Home

Samisk og annen folkemedisin

Samisk folkemedisin, sjamanisme, sjaman, healing Oslo Healing

naturfag.no: Samisk folkemedisin

 1. Samenes folkemedisin avviker neppe særlig fra andre folkeslags, en finner likhetstrekk i for eksempel indiansk og eskimoisk folkemedisin, men også i for eksempel norsk bygdemedisin. Det er likevel ikke urimelig å anta at samisk folkemedisin er mer levende enn annen folkemedisin i dagens Norge
 2. De viktigste kildene som er brukt i denne framstillingen er innsamlingsarbeider om planter og andre tradisjoner i samisk folkemedisin gjort av Just Qvigstad (1901, 1932) og Adolf Steen (1961). Ut fra disse kildene kan man slutte at noen samiske legeråd har oppstått og blitt videreutviklet i det samiske miljøet, mens andre igjen er lån fra andre kulturer og tilpasset samiske brukere
 3. For eksempel er kopping kjent fra både samisk folkemedisin og tradisjonell kinesisk folkemedisin (TKM). Enkeltvise behandlingsteknikker Blant enkeltstående behandlingsteknikker man finner i ulike folkemedisinske systemer har vi skrevet om følgende: Akupunktur , akupressur , healing , kopping , detox , massasje , moxibusjon (moxa-brenning) , tai chi , yoga og årelating
 4. Hun har sett på hvilke erfaringer og forståelser mennesker i to kommuner i Nord-Norge har med tradisjonell samisk folkemedisin. Evnen til å kunne hjelpe andre. Behandlingen fra samiske helbredere innebærer at de går i forbønn og utfører både kristne og samiske ritualer. - Dette har foregått i generasjoner og yngre har lært ritualene.
 5. Skolemedisin, folkemedisin og alternativ behandling Oppgaven Gi eksempler på folkemedisin, blant annet den samiske, og samtale om forskjellen på alternativ medisin og skolemedisin Skolemedisin Ungen til folkemedisin Helsevesenet

Folkemedisin er en fellesbetegnelse for sykdomsteorier og terapier som hviler på et folkelig, ikke-vitenskapelig grunnlag. I alle førindustrielle samfunn og kulturer har folkemedisinen vært den dominerende form for medisin. Den kan ikke uten videre sammenlignes med generell naturmedisin, da ikke bare de legende urtene, men også troen på overnaturlige makter som sykdomsårsak, har en fast. Den samiske nasjonalsangen, Sámi soga lávlla, er et dikt skrevet av Isak Saba i 1906.Teksten ble vedtatt som samisk nasjonalsang i 1986, melodien i 1992. Teksten er oversatt fra nordsamisk til de andre samiske språkene og er egnet for å vise forskjellene og likhetene mellom språkene Samisk Folkemedisin Samene har en egen måte å leve på. Den samiske folkemedisin er mer levende enn noen annen medisin i Norge. Alternativ behandling Det er behandlingsmetoder som ikke har noe med skolemedisin og gjøre Alternativ behandling er andre saker som: healing, homøopati og akupunktur. Akupunktur er.

Samisk folkemedisin og helbredertradisjon Flere tusen år gammel samisk helbredertradisjon. Han bøyde seg over såret og mumlet et eller annet på samisk, og blødnigen stanset. Distansehealing personlig konsultasjon . Helbredelse på avstand er en vanlig tradisjon hvor Astrid kommer i fra Folkemedisin er et løst begrep som omfatter alt fra gamle overleveringer fra tidligere tider til den såkalte alternative medisin i moderne tid. Mange naturmidler i Norge har sitt opphav i tradisjonell norsk og europeisk folkemedisin. Begrepet folkemedisin har i Norge blant annet bakgrunn fra såkalte «svartebøker», fra utallige gamle legebøker og fra muntlige overføringer gjennom. Samisk og nordnorsk folkemedisin er et tabubelagt tema blant helsearbeidere. Men mange pasienter ønsker et slikt tilbud

Mye slik kunnskap gikk i arv, eller ble overført til en annen person som beskyttede yrkeshemmeligheter Skolemedisin, folkemedisin og alternativ behandling Oppgaven Gi eksempler på folkemedisin, blant annet den samiske, og samtale om forskjellen på alternativ medisin og skolemedisin Skolemedisin Ungen til folkemedisin Helsevesenet Det sier sig selv at dette ennu til en viss grad primitive. Samisk mytologi og folkemedisin. download Report . Comments . Transcription . Samisk mytologi og folkemedisin. gi eksempler på samisk og annen folkemedisin og diskutere forskjellen på alternativ medisin og skolemedisin; Fenomener og stoffer Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . beskrive universet og ulike teorier for hvordan det har utviklet seg; forklare hvordan årstider oppstår, hvor og hvorfor det er midnattssol og mørketi Samisk folkemedisin 1658 I Tidsskriftet nr. 1/1933 anmeldte den språkmektige legen og medisinhistorikeren Ingjald Reichborn-Kjennerud (1865 - 1949) en av utgivelsene til den enda mer språkmektige læreren, etnografen, kulturhistorikeren, teologen og ministeren Just Qvigstad (1853 - 1957) Samenes folkemedisin avviker neppe særlig fra andre naturfolks, en finner likhetstrekk i for eksempel indiansk og eskimoisk folkemedisin, men også i for eksempel norsk bygdemedisin. Det er likevel ikke urimelig å anta at samisk folkemedisin er mer levende enn annen folkemedisin i dagens Norge

Samisk folkemedisin Tidsskrift for Den norske legeforenin

Noen planter og deler fra dyr brukt i samisk folkemedisin 22 Samiske matretter som metter og smaker godt 26 Del 2. Aktiviteter (eget vedlegg) 4 4 Samisk Fortellertradisjonen er sterk i samisk kultur som hos mange andre urfolk. Historiene blir fortalt om og om igjen, og unge Nå kan det ikke sies at folkemedisin er en bransje, hvis du skjønner hva jeg mener. Det er overtro og gammel legekunst fra enkelte kulturer, som den samiske. De holder til innenfor en enkelt kultur, men jeg skjønner fortsatt ikke hvordan konflikten med skolemedisin kan være. Annet enn kritikk, da selvsagt. Takk for svar uansett og se hvilken nytte han hadde av det. For nå skulle de pine og plage han til døde, siden han ikke ville motta den gode kunst som hadde tilhørt hans forfedre, og som de hadde brukt til å hjelpe både seg og sine i sykdom, ulykker og alt annet ondt og til å skaffe seg både levevei og lykke og langt liv. Så ble mannen straks syk, og - Gi eksempler på samisk og annen folkemedisin og diskutere forskjellen på alternativ medisin og skolemedisin. Engelsk - Eleven skal kunne vise evne til å skille mellom positivt og negativt ladede uttrykk som refererer til enkeltindivider og grupper av mennesker

sammenhengen har samer og andre urfolk kunnskap om naturen som det er viktig å vise respekt for. Samtidig skal naturfag bidra til at barn og unge utvikler kunnskaper og holdninger som gir dem et gjennomtenkt syn på samspillet mellom natur, individ, teknologi, samfunn og forskning Sarahkkas Beauty er den første, og så langt eneste, samiske skjønnhetssalongen i Norge. Her får du behandling som gjør godt både for kropp og sjel. Velkommen til en dag med samisk healing Kompetansemål: Gi eksempler på samisk og annen folkemedisin og diskutere forskjellen på alternativ medisin og skolemedisin Læringsmål 10.trinn: Eleven skal kunne. gi eksempler på samisk og annen folkemedisin. diskutere forskjellen på alternativ medisin og skolemedisi Samisk mytologi og folkemedisin Samisk mytologi og folkemedisin . READ. Dan sivvan sáhttá leat go luomi lea valjis. sisguovlluin. Sámit leat maiddái geavahan. ollu čáhppesmurjjiid, main lea C-vitamiidna. Juomus lea maiddái hivvodat C-vitamiidna. ja danin geavahuvvon vitamiidnan. Dolin lei.

Samisk folkemedisin i dagens Norge : rapport fra seminar i regi av Institutt for sosiologi og Senter for samiske studier, Tromsø 26.-27. nov. 199 Om samisk kultur og tradisjon Dette er ikke en utstilling om samenes historie, men den tar med historiske hendelser som fikk stor betydning for levemåte og levekår, slik som nasjonalstatenes grenser gjennom Sápmi/ Sameland, eller ødeleggelsene under andre verdenskrig, samt gjenreisning og modernisering i etterkrigsårene Lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven) Nr. 1 andre og tredje punktum gjelder tilsvarende. 3. Enhver har rett til å tale samisk i rettsmøter. Skal noen som ikke kan samisk delta i forhandlingene, brukes en tolk som retten har oppnevnt eller godkjent. 4 Folkemedisin, samisk folkemedisin og nå til dags alternativ eller komplementær medisin eksisterer, er blitt mer stuerent, markedsføres i media, og har kan hende økt i bruk og popularitet. Snåsamannen, kronprinsesse Märtha og andre har gjort helbredelse enda mer kjent og mange har stått fram i media om sine evner, og kirka har til og med laget et eget, kristelig rituale for rensing av hus

13. Tru, overtru, folkemedisin og anna behandling. Handlingane i mesteparten av Duuns litteratur er lagt til siste del av 1800-talet og dei første tiåra av 1900-talet, men i «Juvikfolke» går Duun lenger tilbake i tid. Til saman spenner han over eit tidsrom på fleire hundre år Kompetansemål etter 7. årstrinn, hovedområde språk og kultur Mål for opplæringen er at eleven skal kunne lese og uttale stedsnavn som inneholder spesielle nordsamiske bokstaver, og kjenne til enkelte ord og uttrykk på ett av de samiske språkene, Mål for opplæringen er at eleven skal kunne presentere egne tolkninger av personer, handling og tema i et variert utvalg av barne. Boka har et eget kapittel om opprøret og skjebnen til de som tilbrakte mange år i fengsel. Her skildres reindriftssamenes liv på begynnelsen av 1900-tallet med utgangspunkt i den frodige muntlige beretterkunsten blant samene. Den gir verdifulle innblikk i samiske skikker, jakt, tro, sagn og fortellinger, joik og folkemedisin Samisk . les mer her. Følg oss på: Lørdagsåpent museum i november! VSM holder åpent hver lørdag i november fra 10-15. Kom innom og ta en kikk på utstillingene og museumsbutikken! Bures boahtin! Velkommen! Les mer 06.11.2020: Mortens siste sjøreise - en spøkelseshistorie fra Mortensnes

Samisk film og annen urbefolkningsfilm i støpeskjeen. Jan Storø- filmanmelder i Khrono og dosent på OsloMet. 13. juli 2020. Nyheter, Tema. Sapmifilm.com er navnet på en relativt ny strømmetjeneste som tilbyr film laget av samiske filmskapere og film med samiske temaer Strømengs velkjente samekniver, knivbelter, varme ullkartanker, lasso, hundeliner og annet friluftsutstyr. Kontakt oss: maritex@gavpi.com tlf. +47 78 48 60 07 Salgsbetingelse Samisk, kvensk og norsk folkemedisin, (Mathisen 1987, 1988, 1989, 2000, 2004, Dunfjell 2000) • Tradisjonell kunnskap om helbredere (Hætta 2010, Myrvoll 1998) • Religiøsitet og virkelighetsforståelse i et samisk lokalsamfunn (Myrvoll 2010) • Samisk forståelse av arv (Marton 2006) • Samisk barneoppdragelse (Balto 1997, 2003 Samelovens språkregler ble iverksatt i 1992. Sameloven sier at samisk og norsk er likeverdige språk, og at de er likestilte i forvaltningsområdet for samisk språk. Enkelte bestemmelser retter seg særlig mot kommunene, mens andre gjelder også statlige o.. Aajege - samisk språk- og kompetansesenter ble etablert på Røros i 2005 og gir blant annet tilbud om voksenopplæring. Lokalavisen Snåsningen utgir avissider på sørsamisk. Snåsa kommune ble innlemmet i forvaltningsområdet for samelovens språkregler i 2008

Samisk folkemedisin og tradisjoner detaljer

Gratis ressursser for elever og lærere. En temaside om samer med lenker og bilder Gi eksempler på folkemedisin, blant annet den samiske, og samtale om forskjellen på alternative medisin og skolemedisin. (Kompetansemål etter 10. årstrinn.) ENGELSK: Sammenligne levesett og omgangsformer i ulike kulturer i engelskspråklige land og i Norge, deriblant den samiske. (Kompetansemål etter 7. årstrinn.) SAMFUNNSFAG

Skriv et tall mellom 1 og 999999999. Skriv f.eks. 123, og datamaskinen svarer: čuođiguoktelogigolbma I 1951 kom samisk ABC, i 1949 tok kyrkje- og undervisningsministeren initiativ til ei samisk lesebok, men det tok 16 år før første bindet kom og enno 10 år før andre bind. Elles kom det på samisk bare eit par tospråklige bøker i kristendomskunnskap 3.9 Samisk folkemedisin fra andre utdannings- og helseinstitusjoner i Norge og Sverige. v. Vurdere hvilke av disse som har betydning for samers helse og livskvalitet. vi. Integrere elementer i samisk natur- og tradisjonskunnskap i habiliterings-

Den samiske minoritetsbefolkningen i dag er en sammensatt gruppe. Det er mer enn 40 000 samer i Norge, og under 10 prosent av disse driver med reindrift, selv om jakt, fangst og reindrift står sentralt i samisk kultur og tradisjon. Reindrift foregår også over store områder, noe som gjør at det kan oppstå konflikter i det moderne Norge Bussgrupper og enkeltpersoner velger å få et innblikk i produksjonen av de velkjente Strømeng I dag er Knivsmed Strømeng en av få bedrifter som produserer kniver for blant annet dagens samer. Niibi sierrálagan Fra gammelt av og i samisk folkemedisin har kniven en magisk legende kraft som den gang ble brukt til å stoppe. Samisk skolehistorie er et bok- og internettprosjekt som starta i 2003. Bokprosjektet blei avslutta i 2013 og internettprosjektet i 2019. Gjennom dette prosjektet har vi ønska å dokumentere hva samiske elever, deres foreldre, lærere og andre ansatte i skolen har opplevd I den samisk, kvenske og norske kommunen er det flere som kan stoppe blod, og lege folk med uforklarlige evner. - Det er masse sagn og spådommer om det ene og det andre Fagdag om vold og overgrep i samiske miljøer 15.10.2020. Vi må tørre å se det svarte både i oss selv og i andre, slik at vi kan oppdage når urett skjer. Slik at vi kan snakke om det. Slik at vi kan få høre historiene. Slik at vi kan lage trygge rom. Les me

og det heter jo at ondt skal ondt fordrive. Wtrkestoffer fra naturen Årelating kurerte blodforgiftning ved at man brukte en sneppert, el- ler kniv som perforerte ei blodåre, og røyksopp ble mye brukt for å smøre på sår som ikke gro. En annen plante som ble brukt i samisk folkemedisin, var sløkje. FOLKEMEDISIN: Gunn Tove Minde for Senter for samiske studier (Sesam) er en felles ressurs for samisk og urfolksforskning, utdanning og kompetansebygging ved UiT Norges arktiske universitet. Vi skal styrke universitetets samlede forsknings- og utdanningsvirksomhet på samiske og urfolksrelaterte tema på tvers av faggrenser

Samene har sine tradisjonelle bosettingsområder i Norge, Sverige, Finland og Russland. Det finnes ingen offisiell registrering av hvem som har samisk identitet/bakgrunn, og det er derfor ingen som vet nøyaktig hvor mange samer det er. I Norge bor det samer over hele landet, men de mest konsentrerte samiske bosettingsområdene finnes i områder nord for Saltfjellet egne samiske skoler og samisk høyskole; Slik har det ikke alltid vært. I lange perioder har den samiske befolkningen vært utsatt for undertrykking, mishandling og forsøk på fornorsking. På femtitallet ble samiske barn plassert på internatskoler hvor det ikke var lov å snakke annet enn norsk Samisk videregående skole ønsker alle elever velkommen til et nytt skoleår. Skolen begynner torsdag 20.08.20 kl. 10.00. Gult nivå: Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Elevene bør holde avstand til andre,. Heftet er ment å være en kort innføring i nordsamenes folkemedisinsk tradisjon. De viktigste kildene som er brukt i denne framstillingen, er innsamlingsarbeider om planter og andre tradisjoner

folkemedisin - Samisk bibliotektjeneste - Sámi

 1. erer kandidatene Kirkerådet skal velge til Samisk kirkeråd
 2. Ságat - Samisk avis AS arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Ságat - Samisk avis AS har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til. Kopiering fra sagat.no for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale
 3. e største inspirasjonskilder. Abanti skaper samisk mote for alle. Det balanseres mellom det vestlige og samiske slik at alle kan ta del i vår vakre kultur
 4. Samisk barnehage Cizàs Vi holder til i flotte omgivelser midt i Tøyenparken, men er for tiden lokalisert midlertidig i Etterstadsletta barnehage, i Etterstadsletta 56. Vi flytter tilbake til våre lokaler i Tøyenparken høsten 2021. Samisk barnehage er et tilbud til barn med samisk bakgrunn bosatt i Oslo og omegn
 5. Har du noen gang lurt på om du er same eller kven? Da er du ikke alene. Det lurer veldig mange unge i Nord-Norge på. Vi har derfor laget ei liste på ti punkter for å rydde vei i jungelen av.

Folkemedisin NAFKA

 1. Samiske barn har rett til opplæring i samisk uansett hvor i landet de bor. På barneskolen er det barn og foreldre/foresatte som sammen ønsker samisk opplæring. På ungdomsskolen er det ungdommen selv som bestemmer dette. Barn som har samisk som sitt morsmål kan velge å ha samisk som sitt førstespråk, samisk 1
 2. Det er ingen aldersgrene på når et barn kan registreres med kompetanse på samisk språk. Formålet med å registrere samisk språkkompetanse. Formålet med registreringen er å kunne utarbeide statistikk over brukere av samiske språk. Bakgrunnen for lanseringen er et mål om å beskytte og ivareta samisk som utrydningstruede språk
 3. I forbindelse med samisk språkuke foreslår regjeringen samiske og kvenske navn på Kongeriket Norge. Forslagene skal nå på høring. Regjeringen foreslår å vedta Norga / Norgga Gonagasriika.
 4. Samisk identitet er sterk og voksende. Men det er ikke sikkert den blir slik «søringan» vil, skriver Åshild Mathisen. Bøker / ANMELDELSER / Biografi. Janne-Camilla Lysters andre roman er en poetisk utforskning av den kompliserte søskenrelasjonen. Bøker / Jan Myrdal (1927-2020) Bøker / Jan Myrdal (1927-2020

I forbindelse med samisk språkuke foreslår regjeringen samiske og kvenske navn på Kongeriket Norge. Forslagene skal nå på høring Samisk senter for samtidskunst (SDG) har egenproduserte utstillinger på turné. Samtlige utstillinger består av samisk samtidskunst og kunstduodji (dáiddaduodji) (kunsthåndverk) fra verdens største samling av samisk samtidskunst forvaltet av RiddoDuottarMuseat-Samisk Kunstmagasin (RDM-SDM) i Karasjok, samt innlån fra kunstnere og andre.. Skolemedisin, folkemedisin og alternativ behandling. - ppt Livsstil og sykdommer Av Sara og Marianne. - ppt video Psykiske helsearbeideres erfaringer med å inneha samisk.

Samer bruker både samiske helbredere og moderne medisi

I andre fase skal vi sammen med UiT Norges arktiske universitet, Giellatekno, og Nasjonalbibliotektet, Språkbanken, gjøre samiske stedsnavn mer tilgjengelige på nett. I motsetting til på norsk kan samiske stedsnavn staves ulikt, alt etter hvilken plass og funksjon de har i en setning Kommunene skal i første omgang jobbe med temaene utdanning, opplæring og rekruttering av fagpersonell med samisk språk- og kulturkompetanse. Andre aktuelle tema i året som kommer vil være innen områdene helse, god forvaltningspraksis, og holdningsskapende tiltak for språkstimulering i kommunene Ságat - Samisk avis AS arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Ságat - Samisk avis AS har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til. Kopiering fra sagat.no for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale. LÆRER BORT SAMISK KUNST OG HÅNDVERK: Meerke Krihke (bildet) er en av lærerne på det nye tilbudet innen duedtie, eller samisk kunst og håndverk. Tilbudet gjelder for alle barn og unge i kommunen mellom ti og 20 år. Tomas T. Punde, Håvard Danielsen og Inez Rensberg er de andre lærerne. Foto: Røros kulturskol

Skolemedisin, folkemedisin og alternativ behandlin

Samisk folkemedisin og tradisjoner Samisk folkemedisin er en medisinform som har tradisjoner i den samiske befolkningen. Les mer. Behandlere: Alternativmedisin i Norge: Referanse: NOU 1998-21. Odelstingsproposisjon nr 33 (1986-87) Om lov om Sametinget og andre samiske rettsforhold (sameloven) Sametinget: Sametingsplanen 1998-2001. Sametingets årsmelding 1997, 1998. St. meld. nr 58 (1991-92) Om struktur- og reguleringspolitikk overfor fiskeflåten (strukturmeldinga) St. meld. nr 52 (1992-93) Om norsk samepolitik Nasjonalt senter for samisk i opplæringa utarbeidet i 2019 en plakat med følelser som tema 1.2 Behandling, forebygging, pleie og omsorg 9 1.2.1 Læstadianismen 12 1.3 Oppdagelsen av den samiske pasienten 13 1.3.1 Innledning til temaet 13 1.3.2 Skoganvarreundersøkelsen 14 1.3.3 Samisk etnisk identitet, språk og levekår 14 1.3.4 Kulturmøter 16 1.3.5 Dagliglivet 16 1.3.6 Annen forskning og litteratur 1 Annen oppfølging av samiske rettigheter, arealer og ressurser . Søknadsfrist: 01.04.2020 og 01.10.2020. Mål for tilskuddsordningen: Samiske interesser og rettighetshavere har en reell mulighet til å bli konsultert for å kunne gi et fritt forhåndsinformert samtykke til planer og tiltak knyttet til areal- og ressursforvaltning

Samisk talkshow med aktuelle gjester og levende musikk. Sámi Grand Prix 2019 Joike- og sangkonkurransen Sámi grand prix (SGP) arrangeres for 30. gang, og atter en gang skal den beste joiken og sangen kåres i Báktehárji i Kau.. Bidos er samisk festmat. Det finnes mange ulike oprifter på bidos, både med og uten jevning. Dette er en autentisk oprift. Leage buorre

SANKS tilbyr utredning og behandling for barn, unge og voksne innenfor psykisk helse- og rusvern. SANKS har også nasjonale kompetansetjenestefunksjoner og målet er å bidra til at den samiske befolkningen får et likeverdig tilbud innen psykisk helsevern og rus Utdanningsdirektoratet sender med dette på høring forslag om endringer i forskrift til opplæringsloven om realkompetansevurdering av voksne i grunnskolen og videregående opplæring på andre språk enn norsk og samisk. Vi foreslår endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 4 og 6. Vi tar sikte på at en eventuell endring skal tre i kraft 01.01.2020. Våre høringer er åpne for. Nedlasting Utforming Hjelp (bare på engelsk) Linux-tastatur må bygges inn i Linux-systemet av utviklerne. Etter hvert som tastaturene blir ferdige vil vi sende dem inn slik at de blir inkludert i fremtidige versjoner av Linux Regjeringen foreslår å vedta Norga / Norgga Gonagasriika (nordsamisk), Nöörje / Nöörjen Gånkarïjhke (sørsamisk) og Vuodna / Vuona Gånågisrijkka (lulesamisk) som offisielle navn på Norge og Kongeriket Norge.. I en pressemelding opplyser Kommunal- og moderniseringsdepartementet også at Norja blir det offisielle kvenske navnet på Norge

folkemedisin - Store medisinske leksiko

 1. § 4. Det samiske reinbeiteområdet. Den samiske befolkningen har på grunnlag av alders tids bruk rett til å utøve reindrift innenfor de delene av fylkene Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag, 1 Sør-Trøndelag 1 og Hedmark hvor reindriftssamene fra gammelt av har utøvet reindrift (det samiske reinbeiteområdet). Innenfor det samiske reinbeiteområdet skal det legges til grunn at det.
 2. Tror enkelte har godt av det.) Noen sammenligner samisk med urdisk, mens andre påstår at Norge er et norskt land. Jeg har ingen problemer med at Oslo får et samisk navn, samisk er tross alt et offisielt språk her i landet og Norge er grunnlagt på territoritet til to folk, samer og nordmenn
 3. Samisk opplæring. Samiske barn har rett til opplæring i samisk uansett hvor i landet de bor. For elever på 1. - 7. trinn er det elever og foresatte som sammen bestemmer om de skal bruke sin rett til å få samisk opplæring. Fra og med 8. trinn er det elevene selv som bestemmer om de ønsker samisk opplæring
 4. Norsk dokumentarserie. Da Susann oppdaget at hun var same, ble hun flau. Det samiske var forbundet med noe skamfullt og uønsket. Vi besøker bl.a. Kåfjord, Karasjok og Murmansk, for å finne ut hvor skammen kommer fra. Dagens unge samer bærer en stolthet deres besteforeldre bare kunne dørmme om. (1:6
 5. Tidshorisont. Språkhistoria kan fortelje at dei samiske språka oppstod for rundt eller i overkant av 2000 år sidan, då det finsk-samiske urspråket vart delt i eit sørleg (austersjøfinsk) og eit nordleg språk.I den tida starta den samiske historia, så lenger attende enn det gjev det ikkje meining å snakke om samisk historie
 6. Annen oppfølging av samiske rettigheter arealer og ressurser. Steg 1 av 7. Hvem kan søke? Organisasjoner og institusjoner med formål å representere og ivareta samiske. rettighetshaveres interesser og rettigheter ved forvaltning, bruk og vern av land og. ressurser. Soliditet NB

I januar er det klart for 25 studenter ved samisk sykepleierutdanning i Kautokeino. Assisterende instituttleder ved helse- og omsorgsfag, Linda Okstad, håper på samiskspråklige søkere også fra Sverige og Finland Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences Hánnoluohkká 45 NO-9520 Guovdageaidnu / Kautokeino Norga / Norge. Tel:+47 78 44 84 00 Faks/Fax:+47 78 44 84 0 1.2. Samisk kunnskap Med uttrykket samisk kunnskap mener vi kunnskap som er eller har vært i bruk i samiske områder, og som samer mener at hører til eller er typisk for sitt samfunn.. Man kan ikke alltid trekke skarpe grenser mellom samisk og ikke-samisk kunnskap, fordi samene og nabofolka i tusener av år har utveksla bruks- og pyntegjenstander, ord, skikker og kunnskaper

samisk - Store norske leksiko

 1. samiske språk, kultur og tradisjoner som gjør dem i stand til å forebygge, avverge og etterforske vold og overgrep overfor den samiske voldsutsatte. § Planverket må sikre at det utvikles godt opplæringsmateriale i/på samisk om grensesetting og seksuelle krenkelser til bruk i skoler med opplæring på samisk
 2. Giellatekno utvikler frie oversettelsessystem for samiske (og andre) språk, ved hjelp av den regelbaserte maskinoversettelsesplattformen Apertium. All kode og data er fri programvare, utgitt under GNU General Public License
 3. Denne uka skal samiske språk være mer synlig i blant annet sosiale medier. 19.-25. oktober er samisk språkuke (og det er akkurat det som står i tittelen på denne saken). Målet er å synliggjøre, øke bevissthet og øke kunnskap om de samiske språkene. - Dette ønsker Redd Barna.
 4. Reaidu er en nettside om samisk historie, samfunn, kultur og andre tema som er relevant for lærerstudenter. Siden skal bidra til økt kunnskap og perspektiver. Reaidu er organisert i sentrale temaområder, og er satt opp slik at du som bruker enkelt kan navigere deg frem til temaer relevante for ditt fremtidige virke

I andre kolonne skal det opplyses om antall elever som kun får morsmålsopplæring. Morsmålsopplæring er den undervisningen i elevens morsmål som gis til elever med annet morsmål enn norsk og samisk utover det ordinære undervisningstimetallet. I tredje kolonne føres elever som får både morsmålsopplæring og tospråklig fagopplæring Samiske språk er en uralsk språkgruppe som brer seg utover det nordlige Skandinavia (Norge og Sverige), nordlige Finland og på Kolahalvøya i Russland.Det er registrert at mellom 20 000 og 30 000 samer snakker de ulike samiske språka. De mest brukte samiske språka i dag er nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk.Antall samer beregnes til å utgjøre i overkant av 100 000 mennesker Samisk arkiv har et nasjonalt ansvar for å ta vare på samisk dokumentasjon. Arkivene sikres for fremtiden i spesialmagasiner. Politikere, forskere, samiske institusjoner, foreninger, reinbeitedistrikt, fiskarlag, slakterier og andre bedrifter leverer arkiver hit for å unngå tap av kunnskap for ettertida. Her finnes også arkiver fra offentlige institusjoner i deponi - slik som Beaivvaš. Mearrasiida er en stiftelse som arbeider med lokal/tradisjonell kunnskap, stedsnavn og andre kulturminner, språk og historie i sjøsamiske områder, og i løpet av de par siste årene også med båtbygging. Aktivitetene består i hovedsak av prosjekter, arrangementer og formidling, og det gis uttalelser om enkelte aktuelle saker Samisk Ingar og Anna Kuoljok har sammen med Sander Andersen og mange andre stått på de siste dagene for å få kirkegammen på Drag ferdig til biskopens vigsling. Gammen vil kunne romme 40-50 personer, men både vigslinga og barnedåpen vil nok trekke flere enn det. - Det er mulig vi må dele det opp så alle får komme inn, sier Kulojok innimellom lemping av torv og siste innspurt

John Gustav Gustavsen (fødd 29. mai 1943 i Porsanger) er ein nord-norsk forfattar og journalist. Gustavsen voks opp i Nordkapp kommune, og er busett i Tromsø.Han har skrive mykje om Barentsregionen og samar på Nordkalotten.. Han er æresmedlem i Nordnorsk forfatterlag, og medlem i Norsk forfattersentrum og Norske Dramatikeres Forbun Den samiske nasjonaldagen 6. februar blei innstifta i 1992 til minne om det første samiske landsmøtet eller folkemøtet i Trondheim i 1917. I dag er dagen flere steder i landet blitt en viktig dag for å lage en markering og ha en anledning til å ta opp et samisk innhold i undervisninga

Skolemedisin, folkemedisin og alternativ behandling

100 samiske portretter er et fotoprosjekt som tar oppgjør med samiske stereotypier og som forteller om hva det vil si å være same i dag. - Til hvert bilde er det et utsagn, sier Wika. Her kan du lese ulike historier om hvordan samer, samisk bakgrunn og identitet har blitt oppfattet og hvordan det har forandret seg Norske Samers Riksforbund (NSR) arbeider for å bedre alle samers vilkår for å utøve kulturen sin, og en stor del av innsatsen vår kommer hele befolkningen til gode. Arbeidet vi gjør for å fremme samisk kultur er absolutt ikke en trussel mot andre, slik man kan bli forledet til å tro hvis man for eksempel leser Ingrid Nordmark sitt innlegg i Nordnorsk Debatt 4 Samer er ikke Norges urfolk. Ordet UR kommer av tysk, tidligere norrønt, og betyr DET FØRSTE, DET OPPRINNELIGE. Samer er ikke det første, eller det opprinnelige folk i Norge Norge er et rikt språkland. Vi har to norske skriftspråk, bokmål og nynorsk. I tillegg har vi blant annet flere samiske språk, med nordsamisk som det klart største. Men ikke alle har den.

Samisk sjamanisme, naturmedisin,tradisjonell healing

Det kom ikke så mange tilbakemeldinger til kjerneelementene i Norsk for elever med samisk som 1. språk. For denne planen var det 1. utkast som ble publisert i oktober, og den inneholdt kun kjerneelementene tilpasset 4. årstrinn. Noen reagerte på at det ikke står uttrykt at elevene skal lese tekster på både nynorsk og bokmål. [ Ordboka kan oversette også bøyde ord og den tilbyr bøyningsparadigmer til nesten alle ord. Ordene er linket til søk i korpus (ikke for Internet Explorer). Klikk-i-tekst tjeneste, dvs. at du kan klikke i ord i tekster for å få dem oversatt Samiske sjamaner : religion og helbredels Márkomának sámi mánáidgárdi - samisk barnehage. Vedtekter Markomanak, endret 30.3.2020. Barnehagens opptakskrets er barn fra Tjeldsund kommune og barn fra Evenes kommune. Det kan søkes om opptak for barn med samisk som hjemmespråk eller aktivt språk fra andre kommuner. Barnehagen er åpen for barn fra 10 måneder Samisk språkuke er en felles dugnad for å synliggjøre og øke kunnskapen om de samiske språkene i hele samfunnet. Private og offentlige institusjoner, næringsliv, organisasjoner og andre aktører inviteres til å synliggjøre samiske språk nettopp denne uka. Sammen tar vi et større ansvar for at samiske språk høres, synes og brukes på.

Folkemedisin - Wikipedi

Fagfornyelsen vektlegger barn og unges psykiske helse og livsmestring, blant annet gjennom det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring. Dette foredraget vektlegger hvorfor det er viktig at samiske barn og unge lærer å håndtere sitt liv og sin egen psykiske helse fra et samisk ståsted Samisk myteknuser, som er et samarbeid mellom Antirasistisk senter og den samepolitiske tenketanken Jurddabeassi, avliver også andre myter. 18 000 i Sametingets manntall Det mest håndfaste vi har å gå ut fra for å finne ut hvor det bor flest samer, er Sametingets valgmanntall

Elever med annet morsmål enn norsk og samisk. Oppdatert: 27.10.2020 Kort fortalt. Elever som ikke kan nok norsk til å følge ordinær undervisning har rett til særskilt språkopplæring. Skolen kartlegger behovet og rektor gjør vedtak. Hvem har rett. MeningerArbeidet vi gjør for å fremme samisk kultur er absolutt ikke en trussel mot andre, slik man kan bli forledet til å tro hvis man for eksempel leser Jarl Hellesvik sitt innlegg i Finnmark Dagblad 8. januar.. LES INNLEGGET HER: NSR sitt mål er maktdeling mellom Sametinget og folkevalgte organer i Norge Tvert i mot tør jeg påstå at vårt arbeid for det samiske bidrar til å berike. Regjeringen foreslår å vedta Norga / Norgga Gonagasriika (nordsamisk), Nöörje / Nöörjen Gånkarïjhke (sørsamisk) og Vuodna / Vuona Gånågisrijkka (lulesamisk) som offisielle navn på Norge og Kongeriket Norge. I en pressemelding opplyser Kommunal- og moderniseringsdepartementet også at Norja blir det offisielle kvenske navnet på Norge, mens det sendes ut to ulike forslag til kvensk. KOMMENTAR «Tenk hva en samisk dramaserie kan gjøre både det samiske samfunnet, og samtidig for alle andre i Norge» - Vi må hele tiden lete etter den beste måten å formidle samisk virkelighet både til samer og publikum i Norge forøvrig Gjennom anerkjennelse av det unike som ligger i det samiske, har vi blitt en veiviser for andre samiske kommuner hva gjelder samisk utdanning og rekruttering av fagfolk med kompetanse i samisk.

Folkemedisin tabu blant helsearbeidere - NRK Sápmi

Der dør kona på 1690-tallet, og han gifter seg på nytt. Med ett unntak (Erland Nilssen i Lunkfjorden) er samiske par ikke tatt med i manntallet fra 1701 for Hadsel, men Gundersen/Gundersdtr er sjeldne navn, så vi kan anta rimelig sikkert at Peder Gundersen er en sønn fra første ekteskapet og Gjertrud Gundersdtr ei datter fra andre på lærere med samisk-kompetanse, og at det er stort behov for ytterligere tiltak for rekruttering av samisklærere. • På bakgrunn av fylkesmennenes opplysninger har Utdanningsdirektoratet tatt opp med Kunnskapsdepartementet om tilskuddsordningen til studiepermisjon for lærere i samiske ka SAMISK III finansierer forskning som skal bidra til å utvikle ny kunnskap for at den samiske folkegruppen skal kunne sikre og utvikle språket sitt, kulturen sin og samfunnslivet sitt. SAMISK III er et faglig bredt grunnforskningsprogram for samiske problemstillinger innenfor humaniora og samfunnsvitenskap, og naturvitenskapelig forskning.

 • Vad är inlärningsstilar.
 • Min kæreste skriver med andre fyre.
 • Carlos santana, wiblingen abbey, 18. august.
 • Bing suchmaschine deinstallieren.
 • Nabenschaltung singlespeed umbauen.
 • Ellos home.
 • Karate oslo øst.
 • Mtb park pfälzerwald tour 4.
 • Sluttkontroll antenneanlegg.
 • Niels bohrs vej 8 6700 esbjerg.
 • Dacon services.
 • Jma nøkkelemner.
 • Sie ist fett geworden.
 • Whatsapp agb bildrechte.
 • Scharfes s schreibschrift.
 • E sigarett tilbud.
 • Helsekontroll volvat.
 • Wuppertaler rundschau.
 • Norske ol vinnere 2018.
 • Kampen bistro pris.
 • Bravetown.
 • To dråper vann karaoke.
 • Polykarbonat priser.
 • Kända häxor.
 • Leie dress bergen.
 • Ford transit 1992 camper.
 • Höljes rallycross camping.
 • Glemt passord facebook.
 • Tanzschule vaihingen enz.
 • Steller kryssord.
 • Aldring og helse kurs.
 • Dompap fakta.
 • Hva sier hendene dine om deg.
 • Atrophie blanche unterschenkel.
 • Forz horizon 3.
 • Sigøynerpiken til salgs.
 • Kollokvierom ub uio.
 • Kriterier for lykke.
 • Symptom på kaliummangel.
 • Fliesen 32x32.
 • Em kunstløp 2018.