Home

Nordiske språk forskjeller og likheter

Persisk, russisk og hindi er blant de skandinaviske språkenes fjerneste slektninger. Men slektninger er de, tross alt. Språkfamilien som forener alle disse språkene er den indoeuropeiske. Cirka halvparten av alle mennesker snakker et indoeuropeisk språk, selv om milliardspråket mandarin tilhører den sino-tibetanske språkfamilien Nordiske språk, nordgermanske språk, er språk som snakkes i de nordiske landene, og som hører til den germanske grenen av de indoeuropeiske språkene. Rundt 20 millioner snakker nordiske språk (2019). Nordiske språk deles ofte inn i to språkhistoriske grupper: østnordisk, som omfatter dansk og svensk (med finlandssvensk), av og til også bokmål vestnordisk, som omfatter norsk (nynorsk. Start studying Likheter og forskjeller på de nordiske språkene. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

De skandinaviske språkene likner hverandr

lære om likheter og forskjeller mellom de nordiske nabospråkene; test de nordiske språkkunnskapene dine i en quiz; lytte til språkprøver fra danske, norske, svenske, finlandssvenske, færøysk og islandske ungdommer . Nettstedet er laget for elever i ungdomsskolen og videregående skole samt lærerstudenter Du kan lære om likheter og forskjeller mellom språkene, få kjennskap til typiske ord og utrykk for hvert språk og få lytteforståelse av dansk, svensk og norsk tale. Bli med inn på nordisk tivoli da vel! Ressurser. Her er en liste med tips om andre nettsteder og ressurser til bruk i nabospråksundervisningen: Nordeniskolen.or Title: ��Microsoft Word - Spr�kene i Norden.docx Author: Frode Created Date: 8/31/2010 10:06:43 P likheter og forskjeller mellom nordiske språk; språk og identitet Lyd. Kapittel 1 [02:16] Last ned mp3 [1.0 Mb] Språk i verden i dag [00:34 Last ned mp3 [595.6 kb] Likheter og forskjeller i de skandinaviske språkene [02:20] Last ned mp3 [1.1 Mb] De viktigste trekkene ved svensk og dansk [02:15] Last ned mp3 [1.0 Mb] Skandinavisk.

Historikk, slektskap og forståelse - med norsk som utgangspunkt Fem av språkene som i dag snakkes og skrives i Norden, har felles opphav. Fram til ca. 700‐ tallet snakket de som bodde i Norden et nordisk språk som alle forsto, og språket hadde ikke særlig store forskjeller i ordforråd og uttale Innenfor kulturen er språk en viktig faktor. De fem nordiske landene har med ett unntak, Finland, for studiespesialisering for den videregående skolen i Norge er det også et mål å kunne «gjøre rede for likheter og forskjeller mellom de nordiske språkene»

Finn likheter og forskjeller ved å klikke rundt på sidene om språkene (Om dansk, Om svensk osv.). Her er de norske versjonene: Bokmål: Svensker, nordmenn og dansker forstår hverandre ganske bra. De har større problemer med islandsk, til tross for at islandsk ligner det skandinaviske språket man snakket for tusen år siden synliggjøre forskjeller og likheter mellom nabospråkene og dermed øke språkforståelsen hos ungdom aktivt bruke ungdom i filmene og øvrige ressurser gir lærere et enkelt, fleksibelt og spennende redskap til å arbeide med forståelse av nordiske språk i undervisninge Nordiske Språk. Av Jo. hvilke språk tilhører den nordiske språkgruppen- og hvilke likheter og forskjeller er det mellom disse? Skandinaviske språk - Indo Europeisk - Germansk -> Nordisk - Nordiske språkene (Skandinaviske språk) - Finsk og samisk ? Fra en, til fem språk Nynorsk har visse trekk til felles med færøysk og islandsk. Forskjeller mellom de nordiske språkene. Øynordisk og skandinavisk har sine likheter men er også ganske forskjellige. Det er mangel på kontakt mellom de nordiske øyene og Skandinavia, som gjør at færøysk og islandsk er et fremmed språk for oss i dag Islandsk er det nordiske språket som har endret seg minst fra norrønt. Islendingene har en lang skrifttradisjon, og de er stolte av språket sitt. Denne sterke identiteten til språket gir seg utslag i at islendingene er kritiske til importord. Det fins engelske ord i islandsk også, men i langt mindre omfang enn i norsk, svensk og dansk

nordiske språk - Store norske leksiko

Artikkelen Nordiske språk er del av underprosjektet Språk, som søker å øke antall artikler relatert til språk og å utbedre kvaliteten på nye og eksisterende språkartikler så mye som mulig.Om du ønsker å bidra kan du for eksempel redigere denne artikkelen eller besøke prosjektsiden, hvor du kan slutte deg til prosjektet og se en liste over oppgaver som må gjøres Denne forskjellen mellom norske og spanske subjekter er også grunnen til at spanske setninger kan opptre uten subjektet synlig i setningen, mens det ikke går på norsk: Llegaron tarde. De kom sent. Jeg er over gjennomsnittet opptatt av språk, spesielt spansk,. Språk og kultur I dette kapitlet skal du lære om . hva flerspråklighet er; hva som skjer når språk møtes; typiske trekk ved norsk språk; likheter og forskjeller mellom nordiske språk Studentene får kjennskap til og lærer å vurdere stamtre- og bølgemodell anvendt på nordiske språk, og hvilke konsekvenser de to modellene får for framstilling av likheter og forskjeller mellom nordiske språk i ulike perioder. De får også noe kjennskap til alle de moderne nordiske språka

Likheter og forskjeller på de nordiske språkene Flashcards

Hei, har nettopp begynnt med en skole oppgave, skal finne forskjeller og ulikheter mellom norsk og engelsk, da hovedsaklig om bøyningsformer, uttale og ord vi har tatt fra hverandre. Sitter helt fast og kunne virkelig trengt noe hjelp, vil bare ha litt veiledning til hva jeg kan nevne på de forsk.. Artikkel som ser på forskjeller og likheter ved norrønt og moderne norsk, og sammenlikner gramatikken i de to språkene. Norrønt var språket vi brukte i Norden fra omtrent 700 til 1350. Først ble norrønt skrevet med runer og egne norrøne bokstaver med grunnlag i det latinske alfabetet Rundt midten av 1300-tallet begynner forskjellene mellom norsk og islandsk å bli større. Dette er grunnen til at man sier at norrønt ble snakket i Norge frem til ca. 1350. Blant annet får norrøne ord som kemr og hestr en 'e' før 'r', og 'r' forsvinner. Dette gir former som k(j)eme og heste, som fortsat

Nordiske språk - Wikipedi

13 Dei nordiske språka. Test deg sjølv. Quiz 1; Quiz 2; Kople orda; Oversikt. I eit nøtteskal; Norsk og dansk vs svensk - ulike ord; Ekstraoppgåver. Film: Nordiske språk - «Dansk» Film: Nordiske språk - «Gode naboer» Film: Nordiske språk - «Norsk» Film: Nordiske språk - «Svensk» Språkprøver: «Den stygge andungen. Dersom man skulle lage en fullstendig beskrivelse av de elementene som er felles i urdu og norsk, måtte man gjøre rede for hundrevis av slike regler og i tillegg forsøke å forklare en mengde tilsynelatende brudd på reglene som analogidannelser, lån fra nærbeslektede indiske språk, og mye mer. Resultatet ville bli et digert verk, og den som eventuelt skulle skrive en slik bok, måtte. nordiske språk; Dansk. 06:19. I dansk er det større forskjell på hvordan ord uttales og hvordan de skrives enn tilsvarende i svensk og norsk. Noen andre særtrekk ved dansk uttale er forkortning av lyder og støt. 14,077 ganger avspilt; Fag: Norsk; Trinn: 8. - 10. trinn; vg1; Tema: nordiske språk; Svensk. 08:2

Kultur, film og musikk ; Språk ; forskjeller og likheter mellom norsk og engelsk Språk . English (USA) Norsk (Standard) Personvernvilkår; Kontakt oss; Ansv. redaktør og adm. direktør: Gard Steiro Daglig leder Diskusjon.no: Øystein Solaas Powered by Invision Community. Språket som snakkes av flest og dermed er majoritetsspråk i Norge, er norsk. Norsk er et nordgermansk språk som er nært beslektet og gjensidig forståelig med dansk og svensk.Det finnes to skriftspråksvarianter av norsk: bokmål og nynorsk.. Samene har status som urfolk i Norge, og samisk språk har derfor sterkere beskyttelse i lovverket enn andre minoritetsspråk Fam Ekman: Illustrasjon fra Vår gamle gudelære, 1993 (c) Fam Ekman/BONO 2007 Læreplanen sier at du skal kunne • gjøre greie for likheter og forskjeller mellom de nordiske språken

Nordiske språk - Likheter og Ulikheter - YouTub

Det finnes altså mange forskjeller og likheter mellom norrønt og det moderne norsk. Likhetene er der fordi de har blitt igjen (eller er kommet tilbake etter en svipptur innom et annet språk), og ulikhetene fordi alle språk blir påvirket, både av hverandre, av hendelser og av menneskene selv Mange likheter mellom irsk og nynorsk Nordmenn og irer har mye til felles - en fordums storhetstid, er det en rekke forskjeller i utviklingen av de to språkenes skriftkultur. I dag har likevel begge lands språk tilhengere og brukere fra alle områder av samfunnet Forskjeller og likheter mellom norrønt og moderne norsk. Nødvendig programvare; Rettigheter; Kontakt os Språket deres, «kurdisk», tilhører den iranske grenen av de indoeuropeiske språkene, men om det kan kalles ett språk, er et veldig vanskelig spørsmål. Det finnes nemlig fem innbyrdes uforståelige varianter av kurdisk: Kurmanji eller nordkurdisk, som tales i Tyrkia, Kaukasus og i den nordlige halvdelen av iransk Kurdistan Svenske tilstander: likheter og forskjeller i Sverige og Norge Hilde Sandvik, Cand.philol., journalist, forfatter, sjefredaktør i det nordiske nettstedet Broen.xyz og tidligere kultur- og debattredaktør i Bergens Tidende. Hun er også nestleder i Foreningen Norden Språkrådet.no om Hilde Sandvik

Likheter/Ulikheter mellom norsk, svensk og dansk by Magnus

Svensk og norsk i skrift og tale - likheter og forskjeller. av Bærum bibliotek | 27. nov 2017. Kalender. Klikk for å vise på I dette foredraget vil Arne Torp, professor i nordisk språkvitenskap ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, se på det som skiller svensk språk i skrift og tale fra norsk,. «Nordiske språk: dansk» - innføringsfilm I dansk er det stor forskjell på hvordan ord uttales og hvordan de skrives. Spørsmål. Hvilke kjennetegn ved det danske språket trekker Johannes i filmen fram? Hvilke andre forskjeller eller likheter i forhold til norsk legger du merke til ved måten han snakker på Institutt for lingvistiske og nordiske studier [574] Abstract Frøydis Hertzberg og Kjell Ivar Afatisk språk og barnespråk — likheter og forskjeller Frode Helland: Nokre merknader omkring ironi som språkleg fenomen Responsible for this website University of Oslo Afatisk språk og barnespråk — likheter og forskjeller Frode. Norsk og svensk er svært nært beslektede språk, og selv om det er noen forskjeller mellom dem, er det også mange likheter. For eksempel har både norsk og svensk en grammatisk regel som sier at verbet kommer på andreplass i utsagnssetninger. En svensk kvinne med afasi produserte de følgende setningene i en samtale med en logoped. Historisk-kulturelle forhold. og språkforholdene i vedkommende land: Historisk sett har Sverige vært det dominerende landet i Norden i mange hundre år, og det er et velkjent faktum at innbyggerne i dominerende nasjoner er mindre tilbøyelige til å lære språket til en svakere partner.I forlengelsen av dette perspektiv er dominans i underholdningsindustri og medier spesielt viktig

ha god kunnskap om det norske språksystemet, norsk språkbruk og norske dialekter; ha god kunnskap om norsk språkhistorie og sentrale utviklingstrekk for norsk og nordisk språk; kjenne til ulike språkkulturer i Norden og ha kjennskap til viktige likheter og forskjeller mellom de fem nordiske språken Sammenlikning: Hvilke likheter og forskjeller er det i religionenes syn på mennesket? Jødedommen: Jødene ser på mennesket som skapt i Guds bilde, men det behøver ikke så se ut som Gud. Alle mennesker har en guddommelig gnist i seg, og muligheten til å leve et godt liv Norsk og islandsk startet altså som samme språk. Utviklingen av det gammelislandske språket begynte ved slutten av 900-tallet. Både norsk og islandsk språkhistorie kan deles inn i tre perioder. Under de første to periodene var det små forskjeller mellom språkene, og utviklingen var ikke så veldig stor

Sammenlikne tekst på de tre språk, undervisningsopplegg på norsk Mål: Øke forståelsen for de nordiske språk med mål fra den norske læreplanen: lese og analysere noen sentrale tekster på svensk og dansk gjøre rede for noen sentrale likheter og forskjeller mellom de nordiske språkene Innhold: Høre på og lese tre versjoner av samme sang. 1 Ord og vendinger fra SKAM, som russebuss, dritkul og kroppen din trenger potet, fikk i 2016 nærmest kultstatus blant fans. Språkhistorien vil vise om noen av de språklige lånene fra SKAM i framtida vil overleve som mer allmenne slangord, eller til og med hverdagsord, i andre nordiske språk. Lærere i videregående skoler.

Nordiske språk - Fordypningsoppgaven i norsk vg

 1. |Norsk og andre språk . Det norske språket har mange likheter med andre språk, spesielt med andre nordiske språk. Vi skal se både på likheter og forskjeller mellom norsk og andre språk
 2. Samiske språk står sterkere i den offentlige bevissthet enn noen gang. Statusen for språkene er bedre ivaretatt gjennom lover og ordninger og muligheten for å lære samiske språk har aldri vært bedre. Flere offentlige virksomheter jobber aktivt med sami..
 3. ar og gruppearbeid. Emnet.

Nordiske språk

 1. I utgivelsens vektigste og mest omfangsrike artikkel: «Nordiske språk i fortid og nåtid» (avsnitt 2a)gjennomgås utviklingen fra et felles urnordisk opphav til de moderne nordiske språk. Det fortel-les bl.a. om likheter og oppståtte forskjeller på områder som ordfor-råd, orddannelse og grammatikk og om tidligere påvirkninger fr
 2. Etter syvende trinn skal elevene kunne lese og gjengi innholdet i enkle litterære tekster på svensk og dansk. Etter videregående skole skal de kunne gjøre rede for likheter og forskjeller mellom de nordiske språkene, norrønt og moderne norsk, dessuten gjøre rede for de nordiske lands språksituasjon og språkpolitikk
 3. Oversettelser av ord LIKHETER fra norsk til engelsk og eksempler på bruk av LIKHETER i en setning med oversettelsene: Det er likheter mellom deg og oss
 4. Forskjeller og likheter mellom india og norge. Norge VS India Likheter og forskjeller INDIA NORGE Naturkatastrofer Temperatur Norge vs India Kanchenjunga Indiahavet Ganges og Indus Andamanøyene og Nikobarene Klima og kyst Mumbai 1 282 390 303 3 287 590km2 Glomma Mjøsa Galdhøpiggen Hinnøya Oslo & Bergen Sognefjorden Omringe Norge i rødt; India i blått; India 3 287 259 km2

SKATTER FRA GUDS ORD Påsken og minnehøytiden - forskjeller og likheter 9.-15. april Vis mer. SKATTER FRA GUDS ORD Gå og gjør disipler - hvorfor, hvor og hvordan? VÅRT LIV SOM KRISTNE Forkynnelse og undervisning - nødvendig for å gjøre disipler 16.-22. april Vis me IPG_CORE undersøker disse tre pronomenene i ulike språklige sammenhenger ved bruk av forskjellige empiriske verktøy, inkludert korpusstudier og feltarbeidsmetodikk. Mål. Empirisk har prosjektet som mål å samle nye, komparative data om upersonlige pronomen i norsk, svensk og tysk språk

Mange likheter mellom irsk og nynorsk - Institutt for

gjøre rede for likheter og forskjeller mellom de nordiske språkene og mellom norrønt og moderne norsk språk; lese og tolke eksperimenterende og modernistiske tekster og kunne bruke disse som utgangspunkt for egen tekstproduksjon; begrunne egne lesevalg og formulere problemstillinger til teksten forskjeller og likheter mellom de nordiske språkene. geografisk språklig variasjon. hvordan analysere grammatisk og fonologisk struktur i norske talemålsvarianter. læreplaner for norskfaget, med vekt på kompetansemål som rører ved språkhistorie og geografisk og sosial språkvariasjo INLO representant har deltatt i frokostseminar med tittelen: «Nordisk asylpolitikk og - praksis - Forskjeller og likheter mellom de nordiske landene» som fant sted i UDIs lokaler i Hausmanns gate 23, Oslo, på tirsdag 19. november, 08.30-10.00 For første gang fikk deltakere muligheten til å møte lederne for alle de nordiske utlendingsetatene samlet på et gjør rede for likheter og ulikheter mellom piaget og vygotskys teorier. utviklingspsykologi fokuserer de tidsbundne psykologiske endringene mennesket igjennom. Logg inn Registrer; Gjem. Piaget vs Vygotsky - Forberedelse til eksamen. Forberedelse til eksamen. Universitet. Universitetet i Bergen. Fag beskrive likheter og forskjeller mellom ulike varianter av norsk tegnspråk og mellom ulike nordiske tegnspråk; gjøre rede for likheter og forskjeller i slang og ungdomsspråk på tegnspråk og norsk; drøfte spørsmål knyttet til kultur, språk og identitet; bruke tegnspråktekster og annen bilde- og tekstinformasjon som er hentet fra.

Nordiske språk - Kunnskapsfil

 1. Det nordiske samarbeidet for å motvirke grensehindre bidrar til at regelverk blir tilpasset og informasjon om forskjeller blir tydeligere. Som ung mellom 18 og 30 år kan du få arbeidserfaring fra et annet nordisk land, lære om arbeidsliv, kultur og språk i et annet nordisk land, gjennom Nordjobb
 2. Norrønt språk og gammelnorsk mytologi lever i dag! Før vi ser nærmere på de viktigste forskjellene mellom norrønt språk og moderne norsk, kan det være interessant å slå fast at norrønt språk og norrøne verdier faktisk lever den dag i dag
 3. Undervisningsopplegg om nordiske språk. Tid: 09.45 til 13.30. Intro: 09.45-10.15. Læreplanmål vi forholder oss til: lese og analysere noen sentrale tekster på svensk og dansk. gjøre rede for noen sentrale likheter og forskjeller mellom de nordiske språkene Tirsdag 22. november «Håll ut» av Bo Caspers orkester og Christel Alsos
 4. Nordisk asylpolitikk og -praksis - Forskjeller og likheter mellom de nordiske landene . Tid: Tirsdag 19. november 08.30-10.00; Sted: UDIs lokaler i Hausmannsgate 23, Oslo; Dørene åpner kl. 8.00. Vi serverer frokost og kaffe før programmet starter kl. 8.30
 5. gjøre rede for trekk ved samisk språk og kultur og konsekvenser av norsk språk- og fornorskingspolitikk. gjøre rede for noen sentrale likheter og forskjeller mellom de nordiske språkene. presentere et utvalg oversatte og originale nordiske tekster. tolke og vurdere komplekse sammensatte tekste

 1. Denne artikkelen har til hensikt å vise forskjeller og likheter mellom forskningsartikler og fagartikler. Noen ganger kan det være vanskelig å se forskjell før man gjør en skjønnsmessig vurdering av artiklenes innhold, men det er noen klare kriterier som skiller disse typene artikler fra hverandre
 2. snakke om likheter og forskjeller mellom norsk og eget morsmål, og på nivå 3 skal de kunne identifisere likheter og forskjeller. - sitat s. 22, fra Veiledning - Språkkompetanse i grunnleggende norsk. Slektskap til andre språk: Morsmålets språktre og gren: Arabisk er slekt med aramisk og hebraisk. 2000 år gammelt. Utbredelse
 3. ar med tittelen: «Nordisk asylpolitikk og - praksis - Forskjeller og likheter mellom de nordiske landene» som fant sted i UDIs lokaler i Hausmanns gate 23, Oslo, på tirsdag 19. november, 08.30-10.00 For første gang fikk deltakere muligheten til å møte lederne for alle de nordiske utlendingsetatene samlet på ett [
 4. De fem nordiske landene et mål å kunne «gjøre nordiske språk forskjeller og likheter for likheter og forskjeller mellom de nordiske. I den norske skolen blir det lest svenske og danske tekster på originalspråket, og i alle fall i læreplanen for studiespesialisering for den videregående skolen i Norge er det også et mål å kunne «gjøre rede for likheter og forskjeller mellom de.
 5. Dansk, norsk og svensk kalles skandinaviske nabospråk, men en stat som omfatta hele Skandinavia har ikke eksistert siden 1520. Faktisk endte det skriftlige og kulturelle fellesskapet på den skandinaviske halvøya alt tidlig på 1500-tallet. Det som derimot ennå varer ved, er det nære slektskapet mellom talemåla på begge sider av Kjølen

Språk og kultur - Cappelen Dam

 1. Nettsiden gir oversikt over alle verdens språk og hvor mange som bruker de ulike språkene
 2. er det fortsatt store likheter. Lingvister vil kunne peke på likheter og forskjeller i grammatikk og struktur. Lingvistisk sett har vi med samme språket å gjøre. Sosialt og politisk sett stiller det seg annerledes. Ikke-fagfolk vil vel helst være opptatt av forskjeller særlig på ordnivå
 3. Språk Bokmål (8054) Engelsk (1612) Dette har jeg valgt fordi det er områder som viser at det finnes forskjeller og likheter i humanismen og kristendommen. menneskesyn og tradisjoner/ritualer skal jeg trekke noen parareller mellom dem og sammenlikne ulikheter og forskjeller
 4. Farsi er språket til folket i Iran, og det er også referert til som persisk språk. Imidlertid forveksler mange mennesker, spesielt folk i den vestlige verden, mellom Dari og Farsi på grunn av deres likheter. Denne artikkelen forsøker å markere forskjellene mellom disse to språkene. Dar
 5. Likheter Og Forskjeller Mellom Norrønt Og Moderne Norsk Språk Guide - i 2020 Vår Likheter Og Forskjeller Mellom Norrønt Og Moderne Norsk Språk grafikk. Sentrale Likheter Og Forskjeller Mellom Norrønt Og Moderne Norsk Språk

Språkene i Norden Fag og språk BRUK SKANDINAVISK

De danske vokalene uttales helt bakerst i munnen, og i tillegg blir ofte konsonantene veldig bløte, slik at de nesten forsvinner. Islandsk og færøysk bruker også det latinske alfabetet, men med litt flere modifikasjoner. Islandsk har utbredt bruk av aksenter for å symbolisere trykk, og har også gamle norrøne bokstaver Likheter og forskjeller i minoritetsgruppene. Hva har innvandrerne i Norge til felles? Politikken i Norge fram til 1960, har sagt at mennesker med minoritetsbakgrunn må legge vekk eget språk og kultur, og i stedet lære norsk språk og norske skikker Vygotsky anså språk som en viktig del i hans teori fordi han tenkte at språket har en spesiell rolle i kognitiv utvikling. Spesielt snakket han om begrepet self-talk. Mens Piaget trodde dette var egocentrisk, så Vygotsky selvprat som et redskapsverktøy som hjelper til med å tenke og veilede individers handlinger Likheter mellom næringsstoff og kjøttkraft . Næringsmiddelagar og næringsbuljong er to typer vekstmedier. Både næringsagar og næringsbuljong er medier til generell bruk. Både næringsagar og næringsbuljong er billig. Både næringsagar og næringsbuljong består av storfekstrakt og peptoner. PH i både næringsagar og næringsbuljong. Likheter Og Forskjeller Mellom Norrønt Og Moderne Norsk Språk. Fra norrønt språk til moderne norsk by Silje Fredwall. Norrønt. Norrønt språk og moderne norsk | Kortsvar - Studienett.no. Norrønt vs moderne norsk - Frøya 1. Norrønt

Språk og språkforståelse i norden - adressa

Om prosjektet. Undersøkelsen utforsker (trans)nasjonale trender og brytninger i oppfatninger om vurdering i nordisk grunnopplæring for å identifisere likheter og forskjeller i hvordan elevers måloppnåelse har blitt vurdert i de nordiske landene gjennom fremveksten av utdanningssystemene (hovedsakelig fra sent på 1800-tallet) og fram til i dag 2. Hva betyr kontrast? - Betydning, funksjoner og bruk. 3. Forskjellen mellom Sammenlign og Kontrast. Hva betyr sammenligning? Sammenlign midler for å undersøke karakteren eller egenskapene til noe, spesielt for å oppdage likheter eller forskjeller. Så når du sammenligner to ting, ser du på både likheter og forskjeller, ikke bare likheter Emne: Talemålsutvikling i Telemark. Problemstillinger: Hvilke likheter og forskjeller er det mellom talemålet til personer i ulike aldersgrupper fra Vinje og Seljord i Telemark?Hva kan dette fortelle om talemålsutvikling i Telemark? Emne: Ungdomsspråk. Problemstilling: I hvor stor grad endres bruken av slang etter hvert som man blir eldre?En studie av språk i aldersgruppene 13-14 år og. Postmodernismen innebar mer stilblanding og lek med språk og former. Forfatterne bruker gjerne ironi, parodi og intertekstuelle elementer. Mens modernismen la vekt på å sprenge former og hele tiden lage noe nytt, kunne postmodernistene gjerne gå tilbake til eldre former, men bruke dem på en ny måte

Om norsk - bokmål og nynors

Samtale, 20.03.19: Professor Bente Ailin Svendsen i samtale med Stein Torleif Bjella m.fl. om språk og identitet. Arrangør: Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO Frøydis Hertzberg og Kjell Ivar Vannebo: Dialog som tekst Jan Svennevig: Betydning og mening i skriftlig og muntlig språk Eric Papazian: Fonem — morfem — setningem? Språkets kreativitet — en statisk forklaring Helene Uri: Afatisk språk og barnespråk — likheter og forskjeller Mange bruker fortsatt religiøse klær og beholder sin tro og kultur. Den største likheten mellom minoritetsgruppene i Norge er at de har den samme troen og kanskje snakker språk som ligner. Den største forskjellen kan være at de bruker forskjellige klær, har en annen tro og en helt annen kultur

Om Nordiske språk « Nordiske språk

Språk i Norden EB (s. 116-137) AB (s. 76-95) 10 15 17 26 27 29 - lese og forstå tekster på svensk og dansk - oversette danske og svenske tekster til norsk - finne likheter og forskjeller mellom noen nordiske språk - forklare og gi eksempler på hva arveord, lånord og avløserord er - skrive en fagtekst om språk Inn i tema (s. I dette kapittelet peker vi på likheter og forskjeller mellom de nordiske språkene. Du kan også lære noe om hvordan folk i de nordiske landene forstår hverandres språk. Kontakt påbygg.indb 29 Hovedvekten ligger på områder der det er viktige forskjeller og lett å gjøre feil. Et slikt område er setningsbygning. Å sette ordene riktig sammen til setninger er ofte noe av det vanskeligste med å lære et nytt språk. Leseren får mulighet til å sammenlikne norsk med persisk, og se tydelig hvordan man uttrykker seg på de to språkene 87 7 Nordiske språk 156. 87 90. i Sverige Språksituasjonen på Island Språksituasjonen på Færøyene Engelsk innflytelse på nordiske språk Likheter og forskjeller mellom de nordiske.

Muntlig språk er vesentlig forskjellig fra skriftlig språk. Ofte passer skrevne ord best til øyne, og muntlige ord best til ørene. Her er en oversikt over noen viktige sider ved disse to forskjellige kategorier å bruke språk på. Alder Muntlig kommunikasjon har vi hatt siden menneskehistoriets begynnelse. Det skrevne ord kom senere, ca. 3100 år f.Kr, oppfunnet av sumererne. Læring De. Fonemo Specko gir trening i å lytte ut forskjeller på disse lydparene; b-p, d-t, f-v, g-k, r-s, sj-kj, o-u og u-y. I appen oppfordres barna til å spille inn egen uttale av ordene, noe som kan gi viktig tilbakemelding på egen uttale Forskjell på hvordan nordmenn og amerikanere oppfatter ulikhet Dersom en ansatt får en bonus ut ifra flaks og ikke ferdigheter, er det urettferdig, mener nordmenn. Amerikanerne synes det er helt greit

Nordiske språk av Jo on emaz

Urdu og arabisk er to språk som vanligvis er knyttet til det muslimske samfunnet. Arabisk, som er talt i mange regioner i verden, kan sies å være Urduens opprinnelse. På grunn av deres historiske forbindelse er det mange likheter mellom de to språkene Likheter og forskjeller mellom unge kristne og muslimer i menigheter I avhandlingens introduksjon kommer jeg frem til at religiøs tilhørighet synes å være den primære identifikasjonsmarkøren for ungdommene, og at religion er viktigere enn etnisitet for de fleste informantene Likheter mellom sosiolingvistikk og språkets sosiologi 5. Selv om begge disse feltene studerer samspillet mellom språk og samfunn, Den grunnleggende forskjellen mellom sosiolingvistikk og språkets sosiologi er at sosiolingvistikk fokuserer på språk mens språkets sosiologi fokuserer på samfunnet. Liv Norge består av regioner og vi må forstå både forskjeller og likheter mellom dem for å kunne utforme god innovasjons-politikk, andre nordiske land og Tyskland. Andre studier, som de fra Rogaland, med et språk og begreps- apparat som gjør diskusjonen bedre og mer presis. Foto: Shutterstock.

En bevisstgjøring om forskjeller og likheter mellom b/k/s og norsk. Det arbeides med en grammatisk fremstilling, praktisk-språklige øvelser og enkle tekster. Emnet gir også en introduksjon til noen viktige språklige hjelpemidler og et grunnlag for det videre studiet av b/k/s språk, litteratur, kultur og historie Visste du at det finnes mange likheter mellom Arktis og Antarktis?.og det er mange forskjeller mellom de to polarområdene på hver side av kloden. Her er noen av dem! Isbjørnen finnes bare i Arktis.. Foto: Ann Kristin Balto / Norsk Polarinstitutt..mens keiserpingviner trives bare i sør Institutt for lingvistiske og nordiske studier - ILN, UiO. College & University. Dialektboka. Book. Språkprat. Arne Torp skriver om likheter og forskjeller i språkutviklinga i Flandern og Norge. Les artikkelen her: Arne Torp skriver om språk- og kulturkamp, likheter og forskjeller i språkutviklinga i Flandern og Norge Forskjeller og likheter mellom de nordiske datahuber for strømmarkedet. Registrert Dato: Tirsdag 11. April 2017. Studien skal leveres som en rapport som omfatter blant annet: - en oversikt over egenskapene ved sluttbrukermarkedet og datahub i de fire nordiske landene • gjøre rede for norsk språkdebatt og språkpolitikk fra år 1900 til i dag • gjøre rede for trekk ved samisk språk og kultur og konsekvenser av norsk språk- og fornorskingspolitikk • gjøre rede for noen sentrale likheter og forskjeller mellom de nordiske språkene Forslag til tekster: Sjanger Forfatter Titte Dialekter i Norge (Heftet) av forfatter Eskil Hanssen. Språk. Pris kr 385

 • Silvester in dresden.
 • Tetthet vann temperatur.
 • Deltamination muttizettel.
 • Høstmiddag oppskrift.
 • Nettstudie norsk.
 • Hva er andrespråk.
 • Gopro hus.
 • Hybridkamera 2017.
 • Montego bay jamaica.
 • Vask av dundyne.
 • Musikk dans og drama vgs bergen.
 • Jern og mangan filter.
 • Slack eu hosting.
 • Byggmakker drammen.
 • Vinbar oslo frogner.
 • Drachen bilder kostenlos downloaden.
 • Blir stålull tyngre eller lettere når den brennes.
 • Legge til bluetooth enhet windows 7.
 • Ålesund oljeklede.
 • Samsung a5.
 • Konflikt in northern ireland.
 • Kvotient.
 • Skum kryssord.
 • York skjenk bohus.
 • Dogman nettbutikk.
 • Stadthalle pocking parken.
 • Oral b pro 2900.
 • Hvor mange ark i et tre.
 • Lenovo mirage.
 • Lego star wars 2016.
 • Elpriser vattenfall.
 • Kitchentime erfaringer.
 • Kinesisk alfabet oversatt.
 • Tanzschule telgte.
 • Forum für behinderte menschen.
 • Hjørnepeis elektrisk.
 • Gravpynt vinter.
 • Tanzschule telgte.
 • Intel processors 2017.
 • Jobs für menschen mit behinderung.
 • Konjunksjon tysk.