Home

Juridisk ansvarlig

Juridisk person er et rettssubjekt som ikke er en fysisk person, men en stat, kommune, fylkeskommune, selskap, institusjon, stiftelse, forening eller lignende. I likhet med fysiske personer kan juridiske personer ha rettigheter og plikter og foreta rettsstiftende handlinger som for eksempel å inngå avtaler. Den rettslige realitet som ligger til grunn for begrepet juridisk person, kommer til. Juridisk ansvarlig - Økonomisk felle NYTT TEMA-Slemtiger-Innlegg: 2139. 13.11.06 08:50. Del. En venn av meg har klart å gå i den typiske fella med å få regning i postkassen siden en gammel venn ikke har betalt regningene sine Ansvar er et flertydig ord som kan brukes om forskjellige begreper, særlig: . oppgave, oppdrag, aktivitet, arbeidsområde og lignende; forpliktelse til å gjøre eller unnlate noe i moralsk, etisk og/eller juridisk forstand; risiko i betydningen å bære konsekvenser av en uventet utvikling: vanligvis om det negative, det vil si å bli bebreidet, gjøre merarbeid, dekke utgifter og annet, men. Juridisk ansvarlig vil lede særorganets juridiske faggruppe. Faggruppen har primært ansvaret for behandling av anskaffelses-, kontrakts-, immaterial- og sikkerhetsrettslige problemstillinger, men behandler også juridiske problemstillinger innen andre rettsdisipliner Solidarisk ansvar (i «ren» form), også kalt «solidaransvar» eller ansvar «én for alle og alle for én», er det at flere personer (skyldnere/ debitorer) hefter for samme forpliktelse, slik at hver av dem er ansvarlig for hele forpliktelsen.Forpliktelsen vil typisk bestå i en gjeld i form av penger, men kan også eksempelvis bestå av en forpliktelse til å levere en ting (for eksempel.

juridisk person - Store norske leksiko

 1. Se også: Forening Selskap er i Norge i juridisk forstand en kommersiell organisasjon som i Selskapsloven defineres som «økonomisk virksomhet som utøves for to eller flere deltakeres felles regning og risiko». Ansvarsforholdet for eierne avgjøres ut fra hvilken selskapsform som er valgt. I personlige selskaper og ansvarlig selskap svarer eieren eller eierne for selskapets gjeld med alt.
 2. et offentlig organ er ansvarlig for opplysningene de behandler om befolkningen; Virksomheten er ansvarlig. Dersom den behandlingsansvarlige er en juridisk person (en virksomhet) er den juridiske personen behandlingsansvarlig, og ikke enkeltpersoner internt i virksomheten
 3. Juridisk, rettslig, er ord som brukes i vid forstand om det som har med jus å gjøre fordi det hører under rettsvitenskapen, jusstudiet eller under domstolene eller andre organer som treffer rettslige avgjørelser.. Store norske leksikon Ansvarlig redaktør: Erik Bolstad
 4. Ansvarlig søker / Juridisk rådgiver Rambøll Viktig melding: Denne stillingen har utløpt / er ikke aktiv Vi inviterer deg til å ta i bruk din erfaring i en stilling hvor du vil få muligheten til å bidra til å bygge et nytt fagmiljø innenfor Rambølls nye satsingsområde byggesak og myndighetshåndtering
 5. Ansvarlighed er en juridisk begreb, der indebærer, at en given person må bære de retlige følger af sine uretmæssige handlinger og undladelser, at vedkommende kan straffes eller må give erstatning derfor. Undertiden må en person dog også bære ansvaret for andres handlinger. Men dette må være en undtagelse; thi ansvarlighed bestemmes væsentlig efter et psykisk moment, at man kan.

Juridisk ansvarlig - Økonomisk felle - Jus - VG Nett Debat

I utgangspunktet er eier juridisk ansvarlig for trafikken. Har du passord på er det en aktiv sperre som en må forseres, så sånn sett burde en stille sterkere ved misbruk av nettet. Du kan vel anta at noen som har kompetansen til å knekke passord også klarer å forfalske ting slik at det ser ut som det er du som har initiert trafikken Ansvarlig for denne tjenesten Juridisk bibliotek. Kontaktinformasjon E-post: ujur-nettred@ub.uio.no. Satt her nå nettopp og leste en artikkel på dagbladet. - Men hvis det er du som eier domenet, står vel også du juridisk ansvarlig for det? - Nei, det kan jeg aldri tenke meg. Det er ikke min server, sier eieren av domenet. Jeg begynte å tenke litt på saken, fordi det høres helt feil ut at eieren. Som leder er du juridisk ansvarlig den dagen det inntreffer en alvorlig situasjon. Det slurver både private og offentlige virksomheter med, hevder arbeidsmiljøekspert Frode Brogren Lid | Oslo-området, Norge | Advokat/juridisk ansvarlig i JM Norge AS | 271 forbindelser | Se hele profilen til Frode Brogren på LinkedIn og knytt kontak

Ansvar - Wikipedi

Juridisk ansvarlig (Ref

 1. Ansvarlig for Kunnskapsdepartementets sider: Ansvarlig redaktør: Anbjørg Bakken Nettredaktør: Martin B. Andersson. Telefon: +47 22 24 90 90 E-post: postmottak@kd.dep.no. Ansatte i KD: Depakatalog. Personvernerklæring for KD
 2. Juridisk person er en juridisk betegnelse på et rettssubjekt som ikke er en fysisk person og som opptrer utad som en enhet. En juridisk person har kapasitet til å inngå avtaler som om de var en fysisk person (juridisk person til en annen juridisk person, eller legal-legal)
 3. Det juridiske fakultet i Oslo - Den eldste og største utdannings- og forskningsinstitusjonen for rettsvitenskap i Norge
 4. Ansvar er et juridisk begrep med flere betydninger. En hovedbetydning er plikt til å sone straff eller betale erstatning (straffansvar og erstatningsansvar). En annen hovedbetydning av å være tillagt ansvar er å være tildelt oppgaver og eventuelt myndighet til å treffe beslutninger. Ansvar i betydningen straffansvar eller erstatningsansvar er å måtte stå til rette for det man har.
 5. Juridisk ordliste Her finner du enkelt forklaringer på mange juridiske ord og uttrykk. Klikk på bokstaven som tilsvarer første bokstav i ordet eller uttrykket du leter etter
 6. På samme grunnlag kan daglig leder bli ansvarlig. Det tradisjonsrike advokatfirmaet har til enhver tid en eller flere klienter som er involvert i en løpende styreansvarssak enten i egenskap av styremedlemmer det er reist krav mot, eller fra noen som mener at de er påført tap som følge av at styret har opptrådt uforsvarlig

solidarisk ansvar - Store norske leksiko

 1. Jussformidlingen tilbyr gratis rettshjelp, og gratis juridisk bistand til privatpersoner. Vi hjelper deg uavhengig av hvor du bor. Jussformidlingen får hvert år rundt 5000 henvendelser fra personer med juridiske problemer, og dette tallet stiger årlig
 2. Juridisk ansvarlig ved russ-prosjekt Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Juridisk ansvarlig ved russ-prosjekt. Av Läkerol, 20. august 2014 i Juss.
 3. ologi, rettsinformatikk mv. Ansvarlig for denne siden
 4. Ved eierskifte er den nye eieren bare ansvarlig for den delen av tapet som skyldes mangelfullt vedlikehold i sin eiertid. Ring dersom du har et juridisk spørsmål. Det er gratis, og for alle medlemmer. Tjenesten er åpen hverdager mellom 08.30 og 15.30. 2247750

Men noe juridisk ansvar vil ikke organisasjonene ta. — I denne saken var det en person som misbrukte systemet på det groveste. Vi tar moralsk ansvar for at vi forvaltet et system der dette var mulig, men mener ikke vi kan holdes juridisk ansvarlig for hans handlinger, sier Aano Har et lite spørsmål angående hvem som er juridisk ansvarlig for trafikken på et nettverk. Situasjonen er at en gårdeier har installert bredbåndstilknytning og trådløst nettverk i en bygning som en slags service for sine leieboere. Så viser det seg i ettertid at enkelte av leieboerne bruker denne..

For klubber gjelder følgende: Bare medarbeidere i klubber, hvor klubben er juridisk ansvarlig for abonnementet, kan inngå i ordningen. Klubben må være medlem av NIF Abonnementene kan eventuelt inngå i bare ett Mobilt bedriftsnett. Det vil si om klubben har sitt og NIF sitt, kan ikke klubbens abonnementer inngå i begge Mobilt Bedriftsnett Juridisk litteratur (rettsoppfatninger) er alle kilder som presenterer, undersøker eller diskuterer innholdet i retten. Et hovedskille går mellom akademiske sjangre, som lærebøker, lovkommentarer, juridiske artikler og avhandlinger, og ikke-akademiske sjangre, som nyhetsreportasjer og kronikker.. Trenger du hjelp til å finne relevant juridisk litteratur til en rettslig problemstilling Når du er medlem i Legeforeningen, kan du få gratis juridisk rådgivning og bistand i saker som gjelder yrket ditt. Det er normalt en fordel om du har vært i kontakt med tillitsvalgt først Whitney Houstons datter: Ekskjæresten er juridisk ansvarlig for Bobbi Kristina Browns død Nick Gordon tapte i det sivile søksmålet fra Browns etterlatte

Ekteskapet er ugyldig! - Her og NåKnaus 580 Plateskifte

Selskap (jus) - Wikipedi

Behandlingsansvarlig og databehandler Datatilsyne

Nå har det seg slik at jeg i Oktober anskaffet meg ny telefon. Dette gjorde jeg på samme abonnement og telefonnr som moren min egentlig er ansvarlig for. Nå har det seg slik at jeg tenkte det er på tide å lette på ræva for å endre juridisk eier, altså selv bli eier av mitt eget nummer Juridisk rådgiver (Compliance ansvarlig) Vi har ledig stilling som Juridisk rådgiver (Compliance ansvarlig) i Juridisk avdeling. Avdelingen arbeider med et bredt juridisk fagfelt innenfor bankens virksomhetsområde og bistår med å sikre overholdelse av gjeldende regelverk og kvalitetssikring av bankens juridiske forhold

Ansvarlig søker / Juridisk rådgiver Viktig melding: Denne stillingen har utlopt / er ikke aktiv Om stillingen Vi inviterer deg til å ta i bruk din erfaring i en stilling hvor du vil få muligheten til å bidra til å bygge et nytt fagmiljø innenfor Rambølls nye satsingsområde byggesak og myndighetshåndtering. Du vil delta og. Ansvaret er en balansegang mellom å se, akseptere og støtte mennesket bak voldshandlingene, og å holde ham eller henne ansvarlig for å endre det. Juridisk ansvar. Helse- og omsorgspersonell har et juridisk ansvar når det gjelder utøvelse av vold Alle henvendelser om juridisk bistand innen våre rettsområder skal sendes til ap-arbeidsrett@admin.uio.no og inneholde: . Beskrivelse av hva saken gjelder; Hva det ønskes bistand til; Oversikt over alle relevante dokumenter i saken Merk: Sensitiv informasjon må ikke sendes pr e-post, men via ePhorte.; Når saken haster eller kan følges opp med én enkel telefonsamtale, ring 22 84 10 50 Aksjonær ble ansvarlig for ubetalt skatt. Det foreligger en dom fra Oslo tingrett der en aksjonær ble ansvarlig for skatt som selskapet ikke hadde betalt. I dommen hadde et aksjeselskap solgt to eiendommer for 50 millioner kroner. Eiendommen ble solgt sammen med et erstatningskrav mot IF som gjaldt skader på eiendommen

juridisk - Store norske leksiko

Forhandlere som selger biler for kunder (formidlingssalg) risikerer å bli holdt ansvarlig for mangler ved bilen ved forbrukerkjøp. Medlemmer som har vært i kontakt med NBF blir overrasket når vi forteller at de kan holdes ansvarlig for mangler ved en bil de har solgt for en kunde. Men vi er jo ikke selger av bilen Dommer: - Kjæresten juridisk ansvarlig for Bobbi Kristina Browns død. Nick Gordon dukket ikke opp i retten fredag og blir dermed holdt juridisk ansvarlig for dødsfallet Tinn kommune står ikke juridisk ansvarlig for bruken av kartene eller for å holde kartdataene oppdatert til enhver tid. Klikk på kartet for å velge hva du vil se eller bruk linken Besøksadress Juridisk rådgiver Utdannelse Radboud University Nijmegen, 2010 - 2011 - Grad LLM European Business Law, Universitetet i Bergen (UiB), 2004 - 2011 - Grad Master of Laws, Heidelberg University, 2008 - 2009 - Grad Master of Laws. Ung og ansvarlig. Stine er blant annet juridisk rådgiver i det største prosjektet i Bærum kommune noensinne.

Demokraten Kathy Boockvar, som er Pennsylvanias øverste ansvarlig for delstatens valggjennomføring, har svart at praksisen er juridisk korrekt og ikke i strid med loven Advokatfullmektig Juridisk utdannet person som utfører advokatarbeid uten egen advokatbevilling, som er ansatt hos en advokat som er ansvarlig for det arbeid som utføres. Aktor Anklager, den som i en straffesak opptrer på påtalemyndighetens vegne. Juridisk utdannet. Anførsel De grunner som søksmålet og påstandene eller begjæringe Juridisk bibliotek (UJUR) Juridisk bibliotek er Norges største juridiske fag- og forskningsbibliotek. Våre samlinger og tjenester er tilgjengelige for forskere, studenter og andre med behov for tilgang til juridiske kilder. Ansvarlig for denne siden. Nettredaksjonen på UB Juridisk ansvar for ledningsnett Henningsvær 17. og 18. Mars 2015. Disposisjon • Hvilket erstatningsansvar har kommunen for skader som «Anleggseieren er ansvarlig uten hensyn til skyld for skade som et avløpsanlegg volder fordi kapasiteten ikke strekker ti Ansvarlig for kurset er Frank C. Aase. Frank leder Brækhus sin avdeling for Selskapsrett og finans. og dersom du står i en situasjon der det er behov for å vurdere en juridisk problemstilling oppfordres du til å ta kontakt med en advokat med kompetanse på området

Eiendom | Jobbe i Eiendom | Spennende prosjekter | Bærum

Juridisk nettviser skal være brukervennlig og gi rask tilgang til juridisk informasjon og annen informasjon jurister kan ha nytte av i forskning, studier, som praktiserende advokater og ellers i praktisk juridisk virksomhet. Ansvarlig redaktør er Randi Halveg Iversby, overbibliotekar ved Juridisk bibliotek, Universitetsbiblioteket i Oslo ISP-er juridisk ansvarlig for innhold, sier britisk dommer. Britiske Internett-leverandører (ISP) er i harnisk etter at en dommer i Englands første injuriesøksmål mot en ISP har slått fast at ISP-er kan holdes ansvarlige for meldinger som legges ut på deres servere via diskusjonsgrupper (Usenet) - Mediene kan bli juridisk ansvarlig for medvirkning hvis de kommer med påstander som viser seg å være falske eller ikke kan dokumenteres ved en eventuell rettssak. Her som alltid må mediene gjøre juridiske og presseetiske vurderinger av de påstander som fremmes, og sørge for å ta eventuelle forbehold Danica Pensjon søker en dyktig og drivende jurist til stilling som Juridisk ansvarlig. Danica skal fylle sin samfunnsrolle mot våre kunder. Juridisk ansvarlig skal holde oversikt over de regulatoriske kravene som stilles til virksomheten -- særlig knyttet til kunde- og informasjonshåndtering

Juridisk ansvarlig saksbehandler Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon feb. 2015-jan. 2017 2 år. Lysaker, Oslo Praktikant - Kommuneadvokaten Oslo kommune mai 2014-jun. 2014 2 måneder. Oslo Praktikant Eidsivating lagmannsrett. Ansvarlig: MF/MJ Beskrivelse: Stabsjuristene er ansvarlig for å foreta juridiske vurderinger av problemstillinger av betydning for organisasjonen, enten om de er av strategisk betydning for ledelsen eller er prosjekt/tjenesterelatert Ekteparet vil ikke oppgi hvem som er donor, i frykt for at han kan bli juridisk ansvarlig for barnet, og siden unnfangelsen ikke skjedde gjennom en klinikk, er det kun Marthe Øidvin Burgess som. Emner og værktøjer i Juridisk værktøjskasse for Ansvarlig AI. 29. JUNI 2020 4011255 MSO 7 / 20 De enkelte værktøjer er kort beskrevet nedenfor i afsnit 5 og vedlagt som Bilag 1-4. Som det fremgår af figuren ovenfor, sætter værktøjskassen særligt fokus på 9 typiske risikotemaer vedrørende databeskyt

Ansvarlig søker / Juridisk rådgiver - Rambøl

FpU vil stryke juridisk kjønn. Til toppen Tips oss 02060 02060@nettavisen.no. Ansvarlig redaktør Gunnar Stavrum. Kontakt oss; Følg oss på Instagram; Følg oss på Facebook; Abonnement Nå kan enhver norsk borger skifte (juridisk) kjønn ved å fylle ut et skjema. «Lov om endring av juridisk kjønn» ble vedtatt av Stortinget i 2016. Men hva er lovens konsekvenser? «Skeiv ideologi» ligger til grunn for loven. Her er kjønn ikke knyttet til biologiske realiteter, men til hvert enkelt menneskes opplevelse av sin egen identitet I juridisk forstand er en påstand en kort og konsis oppsummering av det en part ønsker at resultatet av en avgjørelsen skal bli. For eksempel kan en parts påstand være «Eiendomsgrensen mellom eiendom A og eiendom B går langs gjerdet nord for bolighuset på eiendom A». Man kan gi på prinsipale og subsidiære påstander Utdrag er innen rettsvitenskap en samling av dokumenter til bruk i en hovedforhandling i en domstol, både sivile saker og straffesaker.Et faktisk utdrag utdrag inneholder dokumentbevis som en prosessfullmektig viser til under sitt innledningsforedrag, mens et juridisk utdrag inneholder rettskilder (lover, dommer og liknende) som det vises til.Rettsutdragsloven av 14 Part (juridisk terminologi) Hopp til navigering Hopp til søk. Part er et juridisk begrep. Forvaltningsrett. Innen forvaltningsretten er «part» definert i en legaldefinisjon i forvaltningsloven. Det heter der at en part er en «person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte.

Christian Wiese Svanberg ⇒ Se alle kurser med Christian

Ansvarlighed - Wikipedia, den frie encyklopæd

I mange tilfeller er derfor juridisk kompetanse og kunnskap om offentlige prosesser nyttig. Hvor jobber saksbehandlere? Som saksbehandler kan du være ansatt i stat, kommune eller fylkeskommune, men også i private firmaer som eksempelvis i en bank eller i et forsikringsselskap Solidaransvar (lat. in solidum), eller solidarisk ansvar, innebærer at én eller flere personer/selskaper er ansvarlig for samme gjeld/forpliktelse, slik at hver av dem er ansvarlig for hele gjelden.. Dette er en ansvarsform som i mange lover uttrykkes ved «én for alle og alle for én». Når en eller flere debitorer er ansvarlig for samme gjeld, kan kreditor kreve hver og en av dem for. HEA 20 1)Merk de uønskede stoffene kan forekomme med alternativ betegnelser. Se fullstendig sjekkliste A20 i BREEAM NOR nye tiltak versjon 1.1

Drøftelsesmøte tips - Hvordan gjennomføre drøftelsesmøte

Juridisk nettviser Søkeside for juridiske databaser og nettsider som er gratis tilgjengelig på nett.. Eur-Lex EUs lovgivning, avgjørelser fra EU-domstolen m.m.. HUDOC Avgjørelser fra Den europeiske menneskerettighetsdomstol. Norges traktater Informasjon om traktater Norge er part i Jf. tidligere NL 2-19, forordning 6 feb 1694, 23 feb 1748, reskript 30 juni 1770, 1 apr 1773, 21 juli 1773, 7 apr 1774, forordning 21 aug 1774, reskript 3 nov 1774, 9 mai 1776, 14 aug 1776, 18 sep 1776, 16 apr 1777, 17 jan 1783, plakat 10 apr 1795, forordning 12 sep 1806, lov 21 feb 1930 § 78 og lov 23 mai 1980 nr. 11

Elin Tollefsen | Nasjonalt servicemiljø for medisinske

Hvem står juridisk ansvarlig for sikringen og innholdet i

Kriminell lavalder betegner den nedre aldersgrensen for å kunne bli gjort strafferettslig ansvarlig for en kriminell handling. Den kriminelle lavalderen er forskjellig fra land til land. At man er for ung til å dømmes til straff innebærer imidlertid ikke at samfunnet er avskåret fra å sanksjonere den kriminelle handlingen. Eksempelvis kan det bli aktuelt å pålegge barnevernet å følge. er juridisk ansvarlig gjennom læretiden; sørger for lærlingens dokumentasjonsverktøy og sikrer at dette brukes; påser at læreplanen følges; etterser at virksomheten og lærlingen følger fastsatte mål og retningslinjer; melder lærlingen opp til fagprøve; omplasserer lærlinger ved beho Utdanningen Juridisk assistent er utviklet i samarbeid med yrkesfeltet gjennom faglige innspill fra flere av landets ledende advokatkontorer og juridiske miljøer. Slik er du sikret en relevant og ettertraktet utdanning som vil åpne dører i arbeidslivet. Hva lærer du? Utdanningen er bygget opp av to emner Tonje har blant annet ansvaret for kommunikasjon på selskapsnivå, ansvarlig spill, sponsorvirksomhet, sikkerhet og juridisk enhet. Strategi og organisasjonsutvikling. Eirill K. Holtvedt. Eirill K. Holtvedt (f. 1974) startet i Norsk Tipping i stillingen som direktør for Strategi og organisasjonsutvikling 1. september 2018

Sådan vælger du de rette løbesko, så du undgår vablerConceptual Marketing Corporation - 歡迎中國。 移情,尊重,尊嚴。 從歐洲的角度

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å øke brukervennligheten i samsvar med Lov om elektronisk kommunikasjon. Ved at du fortsetter å bruke fotball.no, forutsetter vi at du samtykker til dette. NFFs personvernerklæring kan du lese her. Design og implementasjon: Making Waves / Drift: iSkyMaking Waves / Drift: iSk Juridisk Nettsiden kan ikke brukes av noen andre enn Kurbadet i noen som helst form uten skriftlig samtykke fra Kurbadet. Dette gjelder også bruk av logo. Kurbadet er ansvarlig for nettsiden sitt innhold, bruksområde, rettigheter, distribusjon og markedsføring. Personvernerklæringen Du finner 369 ledige stillinger med søkeordet juridisk på FINN Jobb. Søk blant alle typer jobber i hele Norge Lov og Rett. Norsk juridisk tidsskrift Lov og Rett kom første gang ut i 1962 og er det mest leste juridiske tidsskriftet i Norge. Tidsskriftet kommer ut 10 ganger i året. Hvert hefte er på om lag 64 sider. Lov og Rett retter seg hovedsakelig mot praktiserende jurister, men også mot forskere og studenter.Tidsskriftet publiserer fagartikler, kommentarer, debattinnlegg om aktuelle juridiske.

 • Cs go crosshair commands list.
 • Led list kjøkkenbenk.
 • Vaske fliser med grønnsåpe.
 • Hamburg für zugezogene.
 • Degu züchter.
 • Hvor lenge kan en kakerlakk leve uten hode.
 • Conor mcgregor net earnings.
 • Haglöfs rambler evo lumbar pack.
 • Bedste laser hårfjerner.
 • Christiania glasmagasin bryllupsliste.
 • Vedlikeholde.
 • Hjelp til å få jobb.
 • Sachquellen wikipedia.
 • Hvordan kopiere tekst på pc.
 • Pc mus trådløs.
 • Universitas.
 • Abigail kathleen breslin.
 • Nila pulk 4 seter.
 • Emilio estevez wikipedia.
 • Terminliste fotball 2018.
 • Shop bernhardkohl at.
 • Akvariemagasinet.
 • Pacquiao wiki.
 • Brennpunkt definisjon.
 • Lakke treverk i båt.
 • Sammensatt tekst snl.
 • Økologisk babyklær.
 • Alejandra guzman a dueto.
 • Kobber forgiftning.
 • Når åpner hotel norge bergen.
 • Ritalin uten adhd.
 • Jøtul ovn med kokeplate.
 • Silvester mit kindern nrw.
 • Antonio de la rua y daniela ramos.
 • Dokumentasjon storviltprøven.
 • Led list kjøkkenbenk.
 • Telefonbuch schwaz.
 • Max weber jernbur.
 • Kontekst tekster 1.
 • Høy puls ved alkohol.
 • Bowling fredrikstad.