Home

7453 fagleder lønn

 1. Lønnsoversikten viser lønn etter sentrale lønnsforhandlinger 75101 Avdelingsleder, 745300 Fagleder, 745100 Leder, 745110 Prosjektleder, 795400 Fagleder grunnskole. Stillingsgruppe 0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år Gr 1 Stillinger uten særskilt krav om utdannin
 2. 7453 Fagleder 7453 eller . 7459 . Fagleder . Fagleder (med særaldersgrense) Oppsplitting av stillingskoder for lærlinger, utdanningsstillinger, men har lønn tilsvarende stillings-gruppe 3-årig U/H-utdanning. 7531 Saksbehandler splittes ved at: - 7531 Saksbehandler blir stilling ved krav om 3-årig U/H
 3. 7453 fagleder 4 - 6910 fotterapeut 4 - 7066 fysioterapeut 4 - 7520 fØrstesekretÆr 4 - 7199 helsesekretÆr 4 - 6185 helsesØster 4 - 7076 hjelpepleier 4 - 6190 hjemmehjelp 4 - 7592 klin. 9582 tillitsvalgt (lØnnet) lønn regulert i hta 6600 unge arbeidstakere alder inntil 18 å
 4. Fagleder Kjøkkensjef Klubbleder Kommuneergoterapeut Kommunefysioterapeut Kontorleder . Ledende helsesøster . Leder Oversykepleier . Prosjektleder . Rektor musikk- og kulturskole Seksjonsleder Sjefergoterapeut Sjeffysioterapeut Sjefsykepleier Soneleder. Sosialleder. Styrer . 7453. Fagleder . Som for 7451 etter lokal vurdering . 7951. Rektor.
 5. 7. Lønn for lærekandidater. For lærekandidater (jf. § 4-1 i Opplæringsloven) fastsettes lønnen individuelt som en prosentvis andel av begynnerlønnen til en fagarbeider med fagbrev (eksklusive tillegg).. 8. Kursavgifter og læremateriell. Lærlinger og praksiskandidater skal ikke ha økonomiske utgifter i form av kursavgifter og læremateriell i perioden frem til fagprøven
 6. Fagleder er en normert stilling med stillingskode 7453, der krav til formell kompetanse er 3-årig høyskoleutdanning. Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser

Vedlegg 1 KS Hovedtariffavtale - Utdanningsforbunde

7453 FAGLEDER 4 - 7495 DISTRIKTSMUSIKER 4 Med utdanning utover høgskole 7517 FAGARBEIDER 4 - 7520 FØRSTESEKRETÆR 4 - 7522 SPESIALPEDAGOG 4 - 7523 SPESIALSYKEPLEIER 4 - Lister over gyldige stillingskoder i HTA kapittel 3.4, 4 og 5. 9582 TILLITSVALGT (LØNNET) Lønn regulert i HTA Norsk Sykepleierforbund jobber for dine rettigheter og anerkjennelse som sykepleier. Vi er Norges fjerde største fagforbund, med 120 000 medlemmer 7453 Fagleder Som for 7451 etter lokal vurdering 7951 Rektor/Leder Rektor 7954 Assisterende rektor/ Avdelingsleder/ Undervisnings-inspektør/ Fagleder Assisterende rektor Avdelingsleder Inspektør Fagleder Lærlinger, utdanningsstillinger o.l. Stillingskoder med hovedbenevnelse Rapporterings-benevnelser Merknader 7666 Lærling Merknad.

Statens personalhåndbok 2020 - 9

 1. Kompetansen faglærere i yrkesfaglige utdanningsprogram tilegner seg gjennom videreutdanning utenom universitets- og høgskoleutdanning er en viktig del av fylkeskommunenes kompetansebeholdning. Forhandlinger om endret lønn som følge av relevant videreutdanning føres av lokale parter i henhold til forhandlingsbestemmelsene i HTA kap. 4
 2. Søk etter nye Fagleder lønn-jobber. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 15.600+ jobbtilbud i Norge og utlandet
 3. Sjekk hva ingeniører tjener i NITOs lønnskalkulator! NITO lager Norges mest utfyllende lønnsstatistikk for ingeniører og teknologer. Du kan sammenligne gjennomsnittslønn med ingeniører med annen ansiennitet og alder, avtaleområde og region
 4. som fagleder. A og D hadde samme årslønn (536 173 per 1. januar 2016), men D hadde et tillegg på kroner 6000 for sin faglederfunksjon. C, som har cand. mag.-grad, ble ansatt som fagleder/personal fra [dato] 2016, i stillingskode 7453 fagleder. Han fikk en årslønn på 615 000 kroner. Ette
 5. Sykepleiere er ledere både i kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, staten og i private virksomheter. Våre ledermedlemmer er på alle ledernivåer i virksomhetene, både i toppledelse, på mellomledernivå og i førstelinjen på det pasientnære nivået
 6. Stillingsbeskrivelse for fagleder på Askim videregående skole Fagleder er en del av skolens ledelse, og skal utgjøre et team med fagledere og utdanningsleder innenfor samme enhet. Fagleders nærmeste overordnede er rektor/assisterende rektor

Fagleder - Trondheim Kommun

Lønn for ansatte i staten. Artikkel | Sist oppdatert: 15.10.2020 | Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Lønnstabell i hovedtariffavtalen med LO Stat, Unio og YS Stat. Staten har inngått to hovedtariffavtaler for perioden 2020-2022, én med Akademikerne og én med LO Stat, Unio og YS Stat. Er du ikke. Lønn, goder og reise. Lønnsoppgjøret 2020. Her er kravene i hovedoppgjøret 2020; Statens personaldirektør om resultatet av lønnsoppgjøret; Brev om lokale forhandlinger 2020; DFØs arbeidsgiverstøtte bistår i lokale forhandlinger; Om lønnssystemet i staten; Lønnsforhandlinger. Ofte stilte spørsmål om lokale lønnsforhandlinger. Statens lederlønnssystem ble etablert i 1991. Ordningen kopler resultater og lønn tettere sammen, og legger til rette for økt mobilitet i lederstillingene. Lederlønnssystemet er også et viktig virkemiddel for å rekruttere og beholde dyktige ledere

I 2018 er det forhandlinger i kapittel 3 og 5 i KS-avtalen. Lokale forhandlinger er forhandlinger mellom lokale parter, for eksempel mellom arbeidsgiveren din og Bibliotekarforbundets tillitsvalgte. Det enkelte BF medlem kan legge inn krav til lokale forhandlinger. På våre hjemmesider har vi laget en temaside om lokale forhandlinger. Her vil du finne svar på [ Lønn Lønn, med overtid Gjennomsnittslønn Gjennomsnittslønn, med overtid ; Politibetjent. Heltid. Alle sektorer : 10 412 personer . 3 441 personer . 6 971 personer . Ca 314 kr . Ca 295 kr . Ca 324 kr . 50 840 kr . 47 820 kr . 52 430 kr . 610 080 kr . 573 840 kr . 629 160 kr . Ca 314 kr . Ca 295 kr . Ca. Fagleder: Lønn Vil du være med å sikre god kvalitet og høy effektivitet på lønnsarbeidet i Åsnes kommune? Åsnes kommune, Flisa NAV. Lagre jobb Del Innrykket 6. november; Andre relevante jobber. Innrykk: 7. november. NAV Ringsaker- Fagleder Sosiale tjenester 2380 Brumundda Fagleder lønn Ved personalavdelingen i Kragerø kommune blir det ledig 100 % fast stilling som fagleder lønn 01.09.2016 Fagleder lønn har ansvar for oppdatering og vedlikehold av systemregistre for Kragerø kommune, Kirkelig Fellesråd og Havnevesenet Søk etter nye Fagleder-lønn-jobber. Godkjente arbeidstakere. Her får du en rask, enkel og kostnadsfri metode på å finne en jobb blant 12.700+ jobbtilbud i Norge og utlandet

Fagleder: Lønn - Flisa Åsnes Kommune Flisa for 2 timer siden Bli en av de 25 første søkerne. Se hvem Åsnes Kommune har ansatt i denne stillingen. Søk på bedriftens nettsted Lagre. Lagre stilling. Lagre denne stillingen med din eksisterende LinkedIn-profil, eller opprette en ny Det kommer an på din kompetanse (om du er allerede kvalifisert grunnskolelærer osv), for da tjener man mer. Men har du ingen formell kompetanse kan man tjene fra 340-370.000 kr, som jeg har hørt Ledere, fagleder og arbeidsledere i de unormerte stillingene 7003, 7453, 7451 og 7954 får et lønnstillegg på 3 prosent per 1.mai 2019. Lokale forhandlinger. Det er ikke satt av pott til lokale forhandlinger i kap 4 i 2019. Stillingsinnehavere i kap 3 og 5 får sin lønn fastsatt i lokale forhandlinger som vanlig. Pensjo Ifølge statistikken tjener en sykepleier en lønn på ca kr 537 000 i året. Dette er gjennomsnittlig lønn som tjenes på tvers av alle sykepleierne i Norge. Forstå hva en sykepleiere tjener i lønn her Få riktig lønn ved tilsetting i Den norske kirke (rettssubjektet) Har du fått ny jobb i et bispedømme eller Kirkerådets sekretariat? Her får du hjelp til å forstå lønnssystemet i rettssubjektet Den norske kirke og hvordan du får riktig lønnsinnplassering

Hva er lønna i min kommune? Sjekk tallene her

 1. YNGVIL MORTENSEN. yngvil@lomedia.no. Ferske tall for 2018 finner du her: Dette er snittlønna i over 300 yrker I dag ble det lagt fram ferske tall på hva gjennomsnittslønna var i de aller fleste yrker i 2017
 2. Oversikten er hentet fra Tove Midtsundstad og Roy Nielsens Fafo-rapport Arbeid og pensjon i kommunal sektor (2014).Selve listen bygger på KLPs oversikt.. Som det framgår av hovedtariffavtalen innen KS-området (HTA), kap. 2, pkt. 2.1.3, skal aldersgrenser og regler for rett til alderspensjon i kommunal- og fylkeskommunal sektor følge statens
 3. istrasjon. Sandra.Marie.Herlung@fagforbundet.no. 41568827. Aktuelt. Se flere artikler
 4. Garantilønn og ansiennitet per 01.07.2019 KS tariffområde Stillingsgrupper (Stillingskode) Ansiennitet 0 år. 2 år. 4 år. 6 år. 8 år. 10 år. 16 å
 5. Jeg har søkt på en stilling som avdelingsleder ved en bolig i helsesektoren i kommunen. Jeg er utdannet vernepleier, har ti års ansiennitet. Jeg forstår det sånn at sannsynligheten er stor for at jeg får denne stillingen. Det jeg lurer voldsomt på er hva man kan forvente lønnsmessig. Noen avdelin..
 6. Fagleder industrivern må være kvalifisert til å lede mannskapene under innsats. Les mer Øvelser. En beredskapsorganisasjon må øve regelmessig for å bli god. Les mer Utstyr. Sikker og riktig innsats krever utstyr som er tilpasset virksomhetens uønskede hendelser. Les mer Brannvern.

Dinsides lønnskalkulator: - Sjekk lønna med Dinsides

Lønnsstatistikk er det beste verktøy for vurdering av egen lønn. Se lønnsstatistikk fra Tekna, en fagforening for sivilingeniører og deg med naturvitenskaplig mastergrad Fagleder lønn og kommuneregnskap I Meråker kommune er det ledig 100 % fast stilling som fagleder for lønn og kommuneregnskap. Meråker kommune, Meråker NA Stillingstittel: Fagleder lønn (80944), Arbeidsgiver: Kvæfjord kommune, Søknadsfrist: Avslutte Fagleder lønn i Admento Malmefjorden, Møre og Romsdal, Norway 45 forbindelser. Bli med for å knytte kontakt. Admento. Høgskolen i Lillehammer. Erfaring. Fagleder lønn Admento Lønn for ansatte i kommunal og fylkeskommunal virksomhet, 1. desember 2014 Tabellene ble rettet 11. mars 2015 kl. 11.45. Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte

VESTVÅGØY: Konsulent lønn/fagleder lønn Vestvågøy kommune: Kort om stillingen Vi har ledig 100 % fast stilling som konsulent/fagleder innen fagområdet lønn. Søkergrunnlaget vil være avgjørende for om stillingen blir konsulent eller fagleder. Ved intern tilsetting vil konsulent lønn være ledig. Oppstart for stillingen er snarest mulig Sykepleiere i kommunene med ti års ansiennitet og mer fikk i gjennomsnitt utbetalt 523 404 kroner i årslønn, fortalte arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø, til Sykepleien 4. mai. Dette var tall per 1. desember i fjor. - Må gå ut fra grunnlønna. På Facebook reagerte mange sykepleiere For deg som jobber i skolen. Fagforbundet organiserer ansatte i skolen. Er du rektor, pedagogisk leder, elevassistent, musikklærer, barne- og ungdomsarbeider eller spesialpedagog, så ivaretar vi dine rettigheter når det gjelder lønns- og arbeidsforhold, og bidrar til at du får faglig utvikling i yrket ditt Alle opplæringsbedrifter er pliktige til å ha en faglig kvalifisert leder som er ansvarlig for opplæringen i bedriften. Denne har ansvaret for lærlingen Lønn avhenger av hvor du bor, ansinitet og om du jobber offentlig eller privat. Som barnehagelærer ligger lønnen fra ca 400 000 og oppover, assistenter ligger fra ca 280 000. Ta en titt på Utdanningsforbundet sine hjemmesider så ser du siste oppdateringen fra lønnsforhandlingene som er ferdige nå

Tariffoppgjøret 2020 er et hovedtariffoppgjør. Det vil si at i tillegg til spørsmål om justering av lønn, var tariffavtaler med utløp 30. april 2020 gjenstand for revisjon Fagsenter for barn og unge gir råd og veiledning til barn, ungdom (0-18 år) og foreldre som har behov for støtte og oppfølging. Tilbudet er gratis Lønnen er det viktigste Nordmenns viktigste krav for en fremtidig jobb er høyere lønn, fulgt av muligheter for faglig utvikling og større utfordringer. Slik forhandler du om lønn i jobbintervjuet Forhandlingene om lønn er en prosess som potensielt kan koste deg mange penger Fagleder industrivern; Leder førstehjelp (Det grå Stoffet på vest Førstehjelp og det blå stoffet på Observatør er ikke FR+AS godkjent, så her velges standard vest for Industrivernet.) Leder brann; Leder orden og sikring . Industrivernets operative ledere skal være synlige i innsatsområdet

Stillingstittel: FAGLEDER REGNSKAP OG LØNN (176616), Arbeidsgiver: Sørreisa kommune, Søknadsfrist: Avslutte Fagleder innen lønn Kelly Services april 2018 - nå 1 år 7 måneder. Oslo Area, Norway. Lønnskjøring fra A til Å, registrering av fraværet, A-melding, OTP, SSB, kontakt med NAV, utgående.

Fagleder lønn fra FINN. Kart og flyfoto. Tilbake. Mulighetenes marked Varslinger Ny annonse Meldinger Logg inn. Skriv ut. Link. Hjelp. Søk. Ruteplan. FINN Historiske Vis kartsymboler: Auto. Stilling Fagleder i enhet for hjemmetjenester avdeling 1; Stillingstype/-prosent 100 % fast, ledig fra 1. april: Søknadsfrist: 9. februar Arbeidsoppgaver Etablere og motivere til gode samarbeidsrutine

Lønnskalkulator - Godepenger eller Gurrik Økonomisk Rådgivnin

Du finner 5260 ledige stillinger med søkeordet lønn på FINN Jobb. Søk blant alle typer jobber i hele Norge Fagleder barnehage: 97671911 : wenche.merete.tysse-hostad@halden.kommune.no: Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58 Org. nr.: 959159092 Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen - postmottak@halden.kommune.no. Fagleder regnskap - Agder kommunale støttetjenester. Agder kommunale støttetjenester søker etter fagleder regnskap. Stillingen innehar det faglige ansvaret for alle regnskapstjenester vi tilbyr Arendal og Grimstad kommuner samt 20 større og mindre selskaper og legater. Stillingen har personal- og budsjettansvar for 14 ansatte Værøy kommune skal tilby en lønn som er i tråd med sammenlignbare kommuner, Fagleder uten personalansvar og/eller budsjettansvar Det gis et tillegg på kr 18 000,- i 100 % stilling fagledere i kapittel 4 - SKO 7451 og 7453 uten personal og/eller økonomiansvar Ansvar for utarbeiding av IOP til barn i barnehage Fagleder ingeniør VAR. Vil du være med å forme fremtiden for Vardø kommune? En rivende utvikling i enheten Teknisk, næring, plan og kultur (TNPK) gjør at vi nå søker en engasjert fagleder i en 100% fast stilling ved teknisk enhet

Norsk Sykepleierforbund - NS

Fagleder lønn og kommuneregnskap. by admin; I Meråker kommune er det ledig 100 % fast stilling som fagleder for lønn og kommuneregnskap. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse. Stillingen rapporterer direkte til kommunedirektøren. Arbeidsoppgaver Forsvarsdepartementet Forsvarsdepartementet (FD) er forsvarsministerens sekretariat og skal bidra til å utforme Norges sikkerhets- og forsvarspolitikk samt utforme hovedretningslinjene for Forsvarets samlede virksomhet. Videre skal departementet drive overordnet styring, planlegging og kontroll av virksomheten i underlagte etater. Fagleder operativ objekt- og infrastruktursikkerhet Ved.

Vedlegg 6 KS Hovedtariffavtale - Utdanningsforbunde

Målgruppe Varig tilrettelagt arbeid tilbys personer med en langvarig psykisk lidelse, som har søkt om - eller fått innvilget - uføretrygd. Tilbudet drives hovedsaklig i samarbeid med Bergen kommune, men NAV er også inne med 29 av rundt 110 plasser. I tillegg til uføretrygd mottar den enkelte en. Håndbok for redningstjenesten. Systembeskrivelse - prinsipper - verdier, utgitt i 2018, på oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet, klargjør titlene i industrivernet og bruken av dem. Tidligere het det innsatsleder i industrivernet.Nå heter det fagleder industrivern. Brann, helse og politi har eksklusiv rett på bruk av «innsatsleder»

Fagleder Finans Forskningsnytt Ikke Informasjonsteknologi Internasjonalt Intervju Juss Karriere Kommentar Ledelse Leder Lønn Lønn og arbeidsliv Lønn og arbeidsrett Makro Markedsføring Markedsføring; strategi Medlemsservice fra Econa Organiasasjon og ledelse Organisasjon og ledelse Organisasjon og ledelse; strategi Organisasjon og og. Fagleder formidling. Ledig stilling. Nordmøre museum er regionmuseum for Nordmøre, etablert som en selvstendig kulturhistorisk og vitenskapelig institusjon, Lønn i henhold til Landsoverenskomsten for museer og andre kulturinstitusjoner, god pensjonsordning gjennom KLP Lønnsavdelingen kjører lønn til ansatte i Melhus kommune. Send dem gjerne en e-post! Ansatte på lønnsavdelingen: Berit Sundsby, fagleder Telefon: 72 85 80 43 E-post. Anne Sundstrøm, konsulent Telefon: 72 85 80 44 E-post. Marit Tørhaug, konsulent Telefon: 72 85 80 45 E-pos

neuvoo™ 【 52 Fagleder Jobbmuligheter i Norge 】 Vi hjelper deg med å finne Norge's beste Fagleder jobber og vi inkluderer relatert jobbinformasjon som lønn og skatt. Det er raskt og enkelt å søke på nettet for noen av 52 kjennetegnet Fagleder arbeidsplasser. OPPDATERT I DA Kongsberg brann og redning, forebyggende avdeling, har ledig 100% stilling som Fagleder. Hovedarbeidsoppgaver er praktisk og faglig ledelse av feierseksjonen. Arbeidssted er Kongsberg brannstasjon. Vi tilbyr. Samfunnsnyttig, spennende og ansvarsfullt arbeid. Lønn etter gjeldende avtaleverk. Fleksitidsordning inntil sin tidligere stillings lønn på overgangstidspunktet når dette er en del av avtalen. * Virksomhet i denne sammenheng: selvstendig, juridisk enhet som ikke er kommune. § 4 Arbeidstid 4.1Definisjon Arbeidstid er den tid arbeidstaker etter lov og avtale står til disposisjon for arbeidsgiver Fagleder har det det administrative og faglige ansvar i forhold til de tjenestene som utføres ved kjøkkenet. Fagleder skal lede den daglige driften av kjøkkenet - har ansvaret for menyplanlegging og innkjøp samt delta i det daglige arbeidet på kjøkkenet. Fagleder rapporterer til enhetsleder. Lønn etter avtale Refleksvest Industri Fagleder 1.614,38 NOK. Kjøp nå! -510-112-45. Wenaas . Refleksvest Observatør 1.724,38 NOK. Kjøp nå! -510-113-28. Wenaas . Refleksvest Leder Brann 1.724,38 NOK. VIS INNSATSVESTER→ NETTBUTIKK → KONTAKT OSS →.

Fagleder lønn jobb - November 2020 - 4946 Fagleder lønn

Lønn og tariff Tariffoppgjør 2020 Tariffguide - ord og uttryk Søker du nye utfordringer? Sametingets administrasjonsavdeling søker etter en målbevisst og engasjert fagleder som vil være med å lede og utvikle arbeidet innenfor HR-feltet i Sametinget. Personalseksjonen består i dag av 6 medarbeidere inkludert fagleder. Søknadsfrist: 13. oktober 2020

Lønn, arbeidsliv og NITOs lønnskalkulator NIT

Miljøarbeidertjenesten består av et bofellesskap med 7 beboere samt avlastningsboliger til familier med barn med særskilte behov. Nå søker vi en engasjert avdelingsleder/fagleder i 100% fast stilling (st.nr. 25/20). Søknadsfrist: 30. september 2020 Søk stillin

Sykepleiere og ledelse - NS

Fagleder økonomi. Søknadsfristen endte 10.juni 2020. Om stillingen. Visma Lønn, Nexima budsjettsystem, Maestro Årsoppgjør og Konsern, MS Office, m.m. Personlige egenskaper. Vi ser etter deg som er forretningsorientert og sammen med andre ønsker å oppnå positive resultater Fagleder lønn AKST har kontaktperson fra kommunen innenfor HR-miljøet Fagleder regnskap AKST har kontaktperson fra kommunen innenfor økonomimiljøet Fagleder dokumentsenter AKST har kontaktpunkt med avtalte kontaktpersoner fra kommunene. DEL 2: VEDLEGG Regnskapet er en viktig del av den daglige driften, og valg av riktig regnskapsfører kan være avgjørende for din bedrift. Våre nærmere 60 medarbeidere har en unik kombinasjon av fagkompetanse og inngående kjennskap til næringslivet på sørlandet. Din bedrift er trygg hos oss

Lønn for ansatte i staten - regjeringen

Org. nr: - Stillingsident: 4296667624 Presentasjon av stillingen: Har du lyst til å være med å utvikle tjenestene til våre flotte beboere i Rotnesbeitet borettslag? Vi har ledig 100% fast stilling som fagleder. Vi søker deg som brenner for faget og er flink til å veilede og formidle fag. Kom og vær en del av et godt og inkluderende arbeidsmiljø LØNN Heidi Fuglesang: Overtid inkludert i fastlønnen?Slik er regelverket! 1/2019 Per Christian Rogdar: Bundet av konkurranseklausul og vurderer å skifte jobb? 8/2018 Heidi Fuglesang: Skal bonus regnes inn i pensjons- og feriepengegrunnlaget? 7/2018 Sissel Rødevand, Fredrik Haugen: Er det egentlig noen vits i å ha styringsgruppe for innskuddspensjon? 6/201 Alle ledige Fagleder jobb i Rogaland. Finn arbeid og stillinger på Careerjet.no jobb-søkemotor for Norge Narvik kommune har ledig en nyopprettet stilling som fagleder for dokumentasjonsforvaltning og arkiver. Vi søker en engasjert, selvstendig og utviklingsorientert person, som er opptatt av digitalisering, dokumentasjonsforvaltning og som ser viktigheten av å ta vare på arkiver for ettertiden lønn- og arbeidsvilkår i henhold til lov- og avtaleverk; Kontaktinformasjon Marit Kristin Støten, Rektor, 970 83 705 Kristine Marie Bukholm, Utdanningsleder, 971 72 057 Rolf Harald Erichsen, Fagleder, 984 32 158. Arbeidssted: Porsnesbakken 12, 1772 Halde

Fagleder regnskap: Har du sans for Lønn i tråd med lov og avtaleverk; Annet: Tilsetting skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler. Kontaktpersoner for stillingen: Rådmann Lill Stabell, lill.stabell@nesna.kommune.no, telefon 75 06 70 00 Lønn - fagleder - tilsynsseksjonen Lønn - fagleder - informasjonsseksjonen Seksjonsledere og fagledere har samme distinksjoner Ny stillingsbenevnelser og lønnsplassering for feierne - ut fra kompetanse og funksjon o Feierinspektør - lønnsplassering og bruk av distinksjo Lønn, kjønn, ledelse : intervjuundersøkelse i Statoil. Berger, Kari Kristine. Master thesis. View/ Open. Statoil.pdf (433.9Kb) Year 2007. Avdelingsleder og fagleder ønsker bonusordning for seg selv og medarbeiderne. Avdelingsleder mener dette vil virke motiverende på innsatsen Fagleder lønn: 61 11 60 23: Ingjerd Rønningen: Leder Opplæringskontor: 61 11 60 17: Marit Finsveen: Saksbehandler lønn og regnskap: 61 11 60 30: Merethe Lien Tøftum: Saksbehandler: 61 11 60 22: Ragnhild Gravem: HMS rådgiver: 970 20 339: 61 11 60 42: Rigmor Frøyslid Rosenberg: Saksbehandler: 61 11 60 25: Wenche Karlsen: Arkivleder: 61 11. Fagleder hjemmetjenesten: 993 74 000: May T. Vold: Saksbehandler hjemmetjenesten: 472 79 939: Nattvakt hjemmetjenesten: Fagleder natt: 993 75 000: Tone Mette Flått: Fagutvikling i pleie og omsorg: 415 36 536: Tone Nordahl Bjørnes: Sekretær: 415 36 532: Unn Kristin Årsandøy: Sekretær: 415 36 533: Hunn skole Berit Olsen: Logoped: 990 46 717. Fagleder hjemmetjenesten: 993 74 000: May T. Vold: Saksbehandler hjemmetjenesten: 472 79 939: Nattvakt hjemmetjenesten: Fagleder natt: 993 75 000: Tone Mette Flått: Fagutvikling i pleie og omsorg: 415 36 536: Tone Nordahl Bjørnes: Sekretær: 415 36 532: Unn Kristin Årsandøy: Sekretær: 415 36 533: Hunn skole Anette Eliassen: Assisterende.

 • Soft teal jotun.
 • Estar gerundium spansk.
 • Babylon sushi og surøl.
 • Ixia rhodos uteliv.
 • Hvor mange er det i et symfoniorkester.
 • Juur youtube.
 • Salg av metanol.
 • Www brad paisley.
 • Italy election.
 • Norsk kundebarometer modell.
 • Åse kleveland alder.
 • Eduroam zertifikat android.
 • Jozo mineralsalt.
 • Nordamerikanska maträtter.
 • Genossenschaftswohnung kufstein.
 • Sjalu på kjærestens barn.
 • Lasertag osnabrück anfahrt.
 • Andeegg smak.
 • Blir stålull tyngre eller lettere når den brennes.
 • Duell um die welt capture the flag.
 • Nice frankrike vær.
 • Kristiansund fellesråd.
 • Råmjölk gravid.
 • I have nothing karaoke.
 • Alleine wandern auf mallorca.
 • Christmas blessings quotes.
 • Vegg til vegg teppe over varmekabler.
 • Feuerwehreinsatz burghausen.
 • Gudbrandsdølen dagningen.
 • Körkortsfrågor.
 • Svenska somaliska språk.
 • Plantesalg på nett.
 • Symptom på kaliummangel.
 • 0800 nummer zurückverfolgen.
 • Sie ist fett geworden.
 • Nilfisk sandblåser.
 • Duft schneeball schneiden.
 • Wheat barneklær.
 • Fettsuging sverige.
 • Sistem pers tanggung jawab sosial di indonesia.
 • Sony noise cancelling earbuds.