS (Idrettens medlemssystem). Hva betyr dette for deg?. Opplysningene skal kun føres i enten idrettens medlemssystem eller via en løsning som har godkjent integrasjonsavtale med Norges idrettsforbund. Det kan kun benyttes ett medlemssystem per idrettslag. Åheim Idrettslag Idrettsregistreringen har tidligere vært gjennomført i januar måned. Fra og med 2016 ble idrettsregistreringen en del av samordnet rapportering - og den skal gjennomføres i april måned. Tallene som rapporteres inn skal skal være pr 31.desember året før. Samordnet søknad og rapportering gjøres via Idrettens Medlemssystem (KlubbAdmin)

Felles medlemssystem for norsk idrett - Golfforbunde

Medlemssystem og medlemsregister brukes gjerne om hverandre. I henhold til boken Ti trinn for valg av riktig medlemssystem av Bang, er et medlemsregister begrenset til selve medlemsdatabasen, mens et medlemssystem er et mer omfattende system som inneholder flere registre med flere organisasjonsnivåer og moduler Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall pr. 31.12.19 til Idrettsforbundet (NIF) innen 30.04.20 Idrettens medlemssystem tilbyr full oversikt over medlemmer og aktive for idrettslag, idrettskretsene, særforbundene og NIF sentralt. Bedre Klubb. 20. mar 2019. Bedre klubb er et utviklingsverktøy laget av Norges idrettsforbund, som skal gjøre det lettere å drive og utvikle idrettslag

Tallene som er hentet inn er basert på innrapporterte meldinger fra en tredel av landets idrettslag. Antall idrettslag som har registrert sine kostnader innehar 57 prosent av den totale medlemsmassen i idrettens medlemssystem. Idrettspresident Berit Kjøll. Foto: Terje Pedersen, NTB Scanpix Redusert aktivite viktig informasjon om nytt medlemssystem - alle medlemmer! 6/7/2020 Vi er i ferd med å bytte løsning for medlemshåndtering, og går over til Idrettens Medlemssystem (IMS), som er NIFs egen løsning IMS Medlemssystem Det har vært endel problemer med det nye systemet men med NIF sin hjelp er vi nå klare for oppstart.. Hvis du har problemer med det nye systemet, vennligst ta kontakt med support@idrettsforbundet.no; Informasjon om endringer og feilrettinger fra NIF: Status NIF & IMS, uke 35 Vi beklager for alle ekstra tiden dere måtte bruke til å melde på til turn denne sesongen Vi har aktiviteter som Foreldre & Barn 2-4 år, Gymlek 3-5 år, Apparatturn fra 6-9 år, Apparatturn 10-12år, konkurranseturn jenter og gutter, Troppsgymnastikk trampett og tumbling, Turn PU, Freerunning, Turntrening for voksne, Stevneprogramtrening voksne, Streetjazz, HipHop og Breakdance Elverum Turn benytter Idrettens Medlemssystem (IMS), et felles medlemssystem for alle turnklubber tilknyttet Norges Gymnastikk- og turnforbund. Alle medlemmer må gjøre følgende: 1) Opprette en bruker på www.minidrett.no hvis barnet ikke allerede har det. Da er barnet også forsikret Påmelding nye utøvere. Det er nå åpnet for påmelding av nye medlemmer i foreningen. Vi har ledige plasser på flere partier. Meld på ved å logge inn her: Idrettens medlemssystem Husk at man skal logge inn med utøvers navn

 • Magnetbandspelare.
 • Konflikt in northern ireland.
 • Sofie andrea blogg.
 • Atlanta fox norge.
 • Runescape mobile release date.
 • Schlimme unfälle mit todesfolge.
 • Nero sjokolade.
 • Macgyver 2018 staffel 2 deutschland.
 • Hva er hår.
 • Fikse knust skjerm.
 • Juur youtube.
 • Pole emploi reinscription après radiation.
 • Jane austen famous works.
 • Rote flora.
 • Ind inkomenseis 2017.
 • Never gonna give you up avicii.
 • Gesetzliche feiertage nrw 2018.
 • Helsekontroll volvat.
 • Pegasus istanbul.
 • Tändspole honda crf 250.
 • Unterdrücken englisch.
 • Gudbrandsdølen dagningen.
 • Elektro vg1 eksamen.
 • Awo düsseldorf flingern.
 • Roskilde deaths.
 • Hotell nice gamlebyen.
 • Montego bay.
 • Influensavaksine cellegift.
 • Ringsaker almenning sagbruk.
 • Spring break party.
 • Hp omen accelerator review.
 • Flimring for øynene symptom.
 • Minecraft playstation 3.
 • League generator.
 • Forstavelse i kryssord.
 • Corey taylor slipknot.
 • Babettes restaurant mo i rana.
 • Mesnali moh.
 • Pierogi z mięsem mielonym kwestia smaku.
 • Weimaraner valper.
 • Fidus kryssord.