Home

Stemmerett stortingsvalg 2022

Valgresultat for Norge - Valg 2017 - NR

Sjekk valgresultatet for Norge i stortingsvalget 2017. Erna Solberg blir statsminister, ettersom H, FRP, V og KRF har flertall med 88 av i alt 169 mandater Blant mange innvandrere som hadde stemmerett både i 2013 og 2017 gikk valgdeltakelsen litt opp fra 2013. Dette gjelder i første rekke innvandrere fra Afghanistan, Irak, Iran, Kosovo, Vietnam, India, Bosnia-Hercegovina og Pakistan Stortingsvalget 2017 var et parlamentsvalg i Norge som ble avholdt 11. september 2017 for å velge representanter til landets nasjonalforsamling, Stortinget, for perioden 2017-2021.Fra 10. august var det mulig å avgi forhåndsstemme.Valget var det første som ble planlagt og gjennomført av Valgdirektoratet.. Valgresultatet førte til at de borgerlige partiene beholdt flertallet med 88 av. Sjekk resultatet fra Stortingsvalget i Norge hos V

Det er altså riktig som Sissener skriver: Noen utenlandske borgere som ikke har stemmerett ved stortingsvalg, har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg. Men gjelder dette nær 500 000 personer? Viser til tall fra i fjor. I blogginnlegget viser Sissener til en Aftenposten-artikkel publisert i juli 2017 Stortingsvalget 2017 var et nasjonalt valg med formål å velge 169 stortingsrepresentanter fra landets 19 fylker for perioden 2017-2021. Parallelt med stortingsvalget ble det avholdt valg til nytt sameting. Valget resulterte i borgerlig flertall, som i stortingsvalget 2013. Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti fikk til sammen 88 representanter Hvem som har rett til å stemme ved stortingsvalg og i lokalvalg i Norge er regulert i valgloven. Siden Norges første grunnlov i 1814 har disse reglene endret seg, og en stadig større del av befolkningen har fått stemmerett. De første hemmelige valgene, der folk kunne stemme anonymt, var i 1885. Før dette er det vanskelig å karakterisere valgene som demokratiske, ut fra vår forståelse. Hvem kan stemme? D e som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og er norske statsborgere, kan stemme ved stortingsvalg. Det er en forutsetning at man står oppført i manntallet (liste over stemmeberettigede). Hvem kan man stemme på? Alle som har stemmerett ved stortingsvalget kan velges som stortingsrepresentanter Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet

Innvandrere og stortingsvalget 2017 - SS

Ved stortingsvalg har norske statsborgere som oppfyller disse vilkårene, stemmerett:. Personen har fylt 18 år innen utgangen av valgåret. Personen ikke har mistet stemmeretten som følge av straffbare handlinger der tap av stemmerett blir ilagt som rettighetstap ved straffeutmålingen, eller ved å ha tjenestegjort for en Gutt født i jentekropp 18.07.2017 2017 Psykisk / følelser; Født jente men føler seg som gutt. 22.09.2019 2019 Kjønnsidentitet; Er gestagen pillen Desogestrel Orifarm helt sikker? 07.04.2020 2020 P-pille

Stortingsvalget 2017 - Wikipedi

 1. Stortingsvalg. Du kan stemme ved stortingsvalg hvis du er norsk statsborger og er 18 år eller eldre . er folkeregistrert som bosatt i Norge. ikke har mistet stemmeretten din . De som jobber som diplomater, og familiene deres, har stemmerett selv om de ikke er registrert som bosatt i Norge
 2. VALG: 11. september er det Stortingsvalg i Norge. har stemmerett ved Stortingsvalget. Du må også være, eller ha vært, (2017), og være eller ha.
 3. stortingsvalg i 1909 og så allmenn stemmerett i 1913. Selv om de ikke fikk viljen sin med en gang så var gradvis forandring lettere å godta for motstanderne deres. Det tok tid men til slutt nådde de målet sitt
 4. 11. september avholdes årets stortingsvalg, men ikke alle har anledning til å stemme på selve valgdagen. Under valget for fire år siden avga 30,2 prosent av de som stemte, forhåndsstemme, som var ny rekord, ifølge SSB, nærmere bestemt 842.398 velgere.. Dette er nytt for foreldre i 2017
 5. Stemmerett ved stortingsvalg (1) Stemmerett ved stortingsvalg har norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår: a) vedkommende vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret, b) vedkommende har ikke mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og: c) 17 juni 2016 nr. 59, 9 juni 2017 nr. 36
 6. Norges ledende nettavis med alltid oppdaterte nyheter innenfor innenriks, utenriks, sport og kultu
 7. g For å ha stemmerett ved valget må du være innført i manntallet. Du er registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du var folkeregistrert bosatt i den 30. juni. Søndag 10. og mandag 11. septemer 2017 er det Stortingsvalg

Stortingsvalg. Annethvert år er det valg i Norge. I 2015 var det kommune- og fylkestingsvalg. I 2017 var det stortingsvalg. Da ble det valgt representanter til Stortinget, for perioden 2017-2021. 169 representanter ble valgt. På samme dag som det er stortingsvalg, er det også valg til Sametinget. Det kan du lese om her Stortingsvalg 2017; 12. jun 2017 Valg i Norge - Stortingsvalg 2017. Siste dag for å avgi forhåndsstemme var fredag 1. september. Stemmerett ved stortingsvalg har norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår: Vedkommende vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret Norstat for NRK / Aftenposten (Oslo, stortingsvalg) 27. oktober 2020. Ipsos for Dagbladet (hele landet, stortingsvalg) 22. oktober 2020. Norstat for Vårt Land (hele landet, stortingsvalg) 22. oktober 2020. Respons Analyse for Fædrelandsvennen (Aust-Agder, stortingsvalg) 21. oktober 202 Er stemmerett for 16-åringer det som skal til for å engasjere ungdom i politikk? Dette var ett av flere spørsmål som ble stilt under Nobels Fredssenters debatt om stemmerett for 16-åringer. I år får 16— og 17-åringer stemme ved 20 kommuner i landet. I 408 kommuner får de ikke det * Stortingsvalg, fylkestingsvalg og kommunevalg samles og avholdes hvert fjerde år. * Det innføres samtidig stemmerett for 16-åringer ved kommune- og fylkestingsvalg

Valgresultater fra Norge · Valg 2017 · V

Nei, nær 500 000 utenlandske borgere har ikke stemmerett i

Stortinget – Wikipedia

Det er bedre å bruke sin stemmerett enn å støtte sofapartiet som ikke klarer å få utrettet noe for landets ve og vel. Det er kjempedumt for vårt land hvis seieren skulle gå til sofapartiet. One Response to Valg 2017 (Stortingsvalg) Seir Voem sier: 26.08.2017 på 09:21. Man kan ikke stemme i Norge Stortingsvalg 2017. Offentlig informasjon. Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 er mandag 11. september. Enkelte kommuner har også valgdag søndag 10 og ønsker å stemme i din nye kommune, må du melde flytting til Folkeregisteret før 30. juni. Du har stemmerett og er manntallsført i den kommunen du er registrert i. Stemmerett ved stortingsvalg har norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår: - Vedkommende vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret - Vedkommende har ikke mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og - vedkommende er, eller har noen gang vært, folkeregistrert som bosatt i Norg

Ikke-vestlige velger Ap – Human Rights Service

Hvem har stemmerett ved stortingsvalg? Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2017 og som er, eller har vært, registrert som bosatt i Norge. Alle personer med stemmerett vil.. For å ha stemmerett ved stortingsvalg må fire krav være oppfylt. Man må: Ved sametingsvalget i 2017 gjaldt dette i underkant av 17 000 personer. For å kunne stemme ved stortingsvalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg må velgeren være innført i manntallet i en kommune på valgdagen I 2017 var det stortings- og samtingsvalg. Stortinget er det øverste styringsorganet i landet. Bare Stortinget kan vedta lovene i har stemmerett. Tidligere har det vært forsøksordninger med stemmerett for 16- og 17-åringer under kommune- og fylkestingsvalg, På samme dag som det er stortingsvalg, er det også valg til Sametinget

You have the right to vote at the Norwegian Parliamentary elections if you are a Norwegian citizen and you have turned 18 by the end of the election year. Alle som har fylt 18 år innen utgangen. Stortingsvalg 2017 - Hva stemmer du, og hvorfor? Av misanthrope, 15. juli 2017 i Politikk og samfunn. stortingsvalg 2017; Svar i emnet; Start nytt emne 360 stemmer. 1. Hvilket parti planlegger du å stemme på? AP 33 H 53 FRP 67 SP 20. En oppfordring til fagfolk, pårørende og hjelpetrengende: Bidra til at blant annet rusavhengige får benyttet sin stemmerett. Kilde: Ivar Johansens blogg Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2017 og som er, eller har vært, registrert som bosatt i Norge, kan stemme ved årets stortingsvalg Manntall til offentlig ettersyn - Stortingsvalg 2017. Les mer om stemmerett her. Hvis du er usikker på om du står oppført i manntallet kan du kontrollere dette i kommunens papirmanntall som er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder: • Hole Herredshu

Stortingsvalget 2017 - Store norske leksiko

 1. Stortingsvalg avholdes i september hvert fjerde år, samtidig med sametingsvalget. Ved stortingsvalg velges det 169 representanter fra 19 fylker. Det velges 16 representanter fra Hordaland
 2. Foreslår stemmerett for 16-åringer. Regjeringen oppnevnte Valglovutvalget i juni 2017 for å foreslå ny valglov og vurdere endringer i valgordningen. 27. mai 2020 offentliggjorde valglovutvalget sin innstilling til ny valglov. Det er ikke flertall for å senke stemmerettsalderen ved stortingsvalg
 3. Stemmerett og manntall ved stortingsvalg Publisert 07. august 2017 | Oppdatert 11. august 2017 For å kunne stemme, må du være innført i manntallet i en kommune
 4. Ved stortingsvalg må du være norsk statsborger. Ved kommune- og fylkestingsvalg kan nordiske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av året, og som har vært registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge senest 30. juni samme år, stemme
 5. Ved stortingsvalg må man, i tillegg til å være 18 år, være norsk statsborger for å kunne avgi stemme. I henhold til § 53 i Grunnloven kan stemmerett tapes ved domfellelse for straffbare handlinger, i overensstemmelse med hva som bestemmes i lov om dette og ved å gå i fremmed makts tjeneste uten regjeringens samtykke
 6. Stortingsvalg gjennomføres hvert fjerde år - fram til 1938 hvert tredje år. De er i dag forholdstallsvalg gjennomført med fylkene som valgkretser, men tidligere har det vært andre valgordninger. Valget er dels regulert av Grunnloven og dels av valgloven

Stemmerettens historie i Norge - Store norske leksiko

Grunnloven og stemmerett i nord I 1821 fikk deler av Finnmarks befolkning stemmerett ved stortingsvalg. Landsfedrenes regler om stemmerett i 1814-grunnloven vår dårlig tilpasset det tidligere eneveldets administrasjon av Finnmark . Jonas Hansen Ottar 300 - 2014 (2): 4-10 G runnloven er den mest levende av de mange lovtekstene våre Hvem kan stemme? For å ha stemmerett ved stortingsvalg må fire krav være oppfylt. Man må: være norsk statsborger, ha fylt 18 innen utgangen av valgåret, ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og være, eller har tidligere vært, folkeregisterført som bosatt i Norge August 13, 2017 · You have the right to vote at the Norwegian Parliamentary elections if you are a Norwegian citizen and you have turned 18 by the end of the election year. Alle som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og er norske statsborgere, har stemmerett ved stortingsvalg

1898: Alle menn over 25 år får stemmerett. 1913: Kvinner over 25 år får stemmerett. I 1920 senkes stemmerettsalderen til 23 år. I 1946 til 21 år, deretter 20 år i 1967 og 18 år fra og med. Hvert fjerde år er det stortingsvalg i Norge. Når er det stortingsvalg? Det er den sittende regjeringen som bestemmer datoen, og valgdagen er som regel andre mandag i september, hvert fjerde år. Siden 8. mai 2009 har by/-kommunestyret kunnet vedta om det skal holdes valg også søndagen før den offisielle valgdagen Stemmerett ved stortingsvalg har norske statsborgere som oppfyller følgende vilkår: - Vedkommende vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret - Vedkommende har ikke mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og - vedkommende er, eller har noen gang vært, folkeregistrert som bosatt i Norge - Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett uavhengig av dette punkt

I 2013 var det 100 år siden norske kvinner fikk stemmerett på lik linje med menn. Folloarkivet og Oppegård bibliotek satte da opp en utstilling som stod fremme i biblioteket fra selve jubileumsdagen 11. juni og frem til stortingsvalget 9. september. Det ble laget en nettpresentasjon av utstillingen og nå publiseres denne presentasjonen i bloggform på Oppegår I 2019 er det #2VALG og #2STEMMESEDLER, kommunestyre- og fylkestingsvalg. I Larvik kommune er det anledning til å tidligstemme i ett forhåndsstemmegivningslokale 1. juli - 9. august, forhåndsstemme i fire forhåndsstemmegivningslokaler 12. august - 6. september og stemme på valgtinget i 13 valglokaler 8. og 9. september.. Les brosjyren Viktig informasjon til deg som skal stemme fra. Alminnelig stemmerett for både kvinner og menn ble først innført ved valgene i 1913, for vel et århundre siden. Stemmeretten har ikke alltid vært en selvfølge. Bruk din stemmerett og gjør din borgerplikt mandag den 11. september 2017 For å ha stemmerett ved stortingsvalg må fire krav være oppfylt. Man må: være norsk statsborger, ha fylt 18 innen utgangen av valgåret, ikke ha mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og; være, eller har tidligere vært, folkeregisterført som bosatt i Norge

Stortingsvalg - stortinget

Det vanskelige andrevalget – NRK Buskerud – Lokale nyheter

Video: Valg - stortinget.n

Reingene gjør sin borgerplikt i ruskeværet - ReAvisaAp vil ikke gi 16-åringer stemmerett ved stortingsvalg – VGDen som stemmer, bestemmer - Fagforbundet UngFlertallet vil ha dobbelt statsborgerskap i Norge | RuijanLNU – Vi skal øke valgdeltakelsen – og vi vil ha deg med
 • Boa meets friends 2018.
 • Sammensatt tekst snl.
 • Stardew valley how to feed chicken.
 • Badminton mannheim käfertal.
 • Deltid ferie krav.
 • Alabama crimson tide stadium.
 • Endre forfatter word.
 • Hvor mye bør man legge i bruktbil.
 • Ebay kleinanzeigen wohnung kaufen.
 • Javel stavanger.
 • Skjern by.
 • Tiltak språklydvansker.
 • Juegos de cartoon network dragon ball z.
 • I have nothing karaoke.
 • Voestalpine standorte.
 • Influensavaksine cellegift.
 • Spel ipad gratis.
 • Maserati ghibli v6.
 • Premier league 2001 table.
 • Otomoto motocykle.
 • Tyler williams buzzfeed.
 • Boa meets friends 2018.
 • Beste freundin finden augsburg.
 • Nord irland religion.
 • Hva gjør endetarmen.
 • Makspris barnehage 2017.
 • Kattedør jula.
 • Dødheng klatring.
 • Y000 skrujern.
 • Turnus sveio kommune.
 • Cara menghitung harga kusen kayu.
 • Marcus og martinus vår verden.
 • Multimeter stikkontakt.
 • Hvorfor skrive selvbiografi.
 • Jotun kalkmaling.
 • Carport eller garasje.
 • Sunne kyllingnuggets.
 • Gautefall leiligheter.
 • John travolta grease.
 • Mandelbunn i liten langpanne.
 • Mold norsk.