Home

Øst europa snl

Sentral-Europa er regionen mellom Vest-Europa og Øst-Europa. I likhet med disse begrepene har også Sentral-Europa stadig vært i endring geografisk. Det startet som en betegnelse som dekket tysk-dominerte områder i Tyskland og det østerrikske keiserdømme, falt i stor grad bort som betegnelse under den kalde krigen, men har i senere tid gjenoppstått som en betegnelse på landene øst for. Europa er jordens nest minste verdensdel. Arealet er på 10 180 000 kvadratkilometer, som utgjør 6,8 prosent av jordens landareal. Det høyeste fjellet er Elbrus, 5633 meter over havet. Det laveste punktet er Det kaspiske havs strand, 28 meter under havets overflate. Den lengste elven er Volga med 3685 kilometer, og største innsjø er Ladoga på 18 180 kvadratkilometer Hvorfor er ikke Armenia, Azerbaidsjan, Georgia og Kypros tatt med som land i Europa? De er medlemmer av Europarådet, defineres og oppleves som europeiske, ikke asiatiske land, deltar i europamesterskap og i Eurovision Song Festival. tilhører europeisk kultur og tradisjon og ligger innenfor Europa geografisk slik det defineres og slik dere selv definerer det i snl Øst-Europa er den østlige delen av Europa. Å definere Øst-Europas grenser presist kan være noe vanskelig, i og med at begrepets rekkevidde kan sies å avhenge av konteksten det brukes i. Geografisk. I dag defineres det geografisk som området mellom Sentral-Europa i vest og.

Øst-Europa Sist oppdatert: 02.08.2018. Abonner på nyhetsbrev: Send. Undervisning Tema Land Statistikk Konflikter Verdenskart Om FN Nyheter Om oss English. Kontakt Adresse: Storgata 33 A, 0184 Oslo E-post: FN-sambandet@fn.no Telefon: +47 22 86 84 00. Om FN-sambandet. Ansatte Personvernerklærin Skogflåttencefalitt, hjernebetennelse (encefalitt) med TBE -viruset som i Vest-Europa overføres av flåttarten Ixodes ricinus, i Øst-Europa og østover til Beringstredet av Ixodes persulcatus. Oppløsningen av Sovjetunionen var en prosess som begynte med Mikhail Gorbatsjovs maktovertagelse i 1985 og endte med landets sammenbrudd på tampen av 1991.. Etter flere år med militær opprustning hadde den økonomiske veksten i Sovjetunionen gått i stå. Sovjetunionen kunne aldri måle seg med USAs blomstrende økonomi, og på slutten av 1980-tallet var det klart at sovjeterne ikke kunne.

Vest-Europa, geografisk område i Europa som omfatter landene Frankrike, Tyskland, Belgia, Luxembourg, Nederland, Østerrike, Sveits, Liechtenstein og Monaco. Området omfatter Den skandinaviske halvøy og Pyreneerhalvøya (Iberiske halvøy). De fleste vesteuropeiske land har relativt kort avstand til hav. Mot sør ligger innhavet Middelhavet og i vest Nordsjøen Marshallplanen, også kalt Marshallhjelpen, offisielt European Recovery Program (ERP), var et amerikansk hjelpeprogram for Europa som følge av ødeleggelsene under andre verdenskrig.Planen ble vedtatt av Kongressen i USA i 1948. Den er oppkalt etter den amerikanske politikeren George C. Marshall, som var initiativtaker til planen.. Rabies, også kjent som hundegalskap, er en virussykdom som angriper nervesystemet og forårsakes av et Lyssa-virus. Sykdommen spres av ville dyr som rev, stinkdyr og flaggermus og av tamme dyr som hunder, katter og kyr. Alle pattedyr kan få rabies. Mennesker smittes oftest gjennom hundebitt. Denne retningen er mindre en den Katolske med rundt 225 mill. tilhengere . dette viser SNL 4 på sin nettside: at den ortodokse kirken er engasjert i økumenisk arbeid, og er fullt medlem av Kirkenes Verdensråd. Denne retningen er mest utbredt i øst Europa, som Russland, Hviterussland og lignende Kart over Øst-Europa. Få det nyeste regionale kartet. Er enheten min kompatibel? Bruk den enkle enhetskontrollen for å finne ut om denne tjenesten fungerer med enheten din. Skriv inn de to første tegnene i serienummeret ditt her: Kart over.

Miltbrann er en ondartet infeksjonssykdom som kan angripe alle husdyr, mennesker og forskjellige villdyr, herunder også fugler og fisk. Navn etter den forstørrede, svartrøde milten man ofte finner hos dyr som er døde av sykdommen. Av husdyrene er storfe og hest mest utsatt. Sykdommen skyldes en stor stavformet bakterie, Bacillus anthracis, som finnes i blod og i ulike organer hos dyr som. Trikinose er en parasittsykdom forårsaket av rundormen Trichinella spiralis. Mennesker smittes vanligvis ved å spise svinekjøtt som ikke er godt nok kokt eller stekt. Takket være god veterinærkontroll er trikinose sjelden i Norge, men sykdommen forekommer i Øst-Europa. Sør-Europa er en region på det europeiske kontinent.. Den iberiske halvøy Spania Portugal Andorra Den appenninske halvøy Italia Vatikanstaten San Marino Balkanhalvøya Albania Hellas Bosnia-Hercegovina Kroatia Nord-Makedonia Serbia Montenegro Middelhavslandene Kypros * Malta * Merk: FN inkluderer disse statene i Vest-Asia. Mange vil nok også regne den delen av Frankrikes kystlinje som. Koordinater Europa er en verdensdel som dekker den vestlige delen av kontinentet Eurasia, og omfatter omkring 10 millioner km² med ca. 700 millioner innbyggere, hvilket utgjør 6,7 % av landarealet og 10,2 % av folkemengden på Jorden (2009).. Europa grenser mot Nord-Amerika vest for Island og Asorene i Atlanterhavet, og nord for Svalbard og Frans Josefs land i Nordishavet

Aust-Europa er ei nemning nytta om den austlege delen av Europa. I somme definisjonar er grensene i større grad definert ut frå kultur og ikkje i så stor grad av geografi. Gjennom tidene, og til ein viss grad den dag i dag, har Aust-Europa skild seg kulturelt, religiøst, økonomisk og historisk ut frå Vest-Europa og andre regionar. Sjølv om nemninga Aust-Europa i stor grad vart definert. Vest-Europa er hovudsakleg eit samfunnspolitisk omgrep skapt under den kalde krigen, då grensene til regionen stort sett vart definert.Grensene vart effektivt sett under dei siste fasane av den andre verdskrigen og kom til å gjelde alle europeiske land som ikkje kom under sovjetisk kontroll og påverknad. Nøytrale land vart klassifiserte ut frå deira politiske regime I denne artikkelen får du 10 fakta om Europa. Hva er det minste og største landet? Hvem mottar flest flyktninger? Hvilket land har de rikeste innbyggerne? Dette, og mye mer, får du svar på her. #1: Nest minste verdensdel Europa er den nest minste verdensdelen i verden. Med et areal på 10 180 000 kvadratkilometer Continue reading 10 fakta om Europa

Anabole steroider er en samlebetegnelse på kunstig fremstilte varianter av det mannlige kjønnshormonet testosteron. Anabole steroider brukes som dopingmiddel for å øke muskelmassen og ble først tatt i bruk i kraftidretter på 1950- og 60-tallet. Bruk av anabole steroider har vært forbudt i idretten siden 1975, og er i mange land (inkludert Norge), forbudt i henhold til straffeloven Folketallet i Øst-Europa har sunket kraftig siden 1990, først og fremst på grunn av utvandring

Øst-Europa: Land - Geografispill: Seterra er et gratis geografispill som lærer deg om land, hovedsteder og byer fra hele verden Skillet i levekår som gikk gjennom Europa i etterkrigstiden, lar seg ikke så lett viske ut, selv 25 år etter Berlinmurens fall. Forskjellene mellom «Øst» og «Vest» er fortsatt der - både i forventet levealder og spedbarnsdødelighet, og i satsing på helsevesenet. Selv om forventet levealder i de østlige og sentraleuropeiske landene har økt markant, er det stadig en betydelig. L. debuterte separat i Unge Kunstneres Samfunn 1970 med malerier og grafikk. Motivene var abstraherte figurasjoner i rommet med utgangspunkt i den menneskelige figur og med enkelte innslag av surrealistiske elementer. På Konsthögskolan i Stockholm begynte hun å eksperimentere med polyester og plexiglass i skulpturer og relieffer. I dette materialet tok hun opp torso-motivet, enten formet i. Kontakt Adresse: Storgata 33 A, 0184 Oslo E-post: FN-sambandet@fn.no Telefon: Om FN-sambandet. Ansatte Personvernerklærin

Litteraturforsker. Foreldre: Martin Nag (f. 1891-) og Gunda Skåren. Ugift. Martin Nag er kjent som spesialist på slavisk litteratur. Han skrev mye om østeuropeisk litteratur i aviser og tidsskrifter og var også produktiv som oversetter av slavisk litteratur til norsk. På universitetet på Blindern i 1970-årene vandret eller syklet en høyvokst, skjeggete mann rundt med plastposer som. Geistlig og forfatter. Foreldre: Fiske- og fangstskipper Oskar Kornelius Nilssen (1868-1932) og Martine Ellingsgaard (1866-1954). Gift 22.6.1929 med Oddlaug Liavaag (18.9.1906-2009), datter av ekspeditør Olav Liavaag (1879-1945) og Synnøve Garnes (1880-1972).Monrad Norderval vokste opp i Ålesund med sjømannsblod i årene. Denne bakgrunnen gav impulser og farge til hans sterke. Årsaken til at Øst-Europa ble kommunistisk var på grunn av at Stalin ville beholde det militære og det politiske grepet over de områdene som Sovjetunionen hadde okkupert under andre verdenskrig. Når Stalin er kommunist og Sovjetunionen er kommunistisk er det naturlig at de landene de tar kontroll/makten over blir kommunistiske Øst-Europa - der likestillingen kommer for å dø Mange av de tidligere østblokklandene fremstår som moderne demokratier med menneskerettigheter og frie valg. Ser man litt nøyere etter, gjelder det ofte bare for halve befolkningen

Sentral-Europa - Store norske leksiko

I Øst-Europa stod det seks millioner sovjetiske soldater. Så Stalin hadde makt til å gjøre som han ønsket. Storbritannias statsminister, Winston Churchill skjønte hva som var på gang, og i en tale i USA i 1946 brukte han uttrykket jernteppet for å beskrive hva som skjedde i Øst-Europa:. Journalist og forfatter. Foreldre: Kjøpmann Johan Johansen (1900-86) og Ella Lajord (1902-74). Gift 20.3.1965 med lektor, fil.kand. Siv Kirsten Krützen Anderson (17.8.1937-), datter av Albin Anderson (1910-) og Elsa Krützen (1912-).Jahn Otto Johansen har vært journalist og senere NRKs utenrikskorrespondent i mer enn 40 år og har gjennom årene skrevet over 60 bøker Marshallhjelpen representerte et internasjonalt nybrottsarbeid som brakte en alminnelig fred, for å bruke Alfred Nobels uttrykk, til vår del av Europa. Men ikke alle fikk være med i det euro-atlantiske samarbeids- nettverk som vokste ut av det amerikanske hjelpeprogrammet. I Sentral- og Øst-Europa måtte folk se langt etter Marshallhjelpen Velkommen til vår nettsted! Leter du etter et kart over Europa? På vårt nettsted finner du flere kart over Europa. Det som online kart over Europa, en satellitt kart over Europa, kart over Europa, kart over Vest-Europa, kart over Øst-Europa, kart over europa med hovedsteder og blind kart over Europa

Europa: Land - Geografispill: Seterra er et gratis geografispill som lærer deg om land, hovedsteder og byer fra hele verden Født i 1943, AFP-pensjonist. Bor i Bergen, har jobbet som lærer i ungdomsskole og med fremmedspråklige voksne i 38 år, de siste 18 på innføringssenteret for voksne i Bergen. Særlig opptatt av språk, Øst-Europa og Midt-Østen. Andre særinteresser er innvandrings- og integreringspolitikk, musikk og film - og barnebarn Marshallplanen bidro til en enorm økonomisk vekst, og Vest-Europa ble også mer stabilt politisk sett. Likevel kom det etter hvert kritikk av planen. Historikere på 60- og 70-tallet mente at planen var et uttrykk for økonomisk imperialisme og et forsøk på å kontrollere Vest-Europa slik Sovjetunionen kontrollerte Øst-Europa Øst-Europa (ikke EU-land) Afrika Asia Sør- og Mellom-Amerika Nord-Amerika og Oseania 1989. Fra SNL; Øst-Europa. Øst-Europa, navn på de østlige deler av Europa. Området er ikke klart avgrenset geografisk, og hvilke land som er en del av Øst-Europa er i stadig endring i daglig bruk

Europa - Store norske leksiko

Øst-Europa etter murens fall. Aschehoug, Oslo 1999. Romanian-Norwegian Relations. Diplomatic Documents 1905-1947. Redigert sammen med Stelian Obiziuc. Bucuresti 2007. En rekke artikler i tidsskrifter og artikkelsamlinger. Noen eksempler: Nye signaler i rumensk film. Film og Kino, Oslo, 11/1970 Nye stater i Sentral- og Øst-Europa. Østerrike-Ungarn ble oppløst og gjort om til republikk. I det nye Østerrike bodde det bare tysktalende innbyggere. De slaviske folkene i det tidligere Østerrike-Ungarn samlet seg under ledelse av Serbia og dannet en ny stat som de kalte Jugoslavia. Tsjekkere og slovakere dannet staten Tsjekkoslovakia R. arbeidet i 60-årene med design av industritekstil. Under oppholdet i London tegnet hun bl.a. tekstiler og tapeter for Sandersons. Fra 70-årene har hun arbeidet som kunsthåndverker med stofftrykk. Hun har laget stofftrykk som må oppfattes som billedkunst, eks. To Uganda with love (1976) og stofftrykk til klær i samarbeid med Helge Braanen N. tegner de nære ting som blyantstubber, fyrstikker, knapper osv. og insekter, blomster og mennesker i en situasjon. Hun tegner også portretter og landskapsstudier. De fleste av N.s arbeider er i små formater. Fra 1979 til -82 har hun vært opptatt av stilleben som akvarellmotiv. N.s formspråk er realistisk, og hennes blyanttegninger utmerker seg ved presis, nesten illusjonistisk utførelse

Land i Europa - Store norske leksiko

Anne Margrethe Elsters vevskole 1971, 1973-76; Oslo husflidskole 1976; Statens Håndverks og Kunstindustriskole, Oslo 1982-8 Kilder: SNL.no , Wikipedia. I 1883 la den historiske Orientekspressen ut på sin første tur fra Paris til Istanbul, eller Konstantinopel som byen het til 1930. - Jeg har brukt den gamle togruten som historisk bakteppe for en moderne reise, sier Torbjørn Færøvik til ABC Nyheter Og da krigen var ferdig delte de europa inn i interessesfærer. De delte også Tyskland inn i okkupasjonssoner. Begge partene gikk også inn for å stifte FN, men de stolte allikevel ikke på hverandre. Selv om Trygve Lie gjorde en god innsats for å bedre partene. Etter krigen tok Sovjet kontroll over det meste av Øst-Europa Den kalde krigen: Tidslinje Etter 2. verdenskrig senker et jernteppe seg over Europa og splitter verdensdelen i øst og vest. De neste 50 årene utkjemper USA og Sovjetunionen en skjult krig om verdensherredømmet

S. er oppvokst i Stockholm og delvis utdannet der. Samtidig med illustrasjonsoppdrag for svenske bøker, blader og aviser deltok hun i 1943 og -44 på utstillingene God Konst i alla Hem, arrangert av Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsföreningar, Stockholm. Etter 1945 har S. vært bosatt i Norge, hvor hun er best kjent som grafiker. Hun arbeider helst med ulike former for dyptrykk som. En verdensdel er et stort geografisk område.Verdensdel er et samfunnsgeografisk begrep, til forskjell fra det naturgeografiske begrepet kontinent.Verdensdelene baseres i utgangspunktet på kontinentene med øyene rundt, og havene som skiller dem, men også på tradisjonelle inndelinger bestemt av historie og kultur. Europa og Asia regnes for eksempel som to forskjellige verdensdeler, selv om. Det er store protester i Hviterussland etter at president Aleksandr Lukasjenko i august ble gjenvalgt etter det opposisjonen mener var omfattende valgfusk. Hviterussland er en republikk i Øst. Doktoravhandling fra Universitetet i Bergen (2012) var en sammenligning mellom Den norske Amerikalinje, Svenske Amerikalinje og DFDS sin transatlantiske passasjerfart i perioden 1898-1929, med særlig fokus på rederienes engasjement i Øst-Europa

Øst-Europa - Wikipedi

Fondet har finansiert liberale NGOer i over 100 land, med stor vekt på Sentral- og Øst-Europa. Fondet anslår selv at Soros har bidratt med mer enn 32 milliarder dollar i støtte Oppdag de mest ettertraktede reisemålene. Hvilke byer er de mest attraktive, og selvfølgelig de mest besøkte? Det har bookingsiden Hotels.com funnet ut av.. Du vil sikkert gjette at mange av byene på listen er godt kjent, og det har du helt rett i, men det er også noen perler som du bør så absolutt besøke Det er nok å nevne korstogenes herjinger i middelalderen, utkastelsen fra Spania i 1492 og pogromene i Øst-Europa på 1800- og tidlig 1900 tallet. Og ingen glemmer Holocaust da seks millioner jøder ble utryddet under Hitlers regime fra 1939 til 1945 Europa er jordens nest minste verdensdel og Europa utgjør 6,8 prosent av jordens landareal.Europa inndeles ofte i regionene Vest-Europa, Nord-Europa, Mellom-Europa, Sentral-Europa, Øst-Europa og Sør-Europa. Europa er inndelt i 48 stater og 1 territorium (Gibraltar). 12 stater er monarkier, de øvrige er republikker Forstedene vokser i Øst-Europa. Befolkningsutvikling 2001-2011 i Polen. Legg merke til de røde ringene som viser befolkningsvekst rundt alle de store byene

Handelsbanken er en personlig bank som gir deg de rådene og løsningene som er best for deg. Derfor har Handelsbankens rådgivere verken bonus, budsjetter eller salgsmål, men kun et mål om å gjøre deg til Norges mest fornøyde bankkunde Mange i Norge er forbinder karneval med Rio i Brasil. Men du trenger ikke dra så langt for å ta del i festlighetene. Også i mange europeiske byer er karneval en stor folkefest

Forskjellene mellom Vest-Europa og Øst-Europa økte, og mens Vest-Europa opererte som en samarbeidene enhet under ledelse og avhengighet av USA var Øst-Europa preget av det kommunistiske Sovjetunionen. I 1948 ble Europa delt i en vestlig blokk og en kommunistisk blokk, og Den kalde krigen var en realitet. Andre verdenskrigs konsekvense Undersøkelser UFF har gjennomført viser at det innsamlede tøyet selges til kommersielle aktører i Øst-Europa og at det ikke er noen form for kontroll med hva pengene innsamleren har fått for tøyet deretter brukes til. Les hva Innsamlingskontrollen mener om saken, Også politiet og forbrukerombudet advarer folk om å være på vakt De ortodokse kirker er en samlebetegnelse for flere selvstendige kirkesamfunn med til sammen over 300 millioner medlemmer. Det er vanlig å dele disse kirkesamfunnene inn i to hovedretninger: de orientalsk-ortodokse kirker, som er mest utbredt i Midtøsten, Armenia, på Afrikas horn og i India, og de østlige ortodokse kirker, som er mest utbredt i Øst-Europa og på Balkan

Øst-Europa - F

 1. Øst-Europa, ikke EU-land. 34 000 bosatte sysselsatte; 1500 lønnstagere ikke registrert bosatt; Klikk deg inn på figurene til høyre dersom du ønsker helt presise tall og en samlet oversikt over utviklingen fra 2000 til 2015. Lavere lønn. En problemstilling som har fått stort oppmerksomhet er sosial dumping
 2. Sovjetunionens ytre imperium, kommunistlandene i Øst-Europa som var under sovjetisk kontroll. sputniksjokket, amerikansk frykt for at Sovjetunionen var blitt teknologisk overlegent etter opytingen av Sputnik 1 i 1957. START 1, Avtale mellom USA og Sovjetunionen om reduksjoner av de langtrekkende atomrakettene i 1991
 3. I Sentral- og Sør-Europa blir det varmere og tørrere. Det blir lenger tid mellom hver gang det regner. I Nord-Europa får vi mer nedbør. Vi kan få flere episoder med store nedbørsmengder

skogflåttencefalitt - Store medisinske leksiko

Det høgaste fjellet i Europa er Elbrus, som ligg sørvest i Russland, på grensa mot Georgia.Likevel blir dette fjellet stundom rekna for å tilhøyre Vest-Asia, noko som i tilfelle ville gjort Mont Blanc til det høgaste i Europa.. Elbrus ligg i Kaukasus og har ei høgd på 5642 moh.. Mange av dei høgaste fjelltoppane i Europa finst i Alpane. Mont Blanc i Frankrike, 4810 mo Store norske leksikon. Logg inn eller registrer deg ☞. Søk. Trond Ove Tøllefsen Har forfattet følgende artikler Moldova er et relativt lite land i Øst-Europa. Det grenser til Romania i vest, for øvrig til Ukraina.Som uavhengig stat er Moldova et ungt land. Landet var etter andre verdenskrig en delrepublikk i Sovjetunionen og erklærte seg uavhengig i 1991 I 1990 var nesten fire av ti i verden ekstremt fattige, ifølge tall fra Verdensbanken. I dag er det rundt en av ti i verden som lever for under 1,9 dollar dagen, som er den grensen Banken bruker for å definere ekstrem fattigdom Nye tall fra SSB viser at 67.085 personer hadde registrert seg som helt arbeidsledige hos NAV i 3. kvartal i år. Dette utgjør 2,4 prosent av befolkningen - og er en nedgang på 6833 personer på.

Oppløsningen av Sovjetunionen - Wikipedi

Vest-Europa - Store norske leksiko

Hviterusslands historie er preget av skiftende politiske allianser grunnet landets plassering sentralt i Øst-Europa. I middelalderen spilte elvetransporten en stor rolle og gjorde at nord-sør-aksen var viktig, fra det femtende århundre har områdene blitt påvirket av skiftende politiske tyngdepunkt i vest og øst.Hviterussland inngikk fra tidlig middelalder i Kiev-riket, og fra. Mange katolikker er kommet fra Øst-Europa og Asia. Som følge av innvandring er den katolske kirke det nest største livssynssamfunnet i Norge, med 145.000 registrerte medlemmer i 2016. Men den største enkeltreligionen er islam, først med innvandring av pakistanske arbeidstakere, seinere med flyktninger fra krigsområder i andre asiatiske land og Afrika

det jødiske folkets historie fra 600-tallet – Store norske

Marshallplanen - Wikipedi

Eurovision Song Contest – Store norske leksikonFidel Castro – Store norske leksikon

rabies - Store medisinske leksiko

Dette gjelder spesielt Øst-Europa og Russland.I Finland lager man en spesiell pannekake kalt blini.I Slovakia er det tradisjon for at unge menn heller iskaldt vann over unge jenter under en spesiell seremoni 2. påskedag. Dette skal gi jentene god helse Notater om Russland 1917, russisk revolusjon.Lenin lever i eksil før 1. verdenskrig. - Lenin fraktes gjennom krigsområdene (ved hjelp fra Tyskland), inn til Russland for å starte opprør

Øst og Vest, den store splittelsen

Fengsler og fangeleire under andre verdenskrig assosieres først og fremst med politiske fanger. Omkring 40 000 nordmenn ble arrestert i løpet av krigsårene, det vil si rundt 1,3% av befolkningen.Det eksakte tallet er ukjent, ettersom Sipos arkiver ble brent på slutten av krigen. De fleste av dem var, sett fra et norsk ståsted, politiske fanger EUROPA Klarer du å klikke riktig? Finner du alle landene i Europa

Hvordan begynte den kalde krigen? timeline | Timetoast

Kart over Øst-Europa TomTo

Nora Mørk-saken Nakenbilder publisert i Øst-Europa - fortvilet Nora ber om hjelp - Så trist at jeg vet ikke hvilke ord jeg skal bruke. TØFT: Nora Mørk har hatt noen tøffe måneder etter at. Den ortodokse kirke er i dag størst i Øst-Europa, og land som Hellas og Russland. Kirken utviklet seg i forskjellige land, og det finnes derfor blant annet gresk-ortodokse og russisk-ortodokse kirker. Felles for dem er at de holder gudstjenester og andre seremonier på samme måte som de første kristne gjorde Kan det bli en ny kald krig, spørres det i disse dager - med utgangspunkt i Krim-krisen og Ukraina-uro. Krig - muligens, men kald blir den ikke Rundt 35,8 millioner mennesker i verden lever som slaver i dag, ifølge Walk Free Foundation. I Europa anslås det at over 500 000 mennesker er fanget i moderne former for slaveri

miltbrann - Store medisinske leksiko

Nye kommunistiske stater i Øst-Europa Etter frigjøringen sto sovjetiske tropper i mye av Øst-Europa. Etter krigen overtok kommunistiske grupper makten i en rekke Øst-Europeiske land, med støtte fra Sovjet - Kråkene er intelligente og kan kjenne igjen både oss mennesker og bilene vi kjører i. Har du erta på deg en kråke, vil den huske deg, sier naturoppsynsmann i Vestfold, Egil Soglo Hvad enten man finder sådanne statistikker interessante, eller man er i gang med at finde den perfekte rejsedestination, så kan det være sjovt at se en oversigt over de største byer i Europa For å konkludere var de forferdelige forholdene menneskene måtte leve under en av hovedårsakene til at kommunismen brøt sammen i Øst-Europa. Kilder: Underveis Historie 1

trikinose - Store medisinske leksiko

Omtaler av Østerrike på Skiinfo.no - Skiinfo.n I enkelte land i Øst-Europa, særlig i Polen, var den katolske kirke en kanal for å uttrykke opposisjon mot forholdene under kommunistregimet; i andre land, f. eks. Ungarn, var den mer tilpasningsvennlig. Den polskfødte pave Johannes Paul 2 bidrog sterkt til å bringe den øst-europeiske kirkesituasjon i fokus for verdens oppmerksomhet I Øst-Europa er Norges nabo Russland sterkt involvert i lokale konflikter, og området er svært urolig. Terrorhandlinger skjer nesten månedlig verden over. Norge har soldater som deltar i krigshandlinger i Afghanistan, men er ikke formelt i krig noe sted

Den kalde krigen timeline | Timetoast timelines

Det evige jødehat For første gang har det kommet en dyptpløyende bok om antisemittismens historie på norsk. Boken er en bredt anlagt fremstilling av jødehatets historie fra antikken og kristendommens begynnelse, gjennom middelalderen og opplysningstiden, til rasebiologiens tidsalder, Holocaust og den nye antisemittismen etter krigen Dette startet en serie avtaler, der noe som heter INF-avtalen fra 1987 var den første nedrustningsavtalen mellom supermaktene. Han holdt en tale i FN desember 1988 hvor han sa at Bresjnevdoktrinen ikke lenger gjaldt. Som da bidro til opprør mot kommunistpartiets makt i Øst Europa, som skapte en ''snøball'' Hele Øst-Europa var gått lei kommunismen, og i Polen fikk de dannet et nytt parti, Solidaritet, der Lech Walesa var leder. Kommunistene fikk fengslet Walesa, men fler og fler støttet det nye partiet. Så til slutt ble regjeringen nødt til å tillate et fritt valg i juni 1989 På denne siden finner du informasjon hvis Vestre Viken er i forhøyet beredskap. Det kan for eksempel være ved større ulykker eller kriser Kilde: snl.no. Store menneskemengder strømmet inn i Vest-Berlin den dagen. Gikk løs på muren med slegge. Øst-Europa og Midtøsten, har Kina bygget nye barrierene langs sine grenser. Blant annet mot Nord-Korea. India har satt opp nye piggtrådgjerder langs grensa mot Bangladesh

 • Koala facts.
 • Glemt passord facebook.
 • Gant klokke herre salg.
 • Influensavaksine cellegift.
 • Best thriller movies 2013.
 • Cuba nova münster sozialberatung.
 • Timothée chalamet nicole flender.
 • Xxy.
 • Ladbrokes.
 • Verbe go en anglais forme affirmative.
 • Seraphina picquery.
 • Biltema kantbånd.
 • Teamviewer portable.
 • Dannelse av lysosomer.
 • Ü30 party bayern 2017.
 • Eggedal borgerstue åpningstider.
 • Oxycontin bivirkninger.
 • Bauamt warendorf telefonnummer.
 • Wiki iraq war.
 • Inkognitogata 17.
 • Råmjölk gravid.
 • Mittelalter arzt kostüm.
 • Cloud radar norway.
 • Top 10 kledingwinkels mannen.
 • Húsavík island.
 • Latex symbols draw.
 • Richmond park.
 • Spice market new york.
 • Er liktorn smittsomt.
 • Nissene på låven download.
 • External harddisk.
 • Bilderrahmen 30x40 gold.
 • Whatsapp ny kontakt.
 • Spillmarked gamer no.
 • Funcom nyheter.
 • Blåbär engelska.
 • Bewerbungsschreiben wohnung.
 • Biaya kuliah s2 manajemen ugm.
 • Carlo kryddersildfilet.
 • Barn og nye partnere.
 • Frostvæske katt.