Home

Gaupe snl

Gaupen er et stjernebilde på den nordlige himmelen, mellom stjernebildene Store bjørn og Tvillingene. Gaupe, nedstengt petroleumsfelt i Nordsjøen. Feltet ligger i blokkene 6/3 og 15/12, omtrent 12 km sør for Vargfeltet. Havdypet i området er omtrent 90 meter. Operatør fra 2016 er A/S Norske Shell. Før 2016 var BG Norge AS operatør. Pantergaupe er en rovdyrart i kattefamilien. Arten var regnet som kritisk truet frem til 2015, men etter mange bevaringstiltak er statusen i dag truet på IUCN sin globale rødliste.

Store norske leksikon er et gratis og komplett oppslagsverk skrevet av fagfolk på bokmål og nynorsk. Med opptil 3 millioner brukere i måneden og 550 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling Fakta om gaupe. Gaupa er det eneste kattedyret som lever vilt i Norge. Den er en rask og effektiv jeger og spiser hovedsakelig hjortevilt. Foto: John Linnell. Hannene veier i snitt cirka 23 kilo, og hunnene i snitt cirka 17 kilo. Det er svært sjelden at individer veier over 25 kilo

Gaupen - Store norske leksiko

 1. Rovdyrforvaltning, offentlig forvaltning av de fire store rovdyrene, ulv, bjørn, jerv og gaupe, samt kongeørn. Holdningene til rovdyr og forvaltningen av de samme har endret seg kraftig det siste par hundre årene. Mens man tidligere forsøkte å utrydde rovdyr og annet vilt som kan gjøre skade for menneskene, er det i dag et uttalt politisk ønske om å etablere og opprettholde levedyktige.
 2. Gaupe eller eurasisk gaupe (Lynx lynx) er et mellomstort kattedyr (Felidae) i slekten ekte gauper (Lynx). Arten er mest tallrik i det boreale barskogbeltet i Eurasia, men fragmenterte bestander finnes også i mer sydlige strøk.Det er beskrevet flere underarter.Gaupa står oppført som sterkt truet på Norsk rødliste for arter 2015, men arten som sådan regnes av IUCN som livskraftig
 3. Jerv er en rovdyrart i mårfamilien, og det største mårdyret i Norge. Den er en snikende og var jeger som holder til i høyfjellet langs grensa til Sverige og Finland fra Hedmark og nordover, men også i høyfjellet i Sør-Norge. Den lever blant annet av rein, sau og smågnagere. Den norske bestanden er på rundt 350 voksne dyr. Jerven har status som sterkt truet i Norsk rødliste

Gaupe - petroleumsfelt - Store norske leksiko

Gaupa høyrer til i slekta småkattar, Felis i kattefamilien, Felidae Utsjånad: 80-110 cm lang kropp + 15-25 cm lang hale, 18-35 kg tung. Gulgrå til raudbrun pels, mørke flekker, lange føter, kinnskjegg, hårduskar på øyrene, halen har svart ende og klør som kan trekkast inn Leveområder. Gaupe finner vi i dag i store deler av landet, med tettest bestander i Midt-Norge og på Østlandet. Den lever hovedsakelig i skogsområder, og forflytter seg i revir på noen hundre til flere tusen kvadratkilometer, På dagtid ligger den vanligvis på dagleier i bratt og utilgjengelig terreng gaupe - Store norske leksikon - snl . ner fra. Ulv, canis lupus, rovdyrart i hundefamilien. Kalles også varg, skrubb og gråbein. I de nordligste deler av ulvens utbredelsesområder kalles den også kvitulv og. NRK Sport gir deg alle resultater direkte: Du får full oversikt over fotball, langrenn, skiskyting, hopp, kombinert og andre idretter. Ulv, gaupe, jerv, bjørn og kongeørn hører hjemme i norsk natur. Rovdyrene er viktige for økosystemet og de har en egenverdi som gjør at vi ikke har rett til å utrydde dem. Ulv i Norge. Ulven er kritisk truet i Norge. Likevel jaktes ulven her, og vi er det landet i Europa som er dårligst til å ta vare på dette truede rovdyret

pantergaupe - Store norske leksiko

 1. Gaupe er dermed den mest effektive jegeren av de fire store rovdyra våre. Gauper lever nesten bare av byttedyr de selv har drept, og kjøttet de spiser er nesten alltid ferskt (til forskjell fra jerv). De er utrettelige vandrere, og kan godt bevege seg 2-3 mil i løpet av et døgn. Leveområdet til gaupe er gjerne på 500 kvadratkilometer
 2. Skuddpremie på gaupe ble avskaffet i 1980. Etter 1994 har det vært gjennomført kvotejakt på gaupe i hele landet. Det nasjonale bestandsmålet for gaupe er på 65 årlige ynglinger. Siden 2012 har ikke bestandsmålet for gaupa blitt nådd. Skal vi sikre at vi har gaupe i norsk natur også i framtiden, må bestandsmålet økes og jakten stanses
 3. Gaupe-dramaet skjedde midt på natten, mens Frode Nedrebø Nilsen og hans forlovede Lise Korshamn lå og sov, melder Telemarksavisa. Nevøen Thomas Larsson (20), som var på besøk, våknet av et.

kanadagaupe - Store norske leksiko

Definisjon av gaupe i Online Dictionary. Betydningen av gaupe. Norsk oversettelse av gaupe. Oversettelser av gaupe. gaupe synonymer, gaupe antonymer. Informasjon om gaupe i gratis engelsk online ordbok og leksikon. substantiv maskulin-feminin viltlevende kattedy Antall familiegrupper av gaupe på landsbasis før jakt i perioden 1996-2020. Den stiplede linjen angir det nasjonale bestandsmålet. Tallene for 2014 og senere år er ikke direkte sammenlignbare med tidligere år, da overvåkingsmetodikken er endret i forbindelse med samordningen med Sverige Gaupe, også kalt Eurasisk gaupe, finner man for det meste i skogbeltet i den nordlige delen av Eurasia, med mindre bestander rundt i Europa, sentral Asia og Kina. Gaupen foretrekker skogsområder, gjerne i ulendt terreng Kongeørn snl. Ørner er navn på mange forskjellige arter blant rovfuglene. De er typisk store, kraftfulle fugler, slik som de tre ørneartene her i landet, kongeørn, havørn og fiskeørn. I andre deler av verden finnes likevel fugler som kalles ørner som er mye mindre enn disse. Ulike fuglearter som kalles ørner er ikke nødvendigvis nært. Pantergaupe (Lynx pardinus), også kalt iberisk gaupe og spansk gaupe, er et kattedyr som tilhører gruppen av ekte gauper. Arten regnes nå som verdens mest trua rovpattedyr.Om den forsvinner vil arten være den første kattearten som går tapt siden Smilodon forsvant for omkring 10 000 år siden. Arten har 19 kromosompar

Rovdata - Gaupe - Fakta om gaupe

En turgåer har sendt bildet til NRK der sporene i snøen er tydelige. Men er det jerv, gaupe, rev eller kanskje ulv de stammer fra Langedrag er åpent! Med nye regler og rutiner i parken og stor plass i frisk fjellnatur ønsker vi dere velkommen hver dag fra 10-18. Velkommen til dagsbesøk, overnatting eller leiropphold Ann-Siri ble koronasmittet i mars. Fortsatt er hun syk: - Covid-19 er langt fra en vanlig influensa. Ann-Siri Vesterslett levde et aktivt liv før hun fikk påvist covid-19 for snart syv måneder siden

Den norske portalen til Wikipedia, det frie leksikone gaupe: oppdatert av Kristian Hoprekstad. 5 dager siden Beryciformes: oppdatert av Ola Nordal (SNL) 5 dager siden bartramsnipe: oppdatert av Jan Eivind Østnes (Nord) 5 dager Andreas Tjernshaugen (SNL) godkjente et endringsforslag fra Audun Rugstad (UiO) for artikkelen rødhodevarsler Tur inn til ulv/gaupe og fjellrev kan arrangeres daglig ved forhåndspåmelding. Kafeèn er åpen 11 - 16 og butikken er åpen 10 - 17. Sommerprogram: Se her for en fullstendig oversikt over sommerens program: SOMMERPROGRA

gaupe: oppdatert av Kristian Hoprekstad for 11 dager siden surikat: oppdatert av Marit M. Simonsen (SNL) for 12 dager siden bjørn: oppdatert av Marit M. Simonsen (SNL) for 17 dager siden afrikansk villhund: oppdatert av Andreas Tjernshaugen (SNL) for rundt 1 måned siden Se all aktivite Fredning av dyr i Norge reguleres av statens lovverk, samt internasjonale konvensjoner. Direktoratet for naturforvaltning er forvaltningsmyndighet for freda arter i Norge.. Freda dyr omtales ofte som fredet vilt eller fredete viltarter.Alt vilt er i utgangspunktet beskyttet (fredet), jamfør naturvernloven.Man skiller imidlertid mellom ordinær fredning og totalfredning

Norsk biografisk leksikon. Logg inn eller registrer deg ☞. Søk. Siste aktivitet i leksikone Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø. Våre hovedoppgaver er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensning

G. vokste opp som en av ti barn på gården Grimdalen i Skafså øverst i Telemark. Hun begynte tidlig å tegne og male litt, og som 18-åring var hun en tid hos Gro Kvipt i Fyresdal og lærte rosemaling og treskurd. Høsten 1922 tok hun mot til seg og søkte opptak på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo. En halv-dags huspost hjalp henne økonomisk gjennom alle tegneklassene Veiledere i miljøregelverket for næringslivet: industri, varehandel og service, landbru

rovdyrforvaltning - Store norske leksiko

Store norske leksikon. Logg inn eller registrer deg ☞. Søk. Eli Knispel Rueness Har forfattet følgende artikler Namsskogan Familiepark Hotell finner du et steinkast unna Familieparken, på Trones i Namsskogan. I tillegg til våre hotell- og familierom, tilbyr vi hytter, motell, General House og campingplass for telt, bobil og campingvogn.Inne i parken kan du også overnatte rett ved rovdyrene i vår Rovdyrcamp.. Vi har egen kurs og konferanseavdeling hvor vi skreddersyr opplegg etter dine ønsker

Langedrag er kanskje mest kjent for sitt arbeid med ulvene. I 1981 kom de første ulvene til Langedrag og vi har nå to flokker her på gården. Gaupene er også dyr som fasinerer mange og vil du ha en mektig opplevelse kan du være med inn til både ulv og gaupe Ulv snl. Ulver er rovdyr i hundefamilien. De tilhører hundeslekten Canis som utgjør mesteparten av de ulvelignende hundedyrene. De fleste av artene i hundeslekten kan få fruktbart avkom med hverandre, og ulver kan derfor regnes som et artskompleks

Dyr med poter og klør. Hare er lett å kjenne igjen på de regelmessige sporgruppene; to små, smale forfotspor som står på linje et stykke bak hverandre og to store bakfotspor som står ved siden av hverandre. De lange bakbeina slenges foran frambeina (se bildet øverst i artikkelen). Følger en et harespor, fører det gjerne til busker og trær hvor dyret har bitt av kvister med. Næringskjede - Matkjede. En kjede av organismer som det fraktes stoff og energi gjennom. Hvert trinn i næringskjeden får energi fra trinnet foran. Vanlig er tre eller fire trinn i næringskjeden siden ca. 90% av energien tapes ved hvert trinn. Starten på kjeden er grønne planter (autotrofe) eller andre fotosyntetiserende organismer (blågrønnbakterier, alger, planteplankton) i. Kongeørn snl. Ørner er navn på mange forskjellige arter blant rovfuglene. De er typisk store, kraftfulle fugler, slik som de tre ørneartene her i landet, kongeørn, havørn og fiskeørn. I andre deler av verden finnes likevel fugler som kalles ørner som er mye mindre enn disse. Ulike fuglearter som kalles ørner er ikke nødvendigvis nært. • Gaupe: 65 årlige ynglinger • Bjørn: 13 årlige ynglinger • Jerv: 39 årlige ynglinger • Ulv: 3 årlige helnorske ynglinger, 4-6 ynglinger inkludert grenserevir. Med så få ynglinger i året kommer disse artene ikke til å få levedyktige og genetisk sunne bestander i Norge Nyheter Korona i Innlandet Fylkesmannen jobber kontinuerlig med koronasituasjonen. Det legges jevnlig ut nye saker. Les alle sakene her. 08.11.2020 Anbefaling til videregående; munnbind på trange busser som krysser kommunegrense

Title: Microsoft Word - Hva de ulike artene spiser.docx Author: Jon Eivind Vollen Created Date: 5/18/2012 12:27:09 P Ulv er sammen med bjørn, jerv og gaupe noen av de dyrene i hele verden som vi har best bestandsovervåking av og kunnskap om. Vi har allerede mer enn nok kunnskap til å forvalte de fire store rovpattedyrene på en biologisk best mulig måte, men mye av kunnskapen blir satt til side i debatten til fordel for særinteresser og politikk Erik Bolstad (SNL) godkjente et endringsforslag fra Jan Sverre Knudsen (OsloMet) for artikkelen gaupe. 9 måneder siden Jostein Riiser Kristiansen godkjente et endringsforslag fra Morten Olsen Haugen for artikkelen mungo. 10 måneder siden rødulv: oppdatert av Jostein Riiser Kristiansen Bjørn i kulturen. Bjørnar har lenge imponert menneska med storleiken og styrken sin, og dei er blitt dyrka som totemdyr i fleire kulturar. Fleire norske namn inneheld ordet «bjørn», og det finst fleire namn som viser til dyret åleine, til dømes Ursula, Bera og sjølve namnet Bjørn.Ein har teke dyret til beskyttar for fleire byar og finn det på fleire våpenskjold, og Russland har.

Gaupe - Wikipedi

Fri frakt over 1000 - Fri retur - Lynrask levering | Alfa er en tradisjonsrik og norskeid bedrift som produserer fjellsko til dame og herre, tursko, fjellstøvler og jaktstøvler for kvalitetsbevisste friluftsentusiaster i alle aldere. Alfa har strenge kvalitetskrav, og Fjellsport.no er stolt forhandler av sko fra Alf Familie: Hjortedyr, Cervidae Rådyret er vårt minste hjortevilt og regnes som en nykommer i norsk fauna. For vel hundre år siden fantes bare en liten bestand noen steder i Østfold. I løpet av 1900-tallet økte bestanden sterkt, og i dag finnes rådyret mer eller mindre over hele landet, men nord for Saltfjellet er forekomstene ganske Les mer av Fakta om rådy Halvparten av våre utrydningstruede arter lever i skog. WWF jobber med å ta vare på mangfoldet og artenes leveområder i norsk og internasjonal skog Sist gang en ulv drepte et menneske i Norge, var vi i union med Danmark

Dramatisk nedgang i antall Monark-sommerfugler En forskergruppe i Florida har fulgt de flotte sommerfuglene i 37 år. Siden 2005 er det blitt 80 prosent færre monarker i USA Noen ganger er det størrelsen det kommer an på. VG har valfartet landet rundt på besøk i dyreparker i sommer. Og de største er de beste I dag legger Artsdatabanken fram den såkalte rødlista, oversikten over truede dyr og planter i Norge. Forskerne har vurdert 21.000 arter i Norge. Nesten 2.400 arter er klassifisert som truet på. F. deltok første gang på en gruppeutstilling i Kunstnerforbundet, Oslo i 1940, og han fulgte opp med bilder på utstillingen 6 unge samme sted i 1942. F. ble lagt merke til som en nøktern og saklig naturskildrer. Med sin oppvekst i Oslo og sine nære kontakter med kunstnermiljøet i Holmsbu er det naturlig at han for en stor del valgte sine motiver fra byen og fra sjøen Norsk serie. Bli kjent med ulike fugler fra norsk natur. I dag møter vi kjøttmeisen

jerv - Store norske leksiko

I løpet av kirkeåret bærer liturgen stola med ulike farger under gudstjenesten. Kledet (antependiet) på alter og prekestol skiftes også ut i samme rytme. Fire forskjellige farger blir brukt: Fiolett, hvit, rød og grønn Lengde: 45-90 cm Halelengde: 30-50 cm Skulderhøyde: 35-50 cm Vekt: 2-14 kg Drektighet: 50-60 døgn Kull: 1-10, oftest 4-6 unger Vekt ved fødsel: 56-110 Klima- og miljødepartementet opprettholder vedtaket om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen. I vinter kan inntil 26 ulver bli skutt Elgens naturlige leveområde er i barskogbeltet på hele den nordlige halvkule; i Norden og Baltikum, den russiske taiga, Canada og Alaska, der den er spesialtilpasset for å leve under ekstreme forhold som strenge, snørike vintre medfører Myke og lekre Woolmark-sertifiserte pledd i 100% ull. Se utvalget og kjøp ullpledd i nettbutikken. Pledd. Et pledd varmer hele året, enten det er en kald vinterkveld i sofakroken, elle

Store medisinske leksikon - Om Store norske leksiko

Nyheter Koronaviruset - følg Folkehelseinstituttets råd Råd og informasjon om koronaviruset finner du på: Folkehelseinstituttets nettsider og helsenorge.no. Utdanningsdirektoratets informasjon om korona-viruset i forhold til barnehage og skole • Lamaen (Lama glama ) er et søramerikansk kameldyr. Nærmeste slektning er den noe mindre guanakoen. (Alpakkaens nærmeste slektning er vikunjaen.)• Det partåede klodyret ble temme Naturfotograf Arve Henriksen har filmet en bever som gnager på kvister og feller et tre Her yngler også jerv og gaupe, og bjørn kan treffes som streifdyr. Samer har i århundrer brukt Byrkije til beitemark, og det er en rekke samiske kulturminner i området. SNL. Les også: Ti fine fjellturer. 1944 - Kjakans dristige kupp. NTB / Scanpix På norsk rødliste er gaupe i dag sterkt truet. Artikkel 9 gir adgang til å gjøre unntak fra artikkel 6 og den strenge beskyttelsen av arter som er oppført i vedlegg II, eller fra artikkel 8 som forbyr visse fangstmetoder som for eksempel bruk av kunstig lys ved jakt

Gaupe - Lynx lynx - Naturfakt

Fjellrev, også kalt polarrev, er en nær slektning av rødreven og finnes over hele den arktiske tundraen. Den har mindre kroppsstørrelse enn rødreven, men er bedre tilpasset et arktisk liv i kulde Den komplette guide for hva du trenger å vite om kattunger! Det er mer å sette seg inn i en du tror, klikk her for å lær om kattunge (Side2:) Enten du heter Jan eller Ola, Kari eller Anne så betyr navnet ditt noe. Her er forklaringen for de 10 mest brukte jente og guttenavn i Norge Områdets bæreevne - det maksimale tallet på individer som kan leve på et avgrenset område over tid.. Eksponentiell vekst - kalles også ukontrollert vekst og har en j-formet vekstkurve. Eksempel på slik vekst er når en ny art inntar et område og vokser raskt. Tetthetsavhengig vekst - kalles også vekst mot bæreevne og har en s-formet vekstkurve

Rovdata - Gaupe - Bestandsstatu

Norges største opplevelsespark med over 1 million besøkende hvert år. Komplett destinasjon med aktivitetspark, badeland og fem ulike overnattingssteder Norsk rødliste for arter 2015 er en oversikt over arter som har risiko for å dø ut fra Norge. Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter.Ønsker du søkeresultater med egen URL? Bruk denne siden for rødlistesø En svenske hadde skadet benet, og fikk beskjed av legen om å ikke gå i trapper. Et par uker senere var svensken hos legen igjen. Benet ditt er mye bedre, sa legen, du kan begynne å bruke trappen igjen Hvorfor kjenner vi deg igjen? Schibsted-konto, tidligere SPiD, er vårt digitale påloggings- og betalingssystem. Dette er en felles pålogging- og betalingsløsning for flere norske medienettsteder (Adressa, SMP, VG, Finn etc.. Lokale nyheter, sport, kultur, næringsliv, hilsener, dødsannonser og mye me

Lyd av gaupe — eurasiske gaupe er den fysisk største av de

Gamer.no er Norges viktigste og beste nettsted for data- og videospill Størrelsen på vår gaupe gjør den i stand til å jakte større byttedyr enn de tre andre gaupeartene. Hanndyr veier som regel mer. Normal kroppsvekt for vår eurasiske gaupe (lynx) er 14-kg for voksne hunner og 18-kg for en voksen hann. Norge, og beskattes gjennom kvoteregulert jakt. Interessekonflikt snl. Hva Betyr Navnet Slik finner du ut hva navnet ditt betyr Nettsider gir deg svaret, i tillegg til å vise hvor mange i Norge som heter det samme som deg, på 1 - 2 - 3

Truede arter - WW

Fagtekst om fjellreven 20. mars 2015 | Print ut. Hvordan utvikle elevenes skriveferdigheter i naturfag? Systematisk abeid med å utvikle elevenes skriveferdighet er en sentral del av opplæringen i naturfag. Å skrive i naturfag innebærer blant annet å gå fra å bruke tegninger og tekst til gradvis å ta i bruk mer presist naturfaglig språk, inkludert figurer og symboler (LK20). I denne. Det er utviklet kjennetegn på måloppnåelse i noen fag. Kjennetegnene under gjelder læreplaner for kunnskapsløftet 2006. Se også kjennetegn på måloppnåelse for nye læreplaner (Kunnskapsløftet 2020)

Gaupe (Lynx lynx) - Naturhistorisk museu

å lære å jakte som en gaupe. (Tekst hentet fra Store norske leksikon, snl.no) Oppgaven skal besvares på følgende måte: 1. Lag en illustrasjon som får gaupa til å framstå på en karakteristisk måte. 2. Fokuser på en gjenkjennelig framstilling av dyret og hva slags miljø gaupa finnes i. 3 Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens representant i fylket og skal arbeide for at Stortingets og Regjeringens vedtak, mål og retningslinjer kan bli fulgt opp Dagens norske ulv lever et liv temmelig regulert av overvåkning og styring. Så hvor vill er den da egentlig? Her gir vi deg norsk ulvehistorie Vitser i mange ulike kategorier. Flere tusen vitser. Arbeidsvitser Barnevitser Bilvitser Blondinevitser Datavitser Det er bedre-vitser Doktorvitser Dyrevitser Frukt- og grønt vitser Gode historier Gåter Han og henne Har du hørt Hvorfor vitser Julevitser Kannibalvitser Kelnervitser Ladavitser Matvitser Mora di-vitser Pensjonistvitser Politivitser Religiøse vitser Skolevitser Sportsvitser.

Eivind Østbye Har vært fagkonsulent for følgende artikler: afrikadvergmus. afrikansk fingerote Vi har fortsatt mange gauper i terrenget. Nå i påske skal jeg ut å se på spor og forhåpentligvis se ville dyr. Noe jeg tror de fleste jegere vil. Kom dere ut i naturen dere også. Tror dere skjønner forvaltningen litt bedre for hver time en er ute i skog og fjell. Sier ikke at dere vil at ei gaupe skal dø, men respekter forvaltningen Hunt your dream - don`t dream your hunt For mange er jakt og fiske i utlandet nesten en uoppnåelig drøm. Trofèjakt AS har lang erfaring innen nettopp jakt og fiske i utlandet og vet hvordan en skal finne det beste produktet til konkurransedyktig pris Få glimt fra innsiden via Viking på Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook og LinkedIn

 • Brukte sceneelementer.
 • Aimee mann konzert berlin.
 • Kjerringråd pigmentflekker.
 • Disney on ice 2019 oslo.
 • Per kleiva den draumen.
 • Status quo band.
 • Sangria recipe.
 • Berlin hipster neighbourhood.
 • Hyra bostad recension.
 • Vaske fliser med grønnsåpe.
 • 3 i 1 barnevogn.
 • External harddisk.
 • Sunes jul avsnitt 3.
 • Veggboks rør i rør.
 • Alkali fliegen am kalifornischen mono lake.
 • Feline lashes oriental.
 • Gazastripen i solskinn.
 • Kreft siste stadie.
 • Thon hotel førde spa.
 • Silikon som tåler varme.
 • Hvordan oppstår solstorm.
 • Spaniel cocker.
 • Ole kirk christiansen.
 • Pst stillinger.
 • Seksuell legning statistikk.
 • Gothic darmstadt.
 • Flyttevedtak barnevern.
 • Suzuki ignis automat.
 • Halldis moren vesaas tung tids tale analyse.
 • Levetid maur.
 • A klinikken rus.
 • Storøya camping skjåk.
 • Wien severdigheter.
 • Gregs tagebuch 3 schauspieler.
 • Ouverture magasins dimanche allemagne 2017.
 • Intel processors 2017.
 • Tui cruises jobs gehalt.
 • Ashcan school.
 • Windows 7 professional iso.
 • Rub feiertage 2018.
 • Norsk tentamen 10 klasse 2017.