Home

Enhetsregisteret søk

Søk - Åpne data Brønnøysundregistren

Stål-guiden, nyheter

Søk. Adresseregisteret - Hvem registrerer nye virksomheter i adresseregisteret? Når en ny virksomhet tilknyttes helsenettet, Navn og adresser hentes inn fra Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene - ved registrering tildeles virksomheten en unik identifikator (HER-id) Ved registrering i Frivillighetsregisteret kan virksomheten søke om momskompensasjon. Driver virksomheten på lokalt eller regionalt plan kan den delta i Grasrotordningen. For å finne ut om en virksomhet er registrert i Frivillighetsregisteret søker du i Nøkkelopplysninger i Enhetsregisteret Søk med registreringsnummer for å finne kjøretøyets eierforhold, etterlysninger, økonomiske heftelser, EU-kontroll og tekniske detaljer. Det ser ut til at nettleseren din ikke støtter javascript

Når trenger du gårds- og bruksnummer? Gårds- og bruksnummer (forkortes gnr. og bnr.) trenger du blant annet ved kjøp og salg av eiendom, når du skal tinglyse dokumenter eller få opplysninger om hva som er tinglyst på en eiendom i grunnboken. Alle eiendommer i Norge har en slik unik tallkode Dette kan du registrere hos oss. Her kan du registrere opplysninger for ditt lag eller din forening. Les mer om registrering for lag og forenin

Forsiden Brønnøysundregistren

 1. Enhetsregisteret inneholder grunndata om enheter som har registreringsplikt i NAV Aa-registeret, Fra data.brreg.no og hotell.difi.no kan du benytte API for både søk i og nedlasting av komplett datasett. Ved direkteoppslag får du tilgang til informasjon fra data.brreg.no i sanntid
 2. Enhetsregisteret er et register som inneholder alle Norske foretak, offentlige virksomheter, Informasjonen er offentlig og gir alle som besøker foretaksregisteret muligheten til å søke opp registrere selskaper for å hente ut mer utfyllende informasjon enn det enhetsregisteret inneholder
 3. Her kan du registrere nye virksomheter, eller endre registrerte opplysninger. De aller fleste organisasjonsformene kan bruke tjenesten. Dette gjelder blant annet enkeltpersonforetak, foreninger, aksjeselskap, ansvarlige selskap og samvirkeforetak. Det er kommet en ny og enklere tjeneste for søknad om registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Om Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret

Hei, konkret spørsmål om et navngitt firma/foretak kan gjøres i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Da får du vite dette om han som du spør om, og svaret er ja - han er registrert i mva-registeret Felles Datakatalog er en oversikt over hvilke data de ulike offentlige virksomhetene har, hvordan de henger sammen og hva de betyr. Datakatalogen gjør det mulig for deg å søke i opplysningene hos offentlige virksomheter og bruke de til for eksempel analyseformål Enhetsregisteret og organisasjonsnummeret 20-års jubilant med suksess. Publisert: 11. september 2015 . september 2015 Innføring av organisasjonsnummer og etablering av Enhetsregisteret 1. mars 1995 gjorde innsamlingen av informasjon om landets virksomheter enklere, samordnet og mer effektiv å bruke Tiltakspakker: Søk betalingsutsettelse, regelendringer og utsatte frister Registrere i Merverdiavgiftsregisteret Som næringsdrivende eller ansvarlig for en organisasjon med omsetning over et visst beløp, skal du som hovedregel registrere virksomheten i Merverdiavgiftsregisteret

Om Enhetsregisteret Brønnøysundregistren

 1. Informasjonen i enhetsregisteret er fritt tilgjengelig for alle (du kan f.eks. søke etter enheter på forsiden av brreg.no) med unntak av personnummer og D-nummer. Foretaksregisteret En av intensjonene bak opprettelsen av dette registeret var nettopp å klargjøre avsvarsforhold i foretaktene
 2. Innføring i Enhetsregisteret. Registerføreren skal prøve om innsendte opplysninger og dokumentasjon er i samsvar med reglene i denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven. Ved kontroll av om enheten er en registreringsenhet etter § 4, samt om en innmeldt rolleinnehaver kan registreres i registeret, kan registerføreren også prøve om opplysningene er i samsvar med andre lover og.
 3. Tiltakspakker: Søk betalingsutsettelse, regelendringer og utsatte frister; Norsk identitetsnummer I Norge krever offentlige myndigheter og andre aktører at du som utenlandsk borger skaffer deg et norsk identitetsnummer for at du skal få tilgang til tjenestene deres

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac). Trykk på (+) for å forstørre eller (-) for å forminske Tjenesten tilbyr et søk på underenheter i Enhetsregisteret. Søket kan spesififises med søkeparametere angitt som HTTP query-parametere, beskrevet her. Søkeresultatet er paginert med en standard sidestørrelse på 20 enheter Søk etter innhold Søk. language Bokmål Alt innhold er tilgjengelig på bokmål. English Some content is available in english. Nynorsk Noko av innhaldet er i Foretaksregisteret kan du ikke bestille firmaattest, men du kan laste ned en registerutskrift med opplysninger fra Enhetsregisteret

Enhetsregisteret er en del av Brønnøysundregistrene og lagrer opplysninger om juridiske personer i det private- og offentlige næringslivet i Norge - blant annet offentlige etater.. For å stifte et enkeltpersonforetak og få et organisasjonsnummer må du registrere deg i enhetsregisteret. Skal du drive handel med innkjøpte varer eller har mer enn 5 ansatte, er du i tillegg pliktig til å. Alle som står oppført i Enhetsregisteret, får et organisasjonsnummer. selskap, osv.) i Norge. Det er flere måter å finne et organisasjonsnummer på. De fleste velger å søke på nettsiden til Registerenheten i Brønnøysund, som oftest kalt Brønnøysundregistrene (www.brreg.no). Du må vite hele eller deler av navnet på. Du kan se hva som er tinglyst på en eiendom ved å gjøre et oppslag på eiendommen i Se Eiendom. Dette er en gratis innsynsløsning som krever innlogging gjennom ID-porten (minID, bankID osv). Du kan gjøre 10 søk per innlogging, men du kan logge inn på nytt igjen dersom du ønsker å gjøre oppslag på flere eiendommer

En gang i året importeres data fra Enhetsregisteret. Det er to sett data som importeres: 1. Alle kommunale enheter og virksomheter registrert i Enhetsregisteret. 2. Oversikt over alle roller som er registrert på personer i de kommunale enhetene som nevnt i pkt 1 For å søke om produksjonstilskudd, må du ha registrert et foretak i Enhetsregisteret. Hvordan du registrerer et foretak, finner du mer informasjon om på nettsidene til Brønnøysundregistrene . Når du har registrert foretaket i Enhetsregisteret og fått et organisasjonsnummer, må du kontakte landbrukskontoret i din kommune for å få registrert foretaket og driftssenteret ditt i. Det er mulig å søke på norsk og engelsk. For å kunne søke om godkjenning må virksomheten være registrert og ha et organisasjonsnummer registrert i enhetsregisteret. Vilkår for godkjenning. Virksomheter som ikke har ansatte, skal sende inn søknad uten vedlegg (dokumentasjon). Virksomhet som har ansatte, må legge ved dokumentasjon på. Aa-registeret er tilknyttet Enhetsregisteret og all informasjon om arbeidsgivere i Aa-registeret hentes derfra. Når arbeidsgivere registrerer seg i Enhetsregisteret, blir de tildelt et organisasjonsnummer. Organisasjonsnummeret er unikt og brukes til å identifisere foretaket

Du kan søke i samtlige opplysningstyper i tabellen. Foretakets næringskode fra enhetsregisteret: Tildelingsdato: Dato for vedtak om tildelt tilskudd: Samlede uunngåelige faste kostnader : Sum faste, uunngåelige kostnader knyttet til foretakets virksomhet i tilskuddsmåneden Navnesøk: Domenenavn, foretaksnavn og varemerke — i ett søk Navnesøk Merk: Javascript er skrudd av eller er ikke støttet av din browser, og dette verktøyet vil være mindre brukervennlig ID-kontroll. Det er virksomheten som bestiller d-nummeret som avgjør om du ID-kontrolleres for å få et d-nummer. Dersom denne virksomheten krever at identiteten din må være kontrollert, må du møte på et skattekontor for ID-kontroll.Det er Skatteetaten som gjennomfører ID-kontrollen på vegne av alle som bestiller d-nummer

Altinn - Tilgang via rolle i Enhetsregisteret

Søk støtte til oppryddingstiltak - Fylkesmannen i Agder

Norsk Helsenett SF - Adresseregisteret - Hvem registrerer

Lærlinger på vanlig lærekontrakt er ansatt i virksomheten. De skal derfor ha HMS-kort. Virksomheten skal melde dem inn til NAVs AA-register, og de kan deretter søke om HMS-kort for læringene på vanlig måte. Elever i grunnskole eller videregående opplæring som er utplassert i virksomheter i regi av skolen, er ikke ansatt i virksomheten Advokatfirma Varjag AS Postboks 138 1300 Sandvika Tlf: 67 52 25 00 Faks: 67 52 25 01 Besøksadresse: Veritasveien 24 1363 Høvik E-post: post@varjag.no Bli oppring

Altinn - Obligatoriske og frivillige registr

 1. Lov om Enhetsregisteret ble vedtatt av Stortinget 3. juni 1994. Med organisasjonsnummeret ble det mulig å utveksle og stille sammen opplysninger på tvers av ulike registre. Dette førte igjen til at både offentlig forvaltning og privat sektor ble mer effektive, og bortfall av eller nedgang i oppgaveplikter gjennom gjenbruk og flerbruk av allerede innsamlet informasjo
 2. Ved søk direkte på underenheter med et organisasjonsnummer, vil kunden få som svar at underenheten er godkjente hvis de er underenheter av en virksomhet. Dersom dere ønsker å vise potensielle kunder at dere også tilbyr lovlige tjenester fra underenheter i flere fylker eller kommuner, må underenhetene med besøksadresse først være registrert i Enhetsregisteret
 3. Søk; Hva leter du etter? Søk. Digital dialog mellom det offentlige, innbyggere og næringsliv. Lag tjenester som funker overalt. Spar penger, både for deg og for brukerne. Digital dialog. Digital dialog. For dere som vil heldigitalisere skjemaer gjennom Altinn
 4. Nettstedsøk Søk. Fant 11 treff for landkoder på nettstedet. Sorter etter: Relevans; Nyeste; Eldste; Sysselsetting, registerbasert. Publisert: 14. februar 2020 får landkode av Enhetsregisteret, selv om arbeidet kan foregå på sokkelen
 5. Søk med hele eller deler av postnummeret. Har ikke stiftelsen postadresse, søkes det i forretningsadressen. Fylke. Eksempel: 88911 Barnehager Næringskode tildeles av Statistisk sentralbyrå (delegert til Enhetsregisteret ved nyregistreringer) Mer om næringskoder: www.ssb.no Søkeresultat . Organisasjonsnr Navn.
 6. VoF oppdateres døgnkontinuerlig med endringer i Enhetsregisteret 11 prosent av enslige forsørgere i jobb har lavinntekt. Publisert: 17. oktober 2019 foretaksregisteret (VoF) kan vi få frem mer om arbeidsforholdene
 7. De har i den senere tid innskjerpet rutinene for kontroll av om foreninger som blir søkt registrert i Enhetsregisteret, egentlig i stedet skal registreres som samvirkeforetak, og erfaringsmessig er det stor sannsynlighet for at en skogsbilvei vil bli nektet registrert i Enhetsregisteret

Du må søke på papir hvis du eier et foretak og skal søke politiattest for foretaket. Les om hvordan du krever politiattest av noen. Last ned søknadsskjema. For foretak: Firmaattesten din eller en utskrift fra Enhetsregisteret er bekreftelsen din. Send søknad og vedlegg til Opplysninger fra Brønnøysundregistrene er offentlig tilgjengelige. Fra løsøreregisteret kan du få opplysninger om heftelser på blant annet motorvogn, hvis du kjenner registreringsnummeret, heftelser på en person, hvis du har fødselsnummeret (betalingsanmerkning i løsøreregisteret) og heftelser på et foretak, hvis du har foretaksnummeret eller organisasjonsnummeret. Du kan også få. Det høres bra ut. NB! Dersom du søker for et borettslag eller vel, kan vi gi støtte til nærmiljøtiltak, men ikke til tiltak som kun kommer beboerne til gode.Dersom du søker for et idrettslag, gir vi ikke støtte til eliteidrett.Du kan heller ikke søke støtte til prosjekter med religiøs eller politisk profil Søk i Enhetsregisteret via kommandolinje Espen Antonsen. Dette programmet lar deg søke i Enhetsregisteret og viser informasjon basert på organisasjonsnummer. Det er også mulig å gjøre oppslag basert på domener fra Norid

Einingsregisteret i Noreg samordnar opplysningar om næringslivet og offentlege etatar som finst i ulike offentlege register, og som er går att på spørreskjema. I staden for at kvar offentlege etat sender ut kvart sit skjema til føretaka, sørgjer Einingsregisteret for at opplysningane er samla på éin stad Forskrift om registrering i Enhetsregisteret. § 3. Meldepliktige enheter i konsern og foretaksgrupper. Enhet som i henhold til lov eller bestemmelse gitt i medhold av lov, plikter å la eget årsregnskap mv. inngå i et konsernregnskap eller annen form for fellesregnskap som gir uttrykk for to eller flere enheters samlede virksomhet, plikter å inngi melding som angitt i § 4 og § 5 til. Søk Søk Søk Politikk Verktøy Fakta Kalender Nyheter Om Frivillighet Norge. Våre prosjekter. Våre arrangementer. Våre medlemmer. Bli medlem. Bli frivillig. Kontakt oss. For pressen. English samt vedtekter og/eller stiftelsesdokument til Enhetsregisteret

Å registrere et foretak For å kunne søke om og motta produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid må du være et foretak. I Landbruksregisteret er et foretak en juridisk enhet, som utfører næringsvirksomhet innen jordbruk eller skogbruk. En slik juridisk enhet kan feks. være e registrert i Brønnøysundregistrene kan sjekkes ved søk i Enhetsregisteret. Søkeresultatet vil være som angitt nedenfor og hvor registreringsdatoen er markert med rød ring, dvs 6. februar 2003. 11 I Enhetsregisteret fremkommer det imidlertid at foretaket har registrert underenhet med samm

Kjøretøyopplysninger Kjøretøyregistere

Foretaksregisteret er et register over norske og utenlandske foretak i Norge.Ordet «foretak» er det juridisk korrekte begrepet for det man i dagligtale ofte kaller «bedrift». [trenger referanse]Registeret skal sikre rettsvern og økonomisk oversikt, og er en viktig kilde for alle som trenger korrekte opplysninger om aktørene i norsk næringsliv Ny klient - søk i enhetsregisteret feiler ‎30-08-2018 12:34. Hei, Skal opprette ny klient i Finale Avstemming og Årsoppgjør nå, men får feilmelding når jeg søker etter organisasjonsnummeret i enhetsregisteret. Feilmeldingen lyder som følger

Nettstedsøk Søk. Anbefalt treff for yrkeskode Yrkeskatalogen. Søk etter yrkeskode i yrkeskatalogen. Fant 11 treff for yrkeskode på nettstedet. Sorter etter: Relevans; Nyeste med utgangspunkt i enheter fra Enhetsregisteret, samt persontilnærming basert på hhv Eksempler er løsøreregisteret for panteheftelser, enhetsregisteret for næringslivsopplysninger og regnskapsregisteret for regnskapsinformasjon. Istedenfor å måtte søke deg fram i hvert enkelt register, får du all informasjonen samlet på en plass Enhetsregisteret samordner opplysninger om næringslivet og offentlige etater i Norge som finnes i ulike offentlige registre, og som er gjengangere på spørreskjemaer. I stedet for at hver offentlige etat sender ut hvert sitt skjema til bedriftene, sørger Enhetsregisteret for at opplysningene samles på ett sted

Finn gårds- og bruksnummer Kartverket

 1. Ditt søk på enhetsregisteret ga 15 virksomheter og du har nådd slutten av listen. Flyfoto Hybrid.
 2. Enhetsregisteret tildeler organisasjonsnummer for entydig identifisering av virksomheter. Foretaksregisteret. Virksomheter i offentlig forvaltning som ikke har en av organisasjonsformene over og kredittopplysningsforetak må søke virksomhetsregisteret om tilgang til oppslagstjenesten som returnerer fødselsnummer
 3. For å kunne søke, må foretaket du søker for, være registrert i Enhetsregisteret. Hvordan du registrerer et foretak, finner du mer informasjon om på nettsidene til Brønnøysundregistrene. Når du har registrert foretaket i Enhetsregisteret, kan du levere søknad
 4. Du finner løsninger som hjelper brukerne å identifisere seg når de skal ha tilgang til systemene dine. Du kan også hente informasjon om personer og virksomheter fra ulike register
 5. Søk i Enhetsregisteret. Du kan ha samme navn som en annen bedrift så lenge de kun er registrert i Enhetsregisteret. En bedrift må nemlig være registrert i Foretaksregisteret for å ha beskyttelse av firmanavnet, mer om det senere
 6. Hvem kan søke tilskudd? Organisasjoner og andre aktører som er registrert i enhetsregisteret/ frivillighetsregisteret kan søke om tilskudd. Tiltaket det søkes om tilskudd må være partipolitisk nøytralt. Enkeltpersoner, kommuner, fylkeskommuner og politiske partier kan ikke søke om dette tilskuddet. Bevilger totalt 5,5 millione
 7. Hvem kan søke? Det er forskjellige vilkår for registrering under de ulike toppdomene. Under .no kan bedrifter og organisasjoner registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund søke, samt privatpersoner over 18 år som er registrert i Folkeregisteret. Alle abonnenter må ha norsk postadresse

Et DUF-nummer er registreringsnummeret ditt i UDIs datasystem.; Et D-nummer er et midlertidig ID-nummer som du får dersom du har søkt om beskyttelse (asyl) eller har oppholdstillatelse og skal være i Norge i mindre enn seks måneder.; Et fødselsnummer er et ID-nummer for deg som har oppholdstillatelse og skal bo i Norge i mer enn seks måneder samtidig fremlegger skriftlig dokumentasjon fra Enhetsregisteret som begrunner hvorfor organisasjonen ikke får registrere seg under noen annen kategori i Enhetsregisteret, og som bekrefter at den må registres under annen juridisk person. Slik dokumentasjon kan ikke være datert tidligere enn seks måneder før søknaden mottas av Norid Velkommen. For å styrke kommunesektorens omdømme, er det viktig å skape åpenhet om hvilke roller enkeltpersoner i kommunen, fylkeskommunene eller kommunale selskaper har KarriereStart.no - Ledige stillinger, bedriftspresentasjoner, traineeprogrammer og yrkesguide.Startsiden for jobb og karriere i Norge Vedtak Søk i vedtak på saksnummer eller fritekst. Vedtak finns for saker frå 2008 til i dag; Postliste Omfatter alle dokumenter som vedrører både Forbrukerklageutvalget, Markedsrådet og administrative saker i Sekretariatet; Om Markedsrådet Marknadsrådet (MR) er eit forvaltningsorgan som avgjer sakar om antatte overtredelser av marknadsføringslova m.

W-01/2019. For å endre tekststørrelsen, hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac) og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske Når Enhetsregisteret er fylt 20 år er også samarbeidsforum for Enhetsregisteret det. I år ledes forumet av Jan Furseth i SSB. Jan har som den eneste vært med i 20 år - og personifiserer den den samarbeidsånd og raushet som preger forumet Lukk Søk. Veiledning til a-meldingen. Innholdsmeny. Veiledningens forside Feilmeldinger (MAGNET/EDAG) og tilbakemelding Liste over feilmeldinger, tilbakemelding og hvordan rette Oversikt over feilmeldinger (MAGNET/EDAG) Alvorlighetsgrad og hvordan rette feil Tilbakemelding Hva er en tilbakemeldin Søk elektronisk! Landbruksdirektoratet har laget en bruksanvisning til hvordan du kan søke RMP-tilskudd elektronisk gjennom Altinn. Du kan søke fra 15. september. Det er mulig å ta inn kartene for tiltakene i 2019 og evt. korrigere disse. Link til søknadsskjemaet finner du på vår nettside eller Landbruksdirektoratets nettside Her sjekker du domeneregisteret, Enhetsregisteret og varemerkeregisteret i ett og samme søk. Mer om å sikre rettigheter til navn når du starter egen virksomhet. Kan jeg velge domenenavn med særnorske tegn? Du kan velge tegn i domenenavn som vil gi korrekt skrivemåte for alle ord i de offisielle norske skriftspråkene

Hva ønsker du å registrere? Brønnøysundregistren

Norge.n

Wikimedia Norge – WikipediaGRAVING TRANSPORT & BUDBILTJENESTE PRELJEVIC | Mittanbud

Registrering av foretak i Enhetsregisteret og

Foretak fra annen EØS-stat eller land omfattet av WTO-avtalen som ikke er registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret, må kunne dokumentere at de er registrert i et tilsvarende register i sitt hjemland. For å søke elektronisk om sentral godkjenning, jf. § 13-2 første ledd må foretakene ha et norsk organisasjonsnummer Søk. Søk i rettskilder. Lov om Enhetsregisteret. Kapittel 2. Registreringsenheter og hvilke opplysninger som skal registreres. Oversikt; Vis alle punkter § 4. Registreringsenheter. Følgende enheter skal registreres i Enhetsregisteret hvis de registreres i tilknyttet register: Staten, fylkeskommuner og kommuner. Selskaper, samvirkeforetak.

Altinn - Registrere nye og endre eksisterende virksomheter

Søk om tilskudd til spesielle miljøtiltak (SMIL) Dette skal søknaden inneholde. kort beskrivelse av tiltaket; kostnadsoverslag; kart i målestokk 1:5000 (hvis det er relevant) bilder (hvis det er relevant) Søknadsfrist og behandling. Søknadsfrist er 1. april. Behandling av søknader er prioritert i henhold til tiltaksstrategi Brønnøysundregistrene fra , 100482673S4000001 - Brønnøysundregistren Enhetsregisteret är en norsk databas som förvaltar information över norska juridiska personer (inklusive myndigheter samt enskilda näringsidkare som har valt att bli registrerade). Databasen etablerades 1995. Förvaltningen av Enhetsregisteret är underordnad Nærings- og handelsdepartementet. [1]Se även. Brønnøysundregistrene; Externa länka Alle som ønsker å søke må opprette en bruker for sin organisasjon (virksomhet, stiftelse, forening, kommune eller fylkeskommune). Det gjøres ved at den som logger inn knytter sin personlige identitet til en organisasjon som søkes opp i systemet. Opplysningene om organisasjonen hentes automatisk fra Enhetsregisteret Alle innbyggere, presse og andre kan fritt åpne Styrevervregisteret og søke etter opplysninger. Du kan søke på personer, kommuner eller virksomheter. Se styrevervregisteret her. Styrevervregisteret henter data fra Kommuneregisteret, Enhetsregisteret og Foretaksregisteret. Kommuneregisteret er et sentralt register for hele kommunesektoren

Altinn - Samordnet registermelding - registrering av nye

Hvem kan søke? Etablerte cinematek utenfor Oslo, Norsk Filmklubbforbund, eller tilsvarende virksomhet for norske filmklubber, registrert i Enhetsregisteret. Dette kan du søke om. Driftsmidler (for eksempel til lønn, reise, filmleie, frakt og markedsføring) Nyttig småbedriftsapp for søk i Enhetsregisteret. Deler på denne siden. Hjelp for tilgjengelighe Enkeltpersonforetak (ENK), tidligere enkeltmannsforetak, er en betegnelse som brukes om næringsvirksomhet drevet for en enkeltpersons regning og risiko. Enkeltpersonforetak er ikke innenfor definisjonen av et selskap, men innehaveren plikter å registrere foretaket i Foretaksregisteret i Brønnøysund dersom visse forutsetninger (for eksempel størrelse) er oppfylt De må kunne dokumentere utgifter til turens utdanningsaktiviteter. Eksterne turoperatører kan ikke samtidig søke om tilskudd for turen. Søk tilskudd. Du kan søke om tilskudd til en eller flere turer, og til både gjennomførte og planlagte turer i skoleåret 2020/2021. Det vil si i tidsrommet 1. august 2020 - 31. juli 2021

VKT oppdaterer reiseplanlegger og apper – DataGrafikkAtB oppdaterer reiseplanlegger og apper – DataGrafikk

Video: Hvem er momsregistrert

Service og samferdsel Vg1 2019-20 - Enkeltpersonforetak - NDLA

Felles datakatalo

Diskusjon:Enhetsregisteret. Hopp til navigering Hopp til søk. Hvilket departement styrer. Info mangler om hvilket departement som registeret er underlagt. --Lærarstudent 22. jun 2011 kl. 23:38 (CEST) Er administrativt på Giskes bord. H@r@ld 22. jun 2011 kl. 23:50 (CEST) Hensikten. Er ikke en av. Rett og plikt Han legger til at det er viktig at Enhetsregisteret har registrert riktige opplysninger om foreningen.- Opplysningene er offentlig tilgjengelige på nettsiden til Brønnøysundregistrene slik at alle kan søke opp hva som står registrert Erik Søk Erik Fjellheim 914918774 (Aktivt) Organisasjonsnr: 914918774 MVA Bedriftsnr: 914943086 Enhetsregisteret NOK 95,00 Kjøp Bekreftelse fra konkursregisteret (gratis) Skriftlig bekreftelse fra Konkursregisteret om det er. Tag Archives: enhetsregisteret Startguiden [5]: Registrere foretaket Atle Hansson | 24.02.2008. Trinn-for-trinn-veiviser for registrering av firmaet ditt. Vi går også gjennom hvordan du registrerer deg for moms og forskuddsskatt

KS - Hvordan komme i gangBergen Roller Derby Klubb – WikipediaKS styrevervregister - KS

Søk. Meny; Vis lenker Definisjon og krav for å bli godkjent som Organisasjonen skal være en juridisk person registrert i Enhetsregisteret med eget juridisk organisasjonsnummer (hovedenhet). Minimum 30% av årsverkene, dog minst 5 årsverk, må være FoU-årsverk Hvem kan søke, slik søker du, kriterier og søknadsskjema. I 2020 er det bevilget 5 millioner kroner til fysiske sikringstiltak for tros- og livssynsamfunn. Politidirektoratet forvalter tilskuddsordningen på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet Det er riktig at dere må registrere skogsbilveien i Enhetsregisteret i Brønnøysund for å få et organisasjonsnummer. Slik jeg ser det, er det tre ulike organisasjonsformer som kan være aktuelt for en skogsbilvei; forening, tingsrettslig sameie eller samvirkeforetak I et brev til Brønnøysundregistrene har massemorder Anders Behring Breivik (34) søkt om å få opprette «Det norske fascistparti & Den nordiske liga» Søk Meny. Løsninger. Løsninger Integrasjoner Produkter Bransjer Brosjyrearkiv - Enhetsregisteret. Daglig: Inntekt, formue og betalt skatt (Skatteoppgjøret) Skatteetaten: 5-6 ganger pr år: Eiendomsinformasjon: Kartverket

 • Des moines pronunciation.
 • Träna staffordshire bullterrier.
 • Siktet matjord.
 • Boliglån banker.
 • Lille larven aldrimett flanellograf.
 • Steven tyler freundin.
 • Peoner engelsk.
 • Blick zwickau kontakte.
 • Ttk4115 helicopter lab.
 • La perm pälsvård.
 • Deaktiver telenor router p8702.
 • Nordlig blåfinnet tun.
 • Incontro mainz.
 • Fiberbrusk.
 • Hvaler tursti.
 • Gaming for good.
 • Moringa tee zubereitung.
 • Dülmen bombe heute.
 • Cdon butikk bergen.
 • Mini projector bluetooth.
 • Forebygge blodpropp.
 • Abigail kathleen breslin.
 • Askim vgs.
 • Schleiperle schmuck.
 • Aass bokkøl.
 • Konfirmasjonsgave fra tante.
 • Uia bibliotekar.
 • Ostfalia e.
 • Facebook app pc.
 • Star wars blogg.
 • Formula 1 teams.
 • Tannlege vadsø.
 • Pseudorca.
 • Tirol werbung shop.
 • Afd bundestagsfraktion facebook.
 • Diario di una schiappa la dura verità.
 • Sample of invitation letter to visit a country.
 • Hafslundnett.no/min side.
 • Harpener feld 14 bochum.
 • Lille larven aldrimett flanellograf.
 • Bli kjent med nye mennesker i oslo.