Home

Forollhogna fiske

Forollhogna Nasjonalpark, Kvikne inatur

Ørretfiske i Vingelen - Forollhogna Nasjonalpar

I fjellbygdene rundt Forollhogna finner du et av landets mest levende og aktive jordbruks- og setermiljø. Kalkrik berggrunn har gitt gode betingelser for plante- og dyreliv, og for høsting av utmarks-ressursene. Gjennom generasjoner har området vært viktig for jakt, fangst og fiske Det er nok ikke folk som er blitt mere spekulative, men snarere tilgangen til informasjon på nettet som har muliggjordt dette. Uansett er det klin umulig å nekte folk dette, det blir bare alt for blåøyd! Det dere kan er feks. å oppmuntre til å støtte op.. Folk rundt Forollhogna har forvaltet fjellet sitt godt. De har utnevnt fjellressursene uten å forby de, gjennom utstrakt seter- og beitebruk, jakt og fiske. Seterbruket er fortsatt levende, og en livskraftig villreinbestand har utmerkede beiter her B. Fiske med oter er tillatt for alle som er bosatt innen lagets område, fra isløsning om våren t.o.m. 10.9; C. Alle kan fiske med stang fra isløsning om våren t.o.m. 10.9. Slikt fiske kan da utøves i alle vatn, tjønner og bekker innenfor lagets område

Nede i dalen renner Orkla, her kan du fiske etter storvokst elveørret. På Kvikne finner du over 80 vann og sjøer, og en mengde fiskeførende elver og bekker. Her finnes det mest ørret, men noen vann har også røye. Nede i dalen renner Orkla, her kan du fiske etter storvokst elveørret I boka Forollhogna.Natur- kultur-historie (Friluftsforlaget 2005) gir Tore Qvenild (fiskeforvalter i Hedmark) en meget god beskrivelse av vann og vassdrag i Forollhogna-området, inklusive fisk og fiskeforhold i området.Den største fisken som er dokumentert tatt i området, var en ørret på 8,4 kilo i Storensjøen (bildet over tatt i juni 2010) Ønsker du deg en lett og fin tur til fjells med muligheter for å prøve fiskestanga, er Fisktjønna i Budalen et godt turalternativ. Dette er en fin tur både for store og små. Turen starter fra Bjønnvollvollen i Endalen. Etter en knapp times gange (3,5 km), er du fremme ved det flotte fjellvannet i åpent fjellterreng innenfor Forollhogna nasjonalpark Jakt og fiske er fremdeles av vesentlig verdi for fastboende i dalførene rundt Forollhogna, om det ikke lenger er en nødvendighet for å overleve. Les mer om Forollhogna nasjonalpark på nasjonalparkstyrets nettsider Les mer om Forollhogna og andre nasjonalparker i Norge. Forollhogna nasjonalpark. Foto: Erik Yds Fiske i Dindalen er alt fra bekkørret i den minste fjellbekk til tørrfluefiske i vatna etter to-kilos ørret fra båt i midtsommernatta. Priser: Dagskort kr 100,-Årskort kr 400,-Lønsetkortet kr 700,- (alle vann/vassdrag i Lgl, med unntak av Driva.) Du kan kjøpe fiskekort i selvbetjeningskasse ved oppslagstavla ved innkjøringen til Dindalen

Vingelen er viden kjent for eksklusiv jakt. Områdene i og rundt Forollhogna har de tetteste rypebestandene og de største reinsbukkene. Hos oss kan du få villreinjakt, rypejakt, skogsfugljakt og harejakt. Kjør inn på fjellet og bo i hytte midt i jaktterrenget I Midtre Gauldal ligger Forollhogna nasjonalpark, som har rundt 100 vatn med fisk. Forollsjøen er kjent for å ha stor og fin ørret, og senest i 2004 ble det tatt en ørret der på over fem kilo. Her finnes det ei åpen bu. Stangfiske kan også være en suksess i elvene Ya, Fora og Vangrøfta Fiske på Kvikne kan by på mange fine opplevelser Fiskeregler. Tillatt redskap for kortkjøpere er stang, håndsnøre og oter. Dette gjelder hele området. Vis hensyn i naturen: Det er forbudt å fiske med levende fisk som agn. Unngå spredning av fiskesykdommer

Fotturer, fiske i fjellvann, geologi og kulturhistorie er noe av alt man kan oppleve her. Storøya ligger langt inne i landskapsvernområdet og grensen til Forollhogna Nasjonalpark går bare noen hundre meter ovenfor setra Forollhogna nasjonalpark (eller Forålhogna) er en norsk nasjonalpark som ligger i fjellområdene i Hedmark og Trøndelag; mellom Orkla, E6, Gauldalen og Glomma.Parken ble opprettet i 2001, som landets 19. nasjonalpark, for å «bevare et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt fjellområde, å bevare i naturlig tilstand landskapsformer og det biologiske mangfoldet med en variert. I Forollhogna nasjonalpark kan du la deg fascinere av villreinstammen eller komme tett innpå lirypa. Det lette terrenget passer godt til vandring, jakt og fiske. Villrein i Forollhogna. I Forollhogna nasjonalpark er du gjest i villreinens rike Det å få fiske i Femundsmarka og Engerdal er noe mange drømmer om, og i motsetning til en rekke andre drømmer er en fiskeferie her også fullt realiserbart. Her er ti gode tips for turen. (Oppslagsfoto: Anders Dahl Eriksen/Morten Aas) Av: Endre Hopland. Femundsmarka Fisker er ansvarlig for å sette seg inn i gjeldende regler for området.Fiskekortet er personlig. Fangstrapport sendes Budal fjellstyre, 7290 Støren.Gjeldende lokale fiskeregler gjelder. Garnfiske er tillatt for innenbygdsboende etter gitte regler. Garnkort (innenbygdsboende) fås kjøpt hos lokal kortselger

Forolhogna 11 - Fjellfiske

 1. Og fiskeinteressen vekkes ganske mye raskere hvis de yngste i familien kan skilte med egenfisket fisk. Det er godt kjent at denne fisken også smaker bedre som middagsmat, enn den du får kjøpt i butikken. Vingelen er også et godt utgangspunkt for å oppleve Forollhogna n asjonalpark, og å gå i villreinens rike. Les mer om fiske i Vingelen
 2. Forollhogna byr på sammenhengende høyfjellsområder og slake dalsider, og omtales ofte som «De snille fjell». Forollhogna ligger på grensa til Forollhogna nasjonalpark. Utsikten fra toppen er derfor noe for seg selv. Her kan du nyte synet av villreinens rike. Veien inn til foten av fjellet er forholdsvis slakk med utsikt mot toppen hele veien
 3. Forollhogna nasjonalpark med 8 tilgrensende landskapsvern-områder ble opprettet ved kongelig resolusjon av 21.desember 2001.Nasjonalparken ble opprettet som den 19.i Norge.Det var 10 år siden forrige gang det ble truffet vedtak om opprettelse av en nasjonalpark. Forollhogna nasjonalpark ble opprettet rett i forkan
 4. Alt dette og mere til får du svar på i en artikkel i «Jakt og fiske» , medlemsbladet til Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) fra 2018. Reglene omkring ettersøk er ikke alltid like klare, men denne artikkelen tar for seg alt du trenger å vite og NJFF har også spurt Miljødirektoratet der reglene er uklare
 5. Forskrift om verneplan for Forollhogna med tilliggende dalfører, vedlegg 1, vern av Forollhogna nasjonalpark, Holtålen, Midtre Gauldal, Fiske er tillatt i samsvar med bestemmelsene i lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. Utsetting av fisk og andre ferskvannsorganismer er forbudt
 6. Du er her: Forside › Jakt og fiske Budal fjellstyre selger fiskekort for flere titalls store og små, gode fiskevann på statsallmenningene i Budalen! Fiskeforbud 15-09-15-10 på grunn av gyteperiode.Les mer om fjellfiske i Budalen he
 7. Jakt og fiske i Os. I Os kommune finnes noen av landets mest attraktive områder for jakt: Forollhogna nasjonalpark med sin landskjente villreinstamme og Dalsbygda med sine godt forvaltede og stabile rypeterreng, en stor og stabil elgstamme, mye rådyr, noe hjort, samt god tilgang på hare, bever og revejakt

Forollhogna, i storbukkens og villreinens rike (10-17 aug) Jo den holdt stand, noe som i sin tur førte til lite fiske. Den ene kvelden var det riktignok mindre vind en liten stund, og vak var det nok av. Jeg forsøkte meg, men uten hell. Noen av vakene kunne allikevel fortelle meg at her er det fin fisk Året er 2013. Erlend og Finn pakker sekk, fiskestang og kamera igjen. Denne gangen går turen tilbake til stedet som vi var på i 2007. Det skulle bli fint å s.. Boken presenterer nasjonalparken Forollhogna og området rundt. Her kan du blant annet lese om berggrunn og landformer, om hognareinen, om fugle- og dyreliv og fisk og fiskeforhold, om samiske kulturm

Jon J. Meli har gjennom en mannsalder intervjuet folk med tilknytning til Dalsbygda og Forollhogna-området. Er du interessert i jakt, fiske, fangst, seterliv og slåttehistorie, fedrifter i Forollhogna mv. så ta turen til Ramsmoen søndag 1.september! Intervjuene vil nå bli tilgjengelig for folk flest Forollhogna publiserte et emne i Soveposer og liggeunderlag Hei, Jeg er en dame på 184 cm som er på utkikk etter en varm sovepose, primært til bruk på høst/vår men også vinter. Har lett litt på nettet selv, men synes det er vanskelig å finne poser til dame som er lang nok Forollhogna villreinområde-Jegerregisteret-Norske lakseelver-Opplev Trollheimen-Sør-Trøndelag Bondelag-Sør-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag- småviltjakt, storviltjakt, fiske, innlandsfiske, laksefiske og andre utmarksrelatert aktivitet i Rennebu I tiden framover har vi store forhåpninger om at det blir mye aktivitet på denne siden Forollhogna . Fire båter skal fiske makrellstørje i Norge i år, vi har levert alt utstyret til disse båtene. Som for fiske etter makrellstørje og kveite med klips, brukes løse forsyn som klipses på lina i ønsket mellomrom ; Forollhogna National Park. +47 48997659. / km From You. Forollhogna offers a continuous high mountain region and gentle valley sides, which are often referred to as. Dalsbygda Jaktlag har 7 jaktfelter for rypejakt som leies ut på 5-års kontrakter. Alle jaktfeltene ligger i Forollhogna-området, innenfor det som kalles «det gylne triangel» i rypejakt-miljøet. Et bedre rypeland finnes knapt nok i Sør-Norge! Siste anbudsrunde var i 2018, så områdene bilr ikke lyst ut igjen før i 2023

Sola detter akkurat ned bak de majestetiske fjelltoppene rundt vannet og tåka siger inn over dalen. Etter en lang septemberdag i Trollheimen uten antydning til fisk slår den til. En ørret tatt. Forollhogna nasjonalpark. Forollhogna nasjonalpark ble opprettet i 2001 og er på 1.062 km². Det er den 19. i rekken av nasjonaparker i Norge. Parken strekker seg over flere kommuner i fylkene Hedmark og Sør-Trøndelag. Den omfatter et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt fjellviddelandskap Forollhogna er et fjellområde på grensa mellom Østlandet og Trøndelag. I kjernen av dette ligger Forollhogna nasjonalpark. Frodige og tradisjonsrike seterdaler strekker seg inn i fjellplatået fra alle kanter.

Forollhogna nasjonalpark dekker et område på 1061 km², med viddelandskap i vest og mer kupert fjellterreng i øst. Formålet med å verne fjellområdet er å bevare et rikt plante- og dyreliv med en høyproduktiv villreinstamme Fiske Ålen Buer Ålen Jakt Haltdalen Fiske Haltdalen Buer Haltdalen Aktuelt. Sosiale medier: Powered by GASTA. Personvern. Ålen og Haltdalen Fjellstyrer. Helsetunet 22, 7380 Ålen, Norge. 00 47 72 41 55 77 alen@fjellstyrene.no. Hours. Mon 8:30 - 16:00. Tue 8:30 - 16:00. Wed 8:30 - 16:00. Thu 8:30 - 16:00 Forollhogna Nasjonalpark. Nasjonalparken er på 1059 km2 og berører 6 kommuner. Rennebu kommune sin andel i Forollhogna Nasjonalpark er ca 5%. Formålet. Formålet med opprettelsen av Forollhogna nasjonalpark er å bevare et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt fjellområde

Fiske i Forollhogna - YouTub

 1. Kommunen leier ut rypejakt på tre felt i Y-tjønnområdet i Forollhogna, og Leiran/Låggia i Knutshø for innenbygdsboende i Tynset kommune. Søknad til all jakt og fiske gjøres på inatur.no. . Trekning vil også foregå via inatur sine systemer, og melding og tildelt jakt samt betaling av forskudd sendes til søkere på e-post
 2. Jon J. Meli har gjennom en mannsalder intervjuet folk med tilknytning til Dalsbygda og Forollhogna-området. Er du interessert i jakt, fiske, fangst, seterliv og slåttehistorie, fedrifter i Forollhogna mv. så ta turen til Ramsmoen søndag 1.september
 3. Ruv i Forollhogna nasjonalpark. Lengst nord i Tynset kommune finner du Kvikne og Forollhogna nasjonalpark. Dette området byr på urørt fjellandskap og et rikt dyreliv. Turen inn til Ruv gir god utsikt, og informasjon om nærområdet, med muligheter for å fortsette turen lenger inn i fjellet eller stoppe opp for å fiske

Fiske i Snåsa er synonymt med et besøk i Snåsa Fjellstyre sine områder. Med ett fiskekort har du tilgang til over 1500 små og store fiskevann, elvestrekninger og muligheter for både båt- og hytteleie i et av de virkelig store villmarksområdene i Norge Her finner du fiske og jakt over hele landet, og hyttene er blandt Norges billigste, med priser ned til 100 kr pr døgn. Søk deg bort fra byen. Søk deg ut i naturen ; Forollhogna-området (Tynset-Tolga-Os) blir gjerne betegnet som «det gylne triangel» når det gjelder rypejakt

Villreinjakt i Forollhogna nasjonalpark

Opplev Forollhogna-Forollhogna Nasjonalpark-Trollheimen Verneområdestyre-Ettersøkshundregisteret. Været på Rennebu: Torsdag: 8°C: Fredag: 8°C: Lørdag: 7°C: Værvarsel fra yr.no: Laksefiske: Se Orkla Fellesforvaltning Bilde: to glade fisker (foto: Morten Rødningen / Opplev Trollheimen) Innlandsfiske i Rennebu: Kart Rennebu Fellesområde. Det er straks enklere å få fisk med stang hvis man holder seg til Snudda og Østerbekken, som ligger nermere setergrenda. Her er det sjelden man må gå hjem uten fangst i fiskeveska. Kanskje ikke så stor, men for de yngste som ønsker å prøve fiskelykken, er forholdene langt på vei ideelle. Forollhogna er et velkjent turområde Fjellrev i Forollhogna Publisert 25. april 2012 av Kristin Fjellreven har vært borte fra Forollhogna i mange årtier, men den siste måneden er flere observasjoner av det sårbare, men tillittsfulle dyret gjort Villrein i Forollhogna I Forollhogna nasjonalpark er du gjest i villreinens rike. Norges mest produktive villreinstamme er kjent for store bukker med mektige revir. Både vinter og sommer beiter den sårbare villreinen i området. Tilgjengelig, ikke tilrettelagt nasjonalpark Forollhogna er lite tilrettelagt for ferdsel, men det lette terrenget er lett tilgjengelig for tradisjonelt friluftsliv.

Ørretfiske i Kvikne/Forollhogna

 1. Forollhogna turkart fra Norge-serien i målestokk 1:50 000 som dekker: Dalsbygda, Forollhogna, Forollhogna nasjonalpark, Glåma, Høg-Gia, Kvikne, Kvikneskogen, Os. Derfor pakket jeg sekken og tok turen inn i Forollhogna Nasjonalpark syvende Det handlet mest om å gå seg en tur i nye områder og reflektere litt på
 2. Folk rundt Forollhogna går mot strømmen og vil skjerme nasjonalparken og villreinområdene mot turisme og økt tilrettelegging. fiske og landbruk. De lokale ønsker at nasjonalparken skal være for dem selv, med få folk i dag og i fremtiden,.
 3. Jakt, fiske og friluftsliv i Ljørdalen has 703 members. Gruppe for alle som liker å jakte, fiske eller friluftslivet i fantastiske Ljørdalen i Trysil. Del gjerne tilbud, tips og triks som funker i..

18.juli 2016 Forollhogna 2016 10.august 2016 Fjellfestivalen 22.august 2016 Statoil blir Circle K 25.august 2016 Circle K åpning 2.september 2016 Sesongstart for songlaget 16.september 2016 Utvider jakttiden 19.september 2016 Kulturkveld 28.september 2016 Sesongslutt for FYSA Fjellbygdene ; Berggrunn og landformer ; Fjellet som levested ; Hognareinen ; Fugle- og dyreliv ; Rypelandet ; Fisk- og fiskeforhold ; Fjellets voktere ; Fra fortid til nåtid ; Samiske kulturminner ; Det viktige seterbruket ; Gamle ferdselsveier ; Forollhogna i krig ISBN: 82-764-3400-2 (Bokklubben Villmarksliv) 82-91495-39-4; Tilgjengelige: 1. Fiske og bærplukking Det finnes ørret i flere av nasjonal-parkens vann. I tilgrensende vassdrag finnes det også østlige arter som sik, harr, abbor, gjedde og lake. Dette er arter som har vandret inn fra svenske vassdrag. Tar du med fiskestanga, er det mulig å prøve fiskelykken i Valsjøen som ligger i et myrområde øst for vola

Når vi kommer til Bjønntjønnan så setter vi oss og spiser lunsj ved hytta som en kan leie. Kjempefin plass, om sommeren så er det bra fiske i dette vannet. Lunsj ved Bjønntjønnan. Junior sjekker isdybden med øksa. Her oppe har det vært kaldt, og det er stålis. Ca 10 cm inne ved lang og et par meter ut TurApp Forollhogna Nasjonalpark kan lastes ned gratis til PC og smarttelefoner. All informasjon lagres, slik at det ikke er nødvendig med mobildekning på turen. Klikk her for å laste ned appen » Ta kontakt med oss dersom det er et problem med nedlasting av filer, så sender vi deg disse på e-post Nasjonalparkstyret for Forollhogna har sitt neste styremøte mandag 15.juni 2020. Sted: Rønningen gård i Dalsbygda, Os kommune. Tid: kl. 9.30, formelt vedtaksmøte kl.11. Første del av møtet blir en orienteringsdel med fokus på verneverdier og utfordringer i Forollhogna, samt tema byggeskikk og bygningsvern Utenfor byen kan du vandre, sykle og fiske i nasjonalparkene Femundsmarka og Forollhogna, og utforske Jutulhogget, et av Nord-Europas største juv. Om vinteren kan du speide etter reinsdyr på ski eller teste hundekjøring. Mer detaljert reiseinformasjon og inspirasjon finner du på Røros' offisielle nettsted

Forollhogna - Turforslag og kart Outt

 1. ner, gruvehistorien og Hessdalsfenomenet
 2. Foto, jakt, fiske og friluftsliv . Villrein i Forollhogna. Etter flere år med mange jakt og fisketurer i Forollhogna sin sørlige del uten å ha sett en eneste villrein, fikk jeg omsider sett 2-3 flokker på en og samme dag. Føler jeg får litt igjen for å drasse med meg kamera overalt i fjellheimen
 3. Her finner du kart over Kvikne Østre Statsallmenning (KØS) med inntegnede grenser, atkomstveger, bommer og åpne buer innen allmenningen. På Tynset kommune sin hjemmeside finner du zoombart kart med eiendomsgrense (OBS: den delen av statsallmenningen som ligger innen Rennebu kommune er ikke inntegnet med alle grenser. I nordøst danner imidlertid kommunegrensa også grensen for KØS)
 4. Jakttid: Her finner du tider for jakt og fangst fra 1. april 2017 til og med 31. mars 2022
 5. Forollhogna nasjonalpark er ein nasjonalpark oppretta i 2001 og omfattar areal i kommunane Holtålen, Midtre Gauldal, Rennebu, Os, I vatna har dei fiska fjellaure, og om hausten har dei jakta reinsdyr. Pilegrimsleia til Nidaros (Østerdalsleia) kryssar nasjonalparken
 6. Resultater for Fiske I Kvikne; omtaler fra kunder , priser, kontaktinformasjon, åpningstider fra Kvikne baserte bedrifter med Fiske søkeord
 7. Frøstrup, Johan Christian / Vigerstøl, Nils Petter: FOROLLHOGNA - Natur-Kultur-Historie kr 200,00 Flott bok om fjellområdet Forollhogna i grenselandet mellom Østlandet og Trøndelag

Forollhogna har blant annet en villreinstamme, samt en levende seterkultur. Leier du en hytte i Hedmark mangler det ikke på gode fiskemuligheter. I området rundt Tynset ligger forholdene til rette for gode opplevelser og kanskje en fisk eller to på kroken Nytt styre i Forollhogna nasjonalpark. Må ta stilling til høyspentkabel på sitt første møte. Det er utnevnt nytt nasjonalparkstyre for Forollhogna. Fiola får fiske gratis i 100 år - Dette er veldig artig, og nå håper jeg det blir mer fisking fremover, sier Fiola Folkedal Storrø Forskrift om verneplan for Forollhogna med tilliggende dalfører, vedlegg 6, Jakt og fiske i samsvar med gjeldende særlover. 6. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i sikrings-, ambulanse-, politi-, brannvern-, oppsyns- og forvaltningsøyemed

Topptur til Forollhogna - Fjellvandring - Fjellforu

 1. Ørretfiske i Vingelen - Forollhogna; STOR GÄDDA I NORRTÄLJE - SENSOMMARFISKET VI ALDRIG... PIKE HERO 2016 - EPISODE 8 - Second Fishing Day (E... Baitbox I Rossön - Del 1; Greatest Fishing Challenge of All Time Bonita Edit... Havabborfiske/ Seabass Fishing Jakten på havabbor... Fisker fikk nudist- penis på kroke
 2. Forollhogna. 20. juni 2017 / Eirin / 0 Comments. 548 total views, 1 views today . Fra Nekkjådalen mot Forollghogna ? Fortsatt noen isflak på vannet og ingen fisk å få. Neste dag gikk vi 24.5 kilometer - rekord med tung sekk på denne turen - og kom til Kvikne
 3. Forollhogna Sør 099S er et kartblad i Norge 1:50 000. Landets topografiske hovedkartserie. Kartene er velegnet som turkart og til fritidsbruk på fjellet, i skogen, langs kysten og til jakt og fiske
 4. Norge-serien er en landsdekkende kartserie i målestokk 1:50 000 som er godt egnet for korte og lange turer. Kartene er velegnet til tur- og fritidsbruk på.
 5. Forollhogna inneholder selvsagt spennende jakt-, fiske- og friluftshistorier både fra fortid og nåtid. Historier krydret med flotte og sylskarpe bilder, tatt både av amatører og proffer. Historiske bilder fra Midtre-Gauldal bekrefter eventyrlige bestander av rype tidlig på 1900-tallet
 6. Fiske. Utmarka i Vingelen byr på 26 tilgjengelige fiskevatn med ørret. Her på Vingelsgaard kan vi tilby sykkelutleie, og ved Bunåva kafe/Forollhogna Informasjonssenter er det mulighet for å leie el-sykkel! Jakt. Fouten den kjente villreinstammen i Forolhogna, er det muligheter for jakt på småvilt
 7. Forskrift om vern av Forollhogna nasjonalpark av 21. desember 2001 Forvaltningsplan for Forollhogna nasjonalpark Saksopplysninger: Søknaden Forellsjøen fiskeforening søker om fornyelse av tillatelse til bruk av motor på båt på Forollsjøen ved utøvelse av garnfiske. Søknaden gjelder de som har rettigheter til fiske i sjøen - 26 stk

Forollhogna Villreinområd

Nord-Østerdal utmarkstjenester ville ta dronebilde av ei fiskebu for utleieformål ved Fjellsjøen innenfor Forollhogna nasjonalpark Jakt, fiske og friluftsliv: Inat u r Dette er en nettportal hvor man kan finne jakt, fiske og overnatting. Fis hspot En nettside der man finner fiskeplasser, overnatting med mer Hognareinen Nettside om villreinen i Forollhogna. Knutshorein En nettportal for den som er interessert i villreinen i Knutshø

I Os er vi så heldige å bo midt i et av Norges rikeste områder for jakt og fiske, med majestetiske Forollhogna som midtpunkt. Dette er et unikt og rikt fjellområde med Norges mest produktive villreinstamme. Øst i kommunen ligger Femundsmarka nasjonalpark, som har tiltrukket seg jegere og fiskere i generasjoner Nasjonalparkstyret for Forollhogna har sitt neste styremøte mandag 15.juni 2020. Sted: Rønningen gård i Dalsbygda, Os kommune. Tid: kl. 9.30, formelt vedtaksmøte kl. 11.00 Første del av møtet blir en orienteringsdel med fokus på verneverdier og utfordringer i Forollhogna, samt tema byggeskikk og bygningsvern. Mer informasjon om møtet, orienteringer og saker til behandling finner du på. Os JFF har tilhold i et av Norges rikeste områder for jakt og fiske, med majestetiske Forollhogna som midtpunkt. I disse dager har vi inngått avtale om leie av eget fiskevann i nærheten av Os sentrum. Vil du være med å gjøre det til et godt og trivelig fiskevann,.

Fiske - Kvikne-Skåbu Grunneierla

Det er en spesielt stor andel lokale brukere i Forollhogna, og andel internasjonalt besøkende er den laveste som er målt i norske fjellområder, kun 7 %. Tradisjonell bruk står spesielt sterkt, knyttet til landbruk, jakt, fiske, bærplukking og enkle fotturer i området Villreinkvoten for Forollhogna villreinområde er nå bestemt. Totalt skal det gis fellingstillatelse på 600 dyr. Dagen før årsmøtet i villreinområdet ble der foretatt et siste forsøk på minimumstelling fra fly, i god høyde for ikke å forstyrre reinen Fiske Innsendt av Aksel Jeg har tenkt til å anskaffe meg fiskeutstyr nå som det nærmer seg vår, og har lite erfaring med ferskvannsfiske, og utstyret som trengs der. Lommeboken bærer preg av en studenttilværelse, men har tenkt til å legge inn litt til fiskeutstyr Foto, jakt, fiske og friluftsliv . Villrein i Forollhogna •22.09.10 • Legg igjen en kommentar. Etter flere år med mange jakt og fisketurer i Forollhogna sin sørlige del uten å ha sett en eneste villrein, fikk jeg omsider sett 2-3 flokker på en og samme dag Fiske etter fjellørret i Skarvheimen som forbinder Hardangervidda med Jotunheimen. Krystallklare vann, skyfri himmel og flott fjellnatur. Til fots eller på sykkel i Forollhogna nasjonalpark. Langs grensen mellom Trøndelag og Hedmark ligger Forollhogna nasjonalpark

Forollhogna kan friste med flott natur og godeJakt i Vingelen

Ørretfiske på Kvikne - Fishspo

Forollhogna nasjonalpark - tillatelse til utsetting av fisk i Bakketjønn og Nortjønn ved Grøntjønnan (Tynset) Det vises til Deres søknad om utsetting av fisk i Bakketjønn og Nortjønn innenfor verneområder i Tynset kommune. Søknaden ble behandlet av arbeidsutvalget for Forollhogna 26.08.2015 som sak 43/2015. Vedtak Os kommune er den nordligste kommunen i Hedmark fylke. Kommunen har et areal på 1040,49 km2, og dette fordeler seg med 1012,7 km2 landareal Forollhogna nasjonalpark ble opprettet i 2001 for å «bevare et stort, En ny laksetrapp i Bua, som er en sideelv for Gaula har også gitt muligheten for å fiske laks - om ikke inne i selve nasjonalparken, så i alle fall i umiddelbar nærhet. Elva er dominert av smålaks,. Etter å ha passert RV3 og fulgt en gammel kjerrevei opp Østerdalen til Kvikne, gikk turen rett inn i Forollhogna nasjonalpark. Enda et sted vi ikke har hørt døyten om på forhånd, men som overrasket stort. Vi har ikke sett mye villrein i det siste, men første morgenen våkent vi opp til en flokk på 100 dyr som stod 50 meter fra teltet Forollhogna er 11 bokstaver langt og inneholder 4 vokaler og 7 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp forollhogna i ordboka

Vann og vassdrag - nasjonalparkstyr

Røros Fjellby ligger ved foten av Hummelfjell som har en høyde på 1 543 moh. Fra hytten din kan du ta turen opp på fjellet for å nyte den fantastiske utsikten. Rundt Røros Fjellby finner du også mange andre fine fjell å bestige. Forollhogna (1 332 moh) ligger i Folrollhogna Nasjonalpark som du har utsikt til fra hyttetomten din Vingelen Fjellførerlag tilbyr varierte turer både i bygda, i setertraktene og i fjellet (inklusive Forollhogna nasjonalpark). Du kan bestille turer fra 1 time til flere dager med tema som byggeskikk, lokalhistorie, seterkultur, geologi, villrein, flora mv. Fjellførerlaget har også noen fastlagte turer og arrangement Forollhogna nasjonalpark er en nasjonalpark som ligger i fjellområdene i Hedmark og Trøndelag; mellom Orkla, E6, Gauldalen og Glomma.Parken ble opprettet i 2001, som landets 19. nasjonalpark, for å «bevare et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt fjellområde, å bevare i naturlig tilstand landskaps former og det biologiske mangfoldet med en variert vegetasjon med stort innslag. Nye medlemmer til Nasjonalparkstyret for Forollhogna Miljødirektoratet har oppnevnt nye medlemmer til Nasjonalparkstyret for Forollhogna. Oversikt over de nye medlemmene med vara finner du på nasjonalparkstyrets nettsider.Valg av leder, nestleder og arbeidsutvalg skjer i styremøte onsdag 4.mars 2020 Gruvtjønna i Forollhogna. Foto - Tomas Lillehagen. Sportsfiske etter innlandsfisk har også stor betydning her i Trøndelag. Det er god tilgang på ulike former for fiske i store deler av fylket enten du vil oppleve stillheten ved et rolig fjellvann eller om du ønsker mer tilrettelagt fiske på en attraktiv elvestrekning

Lierne Nasjonalparksenter er besøkssenter for nasjonalparkene Lierne og Blåfjella-Skjækerfjella. Lierne Nasjonalparksenter ønsker å være en åpen dør til naturen og naturopplevelser August er som kjent en travel måned på alle DNT-hyttene, og det er også gode fiskeforhold i fjellet på denne tiden. I den anledning vil medlemskortet i Turistforeningen fungere som gratis fiskekort i fjellstyrenes områder lørdag 18. august. - Store deler av DNTs hytter og rutenett går gjennom våre områder og mange vandrere passerer fine fiskevann med fin fisk - Det som er interessant er at der besøksstrategier i andre nasjonalparker legger opp til mye mer turisme og lokal næringsutvikling, er det stor tilslutning lokalt rundt Forollhogna til å bevare nasjonalpark- og villreinområdene slik det er i dag, og til jakt, fiske og landbruk Viktig informasjon til alle som fisker i Gaulavassdraget 09.06.2016. Vi feirer sesongstarten!! 27.05.2016. Ledig vald 12.01.201

Fisktjønna i Budal - Fiske i Forollhogna Outt

Her er det mulig å fiske småørret for de yngste. Fjellturer - Kun 1,5 timers gåtur opp til toppen av Gynnildfjellet. Fra toppen er det super utsikt mot Forollhogna-området, Trollheimen, mot Oppdalsfjellene samt inn mot Trondheim Søkeresultater for Forollhogna, Skarvan og Roltdalen - Haugenbok.n Fjellstyrene i Sør-Norge eier over 340 hytter og buer i skog og fjell. Mange er åpne, andre kan man leie feks gjennom Inatur.no. Filmen over viser en av villmarkshyttene til Fjellstyrene i Lierne, men du finner hytter både i Rondane, Jotunheimen, Hardangervidda, Dovrefjell, Forollhogna og rundt omkring ellers Her vil du finne interessant stoff om gamle heiveier og boplasser, om støylsdrift og krigsminner og mye mer. Er du interessert i jakt og fiske har også boka noe å gi deg. I boka finner du også en historisk oversikt over Aust-Agder Turistforening samt kart og høydeprofiler. ISBN 978-82-91495-57-6 Omfang: 352 sider Pris: 98,- TILBUD!

Om Forollhogna nasjonalpark - Vingele

Her finnes svært gode biotoper for rype. Gjennom generasjoner har fjellområdet vært viktig for jakt, fiske og fangst og som viktig beiteområde for bufe fra seterdalene som omkranser nasjonalparken. Forollhogna-toppen (1332 m.o.h) er et landemerke i fjellområdet som ellers er preget av slake, rolige og lettgåtte fjell Aajege er et samisk språk- og kompetansesenter i Rørossamisk område med ansvar for arbeid med samisk språk, kultur og tradisjonskunnskap. Aajege driver ulike opplæringstiltak, arenaer og møteplasser, aktiviteter og arrangement, rådgivning og kobling mot andre kompetansemiljø Forollhogna villreinutvalg viser til at Forollhogna Villreinområde er på 1 834 181 dekar. De mener at DNs Villreinklient ikke er oppdatert med hensyn til reinens arealbruk i Forollhog-na. Det vises til at det nå arbeides med oppdateringer i forhold til villreinens arealbruk, med rapporteringsfrist 1. november 2008 Fiske i Brungmarka. topic svarte i Crabfist85 sin Crabfist85 i Midt-Norge. Takk for god tilbakemelding! om en ukes tid. Ellers var jeg i Kvikne forrige helg og fisket ørret, noe som anbefales på det sterkeste! Dro opp ved Forollhogna og fisket meg frem i flere forskjellige småvann. Veldig fin kondisjon på fisken,. Vi bruker informasjonskapsler (cookies) til å optimalisere nettstedet. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du i vår bruk av cookies. Les mer om bruk av informasjonskapsler.

Forollhogna – Teltlivet
 • Chinchilla wie teuer.
 • Ngo organisasjoner bærekraftig utvikling.
 • Iphoto 9.6 1.
 • Geek typer nasa.
 • E sigarett tilbud.
 • Königsberg bikepark.
 • Boha bergen stengt.
 • Lapin nain de couleur.
 • Hth kjøkken vinskap.
 • Slakteprosent gris.
 • Eiffeltårnet materiale.
 • Shera danese.
 • Kojak einsatz in manhattan.
 • Gratis kurs leger.
 • Elbilar golfbilar.
 • Nikotinplaster snus.
 • Aldring og helse kurs.
 • Bild in text umwandeln online.
 • L serine kosttilskudd.
 • Spenst lillehammer priser.
 • Hva er troens bevis.
 • Ronaldo madre surrogata perchè.
 • Inloggen zoem thuis veilig leren lezen.
 • Svenska somaliska språk.
 • Alte brennerei herrenberg.
 • Karen marie ellefsen partner.
 • Xbox one profilbilder downloaden.
 • Ikea deutschland.
 • Documenta 2017.
 • Moskovaisk vakthund.
 • Hybrid suv 2018 norge.
 • Hvordan ta gode bilder med iphone.
 • Pitbull filmweb.
 • Jul i svingen episoder.
 • Hva består sola av.
 • Linedance eutin.
 • Ammehjelpen såre bryst.
 • Glasfaseranschluss mehrfamilienhaus.
 • Drikke rapsolje.
 • Fondue chinoise schiff zürichsee.
 • Renseri sandnes.