Home

Sammensatt tekst snl

Sammensatt tall er et heltall som kan faktoriseres, det vil si at det kan skrives som et produkt av andre heltall som er større enn 1. 15 er et eksempel på et sammensatt tall, for det kan skrives som 3 · 5. Et heltall som er større enn 1, og som ikke er sammensatt, kalles et primtall. Sammensatt blad er en type blad som har innskjæringer som rekker nesten helt inn til midtnerven eller grunnen, slik at de enkelte delene, småbladene, ser ut som selvstendige blad. Sammensatte blad deles i finnede blad, slik for eksempel rogn har, og koblede blad, slik for eksempel hestekastanje har. Se også blad. En sammensatt eller multimodal tekst er en tekst / medie der flere modaliteter benyttes for å få frem et budskap. Dette kan omfatte alt fra en kombinasjon av bilde og verbaltekst til kombinasjoner av verbaltekst, film og lyd. Alle disse kalles modaliteter, dermed er teksten multimodal, den inneholder altså flere modaliteter En sammensatt tekst er en tekst som inneholder minst to ulike uttrykksmåter, som lyd, bilde, skrift eller video. Uttrykksmåtene spiller sammen og gir teksten mening. Mange av tekstene du omgir deg med, er sammensatte Hva er en sammensatt tekst, og hvorfor lager vi sammensatte tekster? Forsker Anne Løvland har skrevet en introduksjonstekst for NDLA om emnet

Nedenfor ser du en sammensatt tekst som du kanskje kjenner igjen fra store plakater langs veien. Plakaten består av et stort fotografi og et skriftlig budskap. Studér de to uttrykksformene denne plakaten er satt sammen av. Kampanjeplakat satt opp av Statens vegvesen En sammensatt tekst er en kombinasjon av flere ulike uttrykksmåter. En musikkvideo for eksempel kombinerer bilder, dans, musikk og ord. De forskjellige uttrykksmåtene virker sammen og skaper en helhet

Analyse av en sammensatt tekst Author: 25106401 Created Date: 10/16/2015 10:34:10 AM. Med en videre språkvitenskapelig forståelse, kan modalitet ses på som det tegnsystemet som brukes i en gitt tekst eller et annet kommunikativt uttrykk, for eksempel (verbal-)språk, bilde, musikk og gester. En tekst som benytter flere slike modaliteter samtidig, kalles en multimodal eller sammensatt tekst. Visuelle modaliteter inkluderer skriftspråk, grafisk utforming, tegnspråk, gester. Som substantiv er kompleks et sammenhengende hele av innbyrdes selvstendige deler, for eksempel kompleks av forestillinger eller bygningskompleks. Som adjektiv betyr kompleks sammensatt av mange elementer eller mangesidig.

Hva er en sammensatt tekst? Enkelt forklart er en sammensatt tekst en tekst som bruker minst to teksttyper. Et annet begrep for sammensatt tekst er multimodal tekst. Og i stedet for å si at teksten er satt sammen av ulike teksttyper, sier vi at den er satt sammen av ulike modaliteter. Sammensatte tekster kan ha mange ulike uttrykk Vi ser gjerne på en sammensatt tekst som vellykket når tekstskaperen får de enkelte uttrykks- måtene til å virke sammen slik at de utfyller hverandre og støtter opp om samme budskap. Men det er fullt mulig å kombinere uttrykksmåter som kolliderer med hverandre, slik som i bryderiet nedenfor (sjangernavnet er foreslått av tekstskaperne selv) Søk etter en sangtekst du liker godt, og legg den i et lysbilde. Hvis du har musikken, kan du laste den inn på datamaskinen og legge den til lysbildet som lydfil eller videofil (bruk Sett inn-menyen i PowerPoint, velg «Video og lyder»). Lag også et lysbilde med tekst som karakteriserer musikken og teksten du bruker

sammensatt tall - Store norske leksiko

Videoen gir en introduksjon til hva en sammensatt tekst er, eller multimodal tekst. Den viser noen eksempler fra hverdagen, og trekker frem noen viktige egenska.. Arbeid med sammensatte tekster i norsk - et undervisningsopplegg 23. januar 2017 | Print ut. I norskfaget på videregående skole skal elevene lage, lese, analysere og tolke stadig mer komplekse sammensatte tekster

Sammensatt tekst på eksamen. Er du elev på Vg3 studieforberedende utdanningsprogram eller påbygging til generell studiekompetanse, skal du garantert opp til skriftlig eksamen i norsk hovedmål. Går du Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller er elev i 10. klasse, kan du trekkes ut En sammensatt tekst kan være mange ting, det kan være en tekst, det kan være bilder, det kan være video eller lyd. Men en sammensatt tekst må være satt sammen av mist 2 av disse, enten bilde med tekst, eller tekst med video, bilde med lyd eller tekst med lyd osv. Musikk videoer er et veldig godt eksempel på en sammensatt tekst Når elever på yrkesfag skal dokumentere arbeidsprosesser, kan det være hensiktsmessig å la elevene lage sammensatte tekster der de får uttrykke seg både visuelt og verbalt. I denne ressursen skal vi se nærmere på hvordan elever kan dokumentere arbeidsprosesser i en blogg En sammensatt tekst er en tekst som består av flere elementer, for eksempel lyd, bilde, og ord. Et annet navn for sammensatt tekst er multimodal tekst.Det bør nevnes at en tekst kan bety mer enn bare det skrevne ord. Ordet multimodal består av latinske multi, mange, og modal, måte.Altså sier en multimodal/sammensatt tekst noe på mange måter Sammensatt tekst. Sammensatt tekst blir hyppig brukt i dagens samfunn - både på sosiale medier, i aviser og på andre plattformer. En sammensatt tekst gjør det lettere å formidle et budskap på en effektiv måte, og bidrar til å vekke mottakernes oppmerksomhet

sammensatt blad - Store norske leksikon - snl

Sammensatt tekst - Wikipedi

Ved å kombinere tekst og lyd har du en annen form for sammensatt tekst. Ved å legge til musikk til en tekst kan man få leseren til å oppleve en helt spesiell stemning. Dersom du for eksempel har skrevet et dikt om et trist tema, kan de som leser det eller hører på det oppleve den triste stemningen enda sterkere dersom du samtidig spiller av musikk som har en trist stemning Det innebærer arbeid med tekster som bildebøker, tegneserier, aviser, reklame, nettsider, sangtekster, film og teater. Hovedområdet omfatter både elevens egen tekstproduksjon og opplevelse, kritisk vurdering og analyse av sammensatte tekster. Å kunne lese en sammensatt tekst dreier seg om å finne mening i helheten av ulike uttrykksformer Musikkvideo - en sammensatt tekst En sammensatt tekst inneholder flere ulike uttrykksmåter. Musikkvideoen for eksempel kombinerer gjerne bilder, dans, musikk og ord. De forskjellige uttrykksmåtene virker sammen og skaper en helhet Her kan du se hvordan du kan skrive en sammensatt tekst. Velg mellom flere ulike eksempler på sammensatte tekster og hvordan de brukes i kortsvarsoppgaver. Velg et eksempel du kan bruke som mal og sørg for at du har et godt oppsett. Eksemplene viser deg også typiske virkemidler, og hvordan du kan bruke dem i en sammensatt tekst Emnet tar også for seg adaptasjon, altså overføringen av en tekst fra ett medium til et annet, for eksempel fra bok til film eller fra muntlig møtesamtale til møtereferat. Emnet gir en innføring i multimodal teori og i metoder for å analysere samspillet mellom ulike modaliteter i en sammensatt tekst

Kommunikasjon og kultur - Sammensatte tekster - NDL

 1. sammensatt på nynorsk. Vi har én oversettelse av sammensatt i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale
 2. Her er en serie med videoer om sammensatt tekst, altså hvordan tekst og bilde fungerer sammen. Denne første filmen handler om det å analysere bilder og visue..
 3. For å kunne skrive en sammensatt tekst har jeg laget denne malen. Her kan elevene kombinere bilde og tekst. Når det gjøres digitalt bruker jeg ikke denne malen. Mal til sammensatt tekst: mal-til-sammensatteks
 4. Innledningsvis definerte jeg selfien som en sammensatt tekst fordi den består av flere forskjellige tekstelementer. Analysen har også vist at selfien er en komplisert tekst, ettersom den kjennetegnes av en sammenblanding av personlige, offentlige og kommersielle tekstpraksiser. Dette gjør selfien til en sammensatt tekst i dobbel forstand

Norsk - Hvorfor er tekster sammensatte? - NDL

Kronisk betyr 'langvarig' og brukes i medisinen om sykdommer med et langtrukkent forløp. Dette i motsetning til akutte, raskt forbigående sykdommer. I praksis trekker man ofte skillelinjen mellom en akutt og kronisk sykdom ved et halvt år. Kronisk er ikke ensbetydende med uhelbredelig. Riktignok er mange kroniske sykdommer livsvarige, men andre er fullt helbredelige på lang sikt Fibromyalgi er en sykdom av ukjent årsak som medfører kroniske smerter i muskler og senefester i armer, ben, nakke og rygg. Tilstanden er klart vanligst blant kvinner. Moderat trykk ved undersøkelse viser tegn til unormale smerter på mange karakteristiske steder. Sykdommen medfører ikke skade på muskler, ledd, nervesystem og indre organer slik som for eksempel ved leddgikt Glasslegemet er en glassklar, geléaktig masse som fyller øyeeplets indre, mellom linsen og netthinnen. Glasslegemet kan også ved skrumpning øve drag på netthinnen med netthinneavløsning til følge. Med årene blir glasslegemet mer tyntflytende, og hos de fleste over 60 år har glasslegemet løsnet fra netthinnen. Når det skjer, kan det ofte plutselig oppstå mange fortetninger som. Blåskjellforgiftning er forgiftning ved spising av blåskjell som er blitt giftige etter å ha tatt inn giftalger fra forurenset sjøvann. Det er to typer gifter: den ene gir lammelser, først i ansiktsregionen, (PSP=Paralytic Shellfish Poisononing), med symptomer allerede etter en halv til et par timer, den andre gir kraftig diaré (DSP=Diarrhetic Shellfish Poisoning).Giftstoffene, som med.

Norsk - Analyser og lag egne sammensatte tekster - NDL

Norsk - NDL

 1. Du kan se på dem som byggeklosser, eller tråder, som du bruker for å sy sammen en tekst, bygge opp en tekst, sette sammen en tekst. Hvis du er ekstra smart, har du allerede nå skjønt at egentlig er enhver tekst sammensatt. Det finnes ikke tekster som ikke er sammensatte
 2. Her finner du ulike eksempler der man kan jobbe med digitale fortellinger som et eksempel på en sammensatt tekst. Et undervisningsopplegg om sammensatte tekster for lærerstudenter []. Hæge Hestnes, Hildegunn Otnes, Fredrik Røkenes ved NTNU har laget et undervisningsopplegg om digitale fortellinger i språkopplæringen for lærerstudenten
 3. Elevene skriver tekster og arbeider med oppgaver. Her en mal som lærer kan bruke til å modellere for elevene, skrive felles tekst eller skrive sammensatt tekst. mal-til-friskriv arbeidsbok-bokstave

 1. Analyse av sammensatt tekst (video) 02. februar 2019 av Synnewk (Slettet) - Nivå: Vgs Hva kan man si om hvordan en tekst og en video virker sammen? Altså hvordan de to komponentene utfyller hverandre og skaper en helhetlig video med både tekst og bilde, og som passer godt sammen. Skriv et svar til.
 2. PC/ Ipad og evt. skrivesaker USK VGS Kompetansemål. Ungdomsskole. Bruke fagspråk og kunnskap om grammatikk, tekststruktur og sjanger i samtale om og bearbeiding av.
 3. Tekst og kontekst. Sjanger. Sender og motaker. Analyser teksten som en sammensatt tekst. Bruk begrepet forankring (se side 293 i læreboka). Beskriv hvordan teksten er bygd opp (ingress, brødtekst, deloverskrifter). Bruk begrepet tekstens dispositio. Presenter tekstens problemstilling og hovedsynet i teksten
 4. Kommentert tekst - eksempel 3B. Denne besvarelsen fikk 5 på eksamen. «Barnebrud» er en sammensatt tekst, skrevet av bistandsorganisasjonen Plan Norge. Den handler om barneekteskap, og Plan Norge forteller hvordan de arbeider for å hindre tvangsekteskap

modalitet - Store norske leksiko

Sammensatt tekst I: Nyhetsoppslag om krigen mellom Israel og Libanon, sommeren 2006 På CNNs nettsider rapporteres det fra konflikten i Midtøsten, presentert i skrift og stillbilde (fig. 1). Skriftdelen formidler en nyhetsreportasje som ved hjelp av tittel, ingress og brødtekst beskriver hendelsene, mens fotografiet viser scener fra krigshandlingene led-saget av presiserende skriftlig. Ordet tekst kan derfor omhandle mye, som f.eks lydklipp, film og faktiske tekster. Lyd, skrift, bilder og film kaller vi ulike tekst typer, når vi kombinerer disse ulike tekst typene blir det til hva vi kaller en sammensatt tekst Her er andre video om sammensatt tekst - altså tekst og bilder som fungerer sammen. Denne videoen handler om hvordan sidene settes opp for å styre oppmerksom.. Sammensatte tekster er tekster sammensatt av flere uttrykksformer. Det kan være tekst, bilde, lyd eller film. Det trenger nødvendigvis ikke å være alle uttrykksformene på en gang. Det kan være lyd og film slik som i en musikkvideo, eller tekst og bilde slik som i en avis. Avissiden til venstre er en forside fra avisen BA

Undervisningsopplegg i norsk 2. trinn - sammensatt tekst Kompetansemål i norsk, etter 2. trinn, muntlige tekster samtale om personer og handling i eventyr og fortellinge Sammensatt tall. Hopp til navigering Hopp til søk. Et sammensatt tall er et naturlig tall som er større enn 1 og som ikke er et primtall. Alle sammensatte tall er et produkt av to eller flere primtall. De 88 første sammensatte.

vennskap er et forhold som har sitt grunnlag i tillit eller kjærlighet. vennskap kan utvikle seg mellom to eller flere mennesker som omgås og trives i hverandres selskap, og som gjerne har noe til felles, for eksempel i form av interesser som gitarspill sympati, empati og ærlighet er viktig i et vennskap for mennesker er det viktig å ha noen på sin side når man har det vanskelig. Sammensatt tekst - reklame Fra læreplanen: mestre ulike muntlige roller i gruppesamtaler, foredrag, dramatiseringer, presentasjoner og framføringer som aktør og tilhører gjøre rede for et bredt register av språklige virkemidler og forklare hvilken funksjon de har bruke et bredt register av språklige virkemidler i egen skriving, i sakprosa og kreative tekster, på bokmål og nynorsk. ANALYSE AV SAMMENSATT TEKST (REKLAME) 1. Presentasjon Gi en kort presentasjon av reklamen: Hvem er senderen? Hvilket produkt reklameres det for? Hvilket medium brukes? Hvem er målgruppen? Er det samsvar mellom målgruppen, utformingen av reklamen og valget av medium? Hva er formålet med reklamen (budskapet)? 2. Hoveddel Vurder layouten, teksten og hvilken effekt d

kompleks - Store norske leksiko

En sammensatt tekst er en tekst hvor man setter sammen forskjellige elementer, sånn som musikk, skrift, film, bevegelse og bilde. Poenget med denne kombinasjonen er at man skal få fram budskapet bedre. Det kan for eksempel være alt fra film, sangtekster og nettsider til tegneserier, reklame og bildebøker Samspill mellom tekst og bilde i Volvo-reklamen. I reklamen for Volvo har både tekst og bilde viktige funksjoner, og utfyller hverandre på en god måte: Kombinasjonen av bilde og overskrift fungerer som blikkfang og fanger oppmerksomheten til målgruppen - personer som har lyst på en kraftfull bil som kan gi mange flotte opplevelser En resonnerende tekst kan være en artikkel, en analyse eller en drøftingsoppgave. 1. Innledningen skal være kort; den bør være på mellom 5 og 8 linjer. Bruk ikke tid på å gruble over hva du skal innlede med. Ofte er det lettere å finne på en god innledning når du har skrevet ferdig det andre

3.2 Introduksjon: Hva er en sammensatt tekst?: DigiLU ..

 1. En sammensatt tekst er en tekst hvor det brukes flere uttrykksformer sammen. Vanlig er det å kombinere tekst, film og bilde. Sammensatte tekster finner vi overalt. Femti lappen man har i lomma er en sammensatt tekst med bilde og ord, flaska man har i sekken er en sammensatt tekst fordi den også inneholder tekst, bilder ol
 2. Instruksjoner - sammensatt tekst for yrkesfag Delt av: martinri@ostfoldfk.no - Publisert: 30.03.2016 12:36 - Oppdatert: 01.06.2016 10:19. Beskrivelse: I dette undervisningsopplegget vil elevene produsere sammensatte tekster i form av instruksjoner til bruk innenfor programfaget deres..
 3. Læringsaktiviteter. 1. Introduser de tre temaene (kosmetisk operasjon, hårfjerning, menn og velvære) for elevene.Gå igjennom hva begrepet sammensatt tekst innebærer for elevene.. 2. Be elevene finne tekster om disse temaene i læreboka/ -bøkene i programfag og velge ett av disse tre temaene som de skal jobbe med
 4. I Store norske leksikon skal alle artikler være signerte med forfatternavn. Alle bidragsytere må skrive under fullt navn, og artiklene har en historikk som viser hvem som har bidratt med hva. På denne måten kan leserne alltid se hvem som er ansvarlig for en tekst, og grunnleggende krav til kildereferanse og sitering er på plass. I tillegg har SNL fagansvarlige som ved sitt navn går god.
 5. Kommentert tekst - eksempel 3A. Denne besvarelsen fikk 5 på eksamen. Eleven viser norskfaglig kompetanse ved å SVARE PÅ DET OPPGAVEN BER OM: I kortsvaret blir formålet til bloggteksten klart formidlet og det blir greid ut om to sentrale virkemidler
 6. For å kunne skrive med bilde og tekst, er det nyttig med en mal med plass til tekst og bilde. Her en en mal til sammensatt tekst: mal-til-sammensatteks
Elfenbenskysten – Store norske leksikon

Kommunikasjon og kultur - Samspill mellom uttrykksmåter - NDL

Høyfrekvente ord og mal til sammensatt tekst Standard. Noen ord det er nyttig å lære ved hjelp av helordsmetoden i 1.klasse: Her er ordkortene: Ikke lydrette kort. La elevene tegne og fargelegg baksiden slik at hele arket er dekket av tegning/farge Virkningen av sammensatt tekst og bruk av IKT Disse bildene dukker opp etter hverandre på klassens smartboard. Det blir plutselig helt stille. Alle holder et øyeblikk pusten. Den sammensatte teksten sammen med effekten fra å vise det på skjerm hadde gjort det den skulle gjøre, i dette tilfellet Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk, og innholdet er vitenskapelig fundert. Store norske leksikon er eid av den ideelle organisasjonen Foreningen Store norske leksikon. Vår visjon er at nordmenn skal finne kunnskap av høy kvalitet fritt tilgjengelig på nett. Reiseguiden som sammensatt tekst - CORE Reade For å sette teoriene om musikkvideoen som sammensatt tekst ut i praksis, har jeg analysert musikkvideoen Tinnitus i hjärtat av Bob Hund. Tinnitus i hjärtat egner seg godt for en norskfaglig analyse da den har både visuelle bilder og en verbaltekst som er spekket med metaforer og dermed gir rom for tolkning

Animasjon som sammensatt tekst Forprøve. Denne bloggen vil bli brukt til å presentere min forprøve i norsk emne 5, høsten 2010. Oppgaven er følgende: Animasjon som sammensatt tekst. Hvordan kan nettilbud som GoAnimate eller tilsvarende brukes i norskundervisningen? mandag 18. oktober 2010 Leksikonartikler skal gi en sammenfattet og presis beskrivelse av de viktigste sidene ved et tema. Artiklene skal være oversiktlig strukturert og skrevet for en bred lesergruppe. Her er et sammendrag av reglene for hvordan artiklene skal se ut:

Intro for E-Learning project by Forlaget Fag & Kultur (Fagbokutvalget). Made in TVPaint Pro (formerly known as 'Mirage Paint' and 'Aura Vide Rein tekst med oppgaver - eksempel 3B. «Barnebrud» er en sammensatt tekst, skrevet av bistandsorganisasjonen Plan Norge. Den handler om barneekteskap, og Plan Norge forteller hvordan de arbeider for å hindre tvangsekteskap. Teksten har et klart budskap

BILDEBØKER (Hva er bildebøker? (multimodal/ sammensatt tekst form.: BILDEBØKER (Hva er bildebøker?, Bildeboka som medium, Bruken av bildebøker i barnehagen Sex sånger för en röst med accompagnement af piano, op. 3, Stockholm 1856 (med bl.a. Lokkende Toner, tekst: J. S. Welhaven og Vidste du Vei, du liden Fugl, tekst: T. Kjerulf) Solvirkning , 1846 An Sie , 185 Stumfilm - sammensatt tekst Rasmus Breisteins film Brudeferden i Hardanger fra 1926 er absolutt severdig. Her en liten videokommentar. Enjoy. Lagt inn av Leif Harboe kl. 04:52. Send dette via e-post Blogg dette! Del på Twitter Del på Facebook Del på Pinterest. Ingen kommentarer Category Archives: Sammensatt tekst. F21. Posted on 15. september 2010 | Legg igjen en kommentar. Dette er en liten bildekollasj jeg og noen andre fra klassen lagde i forbindelse med «Bli kjent» prosjektet på skolen. Vi gikk rundt å tok bilder og spurte folk om de kunne beskrive skolen med ett ord. (Dette er bare et utdrag av mange vi spurte

Nemlig dataspill. Dataspill er en sammensatt tekst fordi det stort sett alltid er sammensatt av både bilder/video, lyd og tekst. Vi kan ta mario som eksempel, spillet kom ut i 1985 og har vært en bestselger lenge og samtidig utviklet seg. På dette bilde ser vi både tekst og bilde, noe som er nok til at dette er en sammensatt tekst Sammensatt tekst i form av et arbeidshefte, muntlig presentasjon. Norsk, Kokk- og servitørfag: Min språkhistorie og yrkesfaglige begreper. Presentasjonsskriving og muntlig framføring. Norsk, Restaurant- og matfag vg1: Digital fortelling om matlagingsprosessen Nordisk språk (moderne) - nettstudium (NORD6102 Skrive sammensatt tekst med yrkesfaglig innhold. Mange kompetansemål i norskfaget på Vg1/Vg2 åpner opp for tverrfaglighet. En tverrfaglig tilnærming til lesing og skriving kan gjøre tekstarbeidet mer konkret og relevant for elevene. I dette opplegget skal elevene lære å lage informative sammensatte tekster Sammensatt tekst: Helene Harefrøken (tegnefilm) I klippet under finner du en tegnefilm lagd til sangen Helene Harefrøken av Alf Prøysen. Se filmen, og svar på oppgavene. Oppgaver: Er sangteksten og bildene stort sett a) illustrasjon, b) utfylling eller c) brudd

Forfatter. Foreldre: Skipsreder og belgisk konsul Ingvald Bjørneboe (1875-1939) og Anne Marie Svenson (1895-1990). Gift 1) 1945 med tyskfødte Louise Charlotte (Lisel) Funk, ekteskapet oppløst 1959; 2) 1960 med Tone Tveteraas (23.4.1931-1.1.2020), datter av tannlege og grafiker Ingolf Vilhelm Bull Tveteraas (1898-1972) og danser og koreograf Signe Edgren Hofgaard (1901-98) Sammensatt tekst Vi fikk i oppdrag å lage en sammensatt tekst. Jeg & Ina valgte da å ha lage en film om boka Klatremus og alle de andre dyrene i Hakkebakkeskogen. Denne valgte vi fordi vi begge likte den da vi var små, og vil derfor oppfordre andre til å lese

Sammensatte tekster Tem

 1. Læreboka som sammensatt tekst. Henning Fjørtoft, Førsteamanuensis i norsk fagdidaktikk NTN
 2. Kjøp sko online hos FOOTWAY.no. Damesko, barnesko og herresko for alle anledninger. Gratis retur og 365 dagers åpent kjøp
 3. I denne videoen kan du se hvordan tekst med både bilder og lyd appellerer til deg på ulike måter. De bruker gode, gammeldagse appellformer som patos, etos og logos. Dette er tredje video om.
 4. Hva Er Sammensatt Tekst - narainapurstudent.inf
 5. Hviderup: oppdatert av Tekst fra Store norske leksikon (2005-2007) 3 måneder siden Hvidkilde : oppdatert av Tekst fra Store norske leksikon (2005-2007
 6. Guro Djupvik (SNL) redigerte og publiserte et endringsforslag fra Tekst fra Arne Gunnarsjaas Arkitekturleksikon (2007) (Arkitekturleksikon) for artikkelen splint - botanikk. 23 dager siden Josef Hoffmann: oppdatert av Guro Djupvik (SNL) 26 dager side

Test deg selv i Hva er egentlig en sammensatt tekst? Leveres innen Ingen forfallsdato Poeng 5; Spørsmål 5; Tidsbegrensning Ingen Tillatte forsøk Ubegrenset Ta testen.. Massemedier kan vi definere som teknologiske meddelelsesmidler som gjør det mulig å nå et stort og sammensatt publikum på kort tid innenfor et geografisk vidt område. Massemedier som aviser, tv og radio masseproduserer stoff for et stort publikum og kan nå mange på én gang Tinnitus i hjärtat : en studie av musikkvideoen som sammensatt tekst. Oftedal, Anna. Master thesi En sammensatt tekst er når en tekst er sammensatt av både tekst, bilde og lyd. Eksempler på dette kan være aviser, magasiner, internett, fjernsyn og film. En tekst trenger nødvendigvis ikke inneholde alle tre delene, oftest er det bare to. For eksempel i bøker er det bare tekst og bilde, mens på internett er det ofte bilder og tekst Bjørnemannen - retorikk i en sammensatt tekst Se de fem første minuttene av dokumentarfilmen Bjørnemannen . Filmen handler om bjørnejeger Hermann Sotkajervi som prøver å overbevise NRK-reporteren Eilif Aslaksen om at bjørnen ikke er farlig for mennesker

Hva er en sammensatt tekst? - YouTub

Å dokumentere arbeidsprosesser på YF - lag sammensatte

 • Manglende sosialt nettverk.
 • Hva er ssb.
 • Kevin levrone instagram.
 • Verktøykasse med skuffer.
 • Anmelde forhold til politiet.
 • Dnb tusenfryd 2018.
 • Remote desktop for mac from microsoft.
 • Kamerun landschaft.
 • Pirates of the caribbean on stranger tides.
 • Tu braunschweig bwl.
 • Afd blau rgb.
 • Combi badekar.
 • Fiken regnskap pris.
 • Nyfiber.
 • Kosmos 10 kapittel 5.
 • John gotti peter gotti jr.
 • Hvorfor har vi to skriftspråk i norge daria.
 • Vannscooter test 2016.
 • Julekalender med gode gjerninger.
 • Program for å redigere pdf filer.
 • Münchener hofbräuhaus.
 • Tasso marke gefunden.
 • Akvarell papir.
 • Ghost square urban x9.
 • Oslofjorden friluftsråd kajakk.
 • Lustige bilder tiere menschen.
 • Dnb arena jeff dunham.
 • Wahlgren parnevik.
 • Minnie mouse kinderzimmer deko.
 • Puff fagmøbler.
 • Store norske leksikon endnote.
 • Deadline day 2018.
 • Sleipnir islandshestforening.
 • Bygge stor garasje.
 • Juridisk ansvarlig.
 • Media norsk.
 • Port everglades royal caribbean terminal.
 • Aokigahara logan video.
 • Kolesterol i blåskjell.
 • Visum russland invitasjon.
 • Chris rock oslo spektrum.