Home

Tt kort elverum

Tilrettelagt transport for forflytningshemmede (TT-kort) Transportordningen for forflytningshemmede (TT-kort) er et dør-til-dør tilbud til personer som på grunn av varig forflytningshemming, av fysiske eller psykiske årsaker, ikke klarer å benytte buss/tog Tilrettelagt transport (TT-kort) Tilrettelagt transport (TT) er et transporttilbud for personer i Innlandet som på grunn av forflytningshemminger ikke kan benytte det ordinære kollektivtilbudet. Det er vedtatt en felles TT-ordning for Innlandet fylkeskommune Søknad om TT-kort i Innlandet. Tilrettelagt transport (TT) er et transporttilbud for personer i Innlandet som på grunn av forflytningshemminger ikke kan benytte det ordinære kollektivtilbudet. Søknaden sendes til: Innlandet fylkeskommune , Seksjon kollektivtransport, Kundesenteret v/TT-nemnda, Gruvvegen 78, 2580 Follda

Grafisk designtjenester · Helt garantert fornøy

TT-kort. Løyve for persontransport. Søk drosjeløyve. Gå til kollektiv og transport. Fylkesveg. Pressekontakt og nyheitsmeldingar om fylkesveg. Fylkesvegprosjekt i Vestland. Drift og vedlikehald. Løyve og dispensasjonar. Trafikktryggleik. Gå til fylkesveg. Klima og natur. Klimaomstilling. Klimaplanar og rapportar. Vassforvaltning. I den perioden du er godkjent som TT-bruker, vil kortet ditt bli fylt med nytt beløp hvert hele år eller halve år, avhengig av din opprinnelige godkjenning, 1. januar eller 1. juli. Nye brukere vil automatisk få tilsendt et TT-kort med innvilget beløp. Beløpet er avhengig av hvilken brukergruppe og sone du tilhører

Tilrettelagt transport for forflytningshemmede Elverum

Søke om TT-kort Søke om TT-kort. Søknad om å bli godkjent bruker av TT-ordningen fremmes på fastsatt søknadsskjema med vedlagt legeerklæring. Søknadsskjema (PDF, 2 MB) Søknad sendes per per post til: Rogaland fylkeskommune v/Samferdselsavdelingen Postboks 130 4001 Stavanger. Kontakt. Søke TT-kort i Akershus Søke TT-kort i Buskerud Søke TT-kort i Østfold. Midlertidig videreføring . TT-ordningen har vært ulikt organisert i Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner. Det er vedtatt at eksisterende retningslinjer for TT-ordningen videreføres i en overgangsperiode frem til 31.12.2020. Viken fylkeskommune skal utarbeide. TT-ordningen (tilrettelagt transportordning for forflytningshemmede) er et dør-til-dør tilbud til personer som på grunn av varig forflytningshemming, av fysiske eller psykiske årsaker, ikke uten vesentlige vanskeligheter vil kunne bruke ordinært kollektivtilbud

Hvem kan få TT-kort. TT-kortordningen retter seg mot personer med nedsatt funksjonsevne og på forflytningshemmende som ikke kan bruke ordinær kollektivtransport eller eget kjøretøy. Det er kommunen eller fylkeskommunen som er ansvarlig for ordningen og som fastsetter kriteriene for hvem som kan få TT-kort Uten TT-kort så vil du bli isolert, noe som lett kan føre til depresjon. Sørg også for å få klart frem at buss ikke er noe alternativ for deg. At du blir dårlig av å gå til busstoppet, at du blir dårlig hvis du må stå og vente på bussen, at du blir dårlig av å ta en fullstappet buss der det er mye støy osv Elverum har kartdata som er tilrettelagt for visning i 3D. Denne løsningen får du tilgang til ved å klikke på 3D-knappen til høyre på knapperaden i standard kartløsning. Sentrale deler av Elverum kommune ble laserscannet i 2014 i forbindelse med et kartleggingsprosjekt

Tilrettelagt transport (TT-kort) - Innlandet fylkeskommun

 1. Signert søknad om TT-kort. Utfylt legeerklæring for TT-kort. For synshemmet kreves dokumentasjon fra øyelege med WHOs kategorier. Ved psykiske plager kreves dokumentasjon fra spesialisthelsetjenesten. Ved nedsatt lungekapasitet må resultat av spirometriundersøkelse med FEV1 i % legges ved
 2. Her finner du en oversikt over skjema Elverum kommune har tilgjengelig per i dag. Noen av skjemaene er elektronisk og kan fylles ut på skjerm og sendes inn direkte. Papirversjoner må skrives ut og sendes per post til kommunen. Skal du søke stilling hos oss? Se ledige stillinger her. Trykk på logg inn for å få flere innloggingsalternativer
 3. Tilrettelagt transport (TT-kort) Søke om TT-kort; Betaling og bruk av TT-kort; Hvem kan få TT-kort? Hvor mye kan du få i støtte? Sjekk saldo, mistet kort og adresseendring; Klage; Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Sentralbordet. Telefon 51 51 66 00. Åpningstider Mandag - fredag kl. 07.45 - 15.30. Finn ansatt.

enkelte fylke organiserer ordningen, hvor mange som får tildelt TT-kort og i hvilket omfang brukerne får reise, varierer betydelig mellom fylkene. I forbindelse med regionreformen og sammenslåingen av Hedmark og Oppland til Innlandet fylkeskommune, skal det utarbeides en ny TT-ordning for det nye fylket Ny TT-ordning for Innlandet fylkeskommune - Informasjon fra fylkeskommunen til personer med TT-kort i Hedmark: Hedmark og Oppland slås sammen til Innlandet fylkeskommune fra 1. januar 2020. Ny felles TT-ordning for Innlandet fylkeskommune starter opp fra samme tidspunkt. Den nye TT-forskriften er vedlagt under TT-ordningen er et tilbud om fritidsreiser for funksjonshemmede som ikke kan bruke vanlige kollektive transportmidler. Søknadsskjema og legeerklæring for TT-kort (DOC, 46 kB) Kommunereglement for TT-kort (PDF, 75 kB) Søkerreglement for TT-kort (PDF, 128 kB) Slik bruker du TT-kort (PDF, 58 kB

Søke TT-kort i Akershus. TT-ordningen er for deg som har en funksjonsnedsettelse og som derfor ikke kan reise kollektivt. Som godkjent bruker gis du et tilskudd til transport. Tilskuddet gis i form av et TT-kort som brukes som betalingsmiddel i valgfri drosje TT-ordningen avskjærer ikke definitivt de over 67 år for TT-kort, men vilkårene er av naturlige årsaker strengere, se unntaksregelen. Omfanget av TT-ordningen i Telemark hanger også sammen med fleksirutetilbudet (bestillingsruter) som foruten reisetidspunktene er et betydelig tilpasset og tilrettelagt transporttilbud, se alternativ transport Tilrettelagt transport (TT) er et tilbud om dør-til-dør-transport for personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom, ikke kan bruke kollektivtransport. Er du funksjonshemmet og har behov for dør-til-dør-transport for å delta i aktiviteter på lik linje med alle andre, kan du søke om TT-kort

Nye retningslinjer for Trøndelag finner du her. Gjelder f.o.m. 01.01.2 forhånd forsikre seg om at transportøren aksepterer TT-kort utstedt av Buskerud fylkeskommune. TT-ordningen er ment til bruk i dagliglivet, og ikke til enkeltstående lange reiser. • Egenandel Bruker betaler for hver tur kr 50,- i egenandel. Egenandelen betales direkte til drosjesjåføren

Informasjonen på denne siden gjelder TT-ordningen for de som bor i tidligere Vest-Agder. Hvis du lurer på noe om TT-kortet ditt kan du trykke på de blå rubrikkene lengre nede på denne siden. Her finner du ut hvordan du skal bestille en TT-tur, hvordan du kan få tak i nytt kort og hvordan du kan sjekke hvor mye du kan reise for. Finner du ikke svar på det du lurer så se. En kvinne ble knivstukket på en privatadresse i Elverum fredag ettermiddag. Bevæpnet politi iverksatte søk etter en mann med militæruniform i området. Fredag kveld er han formentlig pågrepet TT-kort Transporttjenesten skal gi funksjonshemmede som er avhengig av dør-til-dør-transport, et tilbud for at de skal ha muligheter til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med andre Han fikk avslag for tre år siden. Og han fikk avslag for en måneds tid siden både på søknad og klage på avslaget. - Jeg får vel bare sitte her da. Butikken kommer jeg med til med rullator. Men besøke venner og kjente blir vanskelig nå

De som godkjennes som TT-brukere, får utstedt et TT-kort. Brukerkortet er personlig og bekrefter brukerens rett til TT-transport. Misbruk kan føre til inndragning av TT-godkjenning. Tap av kort meldes til administrator eller kortutsteder. Kostnader for nytt kort trekkes av reisekontoen Sport 1 Elverum. Vi har fokus på kunden og kundens behov, hos oss er kunden i sentrum! Vi kan tilby et godt utvalg innen ski, sykkel, løp, fiske og friluft. Hos oss får du hjelp til å finne riktig utstyr til trening, konkurranse, tur eller fritid Sjekk at t:kort-nummeret på det kortet du bruker er det samme som det du har lagt inn i nettbutikken. Hvis det ikke er samme t:kort-nummer må du legge inn det nye kortet ditt for å fylle på riktig kort. Hvis det er samme t:kort-nummer kan du ta kontakt med AtB kundesenter som hjelper deg med å finne en løsning Søke TT-kort i Akershus Søke TT-kort i Buskerud Søke TT-kort i Østfold. Midlertidig videreføring . TT-ordningen har vært ulikt organisert i Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner. Det er vedtatt at eksisterende retningslinjer for TT-ordningen videreføres i en overgangsperiode frem til 31.12.2020. Viken fylkeskommune skal utarbeide Personvernerklæring - søknad om TT-kort i Vestland. Vestland fylkeskommune har ansvaret for lagring og bruk av personopplysningane dine, som blir samla inn i samband med søknaden din om å bli godkjent TT-kort-brukar i Vestland

TT står for tilrettelagt transport. Det er ei ordning der funksjonshemma som ikkje kan nytte det ordinære kollektive rutetilbodet, kan få økonomisk støtte til reiser. På heimesida til Vestland fylkeskommune finn du meir informasjon om TT-kort. Nyttige lenker. Søk TT-kort - Hordaland; Bestille nytt TT-kort; Kva er saldoen på TT-kortet Hvordan søke TT-kort. Søknaden sendes til hjemkommune for vurdering. Kommunene sender deretter søknaden til fylkeskommunen for endelig avgjørelse. Avslag på søknad om godkjenning kan påklages. Klagefristen er tre uker etter mottatt svar. Skriftlig klage med legeattest sendes Vestfold fylkeskommune for behandling og avgjørelse Informasjonen på denne siden gjelder TT-ordningen for de som bor i tidligere Vest-Agder. Hvis du lurer på noe om TT-kortet ditt kan du trykke på de blå rubrikkene lengre nede på denne siden. Her finner du ut hvordan du skal bestille en TT-tur, hvordan du kan få tak i nytt kort og hvordan du kan sjekke hvor mye du kan reise for. Finner du ikke svar på det du lurer så se. TT-kort Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT) Transporttjenesten for funksjonshemmede, TT-ordningen, er et transporttilbud til personer bosatt i Trøndelag, som på grunn av funksjonshemming har store vansker med å benytte ordinære kollektive transportmidler TT tjenesten (TT-kort) Formålet med TT-tjenesten er å gjøre mennesker med nedsatt funksjonsevne mer mobile og i stand til å delta i samfunnslivet. Intensjonen med ordningen er at personer med betydelige forflytningshemminger skal kunne få et særskilt transporttilbud. Hva kan TT-tjenesten brukes til (turens formål

TT-kort. Koronavirus Informasjon om korona og kommunens tiltak Saldo, kvoter og egenandeler. Finn saldo, kvoter og egenandeler for TT-kort. TT-kortet. Kortet brukes i bilen for å betale reisen; Kortet blir brukt til identifikasjon; Det er viktig at du tar vare på. Tilrettelagt transport (TT) er et tilbud om alternativ transport for personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom, ikke kan bruke kollektivtransport. Det er ingen lovfestet individuell rett til TT-tjenester 2401 Elverum ; Besøksadresse. Elvarheimgata 1 2414 Elverum ; Kontakt. 62 78 27 00; sor-osterdal.tingrett@domstol.no; Nettstedkart Til. Prisene på Jaktkort er diffrensiert i tre: Utenbygskort, (bostedsadresse utenfor Elverum), Kommunekort (Bostedsadresse Elverum) og Medlemskort (Medlem i HNSG eller NEJFG) Velg riktig rabatt når dere kjøper kort. Kun en rabatt kan brukes pr kort, se jaktregler under. Feil bruk av rabatt gjør jaktkortet ugyldig

 1. TT-ordningen er ikke et lovfestet tilbud. Søknadskjema TT - ordningen. Telemark fylkeskommune, Tilrettelagt Transport. Har du spørsmål om ordningen kan du kontakte servicetorget, Bamble kommune. Telefon: 35 96 50 00. Mer om tjenesten. Sist oppdatert: 21. mai 2015.
 2. Sjekk at t:kort-nummeret på det kortet du bruker er det samme som det du har lagt inn i nettbutikken. Hvis det ikke er samme t:kort-nummer må du legge inn det nye kortet ditt for å fylle på riktig kort. Hvis det er samme t:kort-nummer kan du ta kontakt med AtB kundesenter som hjelper deg med å finne en løsning
 3. g og som er helt eller delvis avskåret fra å bruke ordinære kollektive transportmidler. Transporttilbudet gis i form av dør-til-dør-transport, slik at du har muligheter til å delta på aktiviteter i nærmiljøet
 4. g, ikke kan benytte seg av ordinær kollektivtransport
 5. TT-kort (tilrettelagt transport for forflytningshemmede) organiseres av Hedmark trafikk. Se mer på Hedmark Trafikk sine nettsider: >> Her finner du informasjon om ordningen og søknadsskjem
 6. Brukerhefte for TT-ordningen; Retningslinjer for TT-ordningen i Trøndelag fylke; Om TT-kort (tondelagfylke.no) Parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for parkeringslettelser knyttet til bosted, arbeid og annen aktivitet fordi vedkommende har problemer med å gå
 7. Hei jeg har TT kort og hatt det i tre år. Oslo. Har alltid ringt Oslo taxi jeg, på deres vanlige 22 nummer. Samres er vel for de som har fast transport til skole og jobb., skolebarn f.eks. Om du bare bruker TT kort for fritids reiser, så kan man bruke Oslo taxi og også noen flere taxi selskap i Oslo

TT-ordningen er et tilbud til personer som på grunn av sterk og varig forflytnings- og/eller Rogaland Taxi AS drifter ordningen. Er du godkjent bruker og har spørsmål om restbeløp, mistet kort og lignende ringer du tlf. 51 90 90 01 (døgnåpen linje). Retningslinjer, reglement og skjemaer. Reglement. Søknadsskjema. Legeattest TT-kort. Transporttjenesten (TT-kort) er et tilbud om drosjetransport for personer som er varig forflyttningshemmet på grunn av fysisk eller psykisk funksjonshemming, og som har problemer med å bruke vanlig kollektivtransport Transportordning (TT-kort) Transporttenesta (TT) er eit tilbod om drosjetransport frå dør til dør til personar som på grunn av funksjonshemming har vesentlege vanskar med å reise kollektivt. TT- ordninga er meint å dekke fritidsreiser for brukaren, og ikkje reiser betalt av andre Forvaltningskontoret behandler alle søknader om tjenester innenfor pleie og omsorg. Forvaltningskontoret innehar også oppgaven som: Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering. I tillegg til tjenestene nedenfor, behandler vi søknader om TT-kort er en fylkeskommunal (Vestfold og Telemark fylkeskommune), frivillig tilskuddsordning til drosje. Ordningen er et tilbud til personer som på grunn av sterk og varig funksjons- og/eller orienteringshemming, ikke kan benytte seg av ordinær kollektivtransport

Søk TT-kort - Hordaland - Vestland fylkeskommun

 1. Kort beskrivelse : Transportordningen for forflytningshemmede er et tilbud til den gruppe funksjonshemmede som trenger transport fra dør til dør. Det relevante kriterium er søkerens manglende evne til å bruke kollektive transportmidler. NB! Fra 1. januar 2013 overtok Hedmark Trafikk hele TT
 2. Utvidelse av TT-ordningen videreføres Østfold er blant fylkene som får størst tilskudd når prøveordningen med utvidelse av Transporttjenesten for brukere med særlige behov videreføres i 2020. Østfold kollektivtrafikk deltok i en statlig forsøksordning for utvidelse av Transporttjenesten (TT-ordningen) for brukere med særlige behov høsten 2016
 3. TT-ordninga blir no revidert, og derfor vil vi ikkje behandle nye søknader før september 2020. Søker du i denne perioden, vil du få eit svar frå oss om dette. Når gjeld ordninga? TT- ordninga er ikkje ein lovfesta rett, men er eit tilbod som Møre og Romsdal fylkeskommune tilbyr innbyggarane i fylket

Tilrettelagt transport (TT) - Troms og Finnmark fylkeskommun

Mange lurer på hva et TT-kort egentlig er og hvem som har rett til transporttilbudet. - TT-kortet er et tilbud som gir adgang til transporttjeneste for dem som ikke kan bruke offentlig transport Utlevering og bruk av TT-kort. Dersom søknaden blir godkjent får du tilsendt elektronisk kort fra Rogaland Taxi, som forestår den daglige driften av ordningen. Har du mistet kortet, lurer på hvor mye du har igjen (restbeløp) eller har andre spørsmål til praktisk bruk av kortet kan du kontakte ROGALAND TAXI telefon 51 90 90 01 Du kan søke om TT-kort, grunnstønad til transport eller trygdebil. TT-kort Tilrettelagt transport (TT) er en transporttjeneste for de som på grunn av sykdom eller nedsatt funksjonsevne ikke kan bruke kollektivtransport eller eget kjøretøy. Tjenesten er en frivillig fylkeskommunal oppgave, og de kan selv sette egne kriterier for hvem som kan få innvilget TT-kort. Et TT-kort [ Kort fortalt. Du kan få transportstøtte eller TT-kort hvis du har en varig funksjonsnedsettelse som gjør at du ikke kan benytte deg av vanlige kollektive transportmidler. Transportstøtten skal brukes til å opprettholde et sosialt liv. Her kan du søke. Du skal sende søknaden til Fredrikstad kommune, postboks 1405, 1602 Fredriksta TT-ordning for Innlandet fylkeskommune starter opp fra samme tidspunkt. Den nye TT-forskriften er vedlagt dette brevet. fylke, Den nye ordningen medfører store endringer for personer med TT-kort i dagens Oppland og noen mindre endringer for personer med TT-kort i dagens Hedmark fylke

Video: Søke om TT-kort - Rogaland fylkeskommun

Tilskudd til transport (TT-kort) er et tilbud til innbyggere som på grunn av varig forflyttings- eller orienteringshemming har store vanskeligheter med å benytte vanlige kollektive transportmidler. Les mer om tilbudet, kriterier for godkjenning og send inn en søknad Fra 01.01.2020 gjelder billetten inngang på både Norsk skogmuseum og Glomdalsmuseet. Voksne (16 år og eldre), kr 120,-Pensjonister, vernepliktige og studenter, kr 90,-Barn 3-15 år / Barnas dager - juleverksted, kr 60,- / 70,-Barn under 3 år fri adgang sammen med foresatte.Priser per person. Familiebillett* (2 voksne og egne barn), kr 300,-Familiebillett* (1 voksen og egne barn), kr 180, Transporttjenesten for funksjonshemmede i Vest-Agder (TT-kort) er et tilbud til godkjente brukere som ikke er i stand til å benytte buss som transportmiddel. Om TT-tjenesten (TT-ordningen) TT-tjenesten er ikke en rettighet, men et transporttilbud som skal gi godkjente brukere en mulighet til å delta i aktiviteter i nærmiljøet som den øvrige befolkning TT-transport. TT-ordningen er for deg som er funksjonshemmet og som derfor ikke kan reise kollektivt. Som godkjent bruker gis du et tilskudd til transport. Tilskuddet gis i form av et TT-kort som brukes som betalingsmiddel i valgfri drosje. Barn under 10 år omfattes ikke av ordningen. Les mer om ordningen og søk her. Bilstøna Skjemaer merket med PDF må du skrive ut og sende pr post, eller skanne og sende på epost til kommunen. Noen skjemaer kan du fylle ut elektronisk før du skriver dem ut. Se instruksjoner i skjemaet for mer informasjon. De som ikke er merket er elektroniske skjema som kan fylles ut og sendes inn på web

Søk om TT-kort (transporttjeneste) - Viken fylkeskommun

TT-kort innvilges til søkere som av helsemessige årsaker er ute av stand til å reise kollektivt. TT-ordningen skal ikke erstatte et manglende tilbud om offentlige transport på søkerens bosted. Avstand til holdeplass blir vurdert konkret i forhold til helseopplysninger. TT-ordningen dekker fritidsreiser innen Akershus og Oslo, o TT-kort Tilrettelagt transport (TT) er et tilbud til funksjonshemmede i Nordland for å bli mer mobile, og i stand til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på linje med den øvrige befolkning. Fylkeskommunen har ansvaret for transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-kort) TT- kort. Er du funksjonshemmet og har behov for dør-til-dør-transport for å delta i aktiviteter på lik linje med alle andre, kan du søke om TT-kort. Kortet dekker et bestemt antall reiser og du betaler en egenandel for hver tur. TT-ordningen skal brukes til lokale fritidsreiser,.

Du må fylle ut søknadsskjema for TT-kort (PDF, 548 kB) og legen din må fylle ut legeerklæring på det samme skjemaet. Søknadsfrist. For tildeling 1. halvår er søknadsfristen 15. november og for 2. halvår 15. mai. Har du fått innvilget TT-kort trenger du ikke søke på nytt for neste halvår TT-brukere som er avhengig av ferge for å reise mellom bosted og servicesenter, plasseres en sone høyere enn det avstanden tilsier. Soneinndelingen er som følger: Den ordinære transporttjenesten (drosjebrukere) Sone 1: 0 - 10 km tildeles kr 1.200,- per halvår Sone 2: 10,1 - 30 km tildeles kr 1.800,- per halvå 14. Tap av tt-kort: Tap av tt-kort skal meldes fra til Rogaland Taxi AS, og evt. kommunens saksbehandler, så snart som mulig. 15. Misbruk av tt-kort: Misbruk av tt-kort i henhold til disse retningslinjer vil medføre umiddelbar inndragning av brukergodkjenning og tt-kort. Videre vil det være mulighet fo TT-ordningen: Ja Nei Nei Ja, for et beløp på kr _____ pr år Inntekt: kr _____ (alminnelig inntekt i hht siste ligningsoppgjør). Særfradrag for alder, uførhet og store sykdomskostnader må dokumenteres med ligningsattest. FUNKSJONSHEMMING: Kan ikke gå (bruker rullestol e.l.

Retningslinjer for tt-kort - Kongsvinger Kommune . READ. RETNINGSLINJER FOR TT-ORDNINGEN. Retningslinjer fastsatt av Hedmark Trafikk FKF den 07.12.2007. Disse retningslinjene er utarbeidet av Hedmark Trafikk FKF i medhold av forskrift om TTordning. av 20.06.2007 § 5. ELVERUM (NRK): Mannen som ble tatt etter knivstikking i Elverum er død. Politiet ser på om det kan være samme person som brøt seg inn på en militærleir fredag morgen

Hedmark fylkeskommune - Tilrettelagt transport (TT

 1. Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning) er et tilbud om fritidsreiser for deg som er funksjonshemmet, og som ikke kan bruke kollektivtransport. Hvis du er godkjent bruker, får du et TT-kort. Dette er et elektronisk kort som du skal bruke som betalingsmiddel i valgfri drosje
 2. Tilrettelagt transport (TT) er et tilbud om dør-til-dør-transport for personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom, ikke kan bruke kollektivtransport. Beskrivelse. Er du funksjonshemmet og har behov for dør-til-dør-transport for å delta i aktiviteter på lik linje med alle andre, kan du søke om TT-kort
 3. g har store vansker med å benytte ordinære kollektive transportmidler
 4. Viken fylkeskommune behandler søknadene til TT-kort. Hos NAV kan du søke om bilstønad. Lørenskog kommune behandler søknader om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Publisert av Türkan Sener. Sist endret 08.09.2020 13.21. Fant du det du lette etter? Ja Nei.

TT-kort Hva tilbyr vi? Transporttjenesten skal gi funksjonshemmede som er avhengig av dør-til-dør-transport, et tilbud for at de skal ha muligheter til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med andre. TT- kortet brukes som betalingsmiddel i drosje. Beløpet tildeles etter faste satser, og vurderes opp mot ditt behov Kva er saldoen på TT-kortet? Her får du oversikt over kor mykje pengar du har på TT-kortet ditt. TT-kortet kan gje funksjonshemma i Hordaland økonomisk støtte til reiser Vanlige spørsmål ved bruk av TT-kort Hva kan TT-kortet brukes til? TT-kortet kan benyttes til fritidsreiser med drosje. Det gjelder ikke for reiser som er dekket av NAV som f.eks. behandling hos lege og på sykehus. Det gjelder heller ikke for skole- eller arbeidsreise

TT-kort - helsenorge

- TT-kort gir en kvote med fritidsreiser med drosje som kun kan brukes av den som blir innvilget TT-kortet, sier advokat Tonje Giertsen til dinerstatning.no. Giertsen er advokat i Advokatfirmaet Helland Ingebrigtsen, og ekspert på trygderett og erstatningsrett. Slik søker du om TT- kort Nye midler fra Samferdselsdepartementet tar oss et skritt nærmere en nasjonal ordning for transporttjenesten (tt). - Nå må vi stå på for at ordningen i 2017 utvides til å gjelde hele landet, mener Blindeforbundet LOGG INN. Du er ikke innlogget! Logg inn for brukeropplysninge TT-kort for 2021 - søknad. Steg 1 av 6. Kriterier for å få tildelt transportstøtte. Vedtatt av fylkestinget i Østfold desember 2004, revidert av samferdsels- nærings- og miljøkomiteen 2017, Funksjonshemmingen må være av en varighet på over 3 år

TT-tjeneste. Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-tjenesten) har som formål å gjøre funksjonshemmede mer mobile og i stand til å delta i det alminnelige samfunnsliv. TT-tjenesten er en dør-til-dør-transport med drosje for de innbyggere som ikke kan, eller har vesentlige vansker med å nytte det ordinære kollektiv-transporttilbudet Hva er tt-kort? Transporttjenesten skal gi mennesker med funksjonsnedsettelse, som er avhengig av dør-til-dør-transport, et tilbud slik at de har muligheter til å delta i aktiviteter på lik linje med den øvrige befolkningen. TT-ordningen skal ikke brukes til syketransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som dekkes av folketrygden Se Elverum og alle TV-serier direkte online på Viaplay. Du kan streame populære serier og hele sesonger med mulighet til å last ned til mobil og nettbrett

Video: TT kort - ME-foru

Har du har fått innvilget TT- kort vil du motta et kort i posten som kan brukes som betaling for utført transport med drosje eller spesialbil. Kortet fylles opp med tildelt beløp 1. januar og 1. juli. Hvis din situasjon endrer seg og du får behov for høyere beløp enn du er tildelt, må du søke på nytt. Klag For å søke om TT-kort, fyll ut skjema Søknad om å bli TT-bruker og send inn. Se kontaktinformasjon nederst på siden. Reglement for transporttjenesten for funksjonshemmede i Finnmark (TT-ordningen) ) Elektronisk betalingskort. Kortet brukes som hel- eller delbetaling for TT-transport med drosjer TT - kort. Lytt til teksten Stopp avspillingen. Informasjon vedrørende TT-ordningen fra og med 2020. Fra og med 01.01.2020 overtar nye Innlandet fylkeskommune forvaltningen av TT-ordningen. Det betyr at det er Innlandet fylkeskommune som tar imot søknader og behandler de fra 01.01.2020 TT-tjenesten er ikke en transportordning som skal brukes til lege, sykehus og til behandling, som dekkes av Helfo (Pasientreiser). TT-tjenesten er ikke en erstatning for et manglende kollektivtilbud. Ingen søkere har i utgangspunktet rett til, eller krav på TT-tjeneste da tjenesten ikke er lovpålagt

Våre digitale kart Elverum kommun

Søk om TT-kort - TT-kort - Oslo kommun

Hvem kan få TT-kort? Transporttjenesten skal gi funksjonshemmede som er avhengig av dør-til-dør-transport et tilbud slik at de har muligheter til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med den øvrige befolkningen. Hva kan TT-kort brukes til? TT-ordningen skal kun brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre. Tt-kort gis til personer mellom 12 og 67 år, som har sterk og varig forflytnings-, og/eller orienteringshemming. Dersom man har fått brukertillatelse før fylte 67 år, vil denne automatisk fortsette etter 67 år (med mindre det skjer endringer i brukerstatus,se punkt 11)

Selvbetjening - Skjema og tjenester - Elverum

 1. (TT-kort) Søker: Navn (søker): Fødselsnr. (11 siffer): Adresse: Postnummer Poststed: Informasjon til lege: Legeerklæringen er ikke det eneste grunnlaget for vurdering av om pasienten bør få utstedt transporttjeneste. Søker må selv gjøre rede for forhold som medfører sær lig behov for transporttjeneste
 2. TT-bruker. Gi beskjed dersom du har spesielle hjelpebehov som rullestol eller lignende. Si også i fra om du skal ha med ledsager. Ledsager reiser gratis. For hver reise betaler du en egenandel på kr. 50,-. Denne betaler du direkte til drosje-sjåføren. Hvis du ønsker det, kan du betal
 3. g har store vansker med å benytte vanlige kollektive transportmidler. Transporttjenesten (Taxi-lapper) søknadsskjema - skjema til utskrift
 4. En utvidet nasjonal TT-ordning er etablert for å løfte reisetilbudet for brukere med særlige behov, fortrinnsvis rullestolbrukere og blinde/svaksynte, slik at disse får et tilbud om 200 enkeltreiser per år. Aust-Agder, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Østfold er allerede omfattet av ordningen
 5. Elverum er et handelscentrum for de østlige og nordlige egne af Innlandet fylke i Norge. Kommunen er 1209 km² stor og havde 21.191 (2019) 18.805 indbyggere.Elverum fik bystatus i 1996.Byen kaldes også ofte Porten til Østerdalen, dalen med floden Glomma, der strækker sig ca. 300 km nordover gennem fylket.En person fra Elverum kaldes oftest elverumsing
 6. Bor 50 meter unna favorittstedet Fylken. Navn: Vigdis Blikkberget Alder: 43 år Familie: Datteren Alva Blikkberget (4) Yrke: Radiovert og journalist i Elverumsradioen Bosted: Nordleiret Tekst og foto: Karoline Almås Sørensen Vigdis Blikkbergets favorittsted, Fylken i Elverum, ligger 50 meter fra ytterdøra og har gått i
 7. TT-kort Transporttjenestens formål er å medvirke til at funksjonshemmede i Nordland blir mer mobile og i stand til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på linje med den øvrige befolkning. Ordningen skal ikke brukes til lege- og tannlegebesøk, eller til kommunale fellestilbud som er knyttet til helse- og sosialtjenesten f.eks. transport til og fra dagsenter

Tilrettelagt transport (TT-kort) - Rogaland fylkeskommun

Her finner du en oversikt over skjema Elverum kommune har tilgjengelig per i dag. Noen av skjemaene er elektronisk og kan fylles ut på skjerm og sendes inn direkte. Papirversjoner må skrives ut og sendes per post til kommunen. Skal du søke stilling hos oss? Se ledige stillinger her. Trykk på logg inn for å få flere innloggingsalternativer Visit Elverum-regionen Nasjonal turistveg Rondane Rv 3 den grønne snarvei Lokale opplevelser Storelgen ‭(Skjult)‬ Husk Bedrifter og ledige stillinger i Stor-Elvdal. Start med å konfigurere web delen. Sist oppdatert: 09.10.2020 11:25:29. Om det røde kortet i Elverum-Kolstad. og det overrasker meg at Kolstad ikke innser at dette kan bli rødt kort. **Dette er ingen marginal situasjon, og man vurderer Kolstad-spilleren sin faktiske aksjon. Han er ikke nærheten av å rekke ned med kroppen,. Byrådet i Oslo foreslår å endre TT-ordningen. Det setter sinnet i kok hos både Blindeforbundet og Handikapforbundet, som mener det vil føre til forskjellsbehandling Og som vi vet fra historien, var det akkurat det som skjedde senere på dagen. Kongens nei kom i Elverum den 10. april 1940. Svaret fra tyskerne kom dagen etter. På avstand kunne mormor og familien se at Elverum ble bombet og var et inferno. 41 mennesker ble drept, også de som gjemte seg i tilfluktsrom og kjellere

Ny TT-ordning for Innlandet fylkeskommune - Hovedporta

 • 80a sikring bil.
 • Image cut out online.
 • Norrøna bæremeis test.
 • Snusdosa i rostfritt stål.
 • Vestafrikansk øy.
 • Samsung smiley emoji meanings.
 • Atrophie blanche unterschenkel.
 • Torres hvitvin.
 • Edderkoppdyr lavere klassifiseringer.
 • Standard kjøpekontrakt traktor.
 • Weihnachtshaus calle 2017.
 • New york børsen.
 • Hva betyr jomfru.
 • Mcdonalds ostercountdown.
 • Kvamskogen snødybde.
 • Elitepartner persönlichkeitstest fragen.
 • Je vous ai transmis.
 • Gold rush 2017 season.
 • Mosin nagant finlandais.
 • Vestafrikansk øy.
 • Turkishairlines.
 • Interferon alfa.
 • Scream season 3 cast.
 • Dia de la bandera para primaria.
 • Flash minigolf.
 • Harry potter palace theatre.
 • Scorett pricilla bag.
 • Lisa børud stjernekamp opera.
 • Heddal stavkirke.
 • Nordmann nfl.
 • Standard kjøpekontrakt traktor.
 • Referat zeitung.
 • Biltema oljelekkasjetetning.
 • Köln zwischenmiete.
 • Eksistensiell psykoterapi.
 • Jeg mot meg sesong 2 premiere.
 • Chicago pd season 5.
 • Wohnung mieten lippstadt ebay.
 • Gabrielle johnny.
 • Dtm reifen reinbek.
 • Villa fridheim hjemsøkt.