Home

Historie fra middelalderen

Alle tiders historie: Middelalderen

I 1348 flykter sju unge, fornemme damer og tre unge, fornemme herrer fra Firenze, som er hjemsøkt av pesten (Svartedauden). De slår seg ned i en herskapsvilla i nærheten, der de er samlet i ti dager (Decamerone, av gr. 'ti' og 'dag') og korter tiden med å fortelle hverandre historier Middelalderen (latin: medium aevum eller media ætas) er en periode i europeisk historie som strekker seg fra antikkens avslutning til tidlig moderne tid eller renessansen.Innen politisk historie har det vært vanlig å tidsfeste den mer presist til 476-1453, med henholdsvis det vest- og østromerske rikes fall som ytterpunktene.. I dag brukes det vanligvis om perioden ca. 500-1500 Middelalderen eller mellomalderen nyn. (latin: medium ævum eller media ætas) er i streng forstand i norsk historie perioden fra vikingtidens slutt til reformasjonen i 1536.Perioden kjennetegnes blant av at kirkens posisjon ble styrket, ofte på bekostning av adelens og kongens makt; framveksten av et borgerskap i byene samt en oppløsning av det gamle norske samfunnet og tap av norsk. Alt var til salgs i middelalderen, og de få, ukentlige markedsdagene var et høydepunkt! Europas største markeder bugnet av varer, og det ble solgt alt fra klær til mat og dyr. Men det forekom også snusk, og alle svindlere skulle straffes. Den som virkelig snøt noen på et middelaldermarked risikerte til og med å miste en hånd

Historie vg 2 og 3. 1: Fra jegere og samlere til sivilisasjoner. 2: Antikken. Perioden mellom 500 og 1500 kalles middelalderen og betyr tiden mellom antikken og nyere holdt sammen av den islamske tro, dyktige krigere, en livlig handel, det arabiske språket og en blomstrende kultur. Fra 900-tallet ble det enorme riket delt opp i flere. Begrep. adel, samfunnsklasse som i middelalderen bestod av fyrstenes vasaller og riddere. bannlysing, straffetiltak brukt av den romersk-katolske kirke som gikk ut på at personer kunne utelukkes fra kirkens menigheter og hellige handlinger (sakramenter). beduiner, arabisktalende nomader som holder til i Midtøsten og lever av husdyrhold. biskop, av gresk episkopos, tilsynsmann Middelalderens filosofi er begrenset til filosofien i Europa i den tiden som kalles for middelalderen, en periode som løselig strekker seg fra det vestlige Romerrikets sammenbrudd på 500-tallet e.Kr. og kristendommens gjennombrudd fram til renessansen eller tidlig moderne tid på 1600-tallet.Middelalderen filosofi er forstått delvis av prosessen å gjenoppdage oldtidens og antikkens kultur. Humoralpatologien (av humor, som betyr væske) utgjorde det dominerende rammeverk for medisinsk tenkning i Europa fra antikken og helt fram til rundt 1800.. Humoralpatologien bød på et perspektiv på sykdom som så all sykdom som resultat av en manglende balanse mellom de fire kroppsvæskene blod, svart galle, gul galle og slim.Disse væskene ble forstått som det kroppslige uttrykk for. Skottlands historie begynner med den keltiske stammen skotene som slo seg ned langs vestkysten av Skottland på 300-400-tallet evt. Gjennom middelalderen var Skottland stadig i strid med England. Naboen i sør forsøkte gjentatte ganger å underlegge seg Skottland, og skottene allierte seg med Frankrike. I 1603 ble det sluttet en personalunion mellom England og Skottland, og i 1707 ble unionen.

Middelalderen - Wikipedi

Middelalderen avløser Romerriket. Middelalderen begynner i Europa ved Det vestromerske rikets sammenbrudd i år 476. Det blir en periode med kamp om den verden som er igjen. Kongerikene som langsomt dukker opp i Europa, får sine første konger, og de gjør sitt beste for å utvide sine besittelser. Konger og kirke vokser sig sterke i. Emner fra middelalderen som kan problematisere brudd/kontinuitet; samisk historie i middelalderen; Til lærer: Se undervisningsopplegg om vikingtid og middelalder. Samfunnsforhold i middelalderen. Sosiale forhold - om befolkningen: Artikler: Gårdslivet i middelalderen. Hva spiste folk i middelalderen? Lokalsamfunnet i middelalderen. Kalmarunionen union mellom Danmark, Norge og Sverige, fra 1397-1523. lagting representasjonsting der utvalgte bønder vedtok lover og dømte; leidang sjøforsvarordning der bøndene stilte med skip, mannskap og proviant; lendmann opprinnelig kongens øverste representant i lokalstyret. Ble de fremste blant kongens menn Middelalderen begyndte i Europa, da Romerriget brød sammen, og kontinentet tog en ny form med lensherrer, konger og Kirken som magthavere. I modsætning til, hvad mange tror, var middelalderen dog ikke nogen mørk og dyster tid, og vi stiller derfor skarpt på den flere hundrede år lange periode

Middelalderen - lokalhistoriewiki

Middelalderen: Tusen år med pest og vekst historienet

 1. Middelalderen (latin: medium aevum eller media ætas) betegner i europeisk historie perioden fra antikkens avslutning til tidlig moderne tid eller renessansen.Innen politisk historie har det vært vanlig å tidsfeste den mer presist til 476-1453 med henholdsvis det vest- og østromerske rikes fall som ytterpunktene
 2. Til Middelalderen. Investiturstriden. Kilde 1: Pave Gregors 7s bannlysing av kong Henrik 4 (senere keiser) i februar 1076: «Hellige Peter, apostlenes leder, lytt til denne bønnen fra din tjener som du alltid har beskyttet. Du er mitt vitne sammen med Guds mor, den hellige Paulus og alle helgener, på at din hellige kirke har utsett meg.
 3. I kokebøkene fra middelalderen er lam og sauekjøtt imidlertid bare nevnt indirekte en gang, mens geitekjøtt ikke inngår i noen av opriftene. Funn av slakteavfall viser at saue- og geitekjøtt har vært populært blant folk. Sau- og geitekjøtt var mer populært i Bergen enn i Oslo og Trondheim hvis vi ser på hele middelalderen under ett
 4. Forside › Historie, religion og filosofi › Korstogene - i middelalderen og vår egen tid? - Korstogene var et komplekst og mangefaset historisk fenomen. En bedre forståelse av det historiske fenomenet er en viktig motvekt til misbruk av historien til inntekt for hatretorikk og propaganda, skriver artikkelforfatteren
 5. Mannen fra middelalderen historikeren og morderen Tormod Torfæus. Innbundet En utrolig beretning om jakten på historien vår. I samme stil som i Den svarte vikingen, gir Bergsveinn Birgisson oss denne gang et besettende tidsbilde fra 1600-tallet
 6. Tar oversiktshistorie fra middelalderen til 1600-tallet(Hi 101) i første omgang. Det jeg lurte på er om jeg kunne supplere pensumet med filmer som omhandler middelalderen. Da tenker jeg mest på Europas historie fra ca.500-tallet - 900-tallet, altså tidlig middelalder
 7. Middelalderen - mer om kildene i Riksarkivet. Begrepet middelalder ble skapt av italienske renessansehumanister på 1400-tallet. Betegnelsen var myntet på det de oppfattet som den mørke, barbariske perioden fra 500 til 1500 - mellom antikken og renessansen

Til Middelalderen. Tenåring i middelalderen. Bruk lenken under til å svare på oppgavene. 1. Hvor gamle var barna når de måtte forlate hjemmet? 2. Hvorfor sendte foreldrene barna fra seg? 3. Hvor ble barna sendt? 4. Hva slags arbeid var det vanlig å bruke unge mennesker til? 5 presentere et emne fra middelalderen ved å vise hvordan utviklingen er preget av brudd eller kontinuitet på et eller flere områder gjøre rede for samfunnsforhold og statsutvikling i Norge fra ca 700 til ca 1500 og diskutere mulig påvirkning fra andre kulturer, samfunn og state Undervisningsopplegg: Hvordan jobbe med kapitlet Her finner du ulike forslag til hvordan du kan arbeide med kapitlet. Begreper Undervisningsopplegg der elevene arbeider med å finne forklaringer på sentrale begreper fra middelalderen. Omfang: Ca. 45 minutter. Periodeinndeling Undervisningsopplegg som ser på hvorfor historikere deler historien inn i ulike perioder, og der elevene selv skal. Fra middelalderen til det 20. århundre. I vår interaktive tidslinje finner du en historisk oversikt over musikkens utvikling fra middelalderen til det 20. århundre Kjøp 'Mannen fra middelalderen' av Bergsveinn Birgisson fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet, E-bok | 978824191827

Middelalderen - en kort oversikt. Middelalderen er det vi kaller den lange perioden i europeisk historie som skiller antikken og Vest-Romerrikets fall og den moderne tid etter Øst-Romerrikets fall. Vi deler den vanligvis inn i tre deler: Tidlig middelalder ca 500-1000 evt. Størstedelen av Vest-Europa kristnes og underlegges paven i Rom Middelalderen (latin: medium aevum eller media ætas) betegner i europeisk historie perioden fra antikkens avslutning til tidlig moderne tid eller renessansen.Innen politisk historie har det vært vanlig å tidsfeste den mer presist til 476-1453 med henholdsvis det vest- og østromerske rikes fall som ytterpunktene. I dag brukes det vanligvis om perioden ca. 500-1500 Fra 100-tallet e.Kr. ble biskopene overhoder for de kristne menighetene innenfor et område og regnet som apostlenes etterfølgere. blot, offerfest for gudene. borgerskapet, samfunnsklasse som i middelalderen ble brukt som betegnelse på kjøpmenn og håndverkere. budstikke, budbringerordning som sammenkalte folk til ting eller forsvar Middelalderen i Norge 900-tallet 900- og 1000-tallet - handlingen i ættesagaene finner sted på Island 1000-tallet 1030 - slaget på Stiklestad der Olav den hellige døde - etter dette regnes Norge som kristnet 1100-tallet o 1177 - kong Sverre ble birkebeinerkonge etter at den forrige birkebeinerkongen, Øystein Møyla, døde i slaget i Re Og til tross for holdningen til sine deltakere, italienske renessansen ikke spontant brast ut fra ingensteds, men ble i stedet et produkt av de foregående 1000 år av intellektuelle og kunstneriske historie. Fra et bredt historisk perspektiv, renessansen kan ikke skilles klart fra middelalderen

Fra middelalderen til det 20. århundre I vår interaktive tidslinje finner du en historisk oversikt over musikkens utvikling fra middelalderen til det 20. århundre. Publisert 22.09.2017, kl. 11.0 Middelalderen 1) Gjør rede for et utvalg av sentrale økonomiske, sosiale, politiske og kulturelle utviklingstrekk i middelalderen Jeg har valgt på grunnlag av min tid som europeer, å skrive om middelalderen fra Europa, og jeg har hentet stoffet fra læreboka

Vår pris 349,-(portofritt). En utrolig beretning om jakten på historien vår. I samme stil som i Den svarte vikingen, gir Bergsveinn Birgisson oss denne gang et besettende tidsbilde. Straff i middelalderen handlet først og fremst om de fornærmedes rett til hevn og samfunnets behov for å avskrekke enkeltmennesker fra å begå forbrytelser. Fengselsstraff var svært uvanlig og handlet som regel bare om å holde forbryteren fanget til man kunne få han eller hun på tinget for dom. Det å holde et menneske fanget er tross alt en svært dyr handling Resten av middelalderen arbeidet kirka for sette forordningene fra laterankonsilet i 1215 i verk. Fra 1215 beskriver kildene en annen verden enn tidligere, en verden opptatt av lydighet og disiplinert fromhet. Predikantene ble underordnet biskopene Historie. Kongehus. Moderne. Sport. Krig. Antikken. Middelalderen. Sorter etter Mynter med merkelige 1483 og følger opp del IV. som tok for seg Norges storhetstid fra 1263 -1319 . Katalogen inneholder en grundig systematisering av myntene som ble preget i Norge i denne svært spennende perioden,.

Historie vg 2 og 3: Sammendrag kapittel 3: Middelalderen

 1. Middelalderen er den vanlige betegnelsen på den 1000 år lange perioden i Europas historie som ligger mellom antikken og moderne tid. Det er vanlig å regne tiden fra omkring 500 til omkring 1500 til middelalderen. mellomalderen Middelalderen begynner med at den vestlige delen av Romerriket ble oppløst, og nye riker ble etablert i Europa
 2. Middelalderen er en periode i Europas historie der går fra 400-tallet frem til og med 1400-tallet. Den begyndte med det Vestromerske Riges fald og overgik til renæssancen og opdagelsestiden.Middelalderen er mellemperioden mellem de tre traditionelle dele i den vestlige historie: antikken, middelalderen og moderne tid.Middelalderen bliver underinddelt i tidlig middelalder, højmiddelalder og.
 3. utter Gravlagt med få dagers mellomrom. Under Salve fra middelalderen dreper multi-resistente bakterier. 2
 4. Skeiv historie fra Norge og Bergen, fra middelalderen til idag ved Hannah Gillow-Kloster. I 1693 fortalte sagdrengen Aron en domstol i Kragerø at om han ikke hadde omgang med andre menn, befvet han som et ospeløv
 5. I denne artikkelen belyser vi jødenes historie, særlig i Europa, og hvilke psykologiske mekanismer som har gjort jødene så utsatt. Vi skal ikke påstå at vi bringer det hele og fulle svaret på hvorfor det er jødehat. Men, i hvert fall: Vi vil forsøke å gi en bakgrunn ut fra historien. Jødehatets historie i arabiske land før 194
 6. John McNicol er professor i historie og leder Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi på UiT. Han forteller at historikerne definerer vikinger ut fra hva folk faktisk gjorde, ikke når de levde. - Vikingene var de som reiste ut i skip, enten for å drive handel, for å røve eller som leiesoldater, sier McNicol
 7. Start studying Historie VG2 Kapittel 3 Middelalderen. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Historie vg 2 og 3: 3: Middelalderen

Middelalderens filosofi - Wikipedi

Fra de tidligste tider til i dag. KAPITTEL 3. Middelalderen Ca. 500 til 1500. introduksjon. Middelalderen er tidsrommet mellom Romerrikets fall og det vi kaller nytiden i europeisk historie Historie: Repetisjonsspørsmål om vikingtiden kapittel 4. 1. Hvilken betydning hadde jernet for utviklingen av vikingsamfunnet? På 700-tallet økte produksjonen av jern. Smelteovner og slagghauger viser at utvinningen av malm spredte seg, og at kvaliteten på jernet ble bedre. Flere bønder ble i stand til å skaffe seg gode våpen og redskaper av jern. Det ble lettere Fortsett å lese. Middelalderen i Norge En kortfattet oversikt Historisk bakgrunn - Elevarbeid Foreløpig dekker sammendraget primært perioden fra og med borgerkrigstiden fram til Kalmarunionen. Historien fram mot 1130 er kun svært kortfattet skissert. Kort om vikingtide

Europa - historie (middelalderen) | Gyldendal - Den Store

medisinsk historie - Store medisinske leksiko

 1. Faglig innhold. Emnet gir fordypning i utvalgte temaer i nordisk historie fra ca. 800 til 1550. Norden forstås som dagens Norden og tilgrensende områder med sterke forbindelser til regionen i middelalderen, som f.eks. de tidligere norrøne områdene på De britiske øyer, de nordtyske hertugdømmene og hansabyene
 2. Leidulf Melve (f. 1972) er professor i historie ved Universitetet i Bergen. Melve er særlig interessert i middelalderhistorie og historiografi. Han har utgitt en rekke bøker, blant annet Hva er middelalderen (2016), Globalhistoriografi - Historie og historieskriving frå dei eldste tider til i dag (2015), Historie
 3. Okey, jeg sitter helt fast her, så tenkte å se om det var litt hjelp å få fra dere her inne. Har kommet opp i muntlig eksamen til tirsdag. Oppgaven lyder som følger: Tema: Vikingtid og middelalder 1. Definer og avgrens vikingtiden og middelalderen, og begrunn den avgrensningen du gjør. 2. Vikinge..
 4. Det Norske tollvesens historie : Fra middelalderen til 1814 Jørgensen, Hans-Jørgen 1969 Begrenset tilgang 4 lisenser for vitenskapelig ansatte ved norske universitet og høyskoler
 5. Sammendrag av kapittel 3: Middelalderen i Cappelens historiebok for Vg2. Sammendraget er grundig skrevet og gir en oversikt over viktige hendelser og temaer innenfor middelalderen, både tidlig middelalder, høymiddelalder og senmiddelalder. Til slutt inneholder oppgaven en begrepsliste. Historie vg
 6. Filed under Dansk historie, Europahistorie, Historie, Magnus den Gode, Middelalderen, Norsk historie Tagged as gisler , kongesønner , Oppfostring , Vikingetid 10/16/2012 · 9:03 p
 7. Middelalderen er jo en tidsepoke som er fulle av eksempler på dette, kirken eksempelvis: brudd! Katolisisme vs protestantisme, samfunnet endrer seg pga. pesten, store riker faller fra hverandre, handelen vokser (hanseatene eksempelvis, eller handelsbyene i italia), utviklingen i kunst, osv osv

Kjøp Mannen fra middelalderen fra Tanum En utrolig beretning om jakten på historien vår. I samme stil som i Den svarte vikingen, gir Bergsveinn Birgisson oss denne gang et besettende tidsbilde fra 1600-tallet. En ung islending sendes til Island for å samle inn alt han kommer over av gamle sagaer og overleveringer og ta det med tilbake til kongen i København Kjøp Middelalderen fra innsiden fra Bokklubber Middelalderen 1000 år med drama. Riddere, trubadurer og helgener. Korstog, pest og dristige oppdagelsesreiser. Bare ordet middelalder vekker fargerike assosiasjoner om en tid da tre sivilisasjoner med et felles opphav dominerte: Det kristne Vest-Europa, det bysantinske Øst-Europa og et islamsk Midtøsten ‎Middelalderen er epoken mellom antikkken og renessansen. Den strekker seg fra ca 500- 1500-tallet. Vi deler denne perioden i tre faser: tidlig middelalder, høymiddelalder og senmiddelalder. Framveksten av føydalsamfunnet, kristendommen og statene i Europa er viktige tema i Middelalderen

Døpefont fra middelalderen . Vi byr på samlinger og historier i digital utgave! I denne artikkelen presenterre vi en døpefont i kleberstein fra middelalderen, som museet har i samlingene. Den er en av de eldste bevarte døpefontene i Rogaland, og en av 140 bevarte døpefonter fra middelalderen i Norge Forrige uke fikk vi presentert en ganske så orginal oppgave i eldre historie på skolen; Vi fikk presentert to teser: 1. Klassisk oppfatning er at middelalderen er Dark ages for menneskeheten 2. Proffesor i Historie ved UiB, Sverre Bagge, konkluderer i sin bok Europa tar form fra 1995 at middelalderen er 1000 års grotid Olavssekvensen fra middelalderen. Håndskriftet er et pergamentfragment der innholdet er en del av messen til feiringen av Olav den hellige ved Olsok. Dokumentet er et enestående eksempel på dikterisk og musikalsk skaperkraft i en ellers lite dokumentert periode av vår historie I middelalderen var det klostrene som tok seg av mange av de tingene staten og kommunene gjør i våre dager. Det var ingen selvfølge at folk skulle få hjelp hvis de ble syke eller kom i nød. I middelalderen fantes det ikke skoler. Derfor kunne folk vanligvis ikke verken lese eller skrive. Det de trengte å lære, lærte de hjemme av de voksne

Skottlands historie - Store norske leksiko

Kjøp Middelalderen fra innsiden fra Tanum Middelalderen 1000 år med drama. Riddere, trubadurer og helgener. Korstog, pest og dristige oppdagelsesreiser. Bare ordet middelalder vekker fargerike assosiasjoner om en tid da tre sivilisasjoner med et felles opphav dominerte: Det kristne Vest-Europa, det bysantinske Øst-Europa og et islamsk Midtøsten I middelalderen kan glassproduksjonen i Europa deles i en nordlig og en sydlig tradisjon. Nord for Alpene gikk tradisjonen med å lage glass helt tilbake til romertiden, men fra 1200-tallet og i århundrene frem fikk man en stadig mer intensiv produksjon

Ikke hele tiden, men som mindre sideblikk integrert i den norske historien - med et sammenlignende syn. Boken av Moseng et al. (2007) er vel en syntese av Norges historie, men den lever ennå på side 162 ikke opp til det som jeg kunne forvente av en syntese, dertil er det for mye oppremsing og for lite forklaring Last ned dette gratis bildet av Fra Middelalderen Historie Ridder fra Pixabay sitt enorme bibliotek av public domain bilder og videoer Nye impulser fra fjerne strøk spredde seg raskt når skip la til i havnen, røttene til det som skulle bli en blomstrende handelsby var satt. Historiske arkeologisk funn Utbyggingen av Bjørvika har avdekket en fantastisk spennende og viktig historie om Oslo, som strekker seg tilbake fra før Middelalderen og fram til i dag

Quizer fra tidslinjene. Quiz - Middelalderen; Quiz Hjem; Lærer; Quiz - Middelalderen; Quiz - Middelalderen Velg riktig alternativ. Hvilket tidsrom regner vi som middelalderen? 0-1349; 500-1500; 800-1050; Hva slags innhold har mye av litteraturen i denne som fortalte historier som han skrev ned; Hva handler «Voluspå» om. Slutten av middelalderen kan karakteriseres som en transformasjon fra middelalderens verden til tidlig moderne en. Det er ofte ansett for å begynne i 1300, selv om noen forskere ser på midten til slutten av femtende århundre som begynnelsen på slutten Middelalderen er en international tid. På tværs af landegrænser bliver der handlet med varer fra hele verden. Adelens unge mænd bliver uddannet på Europas universiteter. Kirker og klostre har tæt forbindelse med hinanden Middelalderen (latin: medium aevum eller media ætas) betegner i europeisk historie perioden fra antikkens avslutning til tidlig moderne tid eller renessansen.Innen politisk historie har det vært vanlig å tidsfeste den mer presist til 476-1453, med henholdsvis det vest- og østromerske rikes fall som ytterpunktene.. I dag brukes det vanligvis om perioden ca. 500-1500 Resten av middelalderen arbeidet kirka for å sette forordningene fra laterankonsilet i 1215 i verk. Fra 1215 beskriver kildene en annen verden enn tidligere, en verden opptatt av lydighet og disiplinert fromhet. Predikantene ble underordnet biskopene

Tidslinje: Middelalderen historienet

Du er her: Hovedsiden > Eldre historie > Eldre historie > 8 (Middelalderen i Europa) 8. MIDDELALDEREN I EUROPA Arbeidsoppgaver Nettoppgaver Kart fra læreboka Lenker til kart : Portrett Roger Bacon Marco Polo Johan av Luxembourg : Lydbok Portal som lydbok : Til læreren. Denne filmen er laget som en framvisning av tekstbilder med en oversikt over deler av kristendommens historie fra middelalderen fram til 1900-tallet. All teksten blir lest opp, men det er også en. Samfunn og stat i Norge i middelalderen. Historien om det sanne korset, ca. 1310. Alterfrontal (forstykket på et alterbord) fra Nedstryn kirke: Hvilke områder omfattet den norske staten? Hvem hadde egentlig makten i Norge? Fordelte kongen retter og plikter mellom de ulike samfunnsgruppene,. Middelalderen og renessansen er de lyseste perioder i menneskehetens historie. De blir husket av ulike hendelser og endringer. Deretter vurderer vi mer detaljert funksjonene i middelalderen. Generell informasjon. Middelalderens epoke er en lang nok periode

Vikingtid og middelalder - Norgeshistori

Syriens historie - Wikipedia, den frie encyklopædi

Genstandene fortæller os om de mennesker, der levede i middelalderen. Hvordan de lavede mad, eller hvordan de byggede huse. Fra middelalderen er der for første gang flere skriftlige kilder, som fortæller om fortiden. Kilderne er skrevet på latin. Latin var et skriftsprog, som kirkens kloge, lærde mænd kunne læse og skrive Middelalderen i Norge. Middelalderen varte fram til ca. 1500. Fra denne perioden er det Edda-diktene, læringsdiktet Kongsspeilet og kongesagaene og islendingesagaene som har hatt litteraturhistorisk betydning i Norge. Kongesagaene fram til 1177 er samlet i Heimskringla, som man regner med er skrevet av Snorre Sturlason (1178-1241) Jetpunk: Historiske personer fra tidlig moderne tid (Bilder) Kahoot: Tidlig moderne tid Quizlet: Antikken, middelalderen og tidlig moderne tid - Enkle spørsmål (repetisjon av eldre historie

Alle tiders historie: Norsk middelalde

Kirken som samlende element (s. 139 - 147) Islam vokser fram & Høymiddelalderen (s. 159 - 163) Augustin (s. 153 - 158 Middelalderen er den vanlige betegnelsen på den 1000 år lange perioden i Europas historie som ligger mellom antikken og moderne tid. Det er vanlig å regne tiden fra omkring 500 til omkring 1500 til middelalderen. Middelalderen begynner med at den vestlige delen av Romerriket ble oppløst, og nye riker bl Mi-parti kunne ein mellom anna sjå i kjolemoten på 1960-talet. Middelalderen har mange spanande plagg som me gjerne kan byggja vidare på i dag. Frå klesdrakta i middelalderen vart det ein brytning mot renessanse perioden, med meir individualisme der den enkelte kjem tydelegare fram som eit eige individ. Men det er ei anna historie! Litteratur I den udstrækning middelalderens mennesker havde taget stilling til deres egen tidsalder i et længere perspektiv, ville de sige, at de selv var moderne, dvs. 'dem, der lever nu' (fra latin modo, 'nu'). De gamle, dem, der levede i oldtiden (antiquitas), var dels de store figurer fra bibelhistorien som Moses, profeterne, de jødiske konger, dels ikke-bibelske skikkelser som filosoffen. Last ned dette gratis bildet av Fra Middelalderen Dans Historie fra Pixabay sitt enorme bibliotek av public domain bilder og videoer

Danmarks historie – Wikipedia

Middelalderen: 1000 år med pest og vækst historienet

I middelalderen var det riddere og drager, konger og slott, massevis av overtro og hekser så klart. Perioden fra år 500 til år 1500 omtales som middelalderen. Kokotopia viser oss historien på en ny og litt uvant måte. Med flotte illustrasjoner og mye humor blir vi med Helena og Simon på jakt etter løsningen på Svartedauden Boken forteller kartografiens historie, fra den spede begynnelsen til dagens satellittgenererte bildekart. Boken har mer enn 80 fargekart i storformat. Kartene illustrerer at kartmakerne ofte var store kunstnere, og samtidig avslører de hvordan makthavere opp gjennom historien har valgt å definere verden, med store konsekvenser for oss alle

Video: Historie Vg2 og Vg3 - Historien om brudd og kontinuitet - NDL

Gamlebyen (Oslo) – WikipediaAabenraa – WikipediaClerkenwell – WikipediaFamiliefædre udtænkte vanvittig ballonflugt fra DDRGlasmaleri - Wikipedia, den frie encyklopædi

Learn historie middelalderen with free interactive flashcards. Choose from 42 different sets of historie middelalderen flashcards on Quizlet Spor fra middelalderen Eksemplarfremstilling, herunder print eller kopiering af hele eller dele af læringsportalen, er kun tilladt, hvis institutionen har indgået en aftale med Copydan Tekst & Node, og skal ske inden for denne aftales begrænsninger - Med dette ønsker vi å formidle historien til Bergen og tilgjengeliggjøre kunnskapen vi har om middelalderbyen på en helt ny måte. Vi håper folk lærer mye nytt om Bergen i middelalderen, sier Irene Baug. - «Bergen Anno 1320» er en gave til Bergen og byens befolkning i anledning 950-årsjubileet, og vi ser frem til å delta i.

 • Schifffahrt bregenz lindau.
 • Silver cross elegance erfaringer.
 • Moz eberswalde aktuelle ausgabe.
 • Sickle cell anaemia crisis.
 • Meppen herbstmarkt.
 • Korsordshjälp synonymer.
 • Silvester mit kindern nrw.
 • Karl urban vater.
 • Gitargrep a7.
 • Sound of music tromsø billetter.
 • Mexican american war.
 • Amber heard elon musk.
 • Panther song.
 • Komoot gutschein einlösen.
 • Hva er kroppens svar på celleskade.
 • Ü30 party brandenburg.
 • Labrador weimaraner wesen.
 • Kubino ostfildern.
 • Petanque regler.
 • Pc erkennt handy nicht samsung galaxy s6.
 • Technische sehenswürdigkeiten münchen.
 • Modell 13 år søkes.
 • Flash player arkiv side.
 • Trendfrisuren herbst winter 2017.
 • Epilepsi hund bivirkninger.
 • Tegne i kart.
 • Suzuki ignis automat.
 • Intäkt utgift kostnad inkomst.
 • Instagram annonse pris.
 • Dinosaurier pflanzenfresser wikipedia.
 • Flytte varmepumpe utedel.
 • Sozialamt walsrode.
 • Roper i søvne.
 • Prostataoperasjon med laser.
 • Www.2conv.com mp3.
 • Smerter ved bevegelse av øyet.
 • Flerårige blomster.
 • Wohnung dortmund rahm.
 • Die gefährlichsten psychischen krankheiten.
 • Www easysteel no.
 • Myanmar reisebericht.