Home

Hva er vær varsom plakaten

4.2. Gjør klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer. 4.3. Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn. Vær varsom ved bruk av begreper som kan virke stigmatiserende. Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende. 4.4 Vær Varsom-plakaten er et sett selvpålagte etiske normer for trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner i Norge.Plakaten ble første gang vedtatt i 1936 og er siden revidert i 1956, 1966, 1975, 1987, 1989, 1990, 1994, 2001, 2005, 2007, 2013 og 2015 av organisasjonen Norsk Presseforbund.. Med virkning fra 1. januar 2006 ble de tidligere strenge reglene vedrørende omtale av selvmord. Dette er en hendelse som har funnet sted. Det er politikere høyt oppe i systemet som gjerne så att denne politikeren som hadde mer popularitet enn partilederen mistet sin posisjon som nestleder i partiet, men hva ble da ny nestleder i partiet, kun for at VG der brøt Vær varsom-plakaten Vær Varsom-plakaten er navnet på de viktigste etiske retningslinjer for norske medier. Den første plakaten ble vedtatt av Norsk Presseforbund i 1936. Den er senere revidert i 1956, 1966, 1975, 1987, 1990, 1994, 2001, 2005, 2007, 2013, og 2015, slik at dagens plakat - gjeldende fra 12. juni 2015 - er den 12. i rekken Vær Varsom-plakaten. Vær Varsom-plakaten er rett og slett en kort oppsummering av hva som er pressens samfunnsrolle, hvor det er pressen som «ivaretar viktige oppgaver som informasjon, debatt og samfunnskritikk», og at «pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk»

Vær varsom-plakaten 10. juni 2014 | Print ut. Vær varsom-plakaten tar for seg presseetiske normer. Presseetikken gjelder hele den journalistiske prosessen fra research til ferdig publisert sak. Hvis elevene skal få et eierskap til Vær varsom-plakaten, må de forholde seg til den gjennom praktisk bru Vær Varsom-plakaten. Vær Varsom-plakaten er vedtatt av Norsk Presseforbund og inneholder et etisk regelverk som pressen har laget selv. Plakaten er delt inn i fire hovedområder: 1. Pressens samfunnsrolle. Her finnes de reglene som sier noe om hvilken rolle en fri presse skal ha i samfunnet vårt Vær Varsom-Plakaten Hva er en reportasje? Slik starter du radio på internett Spørsmål og svar om radiobingo Spørsmål og svar om musikkbruk i kringkasting Best likte ressursartikler. Spørsmål og svar om musikkbruk i kringkasting Spørsmål og svar om. Der er derfor sektoren trenger denne etiske plattform - en Vær varsom-plakat for barnehager og skoler - der framferd og verdier blir noe målbart som vi må forholde oss til, sier Wiik. For jobben du har takket ja til i barnehagen forplikter

Vær Varsom-plakaten - Presse

 1. Det er primært tre punkter i Vær Varsom-plakaten som er relevante når vi skal vurdere forholdet mellom redaksjonelt innhold og såkalt innholdsmarkedsføring: 2.6, 2.7 og 2.8. 2.6. Svekk aldri det klare skillet mellom journalistikk og reklame. Det skal være åpenbart for publikum hva som er kommersielt innhold
 2. Varsom varsler snøskredfare, flomfare, jordskredfare, fjellskredfare og isvarsel. Men også landbaserte naturfarevarsler fra Meteorologisk institutt som gjelder regn, styrtregn, snø, snøfokk, is på vei, vind, hav-vannstand, skogbrann og polare lavtrykk
 3. Vær Varsom-plakaten er et sett selvpålagte etiske normer for trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner. Den definerer hva som er god presseskikk. Plakaten ble første gang vedtatt i 1936 og ble sist revidert i 2013 av Norsk Presseforbund
 4. Her er Noroffs Vær varsom-plakat for sosiale medier . ansvarlig for alt innhold du publiserer i sosiale medier og er din egen redaktør i vurderingen av hva som er rett og hva som er galt
 5. Vær Varsom-plakaten inneholder også andre punkter som er særlig relevante ved omtale av barnevernssaker: 3.2. Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder

Det er beviset på at pressens etiske regelverk fungerte nøyaktig etter hensikten. Vi trenger ingen endringer i Vær Varsom-plakaten for å kunne forhindre nye feil av samme karakter.» Jussifisering av presseetikken. Norsk Journalistlag (NJ) og Norsk Redaktørforening er begge enige i enkelte punkter i Kildeutvalgets rapport Og ved å lage en Vær-varsom-plakat for bloggere legger man noen imperativer for ytringsfriheten, og da er det ikke lenger ytringsfrihet, sier Sveen. - Selv om de sier det er frivillig å følge. Vær varsom med å bruke ord som grønn, bærekraftig, resirkulerbar, eco-, og rettferdig, uten å samtidig forklare og dokumentere hva man har gjort eller skal gjøre. Unngå også glansbilder av ren natur, grønne blader, vindmøller i solnedgang eller lykkelige arbeidere for å fremstå mer bærekraftig Vær varsom-plakaten er oppdatert og endret høsten 2005 og ikke sist i 2001 som det står i denne artikkelen. Vær Varsom-Plakaten ble endret med virkning fra 01.01.06, ref. (riktignok vedtatt i 1995). Saken på Wiki er ikke oppdatert i hht til dette, og blir gjort av undertegnede i løpet av kvelden om ingen andre føler seg kallet før den tid..

Hva er presseetikk? Norsk Presseforbund vedtok den første Vær Varsom-plakaten i 1936. Deretter gikk det 20 år før den ble revidert. Men fra 1956 og frem til i dag, har Vær Varsom-plakaten blitt revidert flere ganger, sist i juli 2013. Denne jevnlige revisjonen er et uttrykk for at de presseetiske normer ikke er statiske

Vær Varsom-plakaten - Wikipedi

Det var i 2007 Stortinget vedtok den første NRK-plakaten. Den er senere revidert to ganger, i 2014, i 2017 og i 2019. Sist endret i ekstraordinær generalforsamling 19. desember 2019 Det er ingen krav til at leserne skal sitte igjen med et balansert totalbilde. Det burde Vær varsom-plakaten sette som et klart mål. Norsk Presseforbund har tatt et betimelig grep, de er opptatt av tilliten til pressen. Den redaktørstyrte pressen må stå opp som en motvekt mot alt forvirrende sludder og vås som flyter på sosiale medier

Læringsaktiviteter. Lærer har gjennomgått Vær varsom-plakaten, personvernloven og fotorettloven før elevene får en oppgave som de skal jobbe med. Oppgaven lyder slik: Du jobber som nyhetsjournalist på Dagbladets nettsider og skal lage en reportasje om familieforøkelse i den norske kongefamilien.Lag en oversikt hvor du inkluderer de viktigste reglene for deg i ditt journalistiske arbeid Gjennomgangstonen er at de ikke vil endre Vær varsom-plakaten slik Kildeutvalget har foreslått. Det er særlig mediehusene som er negative, mens presseorganisasjonene er positive til noen endringer. - Jeg er ikke spesielt overraska over at mange redaktører stiller seg kritisk til skjerpelser i Vær varsom-plakaten Vær varsom-plakaten. 2.4. Redaksjonelle medarbeidere må ikke utnytte sin stilling til å oppnå private fordeler, Gjør klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer Sfm.no (Samfunnsmagasinet) er et av Norges eldste nettmagasiner. Vi er tverrpolitisk og helt ubundet partipolitisk. Vi mottar ikke pressestøtte, og drifter magasinet basert på gaver, annonser og artikler med annonsørinnhold. Vi følger uansett de regler som framkommer i Vær varsom-plakaten fra Norsk Presseforbund Vær varsom-plakaten må være prinsipiell og overordnet, og bør derfor forbli slik den er», skriver TV 2 i sin høringsuttalelse. I forrige uke gikk fristen ut for å levere høringsuttalelse til Kildeutvalgets rapport «Sa hun virkelig det», der det er foreslått å endre seks punkter i VVP (se faktaboks)

Redaktørplakaten/Vær varsom-plakaten. Lurer du på hva som står i Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten? På Norsk Journalistlags side finner du begge: Vær varsom-plakaten. Redaktørplakaten Her er det nye kapittel 2 i Vær Varsom-plakaten: Kapittel 2: Integritet og troverdighet: 2.1 Den ansvarlige redaktør har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold og avgjør med endelig virkning spørsmål om redaksjonelt innhold, finansiering, presentasjon og publisering Ver Varsam-plakaten, bokmål Vær Varsom-plakaten, er eit sett med etiske normer som Norsk Presseforbund har vedteke for trykt presse, radio, fjernsyn og internettpublikasjonar, og som Pressens Faglige Utvalg legg til grunn for sine avgjerder. Vær Varsom-plakaten vart skipa i 1936, og har seinare vorte endra og revidert fleire gonger. Plakaten fastsett mellom anna at den ansvarlige.

Video: Hva betyr Vær varsom-plakaten? - Samfunnsmagasine

Vær Varsom-plakaten - Norsk Redaktørforenin

Medie- og informasjonskunnskap - Vær Varsom-plakaten om

Enkelte har vært redde for at en Vær Varsom-plakat vil virke begrensende. Det er derfor viktig at vi også har et modighetsaspekt som motvekt til varsomheten, sier Einarsson til BOK365. Endelig versjon vil bli innarbeidet som vedlegg til Forleggerforeningens vedtekter på generalforsamlingen i juni 2014 4.7. Vær varsom med bruk av navn og bilde og andre klare identifikasjonstegn i kriminal- og rettsreportasje. Vis særlig omtanke ved omtale av saker som er under etterforskning, og i saker som gjelder unge lovovertredere. Avstå fra identifikasjon når dette ikke er nødvendig for å tilfredsstille berettigede informasjonskrav. 4.8 Vær varsom-plakaten. Vær varsom-plakaten er pressens eget regelverk for god presseskikk. Nedenfor finner du hele plakaten. I tillegg kan du lese om saker som har vært klaget inn til Pressen faglige utvalg. Oppgave. Velg ut et par saker som har vært behandlet i Pressens faglige utvalg. Hva gjelder sakene

Vær varsom-plakaten Skrivesentere

Gjelder ikke Vær Varsom-plakaten for Faktisk.no? Av Svein Arne Grønnevik. februar 25, 2020. i Debatt. 4 minutter å lese 868. Deling. uføre eller hva som helst er komplett likegyldig. Man kan fint være i mot klimahysteriet helt uavhengig av hva man ellers er. At man er med i gruppen betyr bare at en er i stand til å tenke selv Vær varsom-plakaten er veldig viktig for pressen om de skal beholde et saklig preg over nyheter, så vel som at det er viktig for pårørende at de ikke føler seg krenket og tråkket. Det er viktig med en presse som følger Vær varsom-plakaten for demokratiet, for mye av demokratiet er bygd på ytringsfrihet Vær Varsom-plakaten - Presse . Presseetikk eller medieetikk er den vanlige betegnelsen på den etikk som praktiseres av de journalistiske mediene. De medieetiske retningslinjene er samlet i tre plakater, der Vær Varsom-plakaten er den mest sentrale, dernest Redaktørplakaten og endelig Tekstreklameplakate Forskningen får nå for første gang i Norge en allmenn Vær Varsom-plakat.Denne uken lanserte De nasjonale forskningsetiske komiteene et sett medgenerelle forskningsetiske retningslinjer, en plakat med 14 punkter.Retningslinjene skal være et verktøy for forskere og samtidig være en bredinngangsport til å forstå forskningsetiske prinsipper, hensyn og krav også forde som ikke selv er.

4.2. Gjør klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer. 4.3. Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn. Vær varsom ved bruk av begreper som kan virke stigmatiserende. Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende. 4.4 Vær varsom-plakaten er en trussel mot mediemangfoldet Vær Varsom-plakaten med kommentarer Her er Vær Varsom-plakaten med Magne Lindholms helt personlige kommentarer. Kommentarene står i kursiv. Dere må ikke forveksle det som står i kursiv med Vær Varsom-plakatens innhold! Det som står med normal skrift er plakatens offisielle tekst 3.2 Organisasjonene har ansvar for at tiltak knyttet til informasjon om eget prosjektarbeid og annen virksomhet, så vel som egeninteresser knyttet til markedsinformasjon i forbindelse med innsamling, medlemsverving og lignende ikke skjer i strid med normene i denne Vær Varsom-plakaten. Sjekkliste: Hva er hovedmotivet (fellesinteresse eller. Vær varsom med plakat. KULTURDEBATT: For en litteraturstudent som har et ønske om en jobb som forfatter i fremtiden, er den pågående debatten om en slags Vær Varsom-plakat for litteraturen en skremmende tanke

Pressens selvjustis og Vær Varsom-plakaten - NDL

Hei, I dag skal jeg fortelle litt om hva Vær varsom-plakaten er, og hva den går ut på. I Norge er pressen uavhengig av staten. Det vil si at mediene er frie til å skrive om hva de vil, så lenge det ikke bryter med Vær varsom-plakaten. For at vi skal kunne opprettholde demokratiet er det nødvendig å ha fr Jeg antar at Stavanger Aftenblad formelt sett vedkjenner seg Vær Varsom-plakaten. I henhold til punkt 3.2. skal man «kontrollere at opplysninger som gis er korrekte.» Det kan jo kanskje være vanskelig å etterleve alltid, men når noen påstår at en redaktør «tykkjer at ei som er saftig i språket, må tåle å bli drapstrua», så burde man kanskje sjekke om det stemmer På bakgrunn av denne forskningen er muligens Helge Lurås ett skritt nærmere medlemskap i Norsk Redaktørforening. Idehistoriker Dag Herbjørnsrud påpeker at et slikt medlemskap potensielt setter ny presedens rundt spørsmål om hva som definerer en avis eller en Studvest arbeider etter Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakatens regler.

Vær Varsom-Plakaten - Norsk Lokalradioforbun

Her er barnehagens egen, etiske plattfor

Fjordkraft Fjordkraft-appen har fått 140.000 brukere: - Mobiltjenestene kan gi hyppigere bruk - Jobben fremover er å finne tjenester som kundene er interessert i mer enn én gang i måneden, sier Elisabeth Norberg, som leder arbeidet med appen Første gang Elise (28) skjønte at noe var galt, var da mamma Lisbeth (66) fikk vannlekkasje i huset: - Hun ble helt handlingslamme Listen kan sikkert gjøres lengre. Det handler om å finne en god og trafikksikker løsning for ny E6 der «sluttregnskapet» viser at ulempene er minst mulig og nytteeffekten er god. Så hva er den beste løsningen for ny E6? En ny E6 må sikre god flyt i lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk Reagerer på nei til nytt hotell i Vågan: - Vi vet mer om hva som er bra for bygda enn de som sitter i Bodø Artikkeltags. Næringsliv; Politikk; Vågan; Av Øystein Ingebrigtsen. Publisert: 06 Vær Varsom-plakaten og Tekstreklame-plakaten. TIPS-telefon 415 54000

Vær Varsom-plakaten vedtas av styret i Norsk Presseforbund. Videre er det viktig at leserne får vite hvordan de kan klage inn innhold som de mener bryter med presseetikken. Norsk Presseforbund har utarbeidet maler for dette. Berit Nyman. Tlf: 934 33 34 Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Ved bruk av anonyme kilder må det stilles særskilte krav til kildekritikk. 3.3. Det er god presseskikk å gjøre premissene klare i intervjusituasjoner og ellers i forhold til kilder og kontakter. 3.4 På Elevkanalen, som TV2 lager kan du lære om mange samfunnstemaer, blant annet om journalistikk og Vær varsom plakaten. Elevkanalen dekker kunnskap som er interessant for barn, unge og voksne. Du må logge deg inn, og det er bryet verdt. Sjekk: https://www.elevkanalen.n - Hele Vær Varsom-plakaten må revurderes på grunn av Internett.Det vil bli mer sammensmelting mellom informasjon og kommersielle tjenester. Dette er en fordel for brukerne, mener markedsdirektør Olav Folkestad i New Media Science. - Det vil bli korte sprang mellom ulike hendelser

Nidaros - Idretten til Geir Olav har eksplodert etter

4. Dette sier Vær Varsom-plakaten - Norsk Redaktørforenin

Varsom - naturfarevarsel fra NVE og ME

Den kan ikke gi etter for press fra noen som vil hindre åpen debatt, fri informasjonsformidling og fri adgang til kildene. Avtaler om eksklusiv formidling av arrangementer skal ikke være til hinder for fri nyhetsformidling,» heter det nevnte punktet i Vær Varsom-plakaten. - Ja, dette er nesten uansett hvordan du leser det brudd på 1.3 Vær Varsom . Etiske normer for pressen (trykt presse, radio, fjernsyn og nettpublikasjoner). Vedtatt av NORSK PRESSEFORBUND. Første gang i 1936, senere revidert i 1956, 1966, 1975, 1987, 1989, 1990, 1994 og 2001 DET ER CACHEN VI SKAL KOMMENTERE!!!! Selvfølgelig, er det positive ting å si, er det ingen problemer ta dem med. Finnes det en VÆR VARSOM PLAKAT for geocaching, og hvis den ikke finnes, bør de ansvarlige vurdere om ikke det er på sin plass å utarbeide en slik plakat Hva sier Vær varsom-plakaten til dette? Anna Andersen legger til informasjon som ikke nødvendigvis angår denne aktuelle saken. Vil det være galt av en journalist å trekke dette inn i saken om innbruddet? Hvordan er ungdommene fremstilt i saken, og hva sier Vær varsom plakaten om det å omtale barn og ungdommer i kriminalsaker Her er PFU-dokumentene - Josimar. Reagerte på at P4-programleder også jobbet for sponsor. Ikke Gjengangeren felt i PFU på tre punkter i Vær Varsom-plakaten En historisk fellelse - Presse.no. VG erkjenner brudd på fem punkter i Vær Varsom-plakaten.

Ord og bilder er mektige våpen. Misbruk dem ikke! Vedtatt av NORSK PRESSEFORBUND. Første gang i 1936, senere revidert i 1956, 1966, 1975, 1987, 1989, 1990, 1994, 2001, 2005, 2007 og 2013 (gjeldende fra 01.07.2013). Her kan du laste ned Norsk Presseforbunds etikkhefte (pdf). Her kan du lese om Vær Varsom-plakaten hos Norsk Presseforbun kommentarutgave til vær varsom-plakaten. Prinsipielt sett er det vanskelig å tenke seg det motsatte utgangspunktet: At rettsreglene går lenger enn det som følger av pressens egne etiske normer Yara-saken er ikke den eneste - vi vet ikke hva Telenor har gjort og hva dens daværende sjef Jon Fredrik Baksaas visste om transaksjonene gjennom Vimpelcom i Usbekistan. Hvilken Vær Varsom-plakat følger konsernsjefer ved transaksjoner med korrupte land, via merkelige mellomledd og om store beløp

Vær varsom plakaten - Multimediejournalistik

såkalte Vær varsom-plakaten, som er norsk presseforbunds presseetiske regler. Vær varsom-plakaten betraktes som noe ala pressas `grunnlov', og Gjør klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer. 4.3. Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, rase Vær Varsom - ny plakat . Her kan du få den nye Vær Varsom plakaten til klasserommet. Avis i skolen har fått anledning til å gi link til gratis utskriftsvennlig versjon. Ord og bilder er mektige våpen. Misbruk dem ikke! står det med stor skrift på plakaten med pressens etiske regler. Den egner seg best for A3 formatet, men du kan også. Onsdag i neste uke er det møte i Pressens Faglige Utvalg (PFU), og på sakslisten står blant annet Sofies klagesak mot VG for deres dekning av dansevideoen på Bar Vulkan i februar, melder Medier24. Sofie mener avisen har brutt sju punkter i Vær varsom-plakaten. VG gir henne rett i at de har brutt god presseskikk på fem av punktene Hva gjør du om kollegaen din er en inkompetent skrytepave? Stikkord: Vær Varsom-plakaten. Kan journalister demonstrere? av Jon Martin Larsen. Oppdatert: 15. juni 2020. 1 Comment. Kan journalister gå i Floyd-demonstrasjon og samtidig kommentere saken for sin arbeidsgiver? utfordrer Jon Martin Larsen Alle de ulike reglene for hva som er riktig og galt å gjøre står i vær varsom-plakaten. Vær varsom plakaten er etiske normer for pressen. Eksempler på saker som ikke er presseetiske finnes det flere av. Blant disse kan det være redaktører som publiserer flere sider med designer-venninas nye kolleksjon, eller produktplassering av produkter som ikke er sponset

Bønnens vær varsom plakat Når vi ber sammen med andre er det viktig at vi tenker over hvilken informasjon vi gir andre igjennom vår bønn. Eller er slik at når jeg ber så har jeg lov til å si hva jeg vil? Pressen har sin Vær varsom plakat, nå skal vi se på forhold rundt vårt offentlige bønneliv I Kommentarutgave til Vær Varsom-plakaten er det de presseetiske motstykkene til disse rettskildene som benyttes for å besvare spørsmålet om hva som er god presseskikk i dag. I boken vektlegges den naturlige språklige forståelsen av ordlyden i plakaten (se for eksempel side 234), plakatens forarbeider (se for eksempel side 14), formål (se for eksempel side 30) og ikke minst praksis fra PFU

Redaktørplakaten

Derfor er det viktig at forskning foregår på måter som er etisk forsvarlige. Forskningen får nå for første gang i Norge en allmenn Vær Varsom-plakat. Denne uken lanserte De nasjonale forskningsetiske komiteene et sett med generelle forskningsetiske retningslinjer, en plakat med 14 punkter 2.1 Selskapets vedtekter pålegger Faktisk.no å jobbe etter de sentrale, selvpålagte etiske retningslinjene for norsk presse, nedfelt i Vær Varsom-plakaten (VVP). Vår redaksjonelle og organisatoriske uavhengighet er sikret gjennom Mediefridomslova og de samme vedtektene som pålegger oss å følge bestemmelsene i Redaktørplakaten VG forstod nok at de hadde brutt Vær Varsom-plakaten. Golan-høydene. MIFFs styreleder deltok i debatt om israelsk vin hos NRK. Geir Knutsen-22. juli 2017. Hva MIFF er og hva MIFF ikke er. Møteoversikt. Lokalforeninger. Kjøp MIFFs bøker. Podkast. Israel-turer. MIFF in other languages. Bli medlem av MIFF Mer om Vær Varsom Plakaten. Gjør klart hva som er faktiske opplysninger og hva som er kommentarer. Unngå forhåndsdømming i kriminal- og rettsreportasje. Gjør det klart at skyldspørsmålet for en mistenkt, anmeldt, siktet eller tiltalt først er avgjort ved rettskraftig dom - Vær varsom, forfatter - Det sier ofte at det er nok å holde seg til alminnelig folkeskikk når de bestemmer hva de skal publisere i bøkene sine

Overheng - AT

Her er Noroffs Vær varsom-plakat for sosiale medie

Men det sier noe om hva som er mulig, og antyder kanskje at pressens andre Vær Varsom-plakat blir håndhevet strengere enn den burde. I stedet for en presse som er kritisk til det myndighetene forteller oss når det er grunnlag for det, har vi en presse som angriper dem som faktisk stiller de kritiske spørsmålene Sofie mener avisen har brutt sju punkter i Vær varsom-plakaten. VG gir henne rett i at de har brutt god presseskikk på fem av punktene. Det kommer fram i VGs tilsvar til PFU Vær Varsom-plakaten, er det kanskje likevel mulig å forstå hvorfor regelen om ikke å omtale selvmord og selvmordsforsøk fikk en så framtredende plass i de etiske reglene, foran alle andre oppfordringer og påbud. Noe av svaret finnes allerede i Vær Varsom-plakat-ens første setning: «La det ikke kunne sies med sannhe Stikkordarkiv: vær varsom-plakaten Tidligere svært medieprofilert SV-topp hallikdømt. med uriktige opplysninger om hvem som visste hva og når, Det er kun få måneder siden lederen i nominasjonskomiteen i SV-laget uttalte a

Romerikes Blad - Mareritt for tankbilsjåføren: – Han er

Vær varsom-plakaten - om barn og barnever

Tag: Vær varsom-plakaten. Det er en farlig utvikling om politikere skal definere hva som... Mohamed Abdi står fast på at norske myndigheter er rasister etter... Forsker hevder Mímir Kristjánsson utnytter sin stilling som nyhetssjef i Klassekampen.. Vær varsom-plakaten med NRKs kommentarer Dette er det redaksjonelle etiske regelverket. Vær varsom-plakaten er vedtatt av Norsk Presseforbund i 2013. NRKs kommentarer er vedtatt av kringkastings-sjefens redaktørmøte i 2015. Side 4 Tekstreklameplakaten Dette er regler som skal sikre et klart skille mellom redaksjonelt innhold og reklame.

Berit Seljelid | SykepleienRyddet 400 kilo søppel fra Barbu-elva - Arendals Tidende

Vil skjerpe Vær varsom-plakaten: Mener alle kilder bør ha

I podkasten harselerer komikerne Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne med alt og alle, ingenting er dem hellig og hvis pressens Vær varsom-plakat brukes, så er det for å snyte seg med den. Stikkord: Vær Varsom-plakaten Oppfordrer Øivind Fjeldstad pressen til å bryte Vær Varsom-plakaten? Øivind Fjeldstad synes å henvende seg til aktørene i mediene når han 14.05 i medienes bransjeavis Medier24 skriver at ordet 'betalingsmur' om når noen betaler for å lese en artikkel i en nettavis bør skrotes en gang for alle. Å bruke 'betalingsmur' om å betale for å lese en artikkel. Nettopp, de er jo influencere, med stor påvirkning! Og da mener jeg kroppsfokuset en del har, ikke er så bra! Og når man ikke følger vær varsom plakaten, i tillegg til å pynte på ting (f.eks tidligere redigere bilder), så synes jeg det er kritikk verdig

Tidsskrift for helsesøstre 2/2013 | Sykepleien

Hva er Vær Varsom-plakaten? Finnes det regler for bildebruk? Hva er disse? Er det greit å overdrive for å gjøre nyheten mer interessant? Hvorfor/hvorfor ikke? Hva er nettvett? Hva er forskjellen på en nettavis og en papiravis? EVENT: Vestmyra skole fra Nordland vant i 2016 Tagged as Ingvild Wedaa Tennfjord, intervjuteknikk, premissene for intervju, sitatsjekk, vær varsom plakaten Få med deg alt Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email Noen av våre medkjempere lanserte i 2016 bloggernes «vær varsom»-plakat, kalt «sunn fornuft»-plakaten. les også Seks råd for et anstrengt forhold til egen kropp

Leverte påskegleder til nesten hundre barn - Helgelands BladStillcom - ATHva har dere tenkt å gjøre for å bedre kildesorteringen påVerdens vanndag - vann og samarbeid - Samfunnsfag - NDLA
 • Huawei stock.
 • Cliff richard 2016.
 • Movatn stasjon.
 • Trygg organisasjon.
 • Tyske partier for dummies.
 • Relax christmas music.
 • 71 grader nord 2016 steffen.
 • Stovner senter åpningstider 2018.
 • Sitrongele.
 • Tilsyn katt.
 • Best all round laptop.
 • Åstak dimensjonering.
 • Make messenger account without facebook.
 • Dykkender i norge.
 • Antonio de la rua y daniela ramos.
 • Henry den 2.
 • Kampanjkod kungliga slottet.
 • Snøfreser belter eller hjul.
 • Aluminium vekt.
 • Madrass 180x200.
 • Babylue nyfødt.
 • Remote desktop for mac from microsoft.
 • Nettsamfunn kryssord.
 • Hvor mye koster minecraft på pc.
 • Grønneviksøren studentboliger erfaringer.
 • Borreliose gelenkschmerzen nach jahren.
 • Peloponnesiske krig.
 • Norsk kundebarometer modell.
 • Møller billån.
 • Gardermoen motorpark.
 • Test volvo s60.
 • Juegos de cartoon network dragon ball z.
 • Antenne bayern voting.
 • Kiropraktor baby gratis.
 • Download free avg internet security.
 • Sehenswürdigkeiten jadebusen.
 • Photoshop registerkarten einblenden.
 • Forum for irritabel tarm mage.
 • Ü25 party biberach.
 • Premier league 2001 table.
 • Monastisk definisjon.