Home

Naturfag yf kompetansemål

Kompetansemål etter Vg1 - yrkesfaglige utdanningsprogram Forskerspiren Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilde Kompetansemål etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram Forskerspiren Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilde Kosmos YF 2017. Læreplan naturfag med endringer 2013. Kompetansemål etter Vg1 - yrkesfaglige utdanningsprogram . Kompetansemål . Kapittel i Kosmos YF 2017. Forskerspiren. Mål for opplæringen er at eleven skal kunn Naturfag for YF - omfattende endringer Like kompetansemål behandles ulikt. Det finnes noen kompetansemål som høres like ut på tvers av utdanningsprogrammene, men som forfatterne har valgt å behandle ulikt. Elever som velger utdanningsprogrammet Håndverk,. ferdigheter i naturfag går fra å kunne bruke enkle digitale verktøy til å i økende grad utvise selvstendighet og dømmekraft i valg og bruk av digitale verktøy og kilder. Kompetansemål og vurdering Kompetansemål og vurdering 2. trinn Kompetansemål etter 2. trinn Mål for opplæringen er at eleven skal kunn

Kompetansemål naturfag - ungdomsskolen 30. juli, 2020 Her finner du de mest relevante kompetansemålene fra læreplanen i naturfag for videregående skole. Ved å klikke på kompetansemålene under finner du en liste over innhold på nettsiden som vi mener er relevant for kompetansemålet Innføring av denne læreplanen begynte 1.8.2020; Språk og målform. Bokmål; Ingen andre språk tilgjengeli Kompetansemål etter 10. årstrinn Forskerspiren Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . formulere testbare hypoteser, planlegge og gjennomføre undersøkelser av dem og diskutere observasjoner og resultater i en rapport; innhente og bearbeide naturfaglige data, gjøre beregninger og framstille resultater grafis Lydbok naturfag yrkesfag - lytt til teorien i boka. Kosmos yrkesfag lærebøkene. Læreplan naturfag yrkesfag vg1. Rettelser i læreboken. Programmering. Velkommen til Kosmos YF fra 2017. På dette nettstedet finner du ressurser til Kosmos YF fra 2017

Læreplan i naturfag (NAT1-03

Naturfag i praksis Utferd/bedriftsbesøk: naturfag i yrkeslivet: 19: mai: Oppsummering naturfag: oppsummering av sentrale sammenhenger i faget: 20: mai: Oppsummering naturfag: oppsummering av sentrale sammenhenger i faget: 21/25: mai/juni: Repetisjon: Timeplanen i denne perioden blir ofte endret av prøver, tentamener, arrangementer og fridager Naturfag YF/Påbygging består av lærebøker, forenklede bøker, felles lærernettsted og gratis elevnettsteder. Komplett komponentoversikt finner du på aschehoug.no. Kom i gang! Du får tilgang til lisensfrie nettsteder ved å klikke på «Bruk». Lisensfrie nettsteder krever ikke innlogging Naturfag for Vg1-YF Mål for opplæringen er at eleven skal kunne Les gjennom forslaget til kompetansemål i: • yrkesutøvelse for bygg og anleggsteknikk • naturfag for bygg og anleggsteknikk eller • virksomhet og beredskap i salg, service og reiseli

Nedbryting av kompetansemål til læringsmål eller delmål heng nøye saman med utvikling av kjenneteikn på måloppnåing, og det er eit krevjande arbeid å få heilskap og samanheng i eit slikt system. Det er gjennom gode kjenneteikn på måloppnåing at vi blir i stand til å gi elevane gode tilbakemeldingar på utviklinga deira i faget Årsplan for naturfag på YF - håndverk, design og produktutvikling. Vi har utarbeidet et forslag til årsplan med hovedemner, fokusområder, læreplantilknytning og lenker til et utvalg fagressurser for hvert emne. Planen er veiledende og kan lastes ned. Det er enkelt å tilpasse den til ulike elevgrupper og skolens egen årsplan Kosmos yrkesfag består av seks lærebøker skrevet til de 10 ulike læreplanene i naturfag for LK20 (Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020). De yrkesfagspesifikke delene skal utgjøre 20-30 prosent (regjeringen.no) av læreplanen. Nedenfor finner du oversikt over lærebøkene, kapittelstruktur og tilhørende kompetansemål I naturfag jobber vi både praktisk og teoretisk, i laboratoriet og ute i naturen. Med naturvitenskapelige metoder gjør vi undersøkelser og finner ut hvordan vi kan ta vare på naturressursene, bevare biologisk mangfold og få en bærekraftig framtid

 1. Aktuelle kompetansemål i læreplanen Læreplan i naturfag. Etter 2. årstrinn Forskerspiren stille spørsmål, samtale og filosofere rundt naturopplevelser og menneskets plass i naturen bruke sansene til å utforske verden i det nære miljøe
 2. g. Lydbok naturfag yrkesfag - lytt til teorien i boka. Kosmos yrkesfag lærebøkene. Læreplan naturfag yrkesfag vg1. Rettelser i læreboken. Programmering. 1 Forskerspiren. I læreboken Kosmos YF naturfag leser du om. å planlegge og gjennomføre undersøkelser; identifiserer variabler
 3. Digitale ferdigheter i naturfag er å kunne bruke digitale verktøy til å utforske, registrere, beregne, visualisere, programmere, modellere, dokumentere og publisere data fra forsøk, feltarbeid og andres studier
 4. Årsplan for naturfag på YF - frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign. Vi har utarbeidet et forslag til årsplan med hovedemner, fokusområder, læreplantilknytning og lenker til et utvalg fagressurser for hvert emne. Planen er veiledende og kan lastes ned. Det er enkelt å tilpasse den til ulike elevgrupper og skolens egen årsplan
 5. Alle kompetansemål fra yrkesfag repeteres kort. Boka dekker kompetansemålene til påbygging for generell studiekompetanse i naturfag på Vg1. Kompetansemål elevene tidligere har hatt på Vg1 yrkesfag repeteres kort, Kosmos YF naturfag vg1 (LK06, LK13) Naturfag yrkesfaglige utdanningsprogram

Kosmos yf: Læreplan naturfag yrkesfag vg

Senit kommer i helt nye utgaver, tilpasset den nye læreplanen og med egne bøker til alle yrkesfagene. Senit knytter naturfag til hverdagsopplevelser, yrke, nyere forskning, og aktuelle samfunnsspørsmål på en enkel og direkte måte kompetansemål for fag der det er relevant.» • Folkehelse og livsmestring • Bærekraftig utvikling • Demokrati og medborgerskap Folkehelse og livsmestring (i naturfag) I naturfag handler det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring om å gi elevene kompetanse til å ta informerte og gode helsevalg

Naturfag for YF - omfattende endringer - Aschehoug Univer

 1. NDLA har gode læringsressurser i naturfag som ligger tilgjengelig på nett. Kompetansemål. NAT1001 Kompetansemål Vg1 YF; NAT1002 Kompetansemål Vg1 SF; NAT1003 Kompetansemål Vg3 PGS Vurdering. Eksamenskarakteren blir satt på bakgrunn av den kompetansen du har vist under eksamen. Du får vite din karakter etter at du er ferdig
 2. Vis kompetansemål. I denne rapportmalen kan du aktivere punkt for punkt i en kort eksempel-rapport. Rapportgenerator for naturfag og biologi Kjernestoff. E-forelesninger i naturfag Kjernestoff. Tree of life - interaktivt artstre Kjernestoff. Risikovurdering av.
 3. Senit YF Naturfag Vg1. Peter van Marion, Einar Stølevik. Pris 405,00. Legg i handlekurv Senit YF er en faglig oppdatert alt-i-ett-bok med en omfattende oppgavesamling og ulike elevaktiviteter. Boka er spesialskrevet for yrkesfagelevene. Hvert tema har.

Aktuelle kompetansemål i læreplanen Læreplan i naturfag. Etter 7. årstrinn Fenomener og stoffer beskrive hvordan noen mineraler og bergarter har blitt dannet, og undersøke noen typer som finnes i nærområdet Etter 10. årstrinn Mangfold i nature Omvendt undervisning videoer naturfag studieforberedende. 1 Utforskningen av vår verden. 2 Natur i forandring. 3 Næringstoffene i maten. 4 Livsstil og helse. 5 Elektroner på vandring. 6 Energi i dag og i framtida. 7 Fra gen til egenskap. 8 Den bioteknologiske tidsalderen. 9 Stråling fra sola og universet Naturfag SF/YF/Påbygging lærernettsted er felles for læreverkene Naturfag SF, Naturfag for yrkesfag, Naturfag Påbygging, Naturfag 5, Naturfag 2 og Naturfag 3.. Lærernettstedet inneholder et stort utvalg av undervisningsfilmer fra Twig, Lærerens digitalbok, kapittelprøver, metodiske tips, forslag til årsplaner, illustrasjoner fra læreboka, fordypningsstoff og lenkesamlinger Naturfag har kompetansemål etter 2., 4., 7. og 10. årstrinn i grunnskolen og i videregående opplæring etter Vg1 i studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram og Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Oversikt over hovedområder: Årstrinn Hovedområder 1.-10. Forskerspiren Mangfold i nature

Vi arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med redaksjonen Naturfag skal bidra til at elevene forstår hvordan den fysiske verdenen er bygd opp og samspillet mellom natur, individ, teknologi og samfunn. 19. I læreplanene er det kompetansemål etter 2. trinn i noen fag, og etter 4. trinn i andre fag

Kompetansemål naturfag - ungdomsskolen UngEnerg

 1. utter og har et tydelig tema. Filmserien danner tilsammen et helhetlig bilde av fagfeltet. Filmene og de tilhørende ressursene dekker kompetansemål for fagene naturfag, samfunnsfag, geografi, geofag, biologi, teknologi og forskningslære (ToF), norsk og KRLE
 2. Naturfag skal samtidig bidra til åpenhet for den erfaringsbaserte og tradisjonelle kunnskapen som samer har om naturen. Kompetanse i naturfag gir grunnlag for å forstå og være kritisk til argumentasjonen i samfunnsdebatten, og er viktig for at elevene skal kunne være aktive medborgere og bidra til en teknologisk og bærekraftig utvikling.
 3. Grip er et læreverk for voksne innvandrere som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggende nivå. Verket dekker kompetansemålene etter 2., 4., 7. og 10. tirnn i læreplanene etter Kunnskapsløftet. Grip presenterer fagstoff på en enkel måte og språket er tilpasset voksne deltakere med lite skolebakgrunn fra hjemlandet
 4. Søk etter læreplaner for fag i grunnskolen og videregående opplæring
 5. Kompetansemål (for grunnopplæringen) er et definert mål i læreplanen for elevens læring, som ble innført med Kunnskapsløftet i 2006. I læreplanen Kunnskapsløftet er målsettingene for grunnskoleutdanningen definert gjennom slike kompetansemål i alle fag etter henholdsvis 2., 4., 7. og 10. trinn. I videregående opplæring er kompetansemål definert for hva elevene skal kunne etter.
 6. Grunnboken GRIP 2 Samfunnsfag og Naturfag gir deltakerne basiskunnskaper i de to fagene, og dekker kompetansemålene etter 7. trinn i læreplanen. Boken er tydelig delt i to og er enkel å orientere seg i. Arbeidsboken GRIP 2 Naturfag inneholder oppgaver til naturfag
 7. Årsplan ( Naturfag, 10.trinn) Periode - uke Hovedområde (K-06) Kompetansemål (K-06) Delmål/læringsmål (settes på ukeplan) Lærestoff Grunnl. ferdigheter Kommentar 3 uker u.47-49 knyttet til Kropp og helse: Seksualitet Formulere og drøfte problemstillinger seksualitet, seksuell orientering, kjønnsidentitet, grensesetting og respekt

Læreplan i naturfag (NAT01-04) - Udi

Naturfag er et fag i skolen og i lærerutdanningen, med innhold fra naturvitenskap , spesielt biologi, kjemi og fysikk, men også fra geofag og teknologi. I norsk skole er naturfag ett fag gjennom hele grunnskolen og i første klasse i videregående skole. På høyere klassetrinn undervises naturfagene mer fagdelt, slik det gjøres i naturvitenskapelig høyere utdanning, altså først og. Naturfag SF og Naturfag for yrkesfag legger særlig vekt på: • gode forklaringer og aktiviteter som legger til rette for dybdelæring • integrering av programmeringseksempler Les mer om Naturfag SF/YF/Påbygging (2020).. Lydbok naturfag yrkesfag - lytt til teorien i boka. Kosmos yrkesfag lærebøkene. Læreplan naturfag yrkesfag vg1. Rettelser i læreboken. Programmering. 3 Forbruksvalg og miljø. I læreboken Kosmos YF naturfag leser du om. hva bærekraftig utvikling betyr Naturfag SF/YF/Påbygging. Univers gir tilgang til de digitale ressursene til Naturfag SF og Naturfag for yrkesfag (fagfornyelsen) her på Aschehoug Univers, samt tilgang til det eldre lærernettstedet i naturfag på Lokus

Kosmos yf: naturfag YF yrkesfag vg

Naturfag Påbygg - Forslag til årsplan - yrkesfag, NDLA

 1. Labkurs Naturfag. Dette nettkurset gjør deg klar for den praktiske delen av eksamen i Naturfag NAT1002. Faget inneholder detaljerte videoer av forsøkene, tekst samt oppgaver. Du kan se det så mange ganger du vil. Du har tilgang til enhver tid. Eksamensrette
 2. g til stoffet gjennom små aktiviteter. Innlæring av de grunnleggende ferdighetene er tydeliggjort og integrert gjennom egne oppgavetyper
 3. Læreplan i naturfag - kompetansemål Kompetansemål etter 10. årstrinn Forskerspiren I naturfagundervisningen framstår naturvitenskapen både som et produkt som viser den kunnskapen vi har i dag, og som prosesser som dreier seg om hvordan naturvitenskapelig kunnskap bygges og etableres

<p>Naturfag YF</p><p>Senit YF er en bokserie med yrkesrettede bøker der temaer og oppgaver er tilpasset de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Boka har oppdatert innhold og nye temasider som viser sammenhenger i faget. Oppgavene er varierte med fokus på læringsstrategier. Forsøkene gir motivasjon til programmering og utforskning Smartbok - Den nye, levende læreboka. Naturfag SF. Senit knytter naturfag til hverdagsopplevelser, yrke, nyere forskning, og aktuelle samfunnsspørsmål på en enkel og direkte måte.Sammenhenger i faget blir tydelige, og baner vei for utforskende elevproduksjon Naturfag (Kunnskapsløftet) Under finnes relevante kompetansemål innen naturfag, sammen med tema, påstander og ressurser som kan brukes til å sette sammen et undervisningsopplegg. planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler,. Kosmos yf: naturfag YF yrkesfag vg KOMPETANSEMÅL - ERNÆRING OG HELSE/ FORSKERSPIREN Dette undervisningsopplegget er laget for både VG1 YF og VG1 ST i naturfag. Det dekker kompetansemålene beskrevet over i henholdsvis ernæring og helse og forskerspiren. Opplegget er laget for 10 undervisningstimer Naturfag . Kjerneelementer: Jorda og livet på jorda . Kompetansemål etter Vg1 SF: gjøre rede for hvordan noen miljøgifter kan akkumuleres i næringskjeder, og vurdere tiltak for å ta vare på helse og miljø ; Norsk . Kjerneelementer: Tekst i kontekst, Muntlig kommunikasjon, Skriftlig tekstskaping . Kompetansemål etter Vg1 SF

Naturfag for yrkesfag

 1. Kompetansemål. Du bestemmer er et kunnskapsbasert undervisningsopplegg om personvern og digital dømmekraft for barn og unge mellom 9 og 18 år. Under er en oversikt over utvalgte kompetansemål dere kan jobbe mot, ved å bruke Du bestemmer. Oversikten er delt opp i fag og klassetrinn
 2. Kompetansemål. 8. trinn. 9. trinn. 10. trinn. 7. trinn: utforske korleis menneske i fortida livnærte seg, og samtale om korleis sentrale endringar i livsgrunnlag og teknologi har påverka og påverkar demografi, levekår og busetjingsmønste
 3. Naturfag. med kompetansemål og mål for flere fag. Tips til læreren. Du finner en enkel video eller tekst-forklaring for hvordan økten, oppgaven eller prosjektet kan gjennomføres i tilknytning til oppgavene. Kompetansemål. Fra de tre overordnede, tverrfaglige temaene i skolen, blir områdene.
 4. Fagfornyelsen - innspillsrunde skisser til læreplaner i naturfag. Fristen for å svare har dessverre gått ut. 1. Fagfornyelsen - tidlige skisser til læreplanene. Vi er nå i gang med å utvikle læreplaner for de enkelte fagene. er integrert i kompetansemål i de fagene der det er relevant
 5. g til stoffet gjennom små aktiviteter. Innlæring av de grunnleggende ferdighetene er tydeliggjort og integrert gjennom egne oppgavetyper. Verket har: • lærebøker med teori, eksempler og varierte oppgave

Grip er et læreverk for voksne innvandrere som får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggende nivå. Verket dekker kompetansemålene etter 2., 4., 7. og 10. trinn i læreplanene etter Kunnskapsløftet. Grip presenterer fagstoff på en enkel måte og språket er tilpasset voksne deltakere med lite skolebakgrunn fra hjemlandet Naturfag . Kjerneelementer: Jorda og livet på jorda . Kompetansemål etter Vg1 SF: drøfte aktuelle helse- og livsstilsspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder ; gjøre rede for hvordan klimaendringer påvirker evolusjon, utbredelse av arter og biologisk mangfold ; Nors Kompetansemål. Kompetansemål naturfag - ungdomsskolen; Kompetansemål samfunnsfag - ungdomsskolen; Kompetansemål fysikk 1; Kompetansemål geografi - VGS; Kompetansemål naturfag - VGS; Kompetansemål samfunnskunnskap - VGS; Kompetansemål teknologi og forskningslære X og 1; Opplegg. Undervisningsopplegg om solceller; Veival

Naturfag i LK20 - NTN

Naturfag SF Naturfag SF er nyskrevet, men har beholdt sitt faglig solide preg med gode forklaringer og aktiviteter som legger til rette for dybdelæring.Læremidlet byr på mange oppgaver, forsøk og aktiviteter både i læreboka og digitalt. Nytt digitalt innhold er lagt til; blant annet innenfor programmering og utforsk Grip 2 samfunnsfag og naturfag gir deltakarane basiskunnskapar i dei to faga og dekkjer kompetansemåla etter 7. trinn i læreplanane. Boka er tydeleg delt i to og er enkel å orientere seg i. Døme på emne i samfunnsfag: Ressursar i Noreg og Europa, klima og miljø, lover og reglar i verdssamfunnet, demokrati og styresett, velferdssamfunnet, antikken, mellomalderen, opplysningstida

naturfag.no: Vurderin

Senit knytter naturfag til hverdagsopplevelser, yrke, nyere forskning, og aktuelle samfunnsspørsmål på en enkel og direkte måte. Sammenhenger i faget blir tydelige, og baner vei for utforskende elevproduksjon Senit YF er skrevet for naturfag på Vg1, yrkesfaglige studieretninger. Boka er en komplett alt-i-ett-bok, med lærestoff, utforskende aktiviteter, elevforsøk og oppgavesamling med fasit Naturfag 1-4 er skrevet til ny læreplan i naturfag til fagfornyelsen. Med Naturfag 1-4 fra Cappelen Damm får du: - forslag til gode inne- og uteaktiviteter som ivaretar kjerneelementene, tverrfaglige temaer og kompetansemål - morsomme dilemmaer - en tydelig struktur - formidling av gode verdier hvor elevene lærer å bli glad i seg selv, naturen og dyra - en praktisk lærerveiledning med.

Naturfag - Årsplan for naturfag på YF - håndverk, design

Kosmos yf: Kosmos yrkesfag lærebøken

Naturfag yrkesfag vg1 (fagfornyelsen) Kosmos YF (2020) til fagfornyelsen (LK20) Se forfatter, Svein Arne Eggebø Valvik, presentere de yrkesrettede Kosmos YF-bøkene til fagfornyelsen Kompetansemål naturfag. Elva som pedagogisk ressurs. Aktuelle kompetansemål i naturfag i alle alderstrinn. Ayna Heilong / Sunday 30.August 2015 / 11:31. Elva som pedagogisk ressurs, kompetansemål naturfag. Hovedområder. Forskerspiren Kompetansemål etter 7. årstrinn Forskerspiren Mål for opplæringen er at eleven skal kunne formulere naturfaglige spørsmål om noe eleven lurer på, foreslå mulige forklaringer, lage en plan og gjennomføre undersøkelser samtale om hvorfor det i naturvitenskapen er viktig å lage og teste hypoteser ved systematiske observasjoner og forsøk, og hvorfor det er viktig å sammenlign Spire 3 Naturfag er fullstendig revidert i henhold til ny læreplan. Den fortsetter Spireseriens aktivitetsbaserte naturfagsundervisning. Spire 3 inneholder varierte fagtekster, små forskeraktiviteter og oppgaver som gir elevene en variert tilnærming

Kompetansemål etter 7. trinn Kjerneelementene: Demokratiforståing og deltaking «Mål for opplæringa er at eleven skal kunne utforske hovudtrekk ved historia til samane og dei nasjonale minoritetane i Noreg og presentere rettar samane og dei nasjonale minoritetane i Noreg har i dag.» FAG: NATURFAG. Kompetansemål etter 2. trin Naturfag SF elevnettsted er fritt tilgjengelig uten innlogging. Nettstedet har samme kapitler som læreboka og inneholder interaktive oppgaver og innlæringsressurser. Om læreverket. Naturfag SF/YF/Påbygging består av lærebøker, forenklede bøker, felles lærernettsted og gratis elevnettsteder

Naturfag Påbygg - NDL

Studienett hjelper deg med eksamensforberedelsen til naturfag! Vi gir deg tips om hva du må fokusere på og hvordan du kan øve deg til eksamen i naturfag. Muntlig-praktisk eksamen Eksamen i naturfag er ( Uke På skolen Oppgaver/hjem. me. 10 Kapittel 5: Råd. til forskerspiren. 11 Kapittel 5: Råd. til forskerspiren. 12 Repetisjon. elektronikk. 13 God. påskeferi Datoer: 7. september 9.00-12.00 - digitalt; 18. november 13.00-16.00 - digitalt; 28. januar 9.30-15.00 - digital hel dag; 7.april 9.00-12.00 - digita Engelskverket Gateways dekker læreplanen i engelsk SF Vg1 og læreplanen for YF Vg1 og Vg2.. Lærebøkene Gateways SF og Gateways YF har helt likt innhold. Det finnes elev- og lærernettsted til begge lærebøkene. Lærer-CD er felles for både Gateways SF og Gateways YF.. Komplett komponentoversikt finner du på aschehoug.no

naturfag.no: Studere småkry

Kompetansemål: Mat og helse, Naturfag, samt kompetansemål i henhold til Forskerspiren Påmelding: Via Utdanningsetaten i Oslo Undervisningsmateriell . Alfabetisering- og Mottaksklasser. Hver eneste dag må vi spise for å holde oss i gang. Men mat er mye mer enn drivstoff for kroppen Naturfag . Kjerneelementer: Jorda og livet på jorda . Kompetansemål etter Vg1 SF: gjøre rede for funksjonene til noen næringsstoffer og diskutere hvorfor et variert kosthold er viktig i et helse- og bærekraftsperspektiv ; gjøre rede for hvordan klimaendringer påvirker evolusjon, utbredelse av arter og biologisk mangfold ; Nors Velkommen til Kosmos SF og Kosmos YF yrkesfag, naturfag vg1 Kosmos naturfag kom i nye utgaver til Kunnskapsløftet 2020. Nedenfor finner du videopresentasjoner av de nye utgavene. Logg inn på de nye elevnettstedene (gratis) og lærernettstedene ovenfor Naturfag YF. Senit YF er en bokserie med yrkesrettede bøker der temaer og oppgaver er tilpasset de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Boka har oppdatert innhold og nye temasider som viser sammenhenger i faget. Oppgavene er varierte med fokus på læringsstrategier. Forsøkene gir motivasjon til programmering og utforskning

Kosmos yf: 1 Forskerspiren naturfag

Kompetansemål fra Kunnskapsløftet . Naturfag 5-7. trinn : Energi og miljø Gj øre rede for bruken av noen energikilder før og nå, og innhente informasjon og statistikk fra ulike kilder for å beskrive og diskutere mulige konsekvenser av energibruken for miljøet lokalt og globalt (A Utdanningsdirektoratet, u.d.). Naturfag 8.-10. årstrinn: El ektrisitet og elektrisk energ Naturfag . Kjerneelementer: Jorda og livet på jorda . Kompetansemål etter VG1 SF: gjøre rede for hvordan noen miljøgifter kan akkumuleres i næringskjeder, og vurdere tiltak for å ta vare på helse og miljø ; Norsk . Kjerneelementer: Muntlig kommunikasjon, Skriftlig tekstskaping . Kompetansemål etter VG1 SF Naturfag SF. Unibok er en digital utgave av læreboka.Boka har innlest læreboktekst, undervisningsfilmer fra Twig, nøkkelstoff samt start- og kapitteltester. Læreboka Naturfag SF har et enkelt språk og tilnærming til stoffet gjennom små aktiviteter. Innlæring av de grunnleggende ferdighetene er tydeliggjort og integrert gjennom egne oppgavetyper Veiledningsmateriellet omfatter arbeid med kompetansemål og vurdering. Veilederen gir eksempler på undervisningsopplegg. De er hentet fra de gjennomgående fagene norsk, matematikk, naturfag og kroppsøving med kompetansemål fra læreplanene pr 1. desember 2012 prosjektledere for naturfag.no naturfag.no utvikles av Naturfagsenteret med støtte fra Norges forskningsråd og har lanseringsdato 28.oktober på Naturfagkon-feransen i Oslo. Nettstedet skal i første omgang bli et ressursted for førskolelærere, lærere i grunnskole og videregående skole og lærerutdannere som underviser i naturfag

Alle skoletilbud i Kreftforeningens Vitensenter er gratis og varer i 90 minutter, hvis vi ikke blir enige om noe annet. Oppleggene involverer aktiv bruk av installasjoner i vårt interaktive opplevelsessenter. Vi følger myndighetens retningslinjer i forbindelse med korona, og tar forbehold om at besøket kan gjennomføres. Ta gjerne kontakt for å diskutere om det er [ Naturfag YF - forenklet utgave, bm Published on May 15, 2013 NATURFAG FOR YRKESFAG - FORENKLET er en bok laget for å gi elever som sliter med naturfag et bedre grunnlag

Her finner du kompetansemål i programmering på alle trinn. I tillegg har naturfag, kunst og håndverk og musikk kompetansemål i programmering på høyere trinn. Det vil si at elevene lærer programmering i matematikkfaget frem til 4. trinn, slik at de kan anvende programmering også i de andre fagene på høyere trinn Her er 10 nettsteder du kan bruke i naturfag. Selv om naturvitenskapen er delt opp i ulike fagdisipliner, som biologi, fysikk og kjemi og geofag, er målet at skolefaget naturfag både teoretisk og praktisk framstår som et helhetlig fag ÅRSPLAN I NATURFAG 5. - 7. TRINN BREIVIKBOTN SKOLE 2014 - 2015 Lærer: Knut Brattfjord Læreverk: Globus Naturfag 5 benyttes for 5. og 6. klasse. Globus Naturfag 7 benyttes for 7. klasse av Johansen, Steineger - J.W.Cappelen Forlag AS, Oslo 200 Bygger på kompetansemål etter 7.trinn fra KL06, Naturfag Fenomener og stoffer Undersøke fenomener knyttet til lyd, hørsel og støy, diskutere observasjonene og forklare hvordan lyd kan skade hørselen Forskerspiren Bruke digitale hjelpemidler til å registrere, bearbeide og publisere data fra eksperimentelt arbeid og feltarbei

naturfag.no: Digitale ferdigheter i naturfag

 • Nioxin system 5.
 • Royal rumble 2018 winner.
 • Römischer verband verlegeanleitung.
 • Trond helleland bernhard helleland.
 • Dhd24 auto.
 • Hva er uer på engelsk.
 • Arbeidstrening bedrift.
 • Vad är inlärningsstilar.
 • Caroline berg eriksen proteinpulver.
 • Walnut wood.
 • Di3 624.
 • Liten rød prikk på øyet.
 • Skjomenbrua vind.
 • Muskelslapphet kryssord.
 • Kan politiet ransake huset.
 • Slumdog millionaire new movie.
 • Haglöfs rambler evo lumbar pack.
 • Djengis khan empire.
 • Sequence diagram tool.
 • Influensavaksine cellegift.
 • La liga goalscorer 2017.
 • Naturlegemiddel kryssord.
 • Holberg triton b.
 • Alstom coradia v200 ns.
 • Lichtes haar mann.
 • Telenor vision.
 • Ritchie valens.
 • Lakeside by sokha beach resort.
 • Moodboard inspiration.
 • Gothic darmstadt.
 • Famous diamonds.
 • Maria black ørepynt.
 • Bodybuilding plan.
 • Vg lista 2007.
 • Nc tübingen medizin.
 • China lights kölner zoo.
 • Serumwerk bernburg jobs.
 • First internet memes.
 • Datura seed.
 • Morsomme avisartikler.
 • Sunes jul avsnitt 3.