Home

Skjeggkre tingrett

Skjeggkre-dommen er klar - tap for «Funkygine» Toppblogger Jørgine Massa Vasstrand (29) og ektemannen tapte i Oslo tingrett mot boligselgeren som solgte dem leilighet med skjeggkre Siden skjeggkre ble oppdaget i Norge i 2013 har det blitt stilt spørsmål om hvordan de skal bekjempes og begrenses. Folkehelseinstituttet har i to år holdt på med et prosjekt for å finne et. Vasstrand og ektemannen reiste sak for Oslo tingrett med krav om prisavslag på 10% på grunn av funn av skjeggkre. Tingretten kom til at forekomsten av skjeggkre utgjorde en mangel etter avhendingsloven, men at ekteparet hadde reklamert for sent. De fikk dermed ikke medhold

Skjeggkre derimot, kan du også finne på soverommet og til og med i kjøkkenskapet. Skjeggkrekroppen kan bli opptil 19mm lang, har lange antenner og haletråder. De lever blant annet av papir, smuler og døde insekter. Mens sølvkre lenge har vært vanlig i Norge er skjeggkre forholdsvis nytt her Bli kvitt skjeggkre Flere og flere finner skjeggkre i boligen. Slik blir du kvitt dem Skjeggkre er blitt en av de mest omtalte skadedyrene de siste årene. De kan være vanskelige å bli kvitt, men det finnes håp. LIMFELLE: Bruk av limfeller kan bekjempe problemet. Her er en rekke skjeggkre fanget i en felle. Foto: Mycoteam Vis me

Bestill risikovurdering · Forebyggende tiltak · Få hjelp med skadedy

Skjeggkre kan også haike med håndvesker, bager og sekker fra for eksempel arbeidssteder, skoler, barnehager eller private boliger, men heldigvis er skjeggkreene passive på dagtid, slik at risikoen for ubudne gjester i objekter som daglig tas til og fra infesterte bygg er lav Skjeggkre overlever ikke norsk vinterklima, men skjeggkre kan opptre utendørs om sommeren og det er observert skjeggkre utenfor bygninger der det også er registrert aktivitet av skjeggkre innvendig. Viktig informasjon for borettslag og sameier: Sørg for at alle som bor i en leilighet har innboforsikring som dekker bekjempelse av skjeggkre Skjeggkre-hysteriet har blitt et fenomen, og er et økende problem i norske hjem. Det dukker stadig opp nye måter å bekjempe dem på, men det er likevel viktig å sjekke om du har forsikringen som dekker et eventuelt skjeggkre-angrep.Samtidig kan krekene også by på problemer når du skal kjøpe og selge bolig.. Nå har Folkehelseinstituttet, Norsk Hussopp Forsikring og bekjempelsesfirmaene. Skjeggkre tilhører børstehalene som er blant de eldste insektene på jorda. Insektet har hatt tilhørighet i Norge i en årrekke uten at man har hatt et bevisst forhold til det før i den senere tid, spesielt siden 2018 Skjeggkre. Sølvkre. Opplysningsplikt. Fast eiendom. Avhendingslova § 3-7 og § 3-9. 2020-11-02 Borgarting lagmannsrett - Dom HR-2020-2109-A Et bemanningsforetak hadde i en fireårsperiode leid ut to ansatte til et oljeselskap, som hadde en bonusordning på virksomhetsnivå for sine ansatte. Høyesterett.

Skjeggkre-dommen er klar - tap for «Funkygine

«Funkygine» tapte skjeggkre-sak. Toppblogger Jørgine Massa Vasstrand og ektemannen Morten Sundli fikk ikke medhold i Oslo tingrett fordi de reklamerte noen dager for sent på skjeggkre-funn. De må betale saksomkostninger på 114.000 kroner Utseende. Skjeggkre kan bli opptil 15-19 mm lange. De har lange antenner og tre lange haletråder som er omtrent like lange som kroppen. Farge og kroppsform kan ligne på sølvkre (Lepisma saccharina), men man kan se forskjell på dem ved at voksne skjeggkre blir tydelig større og har karakteristisk behåring, særlig foran på hodet.Sølvkre har merkbart kortere haletråder, cirka halve. Bekjempelsen skjer ved at skjeggkre spiser giftig åte. Dessuten får de en tilleggsforgiftning om de spiser skjeggkre som allerede har dødd av giften. - Skadedyrfirmaer som benytter denne strategien kan nå tilby en god og sikker bekjemping til en mye lavere pris enn hva som har vært tilfellet frem til nå, sier Anders Aak forsker i Avdeling for skadedyrkontroll ved FHI

Det er mange bekjempelsesmetoder som kan være effektive mot skjeggkre, for eksempel insektgift og temperaturbehandling, men levemåten til skjeggkre med en hovedsakelig opptreden inne i lukkede, godt isolerte konstruksjoner, innebærer at det er svært store vanskeligheter med å gjennomføre effektive tiltak med disse metodene Insektinvasjon havnet i retten: Informerte ikke om krypene - må bla opp en halv million. En boligselger er i Bergen tingrett dømt til å betale over 350.000 kroner i prisavslag etter at kjøperen ble møtt av raskt formerende skjeggkre-insekter ved innflytting Aller først: Skjeggkre er verken farlig for folk, bygningsmaterialer eller innbo. Det er eksempler på at de går løs på papir, og biblioteker med bevaringsverdige dokumenter kan ha problemer, men i vanlige hjem er det sjelden noe problem at skjeggkrebestanden er så massiv eller sulten at den gnafser i seg en Knausgård den ene dagen og en Nesbø den neste Perlekre (Ctenolepisma calva) er et nyoppdaget skadedyr som for første gang ble oppdaget i september 2018.Insektet ligner skjeggkre med en tydelig behåring, særlig på hodet. Perlekre er den minste av de tre kreartene som er kjent i Norge og de blir kun opp til 8 mm lang, med antenner som har 2/3 lengde i forhold til kroppen Tingrett - Dom Skjeggkre dato: 2017 = 23,16 % prisavslag. Tingrett - Dom Skjeggkre dato: 2017 = 12,5 % prisavslag + kr. 160 000,- i erstatning. Når kravet på prisavslag ligger i området fra 15 % av kjøpesummen og oppover vil man alltid kunne vurdere om heving av kjøpet er aktuelt

Ny måte å bli kvitt skjeggkre kan spare folk for 40

Har du funnet skjeggkre i din nykjøpte bolig? - Velkommen

Toppblogger krever 634

Skjeggkre sprer seg i Norge - slik blir du kvitt skjeggkre

En rettssak i Follo tingrett endte med full seier for boligleverandør i sak om skjeggkre. 18 des 2019. Nyheter. Pressemelding Kommentarer (0) Saken gjaldt spørsmål om avdekking av skjeggkre, sølvkre og støvlus i 52 rekkehus og fellesareal i Grensen Park Boligsameie i Ski. Les også: Frykt ikke skjeggkreet I februar 2017 flyttet en kvinne inn en utleieleilighet like utenfor Bergen sentrum. Omtrent et halvt år etter at en hun hadde skrevet under leiekontrakten, oppdaget hun store mengder skjeggkre, kommer det frem i en dom fra Bergen tingrett, skriver Bergens Tidende Det ble i tillegg til skjeggkre reklamert over andre feil og mangler ved boligen. Partene var begge representert av forsikringsselskaper. Kjøper av HELP og selger av Protector. Det kom ikke til noen enighet mellom partene og saken ble brakt inn for Nedre Telemark tingrett som avsa dom i juli 2018 Oslo tingrett. Tingretten var altså ikke enig med selger i at prisen ikke påvirkes av skjeggkre. Tvert i mot. De påpekte det opplagte: de fleste vil heller kjøpe en bolig uten skjeggkre enn med. Derfor vil en bolig uten skjeggkre ha en høyere verdi enn en med NY SKJEGGKRE-RUNDE: Selgerne av en enebolig i Holmenkollen anker dommen de fikk mot seg i januar i år. Dialog mellom kjøperne og selgerne førte ikke frem, og i januar i år møttes partene i Oslo tingrett. Kjøperne krevde heving av kjøpet, subsidiært tre millioner kroner i erstatning

Skjeggkre spiser brødsmuler, mel, matrester, døde insekter, tørre blader eller andre organiske materialer. De kan til og med spise papir og tapet Kjøper tok ut stevning for Oslo tingrett. Da Mycoteam kunne bekrefte at insektene var skjeggkre, sendte Help Forsikring en spesifisert reklamasjon til selger i mars 2018. Reklamasjonen inneholdt krav om prisavslag som følge av funn av skjeggkre i boligen. Da selger avslo kravet tok kjøper ut stevning for Oslo tingrett

Bli kvitt skjeggkre - Flere og flere finner skjeggkre i

Siden skjeggkre først ble oppdaget i Norge i 2013, har vesenene ført til store problemer for mange. Også i Tromsø har det blitt oppdaget skjeggkre, og i Nord-Troms tingrett har flere rettssaker omhandlet funn av de uønskede krypdyrene ved salg av boliger Heggen og Frøland tingrett ble opprettet på 1590-tallet. Embetet ble lagt ned i 1847 og overført til nye Trøgstad sorenskriverembete og Rakkestad sorenskriverembete. I 1952 endret Rakkestad sorenskriverembete navn til Heggen og Frøland sorenskriverembete. Navnet Heggen og Frøland kommer fra at kommunene Askim Ekteparet kjøpte bolig med 7000 skjeggkre og fikk 1,77 millioner i prisavslag. Nå anker boligselgeren dommen Sommeren 2017 kjøpte ekteparet et rekkehus i Oslo vest. Noen måneder senere, etter at de hadde flyttet inn, fant de skjeggkre i kaffekoppen

Skjeggkre - FH

Etter funn av skjeggkre, mener bloggeren og ektemannen at leiligheten er i vesentlig lavere stand enn de var blitt forelagt. Tvisten er også tidligere blitt omtalt av TV 2.no Mengden av skjeggkre i hele boligen ble ansett stor nok til å kunne si at boligen var i «vesentlig dårligere stand enn det leietaker hadde grunn til å regne med». Retten fant at boligen hadde en mangel, jf. husleieloven § 2-5 30. januar i år slo Oslo tingrett fast at kontrakten blir stående, men at selgeren må gi ekteparet prisavslag og erstatning på til sammen 1,77 millioner kroner. I tillegg blir selgeren dømt til å betale sakskostnader på 150.000 kroner. Skjeggkre også hos naboen

Johan G. Bernander, advokat i Help, bisto familien. Han har jobbet med flere skjeggkre-saker, og forteller at Help pr. nå har 250 åpne saker om insektene. Kjøperne reagerer ulikt på problemet, men flere synes det er belastende. En annen dom fra Oslo tingrett anerkjenner at skjeggkre er ubehagelig skjeggkre; bolig; Nord-Troms tingrett; søksmål; Av Jørn Normann Pedersen. Publisert: 23. april 2019, kl. 18:49 Sist oppdatert: 23. april 2019, kl. 19:04. Artikkelen er over 1 år gammel Da kvinnen og kjæresten flyttet inn i rekkehuset i Tromsø, fant de skjeggkre og hørte mus i veggene. Likevel tapte de. Selgerne av leiligheten sa seg villig til å betale denne prisen. Det skriver også Fosen tingrett inn i dommen slik at det ikke er tvil om at det skal skje. Uenigheten. Uenigheten i saken er på om kjøperne har rett til å få prisavslag tilsvarende hvor mye boligen har falt i verdi ettersom det er påvist skjeggkre i leiligheten

Etter funn av skjeggkre, mener bloggeren og ektemannen at leiligheten er i vesentlig lavere stand enn de var blitt forelagt. Tvisten er også tidligere blitt omtalt av TV 2.no . - Skjeggkre har vært til stede i leiligheten i selgers eiertid, og vi kan ikke se at det foreligger noen rimelig grunn til at selger skulle være ukjent med dette, skriver ekteparet i sluttinnlegget, ifølge DN Dommen viser til en dom fra Stavanger tingrett samme år, hvor kjøper ikke ble gitt medhold. Men retten pekte på at den saken gjaldt en eldre leilighet, hvor kjøper måtte regne med at det var skjeggkre i boligen. Etter dette argumentet, kan det være en viss forskjell mellom eldre og nyere boliger, i saker om skjeggkre Skjeggkre; Dom; Stavanger_tingrett; Av Geir Arne Løland. Publisert: 13. juni 2019, kl. 18:00 Sist oppdatert: 13. juni 2019, kl. 18:00. Artikkelen er over 1 år gammel Det som trolig er den første rettsaken knyttet opp mot skjeggkre i en Sola-bolig har nylig gått i Stavanger tingrett. Til toppen Adresse.

Hvordan unngå/forebygge for skjeggkre

Kjøpte Oslo-leilighet full av skjeggkre. Får ikke erstatning I en fersk dom i Oslo tingrett konkluderes det med at forekomst av skjeggkre hverken utgjør en mangel eller gir grunn for erstatning Oslo advokatkontor skjeggkre. Oslo Advokatkontor AS ved advokat Geir Nærø har akkurat fått til heving av kjøpet i to saker med skjeggkre angrep i bolig. I en tvistesak om skadedyr ble det for kort tid siden inngått et forlik under rettsmegling i Oslo tingrett mellom vår klient. Gjøvik tingrett konkluderer med at det må ha vært skjeggkre i boligen på salgstidspunktet, men at selger ikke kan ha opplysningsplikt hvis man ikke kjenner til problemet. - For at det skal foreligge en plikt til å gi opplysninger må det foreligge forhold som selgeren minst måtte kjenne til , skriver Gjøvik tingrett i dommen, og viser til at selgeren ikke visste at det var skjeggkre i.

Skjeggkre-bekjempelse - Ny allianse i krigen mot skjeggkre

Skjeggkre - Skjeggkreinformasjo

I vinter ble det kjent at toppblogger og tv-profil Jørgine Massa Vasstrand (30), kjent under aliaset «Funkygine», og ektemannen, fotballspiller Morten Sundli (29), skulle møte opp i Oslo tingrett etter en konflikt om et boligkjøp på Torshov i Oslo.. Krever 634 000 etter skjeggkre-funn. Etter at Sundli og Vasstrand oppdaget skjeggkre i sin nykjøpte leilighet, gikk de til søksmål mot. skjeggkre; Mysen; Heggen og Frøland tingrett; Skadedyr; Lokale nyheter; Av Atle Frøshaug. Publisert: 30. oktober 2018, kl. 05:15 Sist oppdatert: 30. oktober 2018, kl. 12:22. Artikkelen er over 2 år gammel Har du først fått skjeggkre inn i boligen, så kan det fort bli tusenvis en dem. Til toppen Epost.

Dommer og andre rettsavgjørelser - Lovdat

 1. utt for
 2. Boligselger dømt etter skjeggkre-funn. En boligselger er dømt til å betale over 350.000 kroner i prisavslag fordi kjøperen ble møtt av skjeggkre ved innflytting
 3. Ved stevning av 29. juni 2009 til Moss tingrett reiste Øsfoldhus søksmål mot Thorvaldsen med krav om betaling av sluttvederlag, begrenset oppad etter rettens skjønn til 109 587 kroner med tillegg av forsinkelsesrenter fra 13. juli 2007. Stevningen ble siden oversendt til Follo tingrett som rett verneting, jf. tvisteloven § 4-4
 4. Ved salg av bolig hvor det er opplyst om skjeggkre vil det naturlig nok være en lavere interesse for boligen enn en bolig uten skjeggkre. Lavere interesse kan gi lavere pris på boligen. I den siste saken fra Bergen Tingrett fant de 10% (350 000,-) prisavslag som passende
 5. Siden skjeggkre først ble oppdaget i Norge i 2013, har vesenene ført til store problemer for mange. Også i Midt-Troms har det blitt oppdaget skjeggkre, og i Nord-Troms tingrett i Tromsø har flere rettssaker omhandlet funn av de uønskede krypdyrene ved salg av boliger
 6. Boligselger anker milliondom i skjeggkre-sak En boligselger som i januar ble dømt til å gi et prisavslag på 1,77 millioner kroner etter at det ble påvist skjeggkre i boligen han solgte, anker dommen

KJENTE IKKE TIL SKJEGGKRE - Våre forsikringstakere, altså selgerne, har opplyst at de ikke har hatt kjennskap til skjeggkre i boligen da den ble solgt, sier advokat Carl Christian Thon Våge Nordengen i Protector Forsikring til EUB. Det var han som førte saken i Øvre Romerike tingrett for husselgerne Tingrett - Dom Skjeggkre dato: 2017 = 12,5 % prisavslag + kr. 160 000,- i erstatning Insekt som kan bekjempes med sanering, eller grunnlag for verdiminus på bolig? Det er det store skjeggkre-spørsmålet ekspertene er uenige om I en dom fra 2017 ble en boligkjøper på Østlandet tilkjent over kr 700 000 i prisavslag etter kjøp av bolig med skjeggkre Boligselger anker milliondom i skjeggkre-sak En boligselger som i januar ble dømt til å gi et prisavslag på 1,77 millioner kroner etter at det ble påvist skjeggkre i boligen han solgte, anker. Etter «skjeggkre-dommen» ble avsagt i april 2019 av Agder lagmannsrett har middelet Advion Cockroach Gel blitt omtalt som den nye vidunderkuren for bekjempelse av skjeggkre. Det er for oss i Oslo Advokatkontor AS ikke blitt fremlagt noen feltundersøkelser som over tid har dokumentert full utrydde..

Kjøpte Oslo-leilighet full av skjeggkreHjem | Oslo Advokatkontor AS

Etter ei tid ble det oppdaget skjeggkre i leiligheten, De tapte saka, og Oslo tingrett dømte dem til å betale 114.000 kroner i saksomkostninger. Nå har lagmannsretten forkastet anken,. Bloggeren Jørgine «Funkygine» Vasstrand og ektemannen tapte i retten etter å ha gått til skjeggkre-sak, viser en fersk dom fra Oslo tingrett. Vasstrand og Sundli krevde prisavslag og erstatning på 634.000 kroner, etter å ha funnet insektet skjeggkre i leiligheten sin etter boligkjøp

Skjeggkre Helt ufarlig, men er vanskelig å bli kvit

- Skjeggkre ikke gir grunnlag for verdiminus på boligen. Det sa Agder Lagmanssrett i ny skjeggkre-dom denne uken. 12. april 2019 - I dommen viser lagmannsretten til dommen fra Nedre Telemark tingrett som viste til at forekomsten av skjeggkre hadde ført til et verdiminus på cirka 15 prosent Skjeggkre er blitt stadig vanligere i norske hjem, og de små krypene kan dukke opp selv om du flytter inn i en helt ny bolig. Tekst: Ida Save Senest i februar ble det avsagt en dom i Oslo Tingrett der klager tapte saken fordi de hadde reklamert 12 dager for sent, legger kollega Stine Thorsen til Domsavsigelsen i Agder lagmannsrett står i sterk kontrast til dommen fra Nedre Telemark tingrett, hvor boligkjøper fikk medhold i sitt krav om verdireduksjon på boligen. Det sentrale temaet i saken, både i tingretten og i lagmannsretten, har vært hvorvidt det på grunn av påviste skjeggkre kan kreves kompensert en verdiforringelse på boligen Lagmannsretten har gitt sin første skjeggkre-dom. Den fastslår at krypene er ekle, men vil kun dekke kostnadene for å utrydde dem. Dermed nektes boligkjøper.

Østlandets Blad - Fant skjeggkre i 40 av 54 rekkehus fraSandnesposten - Kjøpte hus på Stangeland – der fant de en

En junidag i 2017 fikk et samboerpar tilslag på en bolig i Holmenkollen. Kjøpesummen landet på 11,75 millioner kroner. I september samme år flyttet kjøperne inn. Da den nye husfruen fant et skjeggkre i kaffekoppen sin, innså hun at dette ikke kunne være normalt, skrev Estate Nyheter i februar i år. Det hårete insektet ble [ E24: «Funkygine» tapte skjeggkre-sak Postet den 22. februar 2019 22. februar 2019 av Fredrik Toppblogger Jørgine Massa Vasstrand og ektemannen Morten Sundli fikk ikke medhold i Oslo tingrett fordi de reklamerte noen dager for sent på skjeggkre-funn

Sølvkre og skjeggkre Hva er det og slik blir du kvitt

Fersk dom fra Oslo tingrett 15-029595TVI: Selger unnlot å informere kjøper av en leilighet om sjenerende lukt fra naboleiligheten. Retten mente at lukten tidvis må ha vært svært sjenerende og at selgerne kjente til luktkilden. De kom til at selger hadde misligholdt sin opplysningsplikt ved ikke å opplyse om luktproblemet. Kjøpet ble hevet Pass deg for tvangssalgfellene De billige boligene kan ha en kostbar bakside... Tvangssalg gir muligheter for gode priser for kjøper, men du skal være klar over de spesielle vilkårene før du kaster deg inn i budrunden Sølvkre, skjeggkre og andre insekter hadde ikke blitt et slikt tema hadde ikke dere i media hausset opp og skapt frykt rundt slike ikke-saker. fyskam Skjeggkreet til venstre? «Funkygine» tapte skjeggkre-sak Toppblogger Jørgine Massa Vasstrand og ektemannen Morten Sundli fikk ikke medhold i Oslo Tingrett fordi de reklamerte noen dager for sent på skjeggkre-funn

Rettspraksis som omhandler skjeggkre

Domsavsigelsen i Agder lagmannsrett står i sterk kontrast til dommen fra Nedre Telemark tingrett, hvor boligkjøper fikk medhold i sitt krav om verdireduksjon på boligen.Det sentrale temaet i saken, både i tingretten og i lagmannsretten, har vært hvorvidt det på grunn av påviste skjeggkre kan kreves kompensert en verdiforringelse på boligen Skjeggkre inntok norske hjem for noen år siden og fører til stadig flere boligkonflikter. annonse. Insektet er ikke farlig for mennesker og gjør liten eller ingen bygningsmessig skade. Men de er likevel ubehagelige nok til å påføre boliger et betydelig verditap, fastslås det i dommen fra Bergen tingrett Oslo tingrett mente at Vasstrand og Sundli på dette tidspunktet burde ha sjekket om de hadde skjeggkre i sin leilighet. Tingretten mente at undersøkelsesplikten på denne datoen er forsterket fordi skjeggkre også ble nevnt i en Facebook-post allerede i september, der kre-problematikken i borettslaget var tema

«Funkygine» tapte skjeggkre-sak - E2

 1. Nord-Troms tingrett. Fant skjeggkre i nykjøpt rekkehus i Tromsø, men får verken erstatning eller prisavslag. Entreprenøren mente jobben var gjort etter boka. Så tok advokatene frem gravemaskin og vinkelsliper for å sjekke
 2. Skjeggkre-eksplosjon i sør. Av. Redaksjonen - 14. februar 2019. Sist tirsdag ble en 52 år gammel mann dømt i Kristiansand tingrett for å ha lurt med seg en 19 år gammel kvinne hjem, dopet henne og voldtatt henne. Mannen ble dømt til tre års fengsel og 120.000 kroner i oppreisning
 3. Nylig ble en boligselger dømt i Bergen tingrett til å betale kjøperen hele 350.000 kroner - tilsvarende ti prosents rabatt på den avtalte salgssummen - fordi han ikke oppdaget og informerte om den raskt voksende skjeggkre-familien som hadde flyttet inn
 4. skjeggkre i boligen på overtagelsestidspunktet. Det bestrides således at det kan legges til grunn at de senere påviste skjeggkreene kan regnes som en mangel iht. avhendingsloven § 3-1. I den forbindelse anføres også at ikke enhver forekomst av skjeggkre heller kan anses som et avvik iht. avhendingsloven § 3-1

Skjeggkre - Wikipedi

Lagmannsretten uttalte at skjeggkre utgjør en mangel, og at denne mangelen består av to elementer. Hytteeieren kontaktet Forbrukeradvokaten, og ble i Nedre Telemark tingrett representert av advokat Ola Fæhn. På slutten av hovedforhandlingen kom partene til enighet I fjor gikk Jørgine Massa Vasstrand og ektemannen Morten Sundli til søksmål mot den tidligere eieren av leiligheten de kjøpte Torshov i Oslo. Grunnen var at de fant skjeggkre i leiligheten. Ekteparet krevde prisavslag og erstatning på 634.000 kroner. Først tapte de saken i Oslo tingrett

Skjeggkre kan bekjempes - FH

 1. Skjeggkre-trøbbel for Stormen konserthus Nye skjeggkre kommer gjerne fram og spiser opp de forgiftede artsfrendene sine. Skjeggkre er et vingeløst insekt og hører til slekten børstehaler. Disse insektene er blant de mest primitive vi kjenner til Siden 2013 har skjeggkre (ctenolepisma longicaudata) oftere og oftere blitt registrert i Norge
 2. I en sak fra Kristiansand tingrett, der det var rundt 10.000 skjeggkre i boligen, forteller kjøperen om insektsfobi og blir trodd av retten. Kjøperne flyttet ut kort tid etter innflytting
 3. Inntil nylig kunne den som oppdaget skjeggkre i den nyinnkjøpte (fritids)boligen regne med å få et prisavslag på flere hundre tusen, eller kanskje en million kroner. En dom i Agder lagmannsrett kan ha satt en stopper for dette, og for selgerne
 4. Husleietvistutvalget virker som en domstol i husleieforhold i Oslo, Akershus, Hordaland, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Sakene løses ved mekling eller avgjørelse. Tvisteløserne er jurister med spesiell kompetanse innen husleierett. Formålet er å gi folk kompetent, rask og rimelig behandling av husleietvister. HTU kan også gi nøytral veileding om saksbehandlingen, samt generell.
 5. Oslo tingrett Tingretten var altså ikke enig med selger i at prisen ikke påvirkes av skjeggkre. Skjeggkre trives som sagt i større deler av huset enn sølvkre, fordi de trives der det er tørt. Voksne individer er 15-19 mm lange, mens nymfer er 2 mm når de kommer ut av egget og gjennom 14 utviklingsstadier vokser de seg større og likere de voksne før de blir kjønnsmodne
 6. Oslo tingrett mener at Vasstrand og Sundli på dette tidspunktet burde ha sjekket om de hadde skjeggkre i sin leilighet. - Kjøper fremsatte nøytral reklamasjon 19. februar 2018. Det er tre måneder og 12 dager etter reklamasjonsfristen begynte å løpe

Bekjempelse Skjeggkre

 1. VURDERE BOLIGEN: Skjeggkre kan gi verditap i boligen, mener Johan G. Bernander i Help. Andre mener man kun trenger å erstatte saneringskostnadene. Foto: Help forsikring. I en sak fra Kristiansand tingrett, der det var rundt 10.000 skjeggkre i boligen, forteller kjøperen om insektsfobi og blir trodd av retten
 2. Har du funnet SKJEGGKRE i huset du har kjøpt? Visste du at boligkjøpere i tingretten har blitt tilkjent erstatning på opp til 2,6 mill kr da dette..
 3. Skjeggkre, sølvkre, biller og andre skadegjørere. - Radonmålinger - Sakkyndige rapporter på bygning, eiendomsforhold, byggesaker ol. - Termofotografering - Arealmåling med presisjonsmåling - Eierskifterapport. Bygningskyndig domsmann og skjønnsmann i Bergen Tingrett og Gulating Lagmannsrett, siden 1994. Tilstandsrapport.
 4. g i rettssal Informasjon om koronasituasjonen Hjelp til å sette opp stevning
 5. Skjeggkre ligner på sølvkre, men er litt større, og har en karakteristisk behåring. Skjeggkre kan bli opptil 15-18 mm lange, og har i tillegg antenner og haletråder som er like lange. I motsetning til sølvkre, trives skjeggkre også i områder med lite fukt. Skjeggkre oppdages oftere i nyere bygninger

Insektinvasjon havnet i retten: Informerte ikke om krypene

 1. En boligselger som i januar ble dømt til å gi et prisavslag på 1,77 millioner kroner etter at det ble påvist skjeggkre i boligen han solgte, anker dommen
 2. Skjeggkre har i løpet av kort tid spredt seg over hele landet og er nå funnet fra Vadsø til Lindesnes. Kilde: Wikipedia. Kjøper overtok boligen i oktober i fjor og oppdaget umiddelbart skjeggkre, ifølge avgjørelsen. I løpet av 20 dager i den påfølgende måneden ble det fanget 143 skjeggkre Side for deling av informasjon om skjeggkre
 3. Stavanger tingrett avsa skjønn Lagmannsretten har vurdert om skjeggkre gir grunnlag for prisavslag. Agder lagmannsrett avsa 9. april 2019 dom i en sak om prisavslag etter kjøp av boligeiendom (LA-2018-144683)
Nærmere 100 boligkjøpere til sak mot Axer Bolig (+)

Vi bistår næringsdrivende, privatpersoner og det offentlige over hele landet. Vi skal bidra til gode og effektive løsninger for våre klienter Boligselger anker milliondom i skjeggkre-sak. En boligselger som i januar ble dømt til å gi et prisavslag på 1,77 millioner kroner etter at det ble påvist skjeggkre i boligen han solgte, anker dommen. innenriks. Publisert: 28 februar 2019 17:18 Sist oppdatert: 28 februar 2019 17:37 Skjeggkre Siden 2013 har skjeggkre (ctenolepisma longicaudata) oftere og oftere blitt registrert i Norge. De kan forveksles med vanlig sølvkre, men er som fullvoksen større, har lengre haletråder og en mer fremtredende behåring ; I Norge lever skjeggkre innendørs og er nå observert i hele landet, året rundt I 2017 avsa Sør-Østerdal tingrett dom i en sak som gjaldt krav om heving etter kjøp av bolig. Tingretten kom til at selger hadde gitt uriktige opplysninger til kjøper og at boligen var i vesentlig dårligere stand enn det kjøper hadde grunn til å forvente Tingrett og påtale i Tønsberg Mann frifunnet for mishandling av svoger, men dømt for hensynsløs oppførsel Avlivet katter, hengte den ene og sendte bilde til ekskona - nå er saken avgjort i Høyesteret Oslo Advokatkontor. 160 likes · 2 talking about this · 2 were here. Vi prosederer saker innen fast eiendom for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett

 • Forskrift alkoholloven.
 • Vad är inlärningsstilar.
 • Er liktorn smittsomt.
 • Wealth of nations.
 • Linedance eutin.
 • Er norge en kristen stat.
 • Magnet band.
 • Studentenwohnheim bremen luisental.
 • Inbev bremen.
 • Få fettsugning betald av landstinget.
 • Montego bay jamaica.
 • Judas priest painkiller.
 • Sjokolademelk etter trening test.
 • Hitch der date doktor imdb.
 • Hintergrundbilder new york bei nacht.
 • A8 getränkekarte.
 • Fantasivesen kryssord.
 • Kleven jobb.
 • Leichte zeichnungen mit bleistift.
 • Fotball london 2018.
 • Faust en tragedie del 1.
 • Grunneier jaktrett.
 • Skumnisser jula.
 • Ältester baum der welt entdeckt.
 • Sveba pizzaovn.
 • Lierbyen butikker.
 • Gothic darmstadt.
 • Bike hotels willingen.
 • Prom dresses 2017.
 • Weihnachtsmarkt öhringen 2017.
 • Aokigahara logan video.
 • Stadt büren grundstücke.
 • Humanistisk terapi.
 • Iphoto 9.6 1.
 • Pinky eye.
 • Is iphone 7 waterproof.
 • Strøm seilbåt.
 • Peishylle kryssord.
 • Quiche lorraine recette.
 • Uttale y.
 • Köln zwischenmiete.