Home

Samiske øyne

Lene Marlin om Agnete Johnsen: Du er jævlig god

Samiske språk står sterkere i den offentlige bevissthet enn noen gang. Statusen for språkene er bedre ivaretatt gjennom lover og ordninger og muligheten for å lære samiske språk har aldri vært bedre. Flere offentlige virksomheter jobber aktivt med sami.. De samiske språkene danner en språkgruppe som er en del av den uralske språkfamilien. Samiske språk snakkes i Norge, Sverige, Finland og Russland. De ti ulike samiske språkene blir tradisjonelt klassifisert som en del av den finno-ugriske grenen av den uralske språkfamilien. Les mer om finsk-ugriske og uralske språk.

Får ofte spørsmål om jeg er «helt samisk», Han sier at man kan henge seg opp i forhistorien og gå med bøyd nakke fordi man i andres øyne ikke er samisk nok Anmeldelse: Hugo Lauritz Jenssen - «En samisk verdenshistorie» Problematisk praktverk om samisk historie Som historisk verk er «En samisk verdenshistorie» for lett og lødig, men egner seg. Den samiske befolkningen bor spredt i alle de land som har delt Sápmi mellom seg, både i og utenfor det tradisjonelle bosettingsområdet. Man anser vanligvis at de fleste samer bor i nordre Fennoskandia og i Nord-Europas større byer. Det blir imidlertid ikke gjort noen offisiell registrering av hvem som har samisk identitet eller bakgrunn, utenom i Russland, og derfor er det ingen som vet. Norsk-nordsamisk ordbok. Vår norsk-samiske ordbok er gratis og tilgjengelig for alle, til envher tid. Bruk ordboken til å oversette fra norsk til nordsamisk eller fra nordsamisk til norsk. DinOrdbok serverer deg søkeresultatet med synonymer, avledede ord, uttale, definisjoner og eksempler på bruk

Fakta om samiske språk - regjeringen

 1. Jeg synes samisk kultur virker så interessant at jeg nok hadde måtte tatt meg i å ikke komme med et forhør av spørsmål. Ellers kan jeg ikke se noe som automatisk sett skulle vært negativt. 0. Del dette innlegget. og for at de fikk rare ansikter med skjeve øyne
 2. Samisk tradisjon - friluftsliv i på øyene. I kalvingsperioden skal båndene knyttes mellom simle og kalv. Dersom simlene skremmes bort fra kalven uten at det har skjedd en slik preging, er den svært utsatt for tap. Simlene beiter derfor ofte i små grupper. Det ideelle kalvingslandet e
 3. øye på nordsamisk. Vi har tre oversettelser av øye i bokmål-nordsamisk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale
 4. dretall.Samene ansees som en urbefolkning av norske myndigheter
 5. Jeg blir ofte fortalt at jeg har typiske «samiske trekk». Jeg vet at jeg har samiske røtter, men aner ikke hva «samiske trekk» betyr. Utifra det jeg har lært, er det vanlig med litt smale, mørke øyne og veldig mørkt hår. Min far ser sånn ut, men selv har jeg lyst hår og blå øyne
 6. Det er spesielt grupper som i istiden oppholdt seg i Nord-Spania og Sør-Frankrike som kom til å bosette seg i Norge. De dro langs atlanterhavskysten til Vest-Frankrike og Storbritannia som da var landfast med kontinentet over Doggerland til Danmark og Nord-Tyskland.Genetiske og arkeologiske studier indikerer at Norge, og store deler av Den skandinaviske halvøy, ble befolket av en blanding.

Samiske navn - Stor alfabetisk oversikt over samiske jentenavn. Leter du etter samiske jentenavn? Da har du kommet til riktig sted! På denne siden har vi listet opp en alfabetisk liste over samiske jentenavn Tørre øyne er vanlig med økende alder, og vanligere hos kvinner enn hos menn. Årsak. Ved keratoconjunctivitis sicca er tårefilmen svekket på grunn av nedsatt tåreproduksjon eller økt fordamping fra øyets overflate. Nedsatt produksjon av tårevæske kan skyldes betennelse eller tilstopping av tårekjertelen Samisk reindrift har også blitt forsøkt introdusert i Nordvestterritoriet, og til Grønland, Baffin Island i Nord-Canada og andre steder i verden, men da med mindre hell. Grenfell klarte å frakte over 300 rein og fire samiske familier fra Alta til St. Anthony nord på Newfoundland med avreise med steameren S.S. Anita den 14. desember 1907 og ankomst 5. januar 1908 Frank Bakke-Jensen visste ikke om sitt samiske opphav - tar oppgjør med hets. Da forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (53) ville undersøke om familien hadde samiske aner, ble han bedt om å holde. Ordningen Samiske veivisere var opprinnelig et treårig prøveprosjekt hvor tre ungdommer i et år reiste rundt til skoler rundt om i landet og informerte om samisk kultur og samfunnsforhold. Etter en fantastisk konklusjon i evalueringen av prosjektet høsten 2007, ble det slått fast i Stortingsproposisjon nr. 1 (2007-2008) at tiltaket med samiske veivisere ville bli [

ØYE: Sokneprest Ingebjørg Vik Laugaland og prost Carl Philip Weisser leder gudstjenesten. Her vil alle kunne være med på sanger med tekster på både nord- og sørsamisk og norsk. En salmemelodi som står på programmet er komponert av den kjente sør-samiske komponisten Frode Fjellheim som for tiden er kjent for musikken i Disneyfilmen «Frost», og Weisser sier det er en gylden mulighet. Film kan få også deres øyne til å glitre av stolthet. NRK er med denne satsingen en drivende kraft for samisk drama og fronter en ny anerkjennelse av det samiske folket i Norge. Vi i det samiske film- og TV-miljøet ønsker satsingen til NRK Drama hjertelig velkommen til Sápmi. Vi står klare til å mobilisere våre talenter Dette gjør at store deler av Tromsøs befolkning ikke kjenner til byens rike og stolte samiske historie. For eksempel, hvor mange kjente før Arctic Center-saken satte det på dagsorden, at.

Det skulle være en fin jakthelg, men i stedet endte det i sorg for Nystad. Sako (6) var en jämthund som var i den perfekte jaktalderen. Elghunder er som oftest på topp i «karrieren» når de. Som samiske veivisere er en av våre oppgaver å svare på spørsmål fra elever og lærere vi foreleser for. I Tromsø fylles av og til gatene med så mye snø at det rett og slett ikke er plass til all snøen på øya. Derfor må brøytebilene rett og slett dumpe snøen på havet Ordningen Samiske veivisere var opprinnelig et treårig prøveprosjekt hvor tre ungdommer i et år reiste rundt til skoler rundt om i landet og informerte om samisk kultur og samfunnsforhold. Etter en fantastisk konklusjon i evalueringen av prosjektet høsten 2007, ble det slått fast i Stortingsproposisjon nr. 1 (2007-2008) at tiltaket med samiske veivisere ville bli viderefør I samisk tradisjon har man to forskjellige typer av navn. Enten så er det av samisk opphav, eller en samisk variant av norske navn. De opprinnelige samiske navnene forsvant altså stort sett på 1700-tallet, og her er grunnen. - For rundt 300 år siden startet kristningen av samene i Nord-Norge Elin Anna Labba har gitt ut bok som forteller denne historien gjennom de tvangsforflyttede sine øyne. Hun har samlet beretninger, foto, brev og joiketekster. Det er tidsperioden fra 1919, da den nye reinbeitekonvensjonen trådte i kraft, til 1932

samisk - Store norske leksiko

Det samiske betyr mye for meg, og vi er heldige som får lov til å vise frem alt dette for dere i dag. Denne utstillingen vekker spesielle minner hos meg. Det er i år 50 år siden Kongen og jeg - som Kronprinspar - dro på vår aller første fylkestur, og den reisen gikk til Finnmark Senja (nordsamisk: Sážžá) er Norges nest største øy etter Hinnøya (Svalbard ikke medregnet) og ligger i Troms og Finnmark fylke.. Øya har et areal på 1.589,35 km² og i underkant av 8.000 innbyggere, og ligger i sin helhet i Senja kommune etter at kommunene Torsken, Berg, Tranøy og Lenvik ble slått sammen 1. januar 2020. Befolkningstyngdepunktet er langs Gisundet på innsiden av øya Drengen hans hadde gode øyne. Han så alt på lang avstand; da hans husbond begynte å joike på øyene, den ene hit og den andre dit, og han så Henøyene komme. Han pekte: - Se, Henøyene strekker seg og tøyer seg allerede halvveis. Da stanset øyene. Varanger Samiske Museum, nedtegnelser av Johan Albert Kalstad, 1993

For hundre år siden begynte tvangsforflytningene av reindriftssamer i Sverige. Boka forteller denne historien gjennom de tvangsforflyttede sine øyne. Hun har samlet beretninger, foto, brev og joiketekster. Det er tidsperioden fra 1919, da den nye reinbeitekonvensjonen trådte i kraft, til 1932 samiske øyne Kom og bli kjent med vår samiske verden, Iellema gærdda, der naturen står i sentrum for våre åndelige tradisjoner. På vår høystandard lavvocamp bruker vi gammel samisk kunnskap, moderne mindfulness og naturen for å legge fra oss stress og tunge tanker For 100 år siden samlet den samiske reindriveren Elsa Laula Renberg til et stort samisk fellesmøte, for hele Sápmi, på tvers av riksgrensene. De møttes i Trondheim, eller Tråante på sørsamisk, den 6. februar 1917. Et av hovedtemaene da var nettopp forvaltninga av reindrift. Samisk fellesmøte for 100 år siden

Tillit, trygghet og samhold - SVA

Når er man samisk nok? - Troms og Finnmar

 1. Mye har vært skrevet om det samiske landsmøtet i Trondhjem i 1917, og i ettertid har dette møtet blitt stående som den første manifestasjon av en gryende samisk etnopolitisk bevegelse. Møtet samlet nærmere 150 deltagere, hvorav kun tre var nordsamer fra Troms og Finnmark. Ifølge folketellingen i 1910 bodde nesten 90 % av den samiske befolkningen i disse to fylkene
 2. De vanligste kildene for samisk historie er kirkebøker og skattelister. De er aldri fullstendige, men ingen andre kilder omfatter en større del av den samiske folkegruppa. Det finnes i tillegg mer tilfeldige kilder, for eksempel skifteprotokoller og justisprotokoller, de forteller dessuten mer om levemåter og næringer. Alle offentlige kilder er laga av nordmenn, alt e
 3. innsprøytning av samisk kultur. Du får besøke vårt magiske samiske kinoteater med filmvisning, bildeutstilling og historiefortelling. Utendørs får du være med på en liten rundtur med rein og slede, sammen en lokal samisk familie
 4. Samisk har ikke /y/, øye solmu: čuolbma: knute sontu: cuožža: Utviklingen fra ur-finsk-samisk til moderne finsk og samisk kan bli satt opp på denne måten: Utvikling av sibilantar og affrikater fra ur-finsk-samisk til samisk (venstre) og finsk (høyere

Anmeldelse: Hugo Lauritz Jenssen - «En samisk

 1. Boka har en temadel om levesett og kulturhistorie, en områdedel som forteller om nesten tusen samiske par som levde på øyene fra 1600 til 1820, og en slektsdel med familieregister for den samiske folkegruppa fra 1600 til 1820
 2. øyne på nynorsk. Vi har fire oversettelser av øyne i bokmål-nynorsk ordbok med synonymer, definisjoner, eksempler på bruk og uttale
 3. Sjøsamer eller kystsamer er samer som holder til ved kysten og som tradisjonelt har livnært seg gjennom fiske, fangst og jordbruk.Sjøsamisk bosetning strekker seg langs kyst og fjorder fra Finnmark til Trøndelag.Sjøsamene var siden sagatiden kjent som utmerkede båtbyggere. De bygde fiskebåter, men først og fremst var de kjent som byggere av jekter
 4. I samisk folketro er háldi (flertall: hálddit) ulike skytsånder som bor under jorda, i fjell og hauger, og også i sjøen. Dersom hálddit ble behandlet med respekt var de hjelpere, men dersom de ble behandlet dårlig ville de straffe deg. Háldi kunne også ta til seg både barn og voksne, og det hendte at de tok barn av mors liv
 5. Renberg var en sterk stemme i kampen for sosial rettferdighet. Hun oppfordret særlig samiske kvinner til å organisere seg for å bekjempe urett og nød og for å sikre fremtiden til sitt folk. I 1910 stiftet hun den første samiske kvinnebevegelsen, Brurskankens Lappkvindeforening (på moderne norsk: Brurskankens samiske kvinneforening)
 6. a) har samisk som hjemmespråk, eller. b) har eller har hatt forelder, besteforelder eller oldeforelder med samisk som hjemmespråk, eller. c) er barn av person som står eller har stått i manntalle

samer - Store norske leksiko

 1. identitet og er med på å styrke vår kultur. Det er en stor glede når jeg hører
 2. Gjøre rede for sentrale trekk ved samisk historie og diskutere samenes forhold til stater med samisk bosetning fram til omkring midten av 1800-tallet. «Norge vårt land» fra 1937 sto det om samene at de var «små og svakbyggede, skallen er nesten rund, hår og øyne mørke, ansiktstrekkene fremmedartede, mongolliknende»
 3. Odd Mathis Hætta har gitt ut bok som gir en bred og grundig framstilling som dokumenterer samisk kultur og historie fra de eldste tider fram til 1848, da Stortinget gjorde det formelle vedtaket om fornorskning. I framstillingen er det lagt spesielt vekt på kulturaspektet og utviklingen av det samiske samfunnet. Framstillingen starter med den eldste kjente bosetting på Nordkalotten - et.
 4. Samlingen er redigert av forfatter Bjarte Breiteig, som skriver i sitt etterord: «I dette utvalget er det samiske representert ved én enkelt og ganske kort tekst, ‹Reisen mot øya›, som til gjengjeld er novellekunst av et format en ikke ser alt for ofte» (Breiteig 2012, s. 464)
 5. Tittelen betyr samekofte på 9 ulike samiske språk. Kofta er samenes tradisjonelle klesdrakt. Til kofta hører tilbehør som belte, halsduk, barmklede, lue, fottøy, sølje og bukse. I tillegg til kofta finnes det ytterklær som pesk, skulderkappe, ullsjal, pelsvotter eller annet skinn- eller ullvotter. I tidligere tider var kofte hverdagens klesplagg, men etter annen verdenskrig ble [

Bokmål-nordsamisk ordbok DinOrdbo

Den samiske reindriften er avhengig av at reinen skal få beite på fri utmarksbeiter hele året. Derfor er det mange av samene som flytter etter naturforholdene, De bosatte seg også på mange av øyene i Oseania, og er i dag en av verdens eldste urbefolkninger. FN-organisasjonen ILO definerer et urfolk som «folk som har bevart,. I hennes øyne er de siste 30 års revitalisering av samisk språk og kultur i landsdelen først og fremst et overgrep på den norske kulturen og de norske skattebetalerne. I et slikt perspektiv fungerer naturligvis ethvert samisk skilt og stedsnavn som bevis for ens eget fiendebilde

God morgen fra teaterfjøset Beaivvas

Samiske svigerbarn - Generell debatt - Kvinneguiden Foru

Bilder bygger broer: Om samer, indianere og sånt | mitt

Video: Samisk tradisjon friluftsliv i praksi

Å angripe reindriftsnæringen er politisk risikoløst, alle gjør det. Næringen er så godt som politisk venneløs, sett med både norske og samiske øyne. Årsaken er ikke, slik man kan få. Samiske veivisere reiser rundt på videregående skoler i hele Norge og forteller om samisk kultur og samfunnsforhold. Ordningen ønsker å gi ungdommene et møte med det samiske samfunnet sett gjennom samiske ungdommers egne øyne. Årlig velges det fire samiske ungdommer mellom 18-25 år for å bli samiske veivisere

Er det noen som ser på det? Her i huset kan de godt se filmer uten å skjønne språket, så det ligger ikke der, men samisk barnetv har aldri fenget noen av ungene. Det er jo stort sett stygge figurer med all verdens skumle grimaser og alt er brunt og trist. Er det en kulturting som gjør at dette fe.. Phil Collins - i egne øyne; Tillatt for alle; 39 min; Phil Collins har gjennom en årrekke markert seg som en av verdens mest selgende plateartister. Han har også en karriere som skuespiller. Collins har nettopp gitt ut en ny plate, og Vera Kvaal har møtt ham for å snakke om dette og annet som opptar en voksen pop-artist I anledning Tråante2017 - hundreårsjubileet for samenes første landsmøte - har to av Trondheims største museer, Sverresborg Trøndelag Folkemuseum og NTNU Vitenskapsmuseet, begge invitert til utstillinger om samisk kultur og historie. Med et kritisk blikk på tidligere formidling og forskning, åpner begge institusjoner de besøkendes øyne for en kultur som har eksistert parallelt.

Hun var en av seks personer i Disneys ekspertråd for hvordan det samiske skulle fremstilles i Frost 2. Hun avviser at hudfarge var et tema de ble spurt om. - Nei, ikke på den måten - Det samiske stoffet utgjør ikke noe stor del av avisstoffet, forteller han. - Tidlig på 1900-tallet fikk samemøtene relativt god dekning, men det var først på 1960-70-tallet at stoff om sørsamene og samiske saker begynner å øke markant Det første vi får øye på er 15 kortfilmer, de fleste mellom 2 og 5 minutter lange, i den helt ferske serien «Home, Sweet Home». Denne serien av filmer er et felles løft av hele 18 samiske regissører som har laget små observasjoner i nedstengningsperioden som koronasmitten har forårsaket Den forannevnte opplevelsen og andre minner gjør begrepene «samiske selvhatere» og «etniske selvhatere» meningsløse i mine ører og øyne. Dessuten er det både uærbødig og krenkende å bruke det om mennesker som ligger i grava. Min far trodde han gjorde en god gjerning ved å «hoppe over» samisken og lære oss norsk «direkte»

Ráste leste hele sommeren med et mål for øye: Så vant han den store premien. Ráste Partapuoli Matell er superfornøyd over å få den store gevinsten. Foto: Birgitte Wisur Olsen Ságat - Samisk avis AS har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til Da forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (53) ville undersøke om familien hadde samiske aner, ble han bedt om å holde tett om det han fant

øye på nordsamisk Bokmål-nordsamisk oversettelse DinOrdbo

 1. Tiden er overmoden for et nytt og mer nysgjerrig blikk på samisk kulturhistorie i bokform. Storsamfunnets dårlige samvittighet overfor den nordiske urbefolkningen er berettiget, men den samiske kunsten og musikken, litteraturen og naturfilosofien, livspraksisen og tradisjonsrikdommen fortjener en helt annen åpenhet enn den som følger med ønsket om å «gjøre godt igjen»
 2. Som mange andre går jeg ofte langs Kvaløyvegen og nyter utsikten over sundet mot Lille Blåmann og Finnheia. Området som for meg, og mange andre som bor i Tromsø, er et bynært frilufts-eldorado med nydelige muligheter for skiturer i disse dager. Alle som har gått på ski fra Straumsbukta til Eidkjosen vet hvilken verdi dette området har som natur og friluftsområde
 3. SAMISKE HUS er en vandreutstilling som formidler samiske hus og byggeskikk, sett gjennom Randis kamera og øyne, gjennom mange år som bygningsvernfaglig rådgiver i Sametinget.. Randi Sjølie har vært saksbehandler for samisk bygningsvern i en periode på 25 år (1990-2015), tilknyttet både Finnmark fylkeskommune og Sametinget

Samisk musikk og joik har lenge vært sammenvevd i vår bevissthet. Mari Boine var den som sprengte våre forutinntatte forestillinger om samenes kultur og åpnet våre øyne for den overveldende kraften i denne kulturen. Hun var stjernen, men i dag gror det virkelig innen samisk musikk -samiske erfaringer fra Snøhvit Paradoksalt nok, sett med norske øyne, var det påfallende stille fra både lokale samer og det samepolitiske miljøet. Dette var kanskje bekvemt for utbyggere og store deler av befolkningen i området, men ikke nødvendigvis for samene selv. Dette. Hele verdens øyne er rettet mot åpningsseremonien. En ensom skiløper i hvit kofte glir ut på den gedigne OL-arenaen. Mannen planter staven i snøen mens kameraene zoomer inn på ansiktet hans. Så begynner han å joike. Sårbart og kraftfullt. Fremmed og fengende. Nils-Aslak Valkeapää hadde viet livet og kunsten til det samiske folket SANKS: Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus. Pasienter på OUS kan henvises til SANKS som er organisert under nyopprettede Sami Klinikkha. Elisabeth Gerhardsen er ansatt i SANKS, men har kontor på Gaustad og tar i mot samiske pasienter i Oslo- området. Hun kan kontaktes på Elisabeth.Gerhardsen@finnmarkssykehuset.no Det store antall samiske gravfunn langs hele sørsiden av Spildra samt de seks bjørnegravene tyder på at øya har hatt en særskilt betydning i samisk religiøs sammenheng. Dette inntrykket forsterkes også av offersteinene Arahavde (Kirkehammeren) og Bahppageadgi (Prestesteinen) samt de lokale beretninger som knyttes til disse

Samer - Wikipedi

2 Samiske tall teller. Matematikk og matematikkundervisning i en kulturell kontekst Per Ravna, Nord universitet, Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag Sammendrag: De siste tiårene har det vært økende interesse for sosiokulturelle aspekter ved matematikk o Tradisjonell samisk naturbruk har vært preget av verdier som å ikke sette spor, å forvalte - ikke forbruke, og å bare ta så mye som det er nødvendig. Den kjente samiske museumsmannen og kulturverneren Sverre Fjellheim drøfter dette i en interessant artikkel fra 1994 ØYENTRØST : Euphrasia er en kosmopolittisk planteslekt som omfatter ca. 450 arter. Plantene er halvparasitter og snylter bl.a. på gras, rødkløver og kjempe-arter. Slektsnavnet Euphrasia betyr velbefinnende og viser til de legende egenskapene som ble tillagt disse plantene.. En urt for øynen Øya Delos var heilag, og ingen fekk bu eller døy der. Sjølv no bur her berre kattar. Men på Ikaria lever folk lenge på lokal vin og honning

To etniske grupper har bodd sammen på øyene vest for Tjeldsundet i minst tusen år, trolig mer. Vi kjenner følgene av dette naboskapet: Samisk kultur smelta etter hvert sammen med den norske, nå er folket i regionen med få unntak norsk-etnisk Oversettelse av sees til nordsamisk i bokmål-nordsamisk ordbok - Flest oversettelser, helt gratis Hamarøy har hatt bosetning helt siden steinalderen. Gravhauger viser jevn bosetning i jernalderen.I middelalderen var det flere storgårder på øya. Hamarøy har hatt samisk bosetning siden 1559.. Bosetningen er i overveiende grad lokalisert til kyststrøkene. Således bodde 82 prosent av befolkningen i 2016 nord for Kaldvågfjorden/Innhavet på sørsiden av Hamarøya, 16 prosent i området.

Fire øyne ser mer enn to. En, to, tre, fire, fem, seks, sju, åtte, ni, ti. Vet du hva den samisk oversettelsen for det norske ordet ha baller til er? La meg vite hva som skjer med mitt forsla samisk språk, står historiske spørsmål sentralt. Debatten har vært intens, selve øya etter byvedtaket fra 1794, er ikke overraskende. Men det er meningsløst å hevde at tilstedeværelsen av samer i Tromsø kommune er av nyere dato, understreket Bertelsen. De En rekke informasjon utfra disse forskningsdisipliner inngår ikke i dette homogene bildet, men peker på en innflytelse av nordnorsk, samisk og «blandet» kultur på Islands eldre historie. I denne oppgaven blir det sett nærmere på de samiske spor i det islandske arkeolo-giske materialet fra vikingtiden som uttrykker seg gjennom artefakter av østlig opprinnelse Se deg selv gjennom kundenes øyne. Kundene kommer kanskje til deg fordi de er sultne eller trøtte. Men det er ikke nok å tilby dem mat og seng. Skal du lykkes med din virksomhet, må du også tilfredsstille emosjonelle og sosiale behov, og skape en opplevelse. De har gitt dem en ekte smak av samisk mat og kultur Både den samiske skolehistoria og annen samisk historie i Hasvik er dårlig dokumentert. Denne framstillinga bygger på mange kilder, som ofte er uklare og motstridende. Dette må derfor leses kritisk som et første forsøk på framstilling av Hasviks skolehistorie med et samisk perspektiv og som et utgangspunkt for videre forsking

Hva mener folk når de sier at jeg har samiske trekk

S ápmifil - en P3-dokumentar om å ha etnisitet på sjekklista når du jakter på kjærligheten.. Mange av oss har på et etter annet tidspunkt lagd en liste over kvaliteter den ideelle partner skal inneha. Det kan dreie seg om noe så overfladisk som at han må være høyere enn henne Karasjok er samenes hovedstad, med nesten 3 000 innbyggere - og rundt 60 000 reinsdyr. Her finner du Sametinget, som er formet som en lavvo, og andre viktige samiske institusjoner. De samiske samlinger i Karasjok er det store museet for samisk historie og kultur, og her kan du se vakre gjenstander og tradisjonelle boformer og drakter Kemisamisk var et samisk språk i de sørligste delene av Finsk Lappland, deriblant i samelandsbyene omkring Kuusamo.Språket døde ut omkring 1850. De vestlige dialektene av kemisamisk var påvirket av skoltesamisk, mens de østlige kemiske dialektene var påvirket av enaresamisk.. Noen få skrevne eksempler på Kemisamisk har overlevd De som har «hatt øyne for det samiske», - har sett det! En stor takk til de som så, - og oppdaget, «dette guddommelige samiske fargespillet» i katedralen. Når alteret med samisk utsmykning innvies i Nidarosdomen 6.februar 2017, er dette e

Den vil definitivt berøre det samiske samfunn, selv om det først og fremst handler om den framtidige organiseringen av fylkeskommunene. For det kan ikke være noen som helst tvil om at diagnosen for dagens fylkeskommuner er alt annet enn oppløftende Det samme gjør samisk ornamentikk, samisk byggeskikk og samisk tradisjonskunnskap generelt. Det bør derfor være en målsetting å utvikle samiske læreplaner og læreverk i matematikk som henter inn viktige elementer fra samisk tradisjonskunnskap, kultur og språk, både for grunnskole, videregående skole og i lærerutdanningene

Samtale med kuratorene 28/1 kl

I 1995 ble det dannet en ny og uavhengig samisk ungdomsorganisasjon, Davvi Nuorra, som vil samle samisk ungdom fra hele landet og som bl.a. har som formål å gi samiske ungdommer kunnskap og forståelse for andre sameungdommers hverdag og livssituasjon, skape samhold, hjelpe samisk ungdom å bygge opp sin samiske identitet, og ikke minst å få vekk gamle oppfatninger om hvem som har lov til. Fugl i samiske eventyr og sagn II F ra siste halvdel av 1800-tallet og framover ble det skrevet ned en hel del sagn og fortellinger fra de samiske områdene. Det er særlig språkforskere som har vært ivrige eventyrsamlere, men også etnologer, antropologer og folklorister, for ikke å glemme omreisende eventyrere og adelige på dannelsesreise De som har «hatt øyne for det samiske», - har sett det! En stor takk til de som så, - og oppdaget, «dette guddommelige samiske fargespillet» i katedralen. Når alteret med samisk utsmykning innvies i Nidarosdomen 6.februar 2017, er dette et vedvarende offisielt tegn på at samefolket har sin selvsagte plass i katedralen. Først da e En samisk inspirert navneseremoni. Forberedelse i forkant: Hvis ikke barnet har vært presentertfor retningene og fått sitt kraftdyr, reiser forstander i . Kysse øynene: Velsigne dine øyne, sådu ser i klarhet. Kysse ørene: Velsigne dine ører, sådu hører med medfølelse

Barnesanger.no - Hode, skulder, kne og tå tekst - Barnesanger.no gir deg teksten til hode, skulder, kne og t I prosjektet Bååstede- tilbakføring av samisk kulturarv skal samiske kulturhistoriske gjenstander tilbakeføres til de samiske museene.Et viktig utgangspunkt har vært retten til å forvalte og formidle egen kulturarv på egne premisser. Sámi albmogiid guovddáš / Senter for nordlige folk får tilbakført 24 gjenstander som representerer både materiell og åndelig kultur Samiske veivisere, Kautokeino, Norway. 4 899 liker dette · 110 snakker om dette. • Samiske veivisere • Besøker skoler • Informerer om samisk kultur og samfunnsforhold fra et ungdomsperspektiv • Skal.. Man ønsker å gi ungdommene et møte med det samiske samfunnet, sett gjennom samiske ungdommers egne øyne. Samisk høgskole skal gjøre en vurdering om å utvide tiltaket Samiske veivisere til Finland og Sverige. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har nettopp bevilget penger til dette arbeidet

Forestillingen har både samisk og norsk tale, og er en gyllen mulighet for å få et innblikk i samisk kultur. Den rimhårede og drømmeseeren. En ung reingjeter følger reinflokken. Når han slår seg til ro for natten og sovner, får han besøk av en eldre mann med hvitt, rimete hår Nå vil samiske reineiere ha eiendomsrett i Finnmark. - Nå krever Reinbeitedistriktet eiendomsrett til hele øya, basert på våre opparbeidede rettigheter. Det er rart, de kom på 60-tallet. Vi mener å ha vært der fra 1700-tallet, men har dokumentasjon kun fra 1860,. og samiske mennesker fra og med jernalderen og opp til i dag. Ved siden av å se på arkeologisk materiale, stedsnavn, samiske hellige steder, historiske kilder, Kanskje er det noe med akkurat det å komme tilbake et sted og se det med nye øyne Med opplæring fra den samiske høyskolen i Kautokeino står ungdommene støtt. Hver skole kan bestemme hva det skal være fokus på, musikk, relgion, kultur osv. Målet med prosjektet er å bevisstgjøre og fjerne fordommer mot samer, og gi et inntrykk av det moderne samesamfunnet gjennom ungdommens øyne Tegningen av en same utenpå emballasjen er stigmatiserende og vitner om svak forståelse av både samer og den samiske kultur, iallfall sett med dagens øyne sier Bragstad. Publisert: 17.04.20 kl.

Prosjektet skal på en realistisk og engasjerende måte være med på å øke bevisstheten om det moderne samiske samfunnet, og også om samisk historie og samfunnsutvikling. Vi ønsker å gi ungdommene et møte med det samiske samfunnet, sett gjennom samiske ungdommers egne øyne. Presentasjon av årets samiske veiviser 11 Eldre tolkninger av samisk religion hadde en tendens til å tolke de samiske guddommene som lån fra nordisk mytologi. Selv om en er gått bort fra slike låne-hypoteser, er det likevel ingen grunn til å se bort fra at kontakten mellom folkegruppene også har bidratt til tolkninger av den annens religion inn i egen kontekst Norsk dokumentarserie. Marja dikter på et språk nesten ingen forstår. Hun er den første i sin familie som fikk bo hjemme og samtidig lære sør-samisk på skolen. I Elgå, Karasjok, Kautokeino og Helsinki spør vi om alle de samiske språkene er truet - eller døende. (4:6 De oppstilte trestokkene, muorraguahpa, er en vedreis av trestokker i full lengde stilt opp i lávvuform - de er lett å få øye på. Den fysiske formen gjenkjennes av mange som spesiell og samisk, men først og fremst er vedreisen et praktisk svar på for liten innendørs lagringsplass: det tørre klimaet i Finnmark tillater utelagring av ved og oppstillingen gjør den lett å håndtere. En samisk verdenshistorie (Innbundet) av forfatter Hugo Lauritz Jenssen. Historie. Pris kr 436 (spar kr 63). Les om en rekke fremtredende samer gjennom historien, og om kjente og mindre kjente sider ved den samiske kulturen sett gjennom samiske øyne og gjennom toneangivende norske og europeiske kulturpersonligheters blikk

Opphavet til befolkningen i Norge - Wikipedi

Felles, samisk LMS-tilbud for somatikk og psykisk helsevern og rus, og det jobbes for å styrke ambuleringen innenfor pediatri og øye fra 2020. Enhetsleder Ellen Inga J. Hætta ved Finnmarksklinikken gleder seg til å ta de nye lokalene i bruk. - Jeg vet at vi alle ser frem til å komme inn i et nytt bygg og å gi pasientene et enda bedre tilbud Samisk Kultursenter - Sijti Jarnge, Hattfjelldal: Se anmeldelser fra reisende, artikler, bilder og gode tilbud for Samisk Kultursenter - Sijti Jarnge i Hattfjelldal, Norge på Tripadvisor

Samerådet er ikke overflødig - NRK Sápmi - NRK

Samiske navn - Stor alfabetisk oversikt over samiske jentenav

Samiske Ella Marie (20) vant «Stjernekamp»: - Vi trenger å åpne folks øyne NRK opplyser om at målet er å skape en bred dramaserie som tar utgangspunkt i dagens samiske samfunn, og som. Tegningen av en same utenpå emballasjen er stigmatiserende og vitner om svak forståelse av både samer og den samiske kultur, iallfall sett med dagens øyne sier Bragstad. Ansv. redaktør og adm. Hun mener Tromsø Museum er et viktig møtested for den samiske kulturen. - Det er veldig få gjenstander igjen etter krigen fra den msamiske kulturen i Finnmark. Her prøver vi å ta vare på det vi har igjen. - Gjennom denne filmen setter Yvonne Thomassen ord på krigsopplevelsene gjennom sine øyne Samiske skoleungdommer kan få mellom 7000 og 10.000 kr. i stipend pr. måned, Med dette mitt innlegg ønsker jeg å oppnå at det kan forskes og sees med nye øyne på samenes opprinnelse og om hvem som var de første beboere i Finnmark og dette av noen som ikke har forutinntatte meninger om hvordan det er,.

For dårlig for kino! « NRK Filmpolitiet - alt om film

Tørre øyne - NHI.n

Ella Marie (20) vant «Stjernekamp»: − Vi trenger å åpne folks øyne. FORNEBU (VG) Ella Marie Hætta Isaksen (20) slo Ulrikke Brandstorp (23) ut av finalen etter en følelsesladet og. samisk kulturarv fra Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk museum til de samiske museene. Dette har vært gjennomført gjennom Bååstede-avtalen˙ fra 2012, og i tillegg har historisk øya i Russland, Lappland i Finland og Norrland i Sverige som innenfor Sápmi. Innenfor alle diss

Samer, rein og reindrift i Newfoundland Ui

I mine øyne må en person som bærer kofte ha samisk ætt, være inngift i samisk familie eller adoptert inn i samisk familie. Kofta brukes av de som kjenner og verdsetter samisk kultur og historie. For meg at samene hatt en veldig vanskelig historie, og jeg synes ikke at hvem som helst kan kle seg i vårt fineste plagg Steinar Nilsen (Norsk oversetting etter samisk tekst) Maid sáhttá sátni láddadit muitalit olbmo oktavuođaid birra eatnamii ja šattuide? Gelddolaš sánit mat gullet luopmániidda leat čurrá, láttat ja jámešbánit. Dás áiggun geahččat muhtin sániid mat adnojit lubmema oktavuođas. Sánit gullet spesifihkka..

FinskDen omreisende måken | Pisto | puppets & props
 • Malachit stachelleguan kaufen.
 • Seal kiss from a rose music video.
 • Oude scheermesjes kopen.
 • Nwz kleinanzeigen mitteilungen.
 • Pippi långstrump flyger luftballong.
 • Østerrike matkultur.
 • Des moines pronunciation.
 • Gleichklang.
 • Mountainbike karte.
 • Dromen over voeten.
 • Winora yakun urban.
 • Urlaubspartner.
 • Eggedal borgerstue åpningstider.
 • Wellnesshotel heringsdorf.
 • Hva er kroppens svar på celleskade.
 • Hair color chart.
 • Intäkt utgift kostnad inkomst.
 • Resonnement kryssord.
 • Accenture as fornebu.
 • Industriezentrum berlin.
 • Jewel of india grefsenveien oslo.
 • Metafor eksempler.
 • Vedovn kampanje.
 • Unwetter glauchau heute.
 • Rehasport coswig.
 • Supernova ne.
 • Nrw jahresticket deutsche bahn.
 • Speed dating münchen samstag.
 • Kreisliga weisheiten.
 • Sunne kyllingnuggets.
 • God kaffe nettbutikk.
 • Who made les miserables.
 • Beste brunello.
 • Oppgitte kryssord.
 • Utopia snl.
 • Sopp i huden hos hund.
 • Deutz fahr forhandler.
 • Statens innkrevingssentral endring i inntekt.
 • Pentagramm umgedreht.
 • Michelangelos malerier.
 • Sturmwarnung mv.